DTU-forskere med i stor kortlægning af effekterne af kemicocktails

Hver eneste dag bliver vi udsat for op mod 20 hormonforstyrrende stoffer, og nu skal et stort EU-projekt undersøge, hvad det betyder for vores forplantningsevne.

»Danske mænd har dårlig sædkvalitet, og flere drengebørn bliver født med misdannede kønsorganer. Mistanken har længe været rettet mod hormonforstyrrende stoffer, og nu ser vi for første gang målrettet på, hvor alvorlig situationen er,« siger forskningsleder Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet, som er projektets danske partner.

Der er tale om det hidtil største forsøg med rotter, hvor 13 hormonforstyrrende stoffer bliver kombineret for at vurdere cocktaileffekten. Denne effekt betyder, at selv harmløse mængder kemikalier kan blive farlige, når de bliver kombineret med andre stoffer.

»Vi ved ikke, om de hormonforstyrrende stoffer er hele årsagen til misdannelser, men når stoffer bliver kombineret, skal der ikke høje doser til, før vi ser misdannelser i rotter,« siger Ulla Hass.

Giftig cocktail med parabener og bisphenol A

Blandt de stoffer, der nu bliver testet, findes en gruppe phthalater, enkelte svampemidler, parabener, UV-filtre i solcreme samt bisphenol A, der primært findes i maling og lim.

Desuden er cocktailen blevet mikset med lidt PCB og insektbekæmpelsesmidlet DDT, som for længst er forbudt, men som kroppen stadig kan indeholde rester af og derfor kan krydsreagere på. Tilsammen repræsenterer stofferne de cirka 20 stoffer, kroppen dagligt kan blive udsat for.

Bestemt ud fra blod- og urinmålinger på mennesker samt analyser af moderkager, er gruppen bestående af otte europæiske forskergrupper, kommet frem til, hvad de mener er et realistisk miks.

Pilotforsøg er i gang

I sidste måned gik pilotforsøget på drægtige rotter i gang, og ud over at være det første virkelighedstro projekt, er det usædvanlige, at forskerne blander stoffer, som både kan påvirke kvindelige og mandlige kønshormoner.

Hidtidig forskning i forsøgsrotter på DTU har været fokuseret på stoffer, der påvirker de mandlige kønshormoner.

Forsker: Måske kan vi ikke kende forskel på dreng og pige

Allerede her blev det påvist, at når drægtige rottehunner får en blanding af phthalater og svampemidler, bliver de små nye hanner født med misdannede kønsorganer. Anden forskning, der tager udgangspunkt i stoffer, der påvirker især de kvindelige kønshormoner, peger på for tidlig kønsmodning hos hununger.

»Det bliver spændende at se, om situationen kun blive værre ved at kombinere på tværs også. I værste tilfælde får vi måske svært ved at se forskel på han- og hunrotter,« siger Ulla Hass, som dog ikke vurderer, at en dansk jordemoder vil risikere samme problemstilling med en ny baby i armene.

»Dosen af stoffer bliver nedjusteret til et mere realistisk niveau, men selv i små kombinationsdoser har vi tidligere påvist, at misdannelser af kønsorganer vil forekomme fra tid til anden. Og sker det for bare enkelte drengebørn, er det jo meget alvorligt,« understreger hun.

Miljøminister tager problemet med til Bruxelles

Ulla Hass deltog tidligere på året i en ekspertgruppe, der netop satte fokus på EU's undervurdering af kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer. Gruppen er netop udkommet med en rapport, som anbefaler at se nærmere på cocktaileffekten inden for bestemte grupper stoffer, og disse anbefalinger vil miljøminister Troels Lund Poulsen (V) tage med til EU-rådsmøde.

»At mikse grupperne af hormonforstyrrende stoffer og på den måde skubbe yderligere til hormonbalancen bliver næste skridt for at vurdere, om miljølovgivningen skal strammes yderligere op. Det vil tiden vise,« siger Ulla Hass.

Emner : Kemi
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det anføres at vi hver dag bliver udsat for 20 hormonforstyrrende stoffer.

Det er ikke korrekt - vi bliver hver dag udsat for mange hundrede hormonforstyrrende stoffer som produceres af planter, alger, mikroorganismer og husdyr - stoffer vi indtager i vores fødevarer mv., men det er nok en nyhed der ikke kan opskræmme nogen.

Når man tester om et enkelt kemisk stof har hormonforstyrrende virkninger i dyr kan det jo kun foregå sammen med det store antal hormonforstyrrende stoffer (fra planter og mykotoksiner mv. ), som forekommer i forsøgsdyrenes foder - så i praksis kan man ikke undgå at teste virkningen af f.eks. et enkelt kemisk stofs hormonforstyrrende virkninger i en "kemisk cocktail", men det lyder jo bare lidt kedeligt og ville næppe give adgang til omtale på ing.dk mv.

De fleste hormonforstyrrende stoffer er naturstoffer - og det er en katastrofe at forskerne ser bort fra disse stoffer som bidrager med markante hormonforstyrrende virkninger i dagligdagen.

De naturlige hormonforstyrrende stoffer i fødevarerne kan jo ikke undgå at spille sammen med eventuelle syntetiske hormonforstyrrende stoffer i praksis i dagligdagen - og nogle af de naturlige hormonforstyrrende stoffer, f.eks. lav-østrogene plantestoffer vil i praksis også modvirke virkningen af de syntetiske østrogene stoffer. Se f.eks. http://ing.dk/artikel/99513-eksperter-vi-s...

Det er iøvrigt heller ikke nok bare at lave en blanding af hormonforstyrrende stoffer, for der er jo mange andre kemiske interaktioner som påvirker virkningen af et hormonforstyrrende stof.

F.eks. bliver nogle stoffer først hormonforstyrreende efter at de er blevet omdannet af f.eks. P450-enzymer i kroppen - indtager man fødevarer/kemiske stoffer, der blokerer de pågældende P450-enzymer vil man altså få nedsat den hormonforstyrrende virkning af den "kemiske cocktail".

Man kan også få en kraftig forstærkning af et hormonforstyrrende stof, som nedbrydes af (andre) P450-enzymer, hvis fødevarerne indeholder stoffer som blokerer de pågældende P450-enzymer - altså en forøget hormonforstyrrende virkning selvom stoffet ikke i sig selv er hormonforstyrrende ...

Plantefødevarer indeholder masser af den slags stoffer der ikke er hormonforstyrrende i sig selv, men påvirker nedbrydningen/aktiveringen af hormonforstyrrende stoffer.

I forbindelse med brug af lægemidler kender man en del til hvordan nogle lægemidlerne påvirker virkningen af andre lægemidler (forstærkning/formidskelse af virkningen) - og det er også velkendt hvordan forskellige fødevarer (f.eks. grapefrugt/-juice) påvirker omsætningen af lægemidler, hvoraf mange jo er svage og stærktvirkende hormoner (og dermed hormonforstyrrende). Den slags kan man læse om og se tabeller over på medicin.dk

At man lige vælger 13 stoffer ud og blander dem og tester dem sammen kan man umuligt blive ret meget klogere af når der i fødevarerne praksis forekommer 100vis af stoffer der er hormonforstyrrende - og tilmed også stoffer som påvirker nedbrydning og aktivering af de hormonforstyrrende stoffer.

Man kan ret let designe sin "kemiske cocktail" af hormonforstyrrende stoffer så man får mindre hormonforstyrrende virkning end summen af stoffernes virkning skulle give (så får man næppe megen omtale i medierne og ing.dk) eller man kan få en meget stærkere virkning end summen af stoffernes virkning skulle give (det giver bonus i medierne). Om man kan forvente at få det ene eller det andet kan dermed være noget forskerne bestemmer når de tilretterlægger forsøget. Spørgsmålet er om man så kan kalde effekterne uforudsigelige.

Jeg er ikke ekspert i området men vil dog gerne påtage mig at lave to forsøg hvor man i det ene forsøg med 13 hormonforstyrrende stoffer får reduceret den hormonforstyrrende virkning ved at blande stofferne og i det andet får forstærket virkningen af de hormonforstyrrende stoffer ved at blande dem.

Med de stoffer som forskerne her nævner (hvoraf nogle er kendt for at blokere P450-enzymer, der nedbryder kemiske stoffer) vil jeg umiddelbart gætte på at forskerne får en forstærkning af de hormonforstyrrende virkninger (så de der er gode chancer for at der kommer en masse omtale i medierne og på ing.dk når resultaterne foreligger)

I værste fald er det eneste den slags forsøg viser om forskerne er gode til at lave forsøg der giver resultater, der virker foruroligende på almindelige menensker og politikere - og derved kan forskerne let få endnu flere bevillinger til deres forskning. Politikere er allerede inddraget (WHO's eksperter siger ellers at der ikke er noget problem)

Uanset hvilket resultat forskerne kommer frem til kan resultatet ikke bruges til at sige ret meget om hvad det er for hormonforstyrrende stoffer vi skal passe på - det siger forsøg hvor stofferne testes enkeltvis mindst lige så meget om.

Vi har ellers brug for at vide om der er stoffer der er særligt problematiske. Vi ved vi jo allerede på baggrund forsøg med stofferne enkeltvis at DDT/DDE og PCB er meget problematiske (det kan simpelthen ikke blive værre) og derfor er det blevet forbudt at anvende dem, vi ved at mange svampemidler hæmmer P450-enzymer, som nedbryder kemiske stoffer, herunder hormonforstyrrende stoffer og ligeledes ved vi at dioxin et af de allerværste hormonforstyrrende stoffer der findes, men dioxinforureninger fra f.eks. brændeovne o.lign. gør man intet for at reducere.

Dioxin er på listen over de 12 mest sundhedsskadelige stoffer man kender (blandt "det beskidte dusin" som er en liste over de værste stoffer her på jordkloden)

År for år akkumulerer dioxin i vores kroppe og i fødekæderne i naturen - og vi giver også dette forfærdelige stof videre til de næste generationer, for i fødselsdagsgave får de fleste nyfødte spædbørn modermælk, hvori indholdet af dioxin er foruroligende højt - typisk 20 gange højere end i komælk. Modermælk (i Danmark) overskrider grænseværdien for hvor meget der må være i komælk - ikke bare med nogle få procent, men med 1000% ! Se http://www.dmu.dk/KemiGMO/Kemikalier/Dioxi...

Man behøver sådan set ikke lave ret mange avancerede og dyre forskningsaktiviteter for at se at der er enorme problemer med hormonforstyrrende stoffer - endda i de nyfødte spædbørns eneste naturlige føde - modermælk.

Generelt er det fint hvis man kan lave forskning der laver opsigtsvækkende resultater og kan publiceres i anerkendte tidsskrifter. Og det er også fint at de dygtigste forskere på den måde får lettere og lettere ved at få bevillinger til deres forskningsresultater - og på den måde har en økonomisk tilskyndelse til at lave mere og mere forskning af den type de er specialister i.

Tingene bliver problematiske når der er tale om forskning, hvor det ikke er den erkendelsesmæssige og videnskabelige kvalitet af resultaterne der vækker opmærksomhed, men bevilligerne styres af hvor meget befolkningen bliver opskræmt, hvorefter politikere så bevilger penge til et bestemt forskningsområde der er fokus på i medierne. På den måde går systemet i selvspin - forskere kan næsten altid levere nogle foruroligende resultater og kun sjældent tør politikerne forholde sig kritisk til resultaterne - se bare hvad der sker når man gør det på disse debatsider ...

Et kendetegn ved forskningsaktiviteter der fokusere på at gøre befolkningen opskræmt er at man ikke bruger nøgterne og objektive beskrivelser af aktiviteterne, men ofte bruger maleriske og værdiladede formuleringer - som f.eks. "kemikalie-cocktails" ...

Og journalisterne elsker noget der er nemt at forstå - og noget der får læserne til at strømme til deres artikler/medier, så de giver den lige en ekstra tand på de værdiladede og maleriske formuleringer - i stedet for at forholde sig kritisk til de ting de får præsenteret - f.eks. ved at inddrage anden ekspertise.

Det er ellers ikke svært at finde eksperter der har en anden holdning end forskerne her: "Verdenssundhedsorganisationen WHO har gennemgået al den viden, der findes om hormonforstyrrende stoffer. Konklusionen er, at der pt. ikke er noget bevis for, at det er farligt for mennesker at være i kontakt med stofferne".

Kopieret fra http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevare...

Jeg gætter på at WHO's eksperter ikke er forskere der selv arbejder med forskning indenfor området og derfor ikke har interesse i at få flere bevillinger ...

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten