DTU-forsker taler til det tyske parti AfD's 'symposium mod CO2-hysteri'

Illustration: Privatfoto

I denne uge er det tyske miljøministerium, delstaten Baden-Württemberg og byen Heidelberg værter for en stor klimakonference: International Conference on Climate Action – ICCA2019

Som modstykke hertil afholdt det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD) i sidste uge et klimasymposium, hvor man havde til hensigt til at præsentere »fakta mod CO2-hysteriet og klimaaktionisme.«

Men hvem indkalder man som talere til en sådan konference?

Ikke uventet var den kendte, britiske klimaskeptiker Christopher Monckton på talerlisten. Han er den tredje Viscount Monckton of Brenchley og har arbejdet som journalist og politisk rådgiver. Han deltog sammen med en østrigsk glaciolog, en amerikansk meteorolog og Henrik Svensmark fra DTU Space.

De fire indlæg på symposiet kan ses på denne video (Se også bunden af artiklen).

Henrik Svensmark holdt et af sine velkendte foredrag om sammenhængen mellem kosmisk stråling, skydække og klima, som efterhånden er godt kendt for de fleste, der har fulgt med i Svensmarks forskning, som bl.a. er publiceret i flere videnskabelige artikler, og som vi også i flere omgange har beskrevet i Ingeniøren.

Han holdt sig udelukkende til at berette om sin egen forskning og indgik ikke i en politisk diskussion. Man kan derfor ikke sige, at han tog nogen som helst form for stilling til AfD’s politiske synspunkter.

Karsten Hilse, der er klimapolitisk talsmand for AfD-gruppen i den tyske forbundsdag, pointerede i indbydelsen til klimasymposiet, at AfD er det eneste tyske parti, som ikke bakker op om den påståede klimakonsensus, og partiet i stedet med symposiet ønskede at skabe »et forum for videnskabelig sandhed og almindelig sund fornuft.«

Det er nærliggende at opfatte det som om, at AfD mener, at andre møder eller konferencer som ICCA2019 ikke er hverken videnskabelig sandhed eller sund fornuft.

På den baggrund, og da Henrik Svensmarks tilstedeværelse er bemærket af flere medier som bl.a. The Guardian, har Ingeniøren skriftligt stillet Henrik Svensmark en række spørgsmål. Han har svaret per mail.

Ser du et problem i, at din tilstedeværelse kan blive opfattet som værende en anerkendelse af folk, der vil bekæmpe 'klimahysteriet' som del af en tysk EU-valgkamp?

Og mere generelt: Bør forskere have nogen betænkeligheder ved at stille op ved politiske arrangementer, som måske eller måske ikke har en underliggende dagsorden?

»Hvorfor dog det, jeg har holdt foredrag i alle mulige sammenhænge også for engang for Venstre, hvis jeg husker rigtigt. Det var der da ingen, der interesserede sig for. Jeg beskæftiger mig ikke med politik kun med videnskab. Og jeg redegjorde for mit videnskabelige arbejde i et standard foredrag, som jeg altid gør. «

»Jeg synes, det er vigtigt, at den seneste forskning bliver tilgængelig, og det indbefatter også at gå ud og holde foredrag. Jeg siger stort set aldrig nej til at holde foredrag. Og nej, jeg er ikke politisk motiveret.«

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi kender Johannes Krügers åbne brev til Lars Løkke Rasmussen, som er gengivet i sin fulde længde på www.miljomytene.no.

Men vi har alle været lidt spændte på om det gjorde indtryk.

Det ser det ud til at have gjort, da Johannes Krüger er blevet inviteret til at holde tale på et Venstre grundlovsmøde på selv valgdagen.

Tænk, hvis der også blev plads til klimarealisme hos Venstre i valgkampen.

 • 15
 • 38

Klimaforskere par excellence er da, dækkende. Sokpletforsker vidner om hvor lidt man egentlig ved om Svensmarks forskning, som Ingeniøren da heller ikke har dækket. F. Eks. kunne det da være meget passende at Ramskov nu omtaler Svensmarks store overblik i en nylig artikel, hvor han fortæller om sine videnskabelige certificerede resultater, som på mange måder viser at IPCCs antagelserer helt ved siden af når det gælder antagelserne om radiative forcing og IPCCs insisteren på at skyer ikke har haft nogen effekt der kan sidestilles med virkningen af CO2. Jens Ramskov kan læse en udmærket gennemgang af Svensmarks nye opus på www.klimarealisme.dk i en artikel skrevet af Frank Lansner.

https://klimarealisme.dk/2019/03/13/punkte...

 • 16
 • 41

at betragte NVJ's link til klima"realisme".dk's behandling af Svensmarks resultater.

På den allerførste kurve man møder, er det indlysende at trods en relation mellem solpletcyklus og temperatur, er det stukket fuldstændigt af siden 70'erne.

Noget Svensmark da også selv har erkendt. Og al anerkendt forskning på området når jo også den konklusion, at naturlige cykler højest står for ca. 0.1° af den opvarmning, vi har set i den industrielle tid.

Vi venter stadig (efter flere år) på et sagligt indlæg fra NVJ.

Og jeg forstår heller ikke, at Svensmark vil slås i hartkorn med AfD - han må virkelig have svært ved at få taletid i øjeblikket?

 • 39
 • 12

Som dreng i 50'erne sad en gråskæget mand med et skilt, hvor der stod 'jorden går under i morgen' udenfor Irma, min mor kunne berolige mig med, at det ikke ville ske. I 60'erne var det atomvinteren der lurede i baggrunden, i 70'erne var det industriens forurening og giftige røg som ville ødelægge min fremtid, i 80'erne voksede ozon hullet faretruende og politikerne anbefalede at vi alle skrev et testamente ;-O, i 90'erne blev jeg kvalt af bilernes luftforurening og den svovlsure regn, i 0'erne startede den truende globale opvarmning og nu i 10'erne er det klimaet som truer med at udslette - ikke kun mig - men hele meneskeheden. Fælles for alle de 'katastrofer' jeg har gennemlevet er utallige (vel)talende politikere, som ved hvordan jeg skal agere, og især hvad og hvem jeg skal betale, for at overleve.

 • 24
 • 35

Fedt, du har oplevet, at nogle dommedagsprofetier ikke holdt stik, ergo behøver vi ikke lytte til dommedagsprofetier mere - - -

Manden med det grå skæg: Måske skulle du lytte til ham, han virker som en på dit niveau.

Industriens forurening: Blev jo netop begrænset, fordi nogle venstreorienterede flippere råbte op.

Hullet i ozenlaget: Ligeså, stort set alle lande reducerede deres forbrug af freon dramatisk

Derfor skal vi tage dette alvorligt. Vi er i gang med en ireversibel (eller meget svær reversibel) proces med vores øgede CO2 udledning. Hvis vi ikke strammer ballerne sammen kommer - ikke du (måske derfor, du er ligeglad) - men dine børn og børnebørn til at møde konsekvenserne.

Dete er ikke en "gammel mand", der sidder og prædiker jordens undergang. Det er den samlede videnskabelige kompetence på området - på trods af hvad enkelte faktaresistente tåber bralrer op om.

mvh Flemming

 • 42
 • 15

i 70'erne var det industriens forurening og giftige røg som ville ødelægge min fremtid,

Heldigvis var der mange mere fremsynede mennesker, der tog affærer, således at det blev alment accepteret at vi måtte regulerer og begrænse den dengang enorme fourening, som vi stadig kæmper med resterne af.

Indrømmet, jeg troede ikke at Ronald Reagan var svaret på andet en en god western, men han og Gorbatjov fik afværget en reel trussel om atomkrig, der mere end een gang var under en time fra at ske.

Det lyder som om du argumenterer imod at gøre noget ved klimaudfordringen, fordi det alligvel altid lykkes de gode kræfter, at overbevise befolkningerne om at afværge ulykkerne. Det er vist en særlig form for omvendt, bagvendt logisk deduktion!

 • 37
 • 1

Lyder som en Svensmark ikke kender udtrykket "at blive spændt for en vogn". Man skal være noget langt fra den øvrige virkelighed (end den man forsker i) for ikke at kunne se, hvad ens optræden bidrager med - uanset om man deler holdning med dem, der betaler frokosten.

 • 32
 • 4

Jens Ramskov kan læse en udmærket gennemgang af Svensmarks nye opus på www.klimarealisme.dk i en artikel skrevet af Frank Lansner.

Jeg synes faktisk, at store dele af Henrik Svensmarks forskning er meget interessant og jeg har skrevet om den mange gange. Men det ændrer ikke ved, at CO2-kurven kun går en vej, og det er et uomtvisteligeligt faktum, at CO2 er en drivhusgas, omend der en usikkerhed om, hvor stor den såkaldte klimafølsomhed er (det har jeg skrevet flere gange gennem årene). Klimaeffekten, der kan henføres til kosmisk stråling, vil derimod gå op og ned.

 • 37
 • 4

Puha det er da en slem omgang Loborg / AfD "influenza" ham Henrik Svensmark har fået . Jeg vil da ønske ham god bedring og mon ikke "tågen" letter når han er kommet over sin "influenza" ? ;o)

 • 13
 • 10

Det er da 130 år gammel VIDENSKAB at de nedre lag af atmosfæren ikke har nogen nævneværdig betydning i drivhuseffekten. Det er de øvre lag af Stratosfæren der har altafgørende betydning! Der har vanddamp ingen effekt fordi den er for tynd mens CO2 bare bliver ved og ved og ved. Svensmarks forskning er interessant for regn-prognoser men har udelukkende mere eller mindre afkølende effekt som resultat.

 • 7
 • 3

"... enkelte faktaresistente tåber bralrer op om " - en meget stor gruppe forskere mener noget andet endde, dre kuninteresserer sig for CO2, og personer fra IPCC har selv indrømmet, hvad andre forskere før har hævdet, at deres modeller har forudsagt for megen varme i forhold til det, der rent faktisk skete. "De faktaresistente tåber" er i øvrigt Dr., PhD. og MA, mv. hvad jeg ikke er, - men jeg kan læse og ville gerne vide, hvilken kurve "der stikker af", så jeg kan lære noget - er det i Svensmarks egen slide-serie?

Eller er det første graf her: https://klimarealisme.dk/2019/03/13/punkte...

Det er det vel?

 • 8
 • 15

Tak til Jens Ramskov for et afbalanceret svar uden personangreb. Jeg har selv mange år bag mig som fagbladsredaktør og -skribent og her set nye teknologier og teorier blive nedrakket efter noder, inden de udkonkurrede de tidligere. Det har undret mig, at debatten om klimaforskning foregår på det niveau, som tilfældet er, også her på stedet desværre.

 • 13
 • 2

Derfor er det interessant hvordan dråbedannelsen påvirkes af kosmisk stråling. Det er bare svært at se hvad politikere får ud af foredrag med videnskabligt indhold. Men det gælder vist alle partier, når det bliver for kompliceret bliver konsulentregningen noget længere.

 • 3
 • 2

Jan:

Det er det vel?

Ja Jan, det er den kurve, jeg mener.

De to kurver er skaleret på en måde, der viser korrelation mellem dem i starten. Men efter ca. 1970 overlejres den korrelation af en kraftig stigning i temperatur, selvom solpletaktiviteten er aftagende. Ergo er solpletaktiviteten ikke styrende for temperaturstigningen. Indflydelsen ses stadigt (svagt), men det er ganske tydeligt, at der er andre kræfter på spil.

At nogen af dem, “bralrer”, har fine titler, er ikke afgørende. Det de kommer med er heller ikke nyt. Der er intet substantielt kommet frem i klimaforskningen, der kan rejse tvivl om AGW og at denne for en stor dels vedkommende er styret af CO2.

Husk igen: Det er ikke 97% af verdens forskere imod 3%. De 3% der ikke er enige i konsensus, sidder jo med vidt forskellige, ofte direkte modstridende “forklaringer” på de stigende temperaturer. Vi faktaresistente i disse tråde hævder endda, st temperaturen slet ikke stiger.

Klimadebatten er ikke bipolar, ligesom debatten om jordens facon ikke er det. Det er et meget lille og meget højtråbende mindretal, der nægter at indse, at “den ikke er flad”.

Mvh Flemming

(der også er fuld af beundring over Ramskovs og ing.dks tålmodighed med tumperne)

 • 21
 • 7

Eller er det første graf her: https://klimarealisme.dk/2019/03/13/punkte...

Det er det vel?

OK, Lassner er på banen igen...

1.png

vs

nabZCZm.png

taget herfra;

https://www.carbonbrief.org/why-the-sun-is...

(Det er en interaktiv graf, så for at kunne inline den har jeg taget et screendump.)

Bemærk den ene viser antal solpletter, den anden TSI. Det burde ikke være relevant her.

Vi ser de sædvanlige grep i værktøjskassen:

1) kort tidsserie 2) heftig smoothing 3) komprimeret y-akse for temperaturen 4) total ignorering af den overliggede stigende trend 5) direkte tolkning modsat hvad data viser

En klassiker.

 • 21
 • 3

Hvis prognoserne for solplet nr. 25 holder stik og bliver meget lav, så skulle den kosmiske stråling være forøget. Spørgsmålet er om det par procent ekstra kan måles?

 • 2
 • 1

PS:

Hvem fanden forsker egentlig i pletter på sokker? - jeg plejer bare at vaske dem. Men hvis nogen ønsker dem doneret som forskningsobjekter, må de da endelig sige til.

 • sorry for OT, men den lå lige til højrefoden ;o)
 • 12
 • 3

Interessant at at betragte NVJ's link til klima"realisme".dk's behandling af Svensmarks resultater.På den allerførste kurve man møder, er det indlysende at trods en relation mellem solpletcyklus og temperatur, er det stukket fuldstændigt af siden 70'erne.Noget Svensmark da også selv har erkendt. Og al anerkendt forskning på området når jo også den konklusion, at naturlige cykler højest står for ca. 0.1° af den opvarmning, vi har set i den industrielle tid.Vi venter stadig (efter flere år) på et sagligt indlæg fra NVJ.

Tjah du ser vist ikke hele sammenhængen og læser heller ikke det både Svensmark og Lansner beskriver om sammenhængen mellem solpletter (aktiviteten i solens magnetfelt) og global gennemsnitstemperatur. Temperaturkurven flader ud efter 2000 hvor solaktivuiteten går ned. Og går fra ca 1975 til ca 2000 hvad du også bemærker. Helt i takt med soelns aktivitet. Som du nok ved er CO2 indholdet jo støt stigende så det er så lige til højrebenet at arguemntere for at det nok ikke har så stor virkning som f. eks. IPCC påstår.

Her er kurven:

1.png

citat fra Lansner til kurverne: " Det vi skal lægge mærke til er ”bakketoppe” i globale temperaturer (kraftig gul linie, globale temperaturers 5 års løbende gennemsnit). De er specielt synlige i forbindelse med de kraftigste Solare cyklusser 21 og 22. Umiddelbart ser det ud til at globale temperaturer får et nøk op ganske godt timet med disse Solare cyklusser. Nogen vil også hælde til at varme fra de enkelte solare cyklusser forekommer at kunne akkumulere fra den ene Solare cyklus til den næste. Men det er ikke vores fokus nu. Dette blot for at visualisere en ret synlig effekt fra Solens cyklusser på de globale temperaturer.

IPCC formidler at Solens effekt er ganke ubetydelig, kun den lille TSI. Men alligevel løfter de globale temperaturer sig omkring 0,2 K på bare 4-5 år når vi går fra Solar minimum til maximum i en kraftig Solcyklus. Og dertil kommer evt. nogen akkumulation af varme fra cyklus til cyklus, svært at undgå."

Svensmark har ikke erkendt at det er stukket helt af siden 1970 som FR skriver. Tværtimod har han påpeget at der er stagnerende temperaturer siden 2000 ca. i overensstemmelse med hans målinger af forskellige parametre der klarlægger hvor stor effekten er af varierende solaktivitet.

Her er Svensmarks målinger af varmeinput til jorden hen over solcyklusser meget interessante. Han viser at direkte målinger af varmeinputtets effekt via den udvidelse havet får ved opvarmning, alle samstemmende viser at derkommer et input fra solens variation som svarer til 1-1,5 W/m2 den såkaldte ”forcing”. Målingerne er foretaget af havets cykliske udvidelse (satellitter og tidevandsbøjer), sea surface temperatures (SST), varemoptagelse og skydækkevariationer, som alle kan bruges til formålet. Ganske enkelt! Her er Svensmarks resultater, som mig bekendt ikke er omtalt på noget tidspunkt i Ingeniøren.

3.png

citat fra Lansner:

IPCC viser at naturens bidrag er meget lille i forhold til menneskets bidrag til temperaturudviklingen på Jorden.

Det særdeles overbevisende faktum er, at alle disse forskellige metoder giver ca det samme resultat. Dette er dermed videnskab på et overbevisende stærkt fundament. IPCCs estimat, der ignorer solens bidrag over en cyklus varierer fra 0,6 til 2,4 W/m2 (estimat af interval for forcingen med centreret værdi på 1,6 W/m2)

citat fra Lansners artikel:

"Og så en salut fra Svensmark til det videnskabelige ”konsensus” :

”In summary, the impact of solar activity on climate is much larger than the official consensus suggests. This is therefore an important scientific question that needs to be addressed by the scientific community.”

Den lader vi tale for sig selv.

Solens effekt tidligere i holocene, de sidste ca 10.000 år.

Herom skriver Svensmark:

” there is abundant empirical evidence that the Sun has had a large influence on climate over the Holocene period, with temperature changes between periods of low and high solar activity of the order of 1–2 K.”

 • 3
 • 13

kan forklare, hvorfor der er meget større afstand mellem den gule og blå kurve til højre end til venstre i billedet?

?

Det er det jeg kalder “stikker af” og “overlejret med noget andet”.

Enhver burde kunne se, at korrelationen er bevaret, men at den er - stort set - uden betydning for temperaturstigningen over tid.

Og så skal man huske, at den kurve er “designet” til at vise solpletafhængigheden - og på trods af Lansners ihærdige forsøg på dette, falder den alligevel helt igennem.

Vil man se mere sande data, kan man blot kigge på Dans umanipulerede udgave i denne tråd.

Hvad mon Svensmark siger til Lansners grove manipulation af hans arbejde?

 • 14
 • 2

Vil man se mere sande data, kan man blot kigge på Dans umanipulerede udgave i denne tråd.Hvad mon Svensmark siger til Lansners grove manipulation af hans arbejde?

FR. Igen stor tak til Dan Jensen. At NVJ totalt ignorer det, er jo helt som ventet og helt efter bogen. Benægt, benægt, benægt.

Mig bekendt beskræftiger Svensmark sig ikke med spørgsmålet om AGW, men "kun" om solens indflydelse på den globale temperatur. Sagt på en anden måde, sålæmge solens aktiviteter holder sig indenfor den observerede hidtidige variation over tid, vil den globale temperatur heller ikke stige over tid. Med andre ord der er en faktor mere end solens variationer, indover, da den globale temperatur udviser en kraftig stigning, når vi betragter tidsserier på 30 år, eller mere, som jo er det der er mindste tidsserien, når vi taler klima. Alt kortere end 30 år, er vejr.

Se iøvrigt denne vedr. Svensmark: https://videnskab.dk/naturvidenskab/svensm...

 • 13
 • 2

Det menes at være koblet sammen kan jeg forstå, men det ændrer jo ikke ved observationen af et mindsket skydække, som er observeret i Sverige og andre steder. En af følgerne er flere solskinstimer, som er noget der normalt måles. Desværre lader klimamodellernes simulering af skyer i alle deres former meget tilbage at ønske. Variationerne og tilfældighederne er simpelthen større end de kan kapere. Selv vejrmodellerne kom til kort i nat.

 • 3
 • 12

... eller rettere, jeg har sådan set ikke rigtigt fulgt med de sidste 10 år...

2 aspekter, der fængede mig i hans teori:

1) Det er helt åbentlyst, at skyer har en enorm effekt på klima og temperatur, og langt, langt større end CO2. Så spørgsmålet bliver da, er der noget andet end den almindelige termodynamik, som har en målbar indflydelse på skydannelsen? 2) Koblingen mellem klimaet på Jorden og placeringen i Universet er for mig ny, men ikke desto mindre må jeg medgive, at formuleringen (Nigel Calders i The Chilling Stars) om, at det er grænsende til arrogant at tro, at det gigantiske, enormt energirige univers ikke skulle have indflydelse på klimaet på vores lille Jord.

Heraf fascinationen. Derefter kommer balladen om hele kæden af cause and effekt. Giver evt. flere aerosoler flere skyer, eller er der allerede rigeligt til at danne de skyer, som der termodynamisk er "belæg" for.

Og herefter - og det gider jeg slet ikke at beskæftige mig med - kommer hele diskussionen om politik og hvem betaler for hvad, og hvad er deres motivation.

 • 3
 • 0

Hej Niels

Du linker tit og ofte til klimarealisme.dk og et par andre sites, der repræsenterer en organisation eller et bestemt synspunkt. Jeg må bede dig standse denne linkning. Det gælder for dette som for alle interesseorganisationer: Det bliver betragtet som reklame.

mvh Henrik Heide Redaktionschef

 • 25
 • 2

Hej Niels

Du linker tit og ofte til klimarealisme.dk og et par andre sites, der repræsenterer en organisation eller et bestemt synspunkt. Jeg må bede dig standse denne linkning. Det gælder for dette som for alle interesseorganisationer: Det bliver betragtet som reklame.

mvh Henrik Heide Redaktionschef

Hvordan får du dog den ide at der er tale om en interesseorganisation, som jeg linker til? Jeg henviser til artikler om klimaet skrevet af folk som henviser til peer reviewed skrifter som f. eks. Svensmarks. Er det efter din mening reklame? Der er jo tale om debat hvor man henviser til kilder, som krævet i en lødig debat. Du skulle tale med, din chefredaktør om dette emne. Hun har skrevet til mig personligt og undskyldt at mine indlæg blev betragtet som reklame, ved at henvise til de lødige artikler man kunne finde andre steder, herunder på www.klimarealistene.com www.klimarealisme.dk og www.climate4you.com, da Ingeniøren jo ikke kan eller vil sætte, sig til dommer over hvad der er videnskabeligt eller teknisk funderet. Hvad jeg påstår de artikler jeg henviser til er., specielt da, de er skrevet af fagfolk med betydelig viden og lang erfaring med disse emner. Med referencer til videnskabelige og tekniske data - og meget lødig debat, der foregår i en sober atmosfære. Modsat den tilsvining man konstant udsættes, for med personangreb i Ingeniøren. Her griber du ikke ind, som chef for bl. a. moderator? Kunne du ikke give mig en liste over "interesseorganisationer" og i samme åndedrag fortælle mig om du anser DTU, NASA, IPCC, DMI, NOAA, NBI som "interesseorganisationer" ?

 • 5
 • 18

ved at henvise til de lødige artikler man kunne finde andre steder, herunder på www.klimarealistene.com www.klimarealisme.dk og www.climate4you.com,

lødige artikler? - den lader vi lige stå lidt ;o))

Eller for at sige det på en anden måde: På disse sites finder man intet andet end tendentiøst manipuleret cherrypicked sludder, begået af såkaldte videnskabsmænd, der er så marginaliserede, at de ikke kan få det publiceret andre steder.

Heldigvis er disse sites så lidt besøgte, at de ikke udgør et reelt problem for nogen - f.eks. ligger klimarealisme.dk med et max antal læsninger på en enkelt "artikel" på ca 1300 - og netop derfor giver det imho rigtig god mening at forbyde henvisninger til det fra et seriøst site som dette.

Disse sites virker meget paralelle til Flat Earth Society, de beskæftiger sig med noget, alle veluddannede mennesker godt ved er usandt.

mvh Flemming

 • 17
 • 2

HJN - for mig var AfD et højreradikalt tysk parti mod indvandring, som ingen etablerede partier ønskede at røre med en ildtang!

Javist er de et højreorienteret parti, som - hmmm - opstod af det bare ingenting ligesom andre tilsvarende partier i Europa. Bemærk at jeg faktisk ikke tager parti, men påpeger at man som udgangspunkt dæmoniserer AfD. Jeg tænker bare, - hvorfor ser de etablerede politikere ikke den slags komme, hvorfor ser de ikke Brexit komme, hvorfor ser de ikke Trump komme, - og jeg kunne blive ved.

 • 4
 • 9

Javist er de et højreorienteret parti, som - hmmm - opstod af det bare ingenting ligesom andre tilsvarende partier i Europa. Bemærk at jeg faktisk ikke tager parti, men påpeger at man som udgangspunkt dæmoniserer AfD. Jeg tænker bare, - hvorfor ser de etablerede politikere ikke den slags komme, hvorfor ser de ikke Brexit komme, hvorfor ser de ikke Trump komme, - og jeg kunne blive ved.

Jeg er ganske enig med dig i, at AfD (og lignende) ikke er problemet, men derimod symptomer på det reelle problem, som ganske rigtigt ligger hos de “etablerede politikere”. Den problematik mener jog dog ikke er det, der til debat her.

Jeg ser (stadig) ikke noget problem i, at jeg med min negative bemærkning om Svensmarks optræden hos AfD udtrykker en negativ holdning om begge. Det er en holdning, jeg meget gerne vil stå ved.

Mvh Flemming

 • 7
 • 3

taget herfra;

https://www.carbonbrief.org/why-the-sun-is...

(Det er en interaktiv graf, så for at kunne inline den har jeg taget et screendump.)

Bemærk den ene viser antal solpletter, den anden TSI. Det burde ikke være relevant her.

Vi ser de sædvanlige grep i værktøjskassen:

1) kort tidsserie 2) heftig smoothing 3) komprimeret y-akse for temperaturen 4) total ignorering af den overliggede stigende trend 5) direkte tolkning modsat hvad data viser

En klassiker.

 1. din tidsserie er for kort - den ender i en el Nino spids omkring 2016. Efterfølgende er temperaturen gået ned - også ifølge HadCrut. Ser man på perioden fra ca 2000 og frem er temperaturen da ikke gået meget op. Når man ligehusker på el Nino spidsen i 2016 der forsvinder fremover ser det ud til tempts_decadesmooth_global.png
 2. hefty smoothing ? hvor meget eller hvor lidt synes du selv er godt?
 3. Komprimeret Y-akse for temperaturen. Hvad gør det dog? Jeg kan udmærket se det der siges i omtalen. Kan du ikke?
 4. Total ignorering af den overliggende trend? Den overliggende tend kan siges at være de langvarige naturlige svingninger forårsaget af PDO (Pacific Decadal Oscillation) eller AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) m. fl, naturligvis overlejret med de virkninger man iøvrigt har, herunder CO2 og andre GHGs. Svensmark ahr jo mange gange påpeget at vi skulle glæde os over at have haft en temperaturstigning fra ca 1975 til ca 2000 hvor der var stærk solaktivitet. Dene efterfølgende periode med lav solaktivitet som ser ud til også gælde den kommende solcyklus vil betyde mindre temperaturstigning ifølge Svensmark.
 5. Direkte tolknin modsat havd data viser? Ja, det har du jo selv præsteret ved at vise en temperaturgraf der stopper i el Nino 2016 og derfor giver et falsk billede - selv med HadCrut 4 s dataserie. Den korrekte up to date graf fra HadCrut , se ovenfor, viser da ikke noget der ligner fortsat stor stigning som man ser i din graf!
 • 2
 • 10

NVJ, Du mangler stadig at forklare, hvorfor der er så meget større afstand mellem den gule og den blå kurve til højre i billedet i Lansners fortolkning af Svensmarks data.

Det billede viser jo med al ønskelig tydelighed, hvad Svensmark jo også selv har erkendt, nemlig at solpletterne på ingen måde kan forklare de stigninger, vi har set.

Du besidder absolut ingen kildekritisk sans, når du ser noget, der bare svagt kan underbygge dit obskure syn på klimaets udvikling - og det er for dumt. Prøv dog at tage skyklapperne af og opdag, at der også er rigtige forskere, der arbejder med klima.

 • 11
 • 2

viser da ikke noget der ligner fortsat stor stigning som man ser i din graf!...

og på trods af det er 2019 den 3. højeste temperatur målt foreløbig, lige efter de to topscorere under el nino.Og det bliver til tolkningen ikke noget der ligner fortsat stor stigning

Jeg er et stort spørgsmålstegn. Temperaturen stiger men ikke så meget som din cherrypickede graf viser. Som man kan se slutter den i 2016 hvor du får en stor peak på gr. a. el Nino. Der efterfølgende forsvinder og lader temperaturen fortsætte sin trend. som altid når der forekommer en el Nino. Hvis temperaturen stiger langsigtet får du naturligvis højere temeraturer. Men det siger da ikke noget om stigningstakten som du tilsyneldende mener?S For at gentge mig selv, hvis du tager de næste år med up to date, som du kan se i den graf jeg fandt for samme dataserie up to date med 3 år mere i serien, så ser du slet ikke nogen særlig stor stigning som din graf forleder folk til at tro. Klassisk manipulation.

 • 2
 • 12

NVJ, Du mangler stadig at forklare, hvorfor der er så meget større afstand mellem den gule og den blå kurve til højre i billedet i Lansners fortolkning af Svensmarks data.Det billede viser jo med al ønskelig tydelighed, hvad Svensmark jo også selv har erkendt, nemlig at solpletterne på ingen måde kan forklare de stigninger, vi har set.Du besidder absolut ingen kildekritisk sans, når du ser noget, der bare svagt kan underbygge dit obskure syn på klimaets udvikling - og det er for dumt. Prøv dog at tage skyklapperne af og opdag, at der også er rigtige forskere, der arbejder med klima.

Jamen FR vil du virkelig på arbejde, så tag og læs artiklen hvor forfatteren jo debatterer forskellen mellem de mere valide resultater han finder (mindre usikkerhed på resultaterne end hos White) sammenlignet med Whites kurve. De kurver du ser er jo statistiske repræsentationer af vandstanden som man finder ved at analysere data og der finde de væsentlige mekanismer som udtrykkes ved funktioner. De er derfor ikke andet end tilnærmede udtryk, hvor der er indbygget statistisk usikkerhed og støj. Hvis du vil ind i en teknisk diskussion om dette synes jeg du skulle komme med et relevant oplæg. Det skylder du stadig, for nu at returnere dine venlige bemærkninger. De kurver man finder for enden af tidsserierne er jo ikke udtryk for noget statistisk relevant der kan bruges til at ekstrapolere kurverne. Her må man ty til den statistiske repræsentation af akcellerationen i vandstanden som er vist i en anden af mine grafer, hvor man jo tydeligt ser de naturlige svingninger med mange både korte og lange cyklusser. Blandt andet en kraftig komponent med ca 60 år cýklustid, som forfatteren også nævner. Den topper ca i 2010. Men har ikke noget med ydre forcing at gøre , som den der skyldes CO2 og GHG generelt. Som forfatteren konkluderer er der ikke tale om nogen betydende akcelleration overhovedet, hvis man tager hele forløbet af kurven med. De sidste 30 års stigninger er jo kraftigt influeret af denne 60 års svingning (samt andre), så man måforudse at denne cyklus vil bidrage negativt de næste ca 30 år til ca 2040. De stakkels IPCC forskere ignorerer jo disse naturlige cyklusser, hvis de bare lader deres kurver fortsætte fremover. For at opklare om der var data efter 2010, hvor den lange tidsserie ophørte som artiklen fra 2014 handlede om, som kunne vise noget om trenden i det fortsatte forløb, var der jo flere satellitkurver . De viser alle slet ingen forøget vandstandsstigning, men er næsten lineeære og nogle viser endda en stagnerende vandstand fra 2016. Se de kurver jeg refererede til i mit indlæg ovenfor, God arbejdslyst!

 • 1
 • 10

Jamen FR vil du virkelig på arbejde,

Næh - jeg mener stadig, arbejdet påhviler dig: Nemlig at forklare hvorfor de kurver stikker af fra hinanden i den grad, hvis du (og Lansner) påstår en tæt relation?

Og din 60 års svingning, som du belejligt mener, kan forklare dette, vil vi da særdeles gerne se nogle tal for.

Eller er det spørgsmål for svært for dig?

så man måforudse at denne cyklus vil bidrage negativt de næste ca 30 år til ca 2040.

Hvor meget vil du vædde? Eller: Det er jo nemt at spå, når man selv er død og borte, når resultatet skal måles og vejes. Eller: Dine forudsigelser er komplet ude i hampen og beror i absolut bedste fald på rent gætteri - i værste fald på hjernevask/sponsering fra fossilindustrien.

AGW er et videnskabeligt faktum.

Alt du leverer er enten fake "science" fra yderst tvivlsome (uvidenskabelige ) hjemmesider eller håbløs fejlfortolkning og cherrypicks af data fra seriøse forskere - havisudbredelse en klasseeksemplel herpå.

 • 10
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten