DTU får nye faciliteter til NMR-spektroskopi

Villum Fonden har bevilliget 16 mio. kr. til en ny generation udstyr til kernemagnetisk resonans (NMR) på DTU Kemi. Det er intentionen at investere i både et 800 MHz og et 500 MHz NMR-instrument, der skal placeres i en særlig bygning.

»Jeg ser store muligheder for fremtidens NMR på DTU. På DTU Kemi står NMR-spektroskopi stærkt, og vi er kommet til et punkt, hvor vi kan bidrage væsentligt til udviklingen i kemi og bioteknologi på DTU,« siger professor Jens Ø. Duus.

Han kom til DTU Kemi i 2013 til en nyoprettet professorstilling i NMR-spektroskopi fra en stilling som professor og direktør for Carlsberg Laboratorium, hvor også Dansk NMR Center har til huse.

NMR-spektroskopi er en af de mest centrale teknikker i forhold til studiet af organiske molekyler, og det er blevet valgt til at være en strategisk satsning på DTU.

Allerede i 2010 begyndte lektor Charlotte H. Gotfredsen fra DTU Kemi at undersøge, hvad der var brug for for at skabe en bedre NMR-infrastruktur for DTU.

De to NMR-forskere er i fuld gang med at udvide deres forskningsgruppe.

»Vi kommer helt op i frontlinjen af dansk NMR-forskning med de muligheder, en bevilling på 16 mio. kr. giver os. Nu begynder det sjove,« siger Jens Ø. Duus.

Villum Fondens direktør, Kjeld Juel Petersen, fortæller, at fonden med bevillingen ønsker at medvirke til etablering af en ambitiøs facilitet på DTU for tværfaglige studier af organiske molekyler - fra små syntetiske, kemiske forbindelser til store polysaccharider.

Emner : Kemi