DTU-app: Sådan kommunikerer vi med Facebook, SMS og ansigt til ansigt

Facebook, Twitter, SMS, taleopkald og ikke mindst ansigt til ansigt. Der er mange måder at kommunikere på, men er der egentlig nogen sammenhæng mellem, hvordan der bliver kommunikeret i ét socialt netværk og i et andet?

Det spørgsmål forsøger et hold forskere på DTU at besvare. Lektor Sune Lehmann ved DTU Compute står i spidsen for grundforskningsprojektet SensibleDTU.

Målet er at kortlægge fysiske og virtuelle relationer i sociale netværk. Det kan i sidste ende give værdifuld viden, som kan bruges til at belyse spredning af alt fra budskaber til sygdomme mellem mennesker.

Foreløbig har 150 studerende fået installeret en app på deres Android-smartphone. App'en registrerer, hvordan de studerende kommunikerer over Facebook, SMS, ansigt-til-ansigt og så videre.

»Vi prøver at undersøge de sociale netværk på tværs af kommunikationskanalerne for bedre at forstå de mekanismer og regelmæssigheder, der ligger bag vores opførsel. Vi ved jo alle sammen, at telefonen ikke er den eneste måde at kommunikere på,« siger Sune Lehmann.

»Andre studier baseret på data fra mobiloperatører har vist, at menneskers bevægelsesmønstre kan forudsiges med høj præcision baseret på data om tidligere opholdssteder. Vi ønsker at se på, hvordan de sociale aspekter spiller ind: Hvilke slutninger kan vi drage om dig baseret på information om dine sociale relationer?« siger han.

Samtidig skal app'en belyse, hvor ofte testpersonerne taler i telefon med deres Facebook-venner, og hvor ofte folk, der SMS'er med hinanden, mødes ansigt til ansigt. Hvis du foretrækker at mødes i den fysiske verden, siger det måske noget om andre aspekter af din personlighed.

Bluetooth afslører ansigt-til-ansigt

Når folk mødes ansigt til ansigt, registrerer app'en det via telefonens Bluetooth-forbindelse.

Sune Lehmann beskriver de videnskabelige muligheder, som projektet giver, som revolutionerende.

»Det har aldrig tidligere været muligt at afdække på denne måde og så detaljeret, hvilke sociale sammenhænge der er mellem folk. Men det er det nu, med smartphones og sociale netværk,« fremhæver han.

Projektet falder i kategorien big data, som blandt andet dækker over, at store og ustrukturerede datasæt bliver kørt sammen, så der fremkommer mønstre, der ikke tidligere har været synlige.

Trods navnet behøver data i big data-sammenhæng ikke nødvendigvis fylde så meget målt i bytes for at være 'big'. Sune Lehmann fortæller, at der foreløbig er blevet indsamlet ca. 30 GB data i forbindelse med SensibleDTU-projektet.

Selv om det måske ikke lyder af alverden, så dækker tallet over mange millioner af dataposter, som rummer detaljer om de studerendes måde at kommunikere på. En del af forskningsarbejdet består i at analysere dataposterne, så tidligere ukendte sammenhænge træder frem.

Spredning af sygdomme og ideer

Sammenhængende kan både hjælpe med at opklare, hvor meget en anbefaling på Facebook vejer i forhold til en anbefaling i den fysiske verden, ansigt til ansigt. Og det kan eksempelvis bruges af myndigheder, hvis de gerne vil have et budskab ud til befolkningen om at spise flere kostfibre, fortæller Sune Lehmann.

»Vi forventer, at det med tiden kan bruges til at afdække sådan noget som spredning af indflydelse, ideer og holdninger,« siger Sune Lehmann og fortsætter:

»Et af de klassiske problemer med big data-studier er, at det er let at finde korrelationer, men svært at påvise årsagssammenhænge. I SensibleDTU projektet har vi mulighed for at udføre randomiserede forsøg og dermed drage stærkere konklusioner.«

Og ligesom analyserne af de sociale netværk kan sige noget om spredningen af holdninger, så kan de samme analyser også bruges til at forudsige, hvordan en sygdom spreder sig i forbindelse med en epidemi.

»Det vil kunne bruges til at lave prognoser i forskellige sammenhænge over, hvor mange mennesker der forventes at komme i fysisk kontakt med hinanden,« siger Sune Lehmann.

Han understreger, at dataindsamlingen sker ganske anonymt, og at hensynet til deltagernes - det vil sige de studerendes - privatliv vejer tungt.

Sune Lehmann forventer, de første resultater af SensibleDTU ligger klar i løbet af foråret.

Dokumentation

SensibleDTU