DSBFirst overdrev passagertallet - fik bonus for fiktiv passagervækst

DSBFirst har uretmæssigt fået udbetalt 1,8 mio. kr. i bonus for passagervækst på Kystbanen.

Det fastslår Trafikstyrelsen i en rapport.

En kontroltælling foretaget af de danske myndigheder viser, at DSBFirst i 2009 og 2010 samlet set har indberettet for høje passagertal på strækningen mellem Helsingør og Kastrup, helt nøjagtigt 1,9 mio. rejser for meget, hvis begge år tælles sammen.

Den passagervækst på 300.000 rejser på Kystbanen i 2010, som DSBFirst fik bonus for, er ren fantasi. Der har tværtimod været tale om et fald på 200.000 rejser, viser tal fra Trafikstyrelsen. Illustration: Kasper Dudzik/Skånetrafiken.

På den baggrund har Trafikstyrelsen nedjusteret passagertallet på DSBFirsts danske strækninger med over 6 pct. i både 2009 og 2010.

Resultat: Den passagervækst på 300.000 rejser på Kystbanen i 2010, som DSBFirst fik bonus for, er i Trafikstyrelsens øjne ren fantasi. Der har tværtimod været tale om et fald på 200.000 rejser.

Og på den baggrund kræver Trafikstyrelsen nu at få bonus-beløbet på 1,8 mio. kr. betalt tilbage. Samtidig har styrelsen standset udbetalingen af à conto-beløb for bonus for passagervækst i 2011.

De forkerte passagertal blev afsløret af Trafikstyrelsens uvildige kontroltællinger i 2010 på DSBFirsts strækninger på Kyst- og Kastrupbanen.

Trafikstyrelsen: Vi er utilfredse

Hos Trafikstyrelsen ønsker kontraktchef Nicolai Bundgaard ikke at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt DSBFirst bevidst har overdrevet antallet af passagerer.

Han peger i stedet på de mange mulige fejlkilder i DSBFirst's passagertælling: Simple fejltællinger, fejl i indrapporteringen på grund af fejltastning og fejlregistrering på forkert tognummer, tekniske fejl og problemer med mobildækningen, idet passagertællingen fra togføreren bliver indrapporteret via mobilnettet.

»DSBFirst benytter et manuelt passagertællesystem, hvor det er trainmanagerne i togene, som udfører tællingerne. I og med at det er manuelt er der risiko for fejl. Der har derudover været en række tekniske problemer med det udstyr, som Trainmanagers benytter til at indrapportere tælletallene,« siger Nicolai Bundgaard.

*Er Trafikstyrelsen tilfreds med DSBFirsts evne til at foretage en retvisende passagertælling? *

»Trafikstyrelsen har været utilfredse og har derfor skærpet tilsynet overfor DSBFirst og passagertællingerne. En del af tilsynet har bestået i, at der er gennemført løbende kontroltællinger,« fastslår Nicolai Bundgaard.

Har overtællingen fra DSBFirst's side fået konsekvenser for DSBFirst ud over fratagelsen af bonus for passagervækst?

»Trafikstyrelsen har i flere perioder i både 2009 og 2010 pålagt DSBFirst bod på 5.000 kr. pr. dag på grund af de mangelfulde passagertællinger.«

Statistisk tilfældighed

Teknisk direktør hos DSBFirst, Claus Rehfeld, afviser alle spekulationer om, at DSBFirst bevidst skulle have overdrevet passagertallet i indberetningen til Trafikstyrelsen.

»Man kan ikke bruge Trafikstyrelsens kontroltælling til at konkludere, at vores egen tælling er forkert,« påpeger Claus Rehfeld.

Ifølge Claus Rehfeld er det derimod en 'statistisk tilfældighed', at Trafikstyrelsen kommer ud med et passagertal, som er meget mindre end operatørens eget tal.

»Der er tale om to vidt forskellige tællinger baseret på vidt forskellige metoder. Og så er det vel ikke så underligt, at resultaterne bliver forskellige,« siger Claus Rehfeld.

Han understreger, at DSBFirst udfører præcis den form for passagertælling, som kontrakten med Trafikstyrelsen foreskriver. Det vil sige, at togføreren foretager en manuel tælling af passagererne på udvalgte punkter på strækningen.

Kontroltællinger omregnes til helårstal

Trafikstyrelsens kontroltælling - foretaget af Cowi - foregår ifølge Claus Rehfeld derved, at op mod 5 personer stiger ombord på udvalgte togafgange og gennemfører en minutiøs tælling af passagererne undervejs på ruten. Denne optælling bliver så omregnet til helårstal. Til gengæld er der tale om en stikprøve, hvor togføreren derimod i sagens natur foretager en konkret tælling på hver enkelt afgang.

»Vores train managers har mange andre opgaver at varetage end at tælle passagerer. Men hvis Trafikstyrelsen ønsker, at vi skal foretage en anden - og i deres øjne mere grundig - form for trafiktælling, så må de jo skrive det ind i kontrakten og betale, hvad det koster,« siger Claus Rehfeld.

*Så det er uretfærdigt, når Trafikstyrelsen kræver tilbagebetaling af jeres bonus for passagervækst i 2010? *

»Skal vi ikke bare nøjes med at sige, at det er sådan, tingene er endt.«

Ifølge Claus Rehfeld lancerer DSBFirst i løbet af sommeren en supplerende metode til at måle passagertallet. Her vil man bruge data om togsættenes vægt forskellige steder på strækningen til at anslå antallet af passagerer. Disse vejedata skal så krydses med de manuelt opsamlede data fra togføreren for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de to observationer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Gad vide hvor mange passagerer jeg bliver talt som så...

Umiddelbart virker det som en underlig idé. Særligt fordi Kastrup er en af stationerne, og folk typisk er i toget med en kuffert på 20 kg.

 • 0
 • 0

Der er vel ikke noget i vejen med at bruge fuzzy logic til sådan en opgave? Og så føde systemet med data fra konkret tælling og måling af vægt - 100% tælling er for dyrt, men hvis det ikke er nødvendigt kan togførerens vurdering og vægten af det samlede passagertal vel sagtens bruges til at verificere hinanden (på en "normal" dag).

 • 0
 • 0

I Paris´s Metro og efterhånden også på mange stationer, går man igennem en tæller-bom man drejer sig igennem om, inden man kommer på perron afsnittet og andre steder er der lavet en indsnævring man skal passerer hvor en lyskegle/føler registrere gennemgang og det sidste nye er en masse infrarøde stråler der tæller et stort område.

Måske DSB kunne hente disse inspirationer, for menneske tællinger bliver aldrig i så stort omfang nøjagtigt nok og mange målinger foretages som skøn.

 • 0
 • 0

Artiklens ”helt nøjagtigt” er det rene sludder. En ændring på 6 % er en lille ændring. Usikkerheden er formentlig større end ± 3 % ved begge beskrevne metoder. Inden ”dom” burde man spørge en statistiker / aktuar f.eks. fra et forsikringsselskab. De er uddannet til det. Kernen er, at Trafikstyrelsen har lavet en kontrakt – uden at tænke over, hvordan man skaffer de tal, som skal bruges til bonusberegningen – herunder hvilken nøjagtighed man er villig til at betale for. Cowi's stikprøver – som omregnes til helårstal – kan let skade Cowi's renommé, når tallene bruges som beskrevet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten