DSB: Vores prioritering har haft konsekvenser for passagererne

Illustration: DSB

DSB har over de seneste to år truffet beslutninger, der har vist sig at gå ud over passagererne. Det erkender DSB i lyset af, at Ingeniøren i dag bringer oplysninger fra en rapport, som vidner om, at DSB’s samlede togflåde på bare ét år er begyndt at skrante voldsomt.

Antallet af ubehandlede fejl på togene er steget med 66 procent fra 2015 til 2016, driftsstabiliteten er styrtdykket, og antallet af fejlrelaterede forsinkelser er skudt i vejret. Rapporten udpeger samtidig mangelfuld ledelse som en væsentlig årsag til problemerne.

Læs også: Intern rapport: Dårlig ledelse har ført til DSB-tog fulde af fejl

Ifølge direktør Anders Egehus fra DSB Drift er der tale om, at DSB har nedprioriteret vedligehold af togene i et forsøg på at holde flest muligt tog på skinnerne:

»Vi står hver dag i et dilemma mellem at sikre optimal passagerdrift og optimalt vedligehold. Den nuværende situation er nok affødt af, at vægten har været for meget på driften. Men på længere sigt har den prioritet alligevel vist sig at have konsekvenser for kunderne,« siger han.

Er sagen her et udtryk for, at I ganske enkelt ikke er i stand til at sikre driftsstabile tog?

»Vi anerkendte faktisk i 2015, at der var en udfordring med nogle af forholdene i rapporten. Herunder ledelsesmæssige udfordringer. De kom til udtryk ved, at vi havde delt aktiviteterne i to: Der var DSB Operation, som jeg havde ansvaret for, og så DSB Vedligehold. Så vi besluttede allerede i efteråret 2015 at samle ledelsen for de to aktiviteter. Det skal sikre, at vi i højere grad arbejder hen mod fælles mål,« siger Anders Egehus.

Samlet ledelse og flere mekanikere

Derudover har DSB på baggrund af rapporten søsat akutte tiltag for 100 millioner kroner for at få antallet af fejl under kontrol. DSB ansætter i øjeblikket flere mekanikere for at udvide værkstedernes kapacitet, efter at rapporten har peget på problemet i, at værkstedsarbejdet primært foregår i dagtimerne, hvor DSB’s tog er i drift. En del af tiltagene fokuserer også på mere entydige fejlmeldinger, eftersom fejlmeldingerne i dag er så upålidelige, at 20 procent af fejlene ikke efterfølgende kan identificeres på værkstedet.

Mange af disse problemer må have været synlige, før rapporten landede. Kunne I ikke have søsat initiativer for at vende udviklingen tidligere?

»Jo, nogle af problemstillingerne kendte vi godt til. Men baggrunden for at iværksætte denne her rapport var at finde ud af, om der var årsager til problemerne, som vi simpelthen ikke selv kunne se. Derfor havde vi brug for en tredjepart, der kunne se på sagen med friske øjne,« siger Anders Egehus.

DSB bestilte rapporten hos konsulentfirmaet Valcon i 2016 som reaktion på, at togenes driftsstabilitet i to år har været faldende. Særligt fra 2015 har stabiliteten taget et dyk.

Tilbage i trafikken med fejl

Rapporten afslører også, at DSB i stigende grad sender tog tilbage i trafikken med ubehandlede fejl. Ingeniøren har talt med Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som betegner det som en ‘åbenlyst fjollet’ tilgang, at DSB i forsøget på at holde flest muligt tog på skinnerne nu har oparbejdet et stort reparationsefterslæb.

»Det er jo en berettiget kritik,« erkender Anders Egehus:

»Der er en kompleksitet i vores opgave, der gør, at når man ser isoleret på den enkelte fejl, kan man godt tænke, at den nok ikke betyder så meget. Men så ser man ikke konsekvensen i tredje eller fjerde led, hvor det stigende samlede antal fejl påvirker driftsstabiliteten negativt. Så Per Nikolaj Bukh har sådan set ret, men problemet er igen balancen mellem vedligehold og den daglige drift,« siger han.

Hvilke af de tiltag, I nu har søsat, kommer til at have den største effekt på driftsstabiliteten?

»På den korte bane regner jeg med at se en effekt af, at vi nu har opprioriteret arbejdet med at nedbringe antallet af fejl. Vi har endnu ikke nok erfaring eller data til at kunne sige, om antallet af fejl er den direkte årsag til, at driftsstabiliteten falder. Men det er vores og rapportens hypotese, så vi ansætter en masse håndværkere, så vi kan udvide værkstedernes åbningstider og få renset ud i fejlene,« siger Anders Egehus.

»Det andet tiltag, som jeg lægger stor vægt på, er etableringen af en fælles ledelse med fælles mål. Jeg vil nødig sammenligne de to tiltag, for begge to er nødvendige,« siger han.

Hvis vi taler sammen igen om et år, hvordan ser situationen så ud?

»Min forventning er, at vi ser en reduktion i antallet af fejl på togene. Og en stigning i driftsstabiliteten. Vi har allerede set en lille bedring, men det er for tidligt at sige, om det har en vedvarende effekt,« siger Anders Egehus.

Driftsstabiliteten opgøres i antallet af kørte kilometer mellem hvert teknisk problem, der giver forsinkelser på tre minutter eller mere, det såkaldte MDBF-tal for Mean Distance Between Failures. Det nåede en bundrekord i juni 2016 med gennemsnitligt omkring 15.000 kilometer pr. tog. Siden er tallet steget en anelse og lå i november omkring 24.000 kilometer mellem fejl, viser den seneste opgørelse fra DSB. Tallet toppede imidlertid i marts 2014 med over 40.000 kilometer pr. tog.

Hvad er jeres mål for driftsstabiliteten?

»Der er sat et mål for hver togtype. Og den første målsætning er at komme tilbage på niveauet i 2014. Hvis vi får renset togsættene svarende til den periode i 2014, hvor vi havde den højeste rettidighed for de enkelte togtyper, kan vi konstatere, om vores hypotese holder. Derefter kan vi vurdere, hvad et realistisk og ambitiøst mål for resten af arbejdet kan være,« siger Anders Egehus.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed. DSB Vedligehold er et offentligt ejet aktieselskab (ejet af DSB). Kan DSB holde styr på, hvem der gør hvad her? Den der med "vandtætte skotter" mellem DSB selskaber gik jo ikke helt godt på Kystbanen...

  • 1
  • 0

mig om denne sætning kan betyde noget som helst andet end at DSB's værksteder er katastrofalt underbemandet?

Citat "Ifølge direktør Anders Egehus fra DSB Drift er der tale om, at DSB har nedprioriteret vedligehold af togene i et forsøg på at holde flest muligt tog på skinnerne:"

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten