DSB overvejer at skrotte ekspertgodkendt IC4-plan

Illustration: Jonathan Herrik

Den plan, som en schweizisk ekspertgruppe fra ingeniørfirmaet Prose godkendte i 'den endelige IC4-eksamen' i december, kommer muligvis ikke til at holde alligevel. DSB har ellers siden da anvendt Prose-rapporten som belæg for, at IC4-planen er realistisk, og DSB har med den rapport i hånden afvist at undersøge alternativer til IC4, hvilket Transportministeriet ellers havde bedt om.

Prose-rapporten er også afgørende for, at den seneste togaftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten forlader sig på IC4.

Ikke desto mindre undersøger DSB i øjeblikket muligheden for at skrotte planen. Det skriver DSB i en fodnote i den seneste statusrapport for IC4.

'DSB er ved at lægge sidste hånd på en ny indsættelsesplan frem til 2019, baseret på trafikkontraktens forventninger,' skriver DSB i dokumentet.

Læs også: DSB halter stadig efter IC4-planen

To scenarier

DSB bekræfter over for Ingeniøren, at man lige nu efter aftale med Transportministeriet reviderer den plan, som Prose har gennemgået. Resultatet bliver to mulige planer, hvoraf den ene er en mindre ambitiøs indsættelsesplan.

»Det ene scenarie er et maksimalscenarie, hvor hele IC4-flåden benyttes og afløser IC3. Det er med andre ord den eksisterende plan, som er behandlet i Prose-rapporten. Det andet er et minimalscenarie: Det er en noget mere forsigtig indsættelse af IC4. Slutmålene bliver de samme, men indsættelsen bliver lempeligere end i Prose-rapporten,« siger Steen Schougaard Christensen, direktør i DSB Vedligehold.

Læs også: Her er DSB-planen, der skal sikre 74 IC4-sæt i 2019

DSB vil i minimalscenariet rykke ved delmålene i planen. Ingeniøren har tidligere skrevet om, at DSB hverken før eller efter Proses ekspertundersøgelse har indfriet delmålene. Minimalscenariet indebærer, at DSB venter med at indsætte IC4 fast i fjerntrafikken, fordi driftstabiliteten endnu er for dårlig. IC4 kører i dag kun i fjerntrafikken på et par daglige afgange mellem København og Aarhus.

Dermed skal der i en periode køre færre tog end i den oprindelige plan, og kravet til, hvor mange kilometer IC4 skal kunne køre uden at gå i stykker, vil også blive neddroslet, eftersom kravene til antal kørte kilometer mellem tekniske fejl er mindre for regionaltrafikken end for fjerntrafikken.

Læs også: IC4: Selv hvis planen lykkes, er togene DSB's mest upålidelige

IC4 skulle efter den eksisterende plans delmål have kørt i fjerntrafikken for længst, og toget skal fra august kunne køre op til 14.000 kilometer mellem tekniske fejl. IC4 præsterer i øjeblikket kun 8.817 kilometer mellem tekniske fejl.

»Men så længe vi kun kører regionaltrafik, hvilket stadig er tilfældet, så er tallet 10.500 kilometer. De 14.000 kilometer er for fjerntrafik, hvor vi ikke kører med IC4, på nær et par daglige afgange mellem København og Aarhus,« siger Steen Schougaard Christensen.

Samme slutmål for 2019

Slutmålene i begge scenarier er stadig at have 77 fuldt funktionelle togsæt i 2019, der kan sammenkobles i drift og køre 20.000 kilometer uden at gå i stykker. Antallet af planlagte togsæt var tidligere 74, men DSB har siden fået leveret flere tog.

Steen Schougaard Christensen oplyser, at også delmålet om at kunne køre med sammenkoblede tog er rykket betragteligt. Det skulle allerede i foråret 2014 have været muligt at køre med sammenkoblede tog. DSB regnede i efteråret 2014 med at kunne køre med tre sammenkoblede IC4-tog i december. Nu hedder det juli, fortæller Steen Schougaard Christensen.

»Den næste væsentlige parameter bliver den nye typegodkendelse, så vi kan køre koblet, som vi gerne skulle få i juli,« siger han.

De to mulige planer ligger klar i næste måned. DSB skal i samråd med Transportministeriet vælge den ene af planerne i 2016.

Mister centralt argument for IC4

Hvis DSB ender med at skrotte den eksisterende plan til fordel for den mindre ambitiøse, ryger en helt central brik i diskussionen om, hvorvidt DSB skal satse på IC4.

Proses ekspertundersøgelse har været afgørende for, at den seneste togaftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten forlader sig på, at IC4 kommer til at køre efter planen. Det skriver aftaleparterne eksplicit i togaftalen.

Læs også: Analyse: Ny togaftale forlader sig på IC4

Og DSB har efter Proses ekspertundersøgelse afleveret en såkaldt Plan B til Folketinget om alternativer til at satse på IC4, hvori DSB når frem til, at der ganske enkelt ingen alternativer er til IC4. Revisionsfirmaet Deloitte har siden dumpet DSB's Plan B, som ifølge Deloitte er præget af manglende dokumentation og subjektive vurderinger. DSB skal ifølge Deloitte udbedre en række huller i rapporten for at den kan godkendes som beslutningsgrundlag.

Men DSB har som svar afvist at videreføre arbejdet med at undersøge alternativerne til IC4, netop med henvisning til schweizernes blåstempling af IC4-planen.

Læs også: Deloitte forkaster DSB's IC4-plan

Det er den eksisterende plan, der er godkendt af Prose. Så hvis I vælger en ny plan, opererer I ikke længere med en ekspertundersøgt og blåstemplet plan?

»Men man kan sige, at hvis vi så har en lempeligere indsættelsesplan, så må den da også med Proses øjne være opnåelig,« siger Steen Schougaard Christensen.

Men så er planen jo netop lempeligere, fordi det ikke har været muligt for jer at indfri den indsættelsesplan, som Prose ellers havde blåstemplet.

»Men det ved vi ikke før 2016.«

Og hvis slutmålet er det samme, kan indsættelsesplanen kun være lempeligere i et stykke tid, hvorefter I skal endnu mere op i fart for at nå slutmålet. Prose har ikke sagt noget om, at det er muligt.

»Nej, men du hænger dig i noget, der skal træffes beslutning om i 2016. Vi træffer først en eventuel beslutning om en mere forsigtig indsættelse til den tid,« siger Steen Schougaard Christensen.

Når DSB har fremført Prose-rapporten som belæg for, at IC4-planen er realistisk, og når I med den rapport i hånden har afvist at udarbejde et beslutningsgrundlag om alternativer til IC4, så er det vel naturligt at hæfte sig ved, at I nu siger, at I alligevel kan ske at fravige den plan.

»Ja, men det er da fornuftigt at ændre planen, hvis tingene ikke arter sig, så det kan lade sig gøre at indfri planen,« siger Steen Schougaard Christensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "DSB overvejer at skrotte ekspertgodkendt IC4-plan"

Nej nej, DSB, det er en misforståelse. Det er togene som skal skrottes.

Og det hele er vejrets skyld, og ikke de mennesker som bestilte togene i år 2000.

Humor kan forekomme :-) Tragikomiske sager fortjener ikke andet end humor.

 • 15
 • 0

Og DSB har efter Proses ekspertundersøgelse afleveret en såkaldt Plan B til Folketinget om alternativer til at satse på IC4, hvori DSB når frem til, at der ganske enkelt ingen alternativer er til IC4.

Plan B? Er de efterhånden ikke ved at være nået til plan Ø for IC4 og ved at løbe bogstaver? Det er godt der er tre ekstra bogstaver i det danske alfabet.

 • 15
 • 0

DSB skal ifølge Deloitte udbedre en række huller i rapporten for at den kan godkendes som beslutningsgrundlag.

De skulle hellere udbedre huller i IC4, eller endnu bedre grave et par huller til dem.

 • 4
 • 0

hvori DSB når frem til, at der ganske enkelt ingen alternativer er til IC4.

Det er ikke helt rigtigt. DSB har ingen alternativer fordi de er begrænset økonomisk. Det er praktisk muligt at droppe IC4 og leje materiale indtil elektriciferingen af jernbanenettet træder i kraft. Men så får vi en regning der enten skal betales af passagererne (med efterfølgende flugt fra offentlig transport og over på overbelastning af vejnettet) - eller også skal den betales af staten (dvs. os alle sammen). Jeg synes ikke der er nogen nem løsning på problemet.

 • 11
 • 0

Et alternativ kan hurtigt blive en indvistering.

Lad os sige at DSB gjorde ligesom diverse private selskaber: Køber (bemærk KØBER) x antal brugte personvogne. Der står en del til salg i Tyskland og andre lande syd for grænsen. Hvis man f.eks købte rene 1. klasses vogne, så ville de leve op til DSB's komfortkrav.

Så lejer man nogle brugte diesellokomotiver. Dette kunne f.eks være de 218'ere, der bliver tilovers når Marskbanen får nye lokomotiver næste år.

Disse lokomotiver + de indkøbte vogne bliver så indsat i visse IC-løb, så der kan frigøres IC3-togsæt til de mere belastede afgange. Når elektrificeringen er i hus, vil man kunne sende BR 218 på pension og indkøbe nye el-lokomotiver, som kan trække de eksisterende vogne. På den måde vil man være sikret materiel både i dag og i fremtiden.

Når andre, mindre selskaber kan finde ud af at købe og leje brugt, hvorfor kan DSB så ikke?

 • 0
 • 0

I artiklen står der

"Steen Schougaard Christensen oplyser, at også delmålet om at kunne køre med sammenkoblede tog er rykket betragteligt. Det skulle allerede i foråret 2014 have været muligt at køre med sammenkoblede tog. DSB regnede i efteråret 2014 med at kunne køre med tre sammenkoblede IC4-tog i december. Nu hedder det juli, fortæller Steen Schougaard Christensen.

»Den næste væsentlige parameter bliver den nye typegodkendelse, så vi kan køre koblet, som vi gerne skulle få i juli,« siger han."

Første skridt til det er at DSB sender en ansøgning om kørsel med sammenkoblede tog (pakke 3+). I rapporten for april, der kom i begyndelsen af maj, stod der at det var planlagt til at ske i slutningen af maj. I oktoberrapporten skulle det ske i november. Nu ser vi at det ikke er sket i slutningen af maj, for så havde Steen Schougaard vel fortalt det. Men hvis man skal få tilladelsen i juli skal ansøgningen indsendes inden udgangen af juni.

Så i mere end et halvt år, har DSB været en måned fra at kunne indsende en ansøgning. Hvad er det der gør at DSB nu tror på at forventningen holder stik?

 • 1
 • 0

Lad os håbe Steen Schougaard får ret i at man får tilladelse så DSB kan indsætte IC4 sammenkoblet efter sommerferien. Selv uden sammenkobling, er vi som passagerer bedre stillet med de IC4 der er i drift,end vi ville være hvis de blev stoppet nu og her uden erstatningsmateriel. Og hvis vi sammenkobling, bare fast sammenkobling, kan vi da leve med det frem til der gradvist indsættes mere el-drevet materiel fra fra Esbjerg-strækningen elektrificeres i 2016. Oplysningen i månedsrapporterne om at man hel tiden overvejer hvordan man bedst sikrer trafikken med det materiel, der er er vel ikke revolutionerende. Ærlig talt, hvis ikke DSB gjorde det så var det uansvarligt. DSB skal ikke bare tænke på økonomi og på passagererne, de skal også leve op til kontrakten med Staten. Og det er de rammer man planlægger efter som det fremgår af statusrapporten. Der står "DSB er ved at lægge sidste hånd på en ny indsættelsesplan frem til 2019, baseret på trafikkontraktens forventninger"

I den tidligere rapport fra februar stod der

"DSB er ved at udarbejde en ny indsættelsesplan frem til 2019, baseret på Prose’s anbefalinger."

 • 0
 • 0

Lad os håbe Steen Schougaard får ret i at man får tilladelse så DSB kan indsætte IC4 sammenkoblet efter sommerferien. Selv uden sammenkobling, er vi som passagerer bedre stillet med de IC4 der er i drift,end vi ville være hvis de blev stoppet nu og her uden erstatningsmateriel. Og hvis vi sammenkobling, bare fast sammenkobling, kan vi da leve med det frem til der gradvist indsættes mere el-drevet materiel fra fra Esbjerg-strækningen elektrificeres i 2016. Oplysningen i månedsrapporterne om at man hel tiden overvejer hvordan man bedst sikrer trafikken med det materiel, der er er vel ikke revolutionerende. Ærlig talt, hvis ikke DSB gjorde det så var det uansvarligt. DSB skal ikke bare tænke på økonomi og på passagererne, de skal også leve op til kontrakten med Staten. Og det er de rammer man planlægger efter som det fremgår af statusrapporten. Der står "DSB er ved at lægge sidste hånd på en ny indsættelsesplan frem til 2019, baseret på trafikkontraktens forventninger"

I den tidligere rapport fra februar stod der

"DSB er ved at udarbejde en ny indsættelsesplan frem til 2019, baseret på Prose’s anbefalinger."

 • 0
 • 1

Nu er det mere end 14 år siden at kontrakten om 83 togsæt blev underskrevet. Det er 12 år siden at den første forsinkelse på 3½ måned blev accepteret. Det var jo småting, men så gik det jo helt galt derfra.

Første togsæt skulle have været indsat i drift i foråret 2003. På det tidspunkt var vi begyndt at rynke panden når vi ikke trak lidt på smilebåndet over, at DSB trods alt brugte et rangerlokomotiv til at trække det første IC4-tog rundt. Det kunne ikke køre selv, men det var leveret (!).

Nu er det 12 år siden! Togene er allerede gamle. De 83 tog er reduceret til 77, og et enkelt tog er strandet i Libyen fordi Berlusconi kom til at forære det til Ghadaffi i en brandert.

De er som en 12 år gammel Alfa Romeo som var lækker engang, men som nu mærker tidens tand for alvor på grund af at konstruktionen som er af tvivlsom kvalitet har stået ubrugt hen udendørs i al slags vejr i efterhånden mange år.

Er der ikke snart en stærk mand (m/k) der får aflivet dette underholdende, men også meget sørgelige projekt? IC3-togene er godt nok gamle, men for de penge som der fortsat postes i de elendige IC4-tog kunne man gennemføre meget vedligeholdelsesarbejde på de relativt pålidelige IC3-tog som passagererne oven i købet er glade for.

IC3-togene vil kræve ret høje vedligeholdsomkostninger at holde kørende, men spørgsmålet er om IC4-togene ikke vil være mindst lige så dyre at have kørende når man lægger vedligeholdsomkostninger, upålidelighed og passagerflugt ind i budgettet.

IC4 bliver aldrig et pålideligt tog.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten