DSB løj for at standse kritiske journalister

Da en journalist fra Danmarks Radio (DR) i begyndelsen september henvender sig til DSB for at få en forklaring på indholdet i nogle fortrolige papirer, sætter han en kædereaktion af spin, trusler og løgn i gang. Det skriver fagbladet Journalisten, som kan fortælle om flere eksempler på journalister, der er blevet chikaneret af DSB, blandt andet Birgitte Marfelt, journalist på Ingeniøren.

De fortrolige papirer afslører ifølge DR, at DSB har givet et konkurrenceforvridende lavt bud på Øresundsudbudet, her under Kystbanen, og nu vil journalisten gerne have et svar fra DSB.

Det kommer også, men ikke i form af en kommentar til artiklen. I stedet modtager DR et brev fra DSB's kommunikationschef og chefjurist, som gør opmærksom på, at DSB vil gå til domstolene og kræve erstatning for tab, hvis historien kommer frem.

DR's chef for Nyhedsafdelingen Ulrik Haagerup melder tilbage, at han finder det helt uacceptabelt at true med et sagsanlæg, men her stopper det ikke.

I mellemtiden har adm.dir. i DSB Søren Eriksen ifølge Journalistens kilder kontaktet generaldirektør i DR Kenneth Plummer for at fortælle, at den pågældende freelance journalist, der står bag researchen, bliver lønnet af DSB's største konkurrent, Arriva.

En påstand, som freelance journalisten, Lars Abild, pure afviser, og som DSB ikke ser sig i stand til at dokumentere. DSB spreder nu i stedet rygtet, at journalisten er blevet fyret fra Berlingske Tidende, fordi DSB har klaget over ham. Men heller ikke den påstand holder vand. Lars Abild gik frivilligt med ni måneders løn 'og tak for min indsats af Berlingskes chefredaktion,' som han siger til Journalisten.

Birgitte Marfelt har som journalist på Ingeniøren dækket DSB siden 1993 og er forfatter til bogen, Omveje til nutiden - historien bag DSB'. Også hun har oplevet at blive hængt ud af DSB, skriver Journalisten - tilmed på ing.dk, hvor souschef i DSB Kommunikation Claus Dithmer har anklaget hende for 'på løgnagtig maner at forsøge at gøre DSB ansvarlig for IC4-skandalen'.

Et udfald, som han ifølge Journalisten senere fortryder:

»Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg gerne. Der flyver nogle finker af panden. Ordvalget er ikke heldigt.«

Ifølge Journalisten er retræten velbegrundet. 'For Claus Dithmers indlæg har hængt til skræk og advarsel på informationsgangen hos DSB' som et eksempel på, hvordan DSB ikke skal kommunikere i det offentlige rum.

Senere meddeler DSB, at de ikke vil tale med Birgitte Marfelt, fordi hun 'bevidst fordrejer tingene'. Det betød, at alle spørgsmål skulle sendes skriftligt, og at hun kun modtog skriftlige svar.

I historien om de fortrolige papirer, som satte gang i researcharbejdet hos DR, fik DSB succes med sin offensive strategi. Og man kan jo ikke bebrejde virksomhederne, at de gør sig umage, siger DSB's kommunikationschef Anna Vinding til Journalisten:

»Så må medierne jo tage deres forholdsregler, så de kan lave ordentlig journalistik.«

Foreløbig har DR's kritiske historie om DSB i hvert fald ikke været bragt. 'Måske fordi den ikke holder. Måske fordi stationen mangler ressourcer til at løfte researchen med DSB som modstander,' konkluderer Journalisten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som udefrakommende er det jo svært at vurdere, hvad der er fup og hvad der er fakta i ovenstående artikel, men det skal ikke forhindre mig i at mene, at det tangerer det komiske at læse om journalister, som jamrer sig over at få en gang hårdkogt spin i hovedet fra modparten. Spin er jo ellers noget, som det stolte hverv med de hæderkronede traditioner mestrer til bevistløshed, men det er måske kun sjovt når det går den ene vej?

Jeg tror nok det kaldes "tudefjæs!" på nudansk.

 • 0
 • 0

"Kommunikation Claus Dithmer har anklaget hende for ’på løgnagtig maner at forsøge at gøre DSB ansvarlig for IC4-skandalen’.

Et udfald, som han ifølge Journalisten senere fortryder:

»Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg gerne. Der flyver nogle finker af panden. Ordvalget er ikke heldigt.«"

Nej, det var sørme et meget uheldigt ordvalg og vidner om massiv inkompetance i DSB. DSB er selvfølgelig ansvarlige for IC4 togenes problemer, da det er DSB som har valgt leverandør og står bag de kontraktslige forhold af leveransen. Valg af riktig leverandør og teknologi kræver kompetance og er DSB's ansvar. Man er en inkompetent virksomhed hvis man tror ansvaret for det man leverer er begrenset til hvad som sker i sin egen produktionshal. Leverer man noget lort til kunden er man naturligvis ansvarlig - også selv om det er underleverandører som har fejlet.

 • 0
 • 0

DR's og TV2's journalister er gennemgående rethaveriske, forudindtagede og aggressive. Hvordan øvrige journalister agerer er formentlig varierende.

Jeg er enig med Nicolai Storm i hans bedømmelse af, at journalister ind imellem må finde sig i at blive mødt med samme mistillid og aggression, som de selv møder andre med.

Det betyder ikke, at DSB er nogen engel, der ikke skal kritiseres. Det betyder derimod, at kritiske journalister og kritiske programmer skal finde andre og mindre grove henvendelsesformer og dæmpe deres aggressioner og forudindtagethed.

Ingen har nemlig lyst til at udtale sig til journalister, der fra starten angriber, anvender grimme forhørsmetoder og tilsyneladende kun har i tankerne at få en sensation "i kassen" så de selv og deres medie kan få nogle gode seer-/lytter-/læsertal at fremvise og siden en indtjening på samme.

Journalisterne har sjældent en bedre moral eller smukkere hensigter med deres henvendelser, end de virksomheder, som de henvender sig til måske måtte have med deres adfærd. Det er jo ikke et særlig godt udgangspunkt for "kritisk" journalistik.

 • 0
 • 0

Der findes en hæderkronet institution - Cavling-prisen. Den uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. Som regel drejer det sig om at kaste lys på penible sager, og/eller kritisere myndigheders magtmisbrug og lign. Indtil for få år siden hed formanden for Cavling-komiteen - Anna Vinding.

 • 0
 • 0

Når DSB benytter spin i så kraftig grad må det nødvendigvis betyde at man ikke kan stole på deres svar, for hvad der kommer ud af deres informationsafdeling er spin og ikke nødvendigvis sandhed.

Den massive brug af spin må også betyder at hvis der påpeges reelle problemer med DSB's produkter eller service vil denne kritik blive mødt med spin nærmere end erkendelse af problemerne.

Ingen af disse dele syntes jeg er specielt befordrende for min tillid til troværdigheden af udmeldinger fra DSB. I den forstand kan man sige at DSB tilsyneladende har lært for meget af christiansborg.

 • 0
 • 0

DSB ansvarlig for IC4-skandalen’

Neeeeej, DSB kan da ikke være skyld i IC4! Der er jo slet ikke noget tog, hvordan kan nogen være skyld i noget der ikke er der???

 • 0
 • 0

"Som udefrakommende er det jo svært at vurdere, hvad der er fup og hvad der er fakta i ovenstående artikel".

Enig, men efter at have gennemlæst den må jeg sige at den virker troværdig.

 • 0
 • 0

Jeg kan klar anbefale artiklen i Journalisten. Genial titel! Meget spændende læsning.

Artiklen efterlader klart det indtryk at DSB må have noget at skjule med al den energi de lægger i at miskreditere kritiske journalister.

Man kunne håbe at en sådan mediestrategi på sigt vil give bagslag. Måske denne process allerede er startet med artiklen i Journalisten?

Historier som denne betyder at anti-spin indsatsen må opprioriteres i de danske medier. Det kommer til at koste en masse penge. Hvor skal medierne få disse penge fra?

 • 0
 • 0

Det er et af de største problemer ved privatiseringen af tidligere offentlige monopoler. Man forsøger at gøre dem til egentlige selskaber og drive dem på markedsvilkår, men da de er offentligt ejede, er de underkastet noget så fælt som offentlighedsloven og sikkert en række andre regler om åbenhed og demokratisk indsigt, der netop forhindrer dem i at agere med en ræv bag øret, som alle andre (privatejede) virksomheder ellers gør det.

Løsningen må være en erkendelse af, at der ikke findes en mellemting mellem at være et monopol eller at være en egentlig privat virksomhed. Offentligt ejede virksomheder kan jo netop ikke agere som virksomheder på lige vilkår med private virksomheder.

Så enten må staten sælge DSB og Posten og alle de andre tidligere monopoler til private investorer og gøre konkurrencen helt fri, eller også må man erkende at de ikke kan drives på markedsvilkår, og skærme dem mod konkurrence fra private selskaber.

Mvh. MM

 • 0
 • 0

journalister Af Lilly B. Tang

Takfor et godt indlæg - jeg synes ikke at DSBs fremgangsmåde er ok - men den er ret klassisk. Derimod er jeg helt enig med indlægsholderen i, at DRs (og TV2s) journalistik er grænsende til det fordummende af de seere som de antager skal labbe det i sig. Enhver der ser Reimer Bo optræde som "speakerpige" og dermed oplæse et jammerligt stykke journalistisk arbejde vil give mig ret. Der burde oprettes en hjemmeside, hvor vi kan lave vor egen Cavlingpris og måske en modsat, når seernes intilligens vurderes for lavt.

 • 0
 • 0

Er jo deres berømte IC4 tiltag, der vel har kostet skatteyderne/kunderne omkring 4 miliarder kr. Dertil kommer, at politikerne (efter lobbyarbejde ???) udskyder elektrificering til efter 2020, så DSB får muligheden for, at gentage fadæsen. Og alle pengene kommer fra de Danske borgere... Måske den megen omgang med Italienske leverandører/Italienere har smittet af på DSB, så de er begyndt med mafia-lignende metoder i deres omgang med kritikere ? Dét kan jo være en tanke :-) Men det må da være nogle sørgerlige små mennesker i deres ledelse ! (?)

 • 0
 • 0

Hvad er nu det? Vil du dermed antyde, at DSB ikke får det forskud på ca. 3,5 mia kr., de har betalt til Ansaldo tilbage? Det siger DSB da ellers at den tilbagebetaling er stensikker, og så passer det.

Pengene skulle i hvert fald - det isger aftalen fra maj i år - falde i tre rater. Det er uoplyst om og hvornår det første afdrag er sendt fra Ansaldo, så måske har du ret? Mon DSB vil svare på den slags spørgsmål?

 • 0
 • 0

Det er forventeligt at DSB anvender de metoder, der er beskrevet i nærværende indlæg om DSB´s ihærdighed for at hindre ærlige og åbne informationer fra virksomheden.

Det er forventeligt fordi DSB er "en stat i staten".

Og i sådanne virksomheder er løgnen en vigtig ingridiens for at hindre korrekt information og kritiske spørgsmål.

En ledelse med Hr. Søren Eriksen i spidsen for DSB tåler ikke kritik. Og der begås per definition ikke fejl. Enhver fejl bortforklares og manipuleres for at blive gjort ubetydelig og gerne fremstå nærmest som det modsatte af, hvad det egentlig drejer sig om.

Det er ikke unikt for DSB´ledelse.

Samme mekanisme trives i Forsvaret , Hærens Materialkommando (eller hvad det nu hedder der, hvor de forkerte beslutninger træffes om at købe forkert og for dyrt) og i mange andre virksomheder, hvor EJERSKABET til virksomheden er nærmest FRAVÆRENDE og i hvert tilfælde er inkompetent til at holde øje med virksomhedens ledelse.

Sådanne virksomheder, herunder DSB går i "selv - sving" fordi ejerskabet er fraværende og ikke påvirker virksomhedens ledelse. Og for at dække over den fejlagtige virksomhedskultur, benyttes "spinnn" af stadig mere utroværdig karaktern til at konstruere alibier og afdække inkompetente beslutninger.

Det er da tankevækkende, at medens DSB´s ledelse fører sig frem med "høj cigar" i både Sverige og måske senere Tyskland ---- så kan vi, der ejer DSB og gerne skulle benytte DSB med glæde og gavn, - ikke finde et rent toilet på stationerne...???

Men det er vel kommet ud over "The point of no return" ?

Med venlig hilsen

Otto Dittmann

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten