DSB køber 100 nye italienere

Skønt 20 år yngre har de nye italienske IC4-tog fuldstændig samme vægt pr. passager som de danske IC3-tog.

Designet er mere strømlinet, men IC4 har flere ting tilfælles med IC3: Vægt pr. passager er 0,67 ton. Begge er dieseldrevne, fordi de danske hovedspor ikke er elektrificeret færdigt. Begge er modulopbyggede og sammensat af kendte komponenter.

DSB har lagt vægt på at købe kendt teknologi, Claudio Ma nuc ci, salgs- og udviklingsdirektør i togfabrikken Breda siger, at IC4-toget ikke kører andre steder. Det tog, der kommer nærmest, er det nye norske inter citytog, der er døbt Puls.

De 36 norske eltog skulle have været i drift i 2000, men regnes først ind i køreplanen fra 2002, fordi Ansaldo, der forventes at fusionere med Breda, ikke har kunnet levere til tiden. Det er årsagen til, at de norske statsbaner (NSB) ikke har ville udnytte optionen på yderligere 40 tog.

Hvis noget lignende skulle ske i Danmark, har DSB sikret sig en økonomisk moderselskabsgaranti fra Finmeccanica, oplyser driftsdirektør Johannes Pedersen.

DSB's 90-100 nye IC4-tog skal først og fremmest erstatte de gamle røde tog. Det første leveres i 2003, det sidste i 2005.

Den samlede togpris er 4,5 mia. kr., og stykprisen 54 mio. kr. Det er omtrent samme pris som i tilbudet fra Alstom.

Alstom og Adtranz var med i udskillelsesløbet, og Alstom faldt først, fordi DSB var nervøs for, om det avancerede tog nu også kunne laves. Men allerede i september kunne en næsten færdig prototype på toget, der er solgt til DB, ses på en udstilling i Berlin. Adtranz blev valgt fra, fordi deres tog var for dyre.

De sidste tre uger har DSB vidst, at deres kommende togleverandør var Breda-gruppen, søsterselskab til Ansaldogruppen, alt sammen under Finmeccanica, og med skiftevis den ene og den anden som underleverandør. På metroen og de norske tog er Ansaldo
hovedleverandør, på de danske tog er det altså Breda.

Folketingets finansudvalg har netop vedtaget et aktstykke, der giver DSB lov til at låne 5,6 mia. kr. med statsgaranti.

De 4,9 mia. kr. skal bruges til 90-100 IC4-tog. 275 mio. kr. er målrettet IC4-togenes værkstedsan- læg, der enten kommer til at ligge ved klargøringscentret i Kastrup eller i Århus, op ad IC3-togenes værksted. Dermed udnyttes den eksisterende die sel knowhow.

350 mio. kr. skal bruges til yderligere seks Øresundstog (fra Adtranz), så der i alt er 24 danske og 18 svenske tog.