DSB holdt lav profil med IC4-togets fiasko

2011 skulle være året, hvor den lange, sammenkoblede version af IC4-toget endelig skulle ud og gøre tjeneste på de travle myldretidsafgange mellem landsdelene.

Og de sammenkoblede togsæt kom da også i drift 17. januar for dermed at bevise, at IC4-togene nu for alvor kunne komme i gang med at aflaste IC3-togene på de passagertunge afgange mellem København og Fyn/Jylland.

De hidtil enkeltkørende IC4-togsæt havde kun plads til 205 siddende passagerer, mens et sammenkoblet togsæt derimod kan køre med 410 siddende passagerer.

Læs også: Se tidslinjen over IC4-skandalen

Men de sammenkoblede togsæt røg ud af køreplanen lige hurtigt som de blev sat ind i den.

»I forbindelse med vinteren var der blandt andet problemer med tilfrosne koblinger, og vi valgte derfor at indstille kørslen med koblede tog i en periode for på den måde at få bedre tid på værkstedet til at rette de fejl, vi havde fundet i forbindelse med, at vi begyndte at køre koblet,« fortæller DSB's IC4-chef Torben Kronstam i en skriftlig kommentar.

Tavshed om problemer

Aflysningen af drift med sammenkoblet IC4-materiel mellem landsdelene var dog ikke noget, som den brede offentlighed blev delagtiggjort i.

Heller ikke Folketingets Trafikudvalg modtog denne oplysning. I det seneste såkaldte kvartalsvise statusnotat for leverancen af IC4 og IC2, står der ikke noget om problemerne med sammenkobling.

I statusnotatet - som videresendes til Folketinget fra Transportministeriets departement - lyder den lakoniske meddelelse derimod:

"Det voldsomme vejr i denne vinter med snestorm og stærk frost har påvirket alle trafikformer, herunder den kollektive trafik. Rettidigheden for IC4 har således også været påvirket væsentligt af vintervejret. Den forventes at stige i takt med indsættelsen af flere opgraderede tog samt i takt med at det hårde vintervejr aftager."

Og det er socialdemokraternes trafikordfører Magnus Heunicke utilfreds med.

»Jeg synes, at det er utilfredsstillende, at Folketinget ikke bliver orienteret, hvis den eksisterende leveranceplan ikke virker efter hensigten,« siger Magnus Heunicke til Ingeniøren. Han beklager i øvrigt, at transportminister Hans Christian Schmidt (V) holder orienteringen om IC4-projektet på et absolut minimum.

»Tidligere blev der holdt statusmøder hver anden måned, hvor Trafikudvalget blev informeret om IC4-projektet. Disse møder er blevet aflyst under den nuværende transportminister.«

Også Enhedslistens trafikpolitiske ordfører, Per Clausen, er utilfreds.

»I de statusnotater, vi har modtaget, har der ikke stået et ord om, at DSB har haft problemer med at få materiellet til at virke i løbet af vinteren. Så man kan spørge, hvad formålet egentlig er med disse notater, når de ikke fortæller om de virkelige problemer,« siger Per Clausen. Han fortsætter:

»Orienteringerne fra Transportministeriet bærer præg af, at ministeren kritikløst videregiver oplysninger fra DSB, som rutinemæssigt oplyser, at alt går nogenlunde efter planen. Og det har ikke været særligt oplysnende.«

Kører sammenkoblet igen

Ifølge Torben Kronstam er de sammenkoblede IC4-togsæt nu tilbage på skinnerne med en forsigtig genindtræden i køreplanen.

»I starten af april genoptog vi driften med sammenkoblede tog, men deres driftsperformance er stadig ikke tilfredsstillende, og der er derfor eksempler på, at vi har kørt afgange, der skulle have været kørt med to togsæt, med ét togsæt i stedet,« siger Torben Kronstam.

Lever DSB op til de tidligere formulerede ambitioner om at køre 105 ugentlige IC4-afgange?

»DSB har i en periode efter den hårde vinter kørt færre afgange. Vi vurderer hele tiden, hvordan vi bedst udnytter det materiel, vi har til rådighed,« siger Torben Kronstam.

Indstillet i over to måneder

Ifølge Ingeniørens oplysninger var IC4-kørslen med sammenkoblede togsæt helt indstillet i lidt over to måneder fra slutningen af januar.

En del af forklaringen kan naturligvis tilskrives det hårde vintervejr.

Det var dog langt fra kun vintervejret, som gav de sammenkoblede IC4-tog problemer. Ifølge Ingeniørens oplysninger, er det fortsat i vidt omfang IC4-togenes kørecomputere, der volder problemer. For det er fortsat kompliceret, når de i alt 120 computere skal synkroniseres i et sammenkoblet togsæt, og i realiteternes verden giver sammenkoblingen som regel anledning til så mange fejlmeldinger i togets førerrum, at det i vidt omfang fortsat er en opgave for værkstedseksperter at få togcomputeren nulstillet til sammenkoblet drift.

De store tekniske vanskeligheder betyder også, at kun få af DSBs værkstedsmedarbejdere er i stand til at sammenkoble og skille IC4-tog ad.

På nuværende tidspunkt er det kun på IC4-værkstedet i Århus, at IC4-togene sammenkobles. Det manglende personale er også årsagen til, at der indtil videre ikke bliver kørt sammenkoblet i weekender. Personalet er simpelthen ikke på arbejde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu har DSB i mere end 8 år forsøgt at få IC5 togene på Banen - men stadig uden problemer. Selv efter at DSB selv skiller nyleverede toge og samler dem efter DSB's kvalitetsnormer opstår der stadig så vitale fejl at togene ikke kan overholde driftsplanerne. men kan sætte spørgsmålstegn ved DSB organisation om de har de rette kompetencer, både i forbindelse med udbud, vurdering af tilbud samt gennemførelse af nødvendige fabriksmæssige kvalitetscheck. Hvorfor valgte man ikke et driftprøvet togsæt f.eks fra Tyskland?

 • 0
 • 0

Spørgsmål nr. 530 af 8. februar 2011: ”Ministeren bedes gøre rede for, hvor mange ICE-TD, IC3, IC4 og ER4, der d. 11. januar 2011 er på værksted som følge af vintervejrets skader.” Svar: DSB oplyser, at der den 11. januar 2011 ikke er registreret nogen af de nævnte materieltyper på værksted som følge af vintervejrets skader

Den 20. januar sagde DSB’s planchef til Århus Stiftstidende: ”vinterens sne og is har slået en del materiel i stykker”.

Den 3. marts fortæller DSB flg. til transportministeren, der kritikløst videregiver det til Folketinget: ”InterCityLyn Nonstop toget (køres med IC4-tog) mellem Århus og København ophørte planmæssigt kørslen før jul. Det var planlagt til at starte igen efter juleferien…DSB besluttede imidlertid at udsætte genoptagelsen af yderligere afgange med InterCityLyn Nonstop toget til den 28. februar ud fra en samlet vurdering af de krav og den belastning af DSB’s samlede materielpark, som vintervejret kan give anledning til…”

Det ville være nyttigt, om såvel DSB som ministeren kan finde ud af hvad der er op og ned, når de bliver spurgt.

 • 0
 • 0

DSB er eksemplet på statens manglende evne til styre simple processer, og grådighedens indtog i offentlig administration af landets værdier. DSB er gået så meget i stykker, at alle reparationsforsøg vil mislykkes, DSB bør som en gammel gennemtæret bil sendes til ophugning, og en ny model anskaffes. 'Privatisering' af DSB har medført at private aktører helt lovligt har haft mulighed for at fylde sine lommer med folkets værdier. Da etaten havde en generaldirektør virkede det nogenlunde, og værdierne blev for det meste i systemet, grådigheden havde grænser.

 • 0
 • 0

"De store tekniske vanskeligheder betyder også, at kun få af DSBs værkstedsmedarbejdere er i stand til at sammenkoble og skille IC4-tog ad.

På nuværende tidspunkt er det kun på IC4-værkstedet i Århus, at IC4-togene sammenkobles. Det manglende personale er også årsagen til, at der indtil videre ikke bliver kørt sammenkoblet i weekender. Personalet er simpelthen ikke på arbejde."

Et af de store problemer er at sammen- og frakobling kun kan ske på værksted, det medfører at man ikke kan sende et dobbelttog fra København, adskille i Fredericia og køre den ene stamme til Esbjerg og den anden til Ålborg.

 • 0
 • 0

Nu har jeg igennem Gud må vide hvor længe, set den ene uaktuelle artikel oven i den anden, omkring DSBfirst og deres uansvarlige, mangelfulde og helt igennem uprofessionelle virksomhedsstyring. Nu er det så jeg spørger mig selv; "hvad i alverden laver disse indslag i dette forum??".

Der plejer jo at blive diskuteret naturvidenskabeligt materiale her på ing.dk, så skal vi ikke bare holde os til det? Jeg kan ikke forstå hensigten med at poste disse artikler - ærligt talt? Det kan vi lade Ekstra Bladet og aviser som BT stå for. Hvorfor degradere til et så upassende sladderbladsniveau?

 • 0
 • 0

Hvis politikkerne er så utilfredse med den måde de danske jernbaner kører, så burde de kikke indad i borgen og ikke kun på DSBs ledelse eller på Ansaldobredas ledelse og virksomhedsføring. For kikker man på samtlige politiske partier der har siddet på magten siden 1950erne, så har samtlige af dem prioriteret veje til biler højere en offentlig transport.

Kikker man på de 10 milliarder politikerne her sidst blev enige om skulle investeres i offentlig transport med specielt jernbanen for øje, så gik der ikke mange af de penge til andet en reperationer af 50 års nedslidning og laden stå til fra politikeres side.

Da man var tæt på at starte med opsætningen af el master på strækningen fra Fredericia til Århus, måtte DSB træffe en beslutning om indkøb af nye IC tog. Da elektrificeringen så ud til at have lange udsigter i fuld gennemførelse måtte de ud og købe nyt diesel materiale. Men det gjorde så at politikkerne stoppede elektrificeringen istedet for at stoppe DSB og sætte tempoet på elektrificeringen op. Og i dag kan man tilsyneladende godt opgive at tænke i yderligere opkvalificering af jernbanen indtil GSM-R er blevet sat op hvilket gør at DSB risikere at være nød til at købe nye diesel IC tog endnu en gang.

Så hvad med om politikerne vedtog hvad de siger de vil, i stedet for at de vedtager noget der modarbejder det som de siger offentligt at de ønsker gennemført!!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten