DSB: Glem det. Vi slipper ikke for IC4-togets lillebror

Der var tilsyneladende ikke meget realisme i en af de centrale anbefalinger, som blev serveret af rådgivervirksomheden Atkins i slutningen af oktober i rapporten om IC4- og IC2-togsættenes tekniske standard.

Anbefalingen lød, at DSB hurtigst muligt burde droppe kontrakten med AnsaldoBreda om leverance af 23 IC2-tog - IC4-togets regionale lillebror.

Men juridisk set er DSB helt og aldeles afskåret fra at komme ud af kontrakten, oplyser DSB over for Ingeniøren.

IC2 er den korte lillesøster til IC4 og den var på kort besøg i Danmark i sommer. Bortset fra længden er IC2 stort set identisk med IC4 og er netop blevet typegodkendt. Alligevel anbefaler eksperter fra Atkins, at IC2-kontrakten bliver annulleret. (Foto: Jesper Andersen) Illustration: Jesper Andersen

DSB har nemlig for længst betalt 400 millioner kroner for togsættene, og allerede inden nytår vil DSB modtage det første IC2-tog og det andet IC2-togsæt vil trille ind på danske baner i begyndelsen af januar.

Samtidig er IC2 netop blevet typegodkendt af Trafikstyrelsen, hvilket giver DSB endnu færre argumenter for at bryde kontrakten.

DSB oplyser i et svar til Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, at statsbanerne indtil videre har betalt 400 millioner kroner (pr. 31. oktober) for de 23 IC2-tog - det svarer til 60 procent af den samlede kontraktsum på 680 millioner kroner.

Programchef for IC4-projektet, Torben Kronstam, har dog ikke helt opgivet at finde en løsning, der tilnærmelsesvist kan imødekomme anbefalingen fra Atkins. Der bliver stadig forhandlet med AnsaldoBreda om spørgsmålet.

»Selvom DSB juridisk set ikke kan komme ud af IC2-aftalen, afsøger vi stadig mulighederne med AnsaldoBreda i forhold til IC2,« siger Torben Kronstam til Ingeniøren.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad disse 'muligheder' omfatter.

Når Atkins-rapporten anbefalede DSB at skrotte IC2-leverancen, skyldes det, at eksperterne frygtede, at DSB ikke ville have de organisatoriske ressourcer til orkestrere at opgradere IC2 og IC4 på samme tid, og at indsættelseshastigheden for af begge togtyper derfor ville blive nedsat.

Den 25. oktober fik AnsaldoBreda typegodkendelse til IC2-toget. Når DSB har modtaget IC2-togsæt nr. 2 i januar, forventer DSB, at italienerne vil levere IC2-togsættene løbende med to togsæt om måneden indtil slutningen af 2012 eller start 2013.

IC4-flåden er i øjeblikket 'grounded', og det omfatter også IC2-togene. DSB kan derfor i øjeblikket ikke komme i gang med den såkaldte driftssimulering af togsættene.

DSB har i øvrigt heller aldrig forsøgt at foregive, at statsbanerne havde den helt store forståelse for Atkins-anbefalingen om at skrotte IC2-leverancen. Da Ingeniøren spurgte koncendirektør Frank Olesen om emnet den 27. oktober lød svarene således.

*Den mest markante anbefaling i Atkins rapporten er, at IC2-leverancen aflyses. Er du enig i den anbefaling? *

»Rådet er jo givet fra en højt estimeret rådgivervirksomhed med en enorm kompetence i rullende materiel. Når der kommer et råd fra sådanne eksperter skal man helt bestemt lytte til det, for så er der måske en pointe. Så nu tager vi en dialog med AnsaldoBreda om mulighederne,« sagde Frank Olesen.

*Men er der specielle problemer med IC2, som gør, at der er grund til at droppe projektet? *

»Nej tværtimod. Og man kunne måske endda tillade sig at håbe, at italienerne har lært lidt af IC4-processen, og at det derfor er et bedre tog. Det er halvt så stort, så måske er der halvt så mange problemer i toget. Men jeg forstår godt pointen. For hvis der er lige så mange problemer på IC2, som der er på IC4, så vil det æde de organisatoriske spidskompetencer og dermed gøre alting mere kompliceret.«

Synes du det vil være fornuftigt at annullere kontrakten på IC2 set i lyset af, at toget lige har opnået typegodkendelse fra Trafikstyrelsen?

»Det er en mulighed, som nu skal undersøges. Mere ønsker jeg ikke at sige om det,« sagde Frank Olesen efter offentliggørelsen af rapporten fra Atkins.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Nej tværtimod. Og man kunne måske endda tillade sig at håbe, at italienerne har lært lidt af IC4-processen, og at det derfor er et bedre tog. Det er halvt så stort, så måske er der halvt så mange problemer i toget. Men jeg forstår godt pointen. For hvis der er lige så mange problemer på IC2, som der er på IC4, så vil det æde de organisatoriske spidskompetencer og dermed gøre alting mere kompliceret.«

Så de satser på at der "kun" er halvt så mange problemer med togene?

Hele denne artikel opsummerer jo fint, hvor laissez-faire DSB er overfor Ansaldobreda. De sidder og håber på at tingene med tiden nok bliver bedre og at de bliver klogere. Det er for nemt bare at sætte sig tilbage og sige: "Nu har vi betalt xxx-antal millioner så nu kan vi blot håbe på at det går som det skal".

Der mangler ansvarlighed overfor de offentlige midler!

 • 0
 • 0

Der mangler ansvarlighed overfor de offentlige midler!

Svaret på den kommentar står i artiklen:

»Selvom DSB juridisk set ikke kan komme ud af IC2-aftalen, afsøger vi stadig mulighederne med AnsaldoBreda i forhold til IC2,« siger Torben Kronstam til Ingeniøren.

Hvis kontrakten - inklusive forliget - er lavet så vi får dem med uanset, så giver det jo god mening også at bruge dem...

 • 0
 • 0

Den ansvarlighed jeg søger mangler ligeledes i udførelse af kravspecifikationer og kontraktformuleringer.

Vi kan ikke være tjent med at skulle betale 60% forud for nogle tog vi ikke aner om der virker og i bedste fald kun kan sidde og håbe på har halvt så mange fejl fordi det er halvt så langt og 2 er halvt så meget som 4.

 • 0
 • 0

Jeg kan godt forstå DSB, at men først prøver med IC 4 tog! For selvfølgelig så når men bestiller IC 2 tog hos samme leverandør så skal det kun giver halt så mange problemer!

En helt simpel ingeniører udregning 4/2 = 2

Så kun halvt så mange problemer!

Hilsen Martin

 • 0
 • 0

Hele denne artikel opsummerer jo fint, hvor laissez-faire DSB er overfor Ansaldobreda. De sidder og håber på at tingene med tiden nok bliver bedre og at de bliver klogere. Det er for nemt bare at sætte sig tilbage og sige: "Nu har vi betalt xxx-antal millioner så nu kan vi blot håbe på at det går som det skal".

Der mangler ansvarlighed overfor de offentlige midler!

Set i bagklogskabens lys har du jo ret i at der er tale om mangel på ansvarlighed med offentlige midler.

Men! Nu har man jo nået et point-of-no-return med indgåelsen af en lokumsaftale tilbage i 2009 som gør at man ikke rigtigt har noget valg.

 • 0
 • 0

Jeg kender ikke det dybere indhold, hverken i IC4 eller IC2 kontrakten.

Dybest set er det noget vrøvl at debattere annulering af IC2 kontrakten på grundlag af, at IC4 forløbet indtil videre har været forfærdeligt. Det er jo formentlig to helt forskellige og helt adskildte kontrakter.

Det, det kunne være interessant for menigmand at vide er:

Hvilke krav er der stillet til togets (IC2) funktion ?

Hvis der er fejl i leverancen, hvilke krav er der stillet til kvalitet og tidsramme for udbedringen af fejlen/fejlene ?

Hvilke krav er der stillet til levetid på de forskellige komponenter ?

Hvilke krav der der stillet til intervaller mellem service ?

Hvad er sanktionsmulighederne, såfremt leverandøren ikke lever op til sine kontraktlige forpligtelser ?

Hvis ingen af ovenstående spørgsmål er afdækket i kontrakten, hvilke personer/divisioner i DSB er så de ansvarlige ??

Som borger og trafikant i DK har jeg principielt indgået en kontrakt om ikke at fremføre motorkøretøj på landeveje med mere end 80 km/t. Uanset om jeg bliver stoppet med foto, radar eller policepilot, så ligger der ganske klare regler for sanktionerne, og også for den videre procedure, såfremt jeg ikke betaler båden til tiden !!!

Sådan !

 • 0
 • 0

Hvad kan vi gøre for at hjælpe politikerne til at træffe en afgørelse der hjælper DSB og ikke mindst passagerne til at få en jernbane der er moderne og som har tog der ikke forurener så meget samt giver plads til passagerne og gode arbejds betingelser for de ansatte i offentlig transport?

For hvordan presser man regeringer, der hellere vil bygge veje og motorveje, end bruge penge på offentlig transport, til at få offentlig transport til, at virke før hele landet er plastret ind i nye veje og motorveje. Der er jo ikke penge til at vedligeholde. I det der ikke er prestige i at vedligeholde, men kun i at bygge nyt.

 • 0
 • 0

En hver regering og enhver minister vil gerne "huskes" for noget ambitiøst, noget de tror folk vil huske dem for evigt for - måske indskrevet i historiebøgerne, desværre glemmer vi alligevel det meste af det med tiden og gudskelov det heller ikke kommer så langt som til historiebøgerne - det burde politikerne lære først og fremmest.!

Men noget af det som vi altid vil huske bl.a IC4 for, er deres historiske langsommelige leverancer på snart 12 år og jeg tror også vi alle er ved, at danne os et politisk billede på nethinden om Hvem, Hvad, Hvor og Hvordan det hele gik som det gik, lige fra den aflyste elektrificering og til dieseltogenes atter indtræden i årsagen til aflysningen af elektrificeringen og dennes udeblivende undskyldning for endnu en gang dieseltogs indkøb - det samme om igen og igen..

Den forrige regering har vedtaget en lang række investeringer i vores jernbane infrastruktur fremadrettet til 2020, men ikke nok og for lidt hvor det kunne gøre gavn, nemlig her og nu - for det er her og nu vi mangler næsten alt. Desuden har den forrige regering "malket" deres trafik-ko for over 5,5 milliarder siden 2001 i deres egenskab af at være ene-aktionær og brugt pengene på adskillige finanslove og udhulet vores jernbane-væsen (DSB) så de end ikke har kunne handle selv og investere som de var bedst til.

Nu kommer der så en ny regering og den har siddet i "skyggen" i 10 år og hvad kommer den så med ? 10 år´s betænkninger udmøntres til 23 ord i en såkaldt "Regerings-grundlags plan" og det eneste den "øser" af sig er cykelstier og betalingsring i København, ikke en disse andet - intet om jernbanen her og nu, intet om denne betalingsrings øgede pres på eksisterende infrastruktur.

Den lovede vidst nok også billigere billetter til tog og busser, men det havde den misforstået eller ikke brugt de 10 år på at analysere nærmere.

Nu står vi her ved en skillevej, mellem elektrificering her og nu - bare på en lille bitte bitte strækning mellem Lunderskov og Esbjerg på knap sølle 52 kilometer til den lille sum af 1,1 milliard og så kan man Gudhjælpemig ingen gang få det op at hænge uden man skal tage hensyn til en dobbeltsporet strækning der er forlagt lidt rodet til højre og venstre for andet infrastruktur og som endda ville tage 2 år at genere samtlige transportørere på skinnerne med og endda imod deres ønsker - men samtidig kan man godt holde fast i en ny Metro og cityring i København og så lade alt andet ligge - se, det er politik der vil noget og virkelig gavner hele landet og dets infrastruktur.

DSB, DB Schenker Rail og hvad de nu ellers hedder, har nok mere forstand på jernbane end 179 folkevalgte djøf´ere og skolelærere ved om den sag og derfor kommer vi aldrig videre og desuden bruger alle parter alle pengene på konsulent-rapporter og overflødige embedsmænds pixi-bøger.

Der er akut behov for milliard investeringer i jernbanen hele vejen rundt og pengene kan finansers og fremskaffes, det kræver kun at politikerne prøver at sætte sig ind i jernbanens væsen og får en anden fornemmelse af denne verden. Det andet er ski trist og smølende at være vidne til.

Gud bevarer Danmark - (politikerne har ihvertfald overladt det til ham..)

 • 0
 • 0

Den første IC2 er landet i danmark, den kan ses i Århus ved indkørsel fra Skanderborg på Højerside (på øm) har fået DSB litra nummer MP 5704

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten