DSB finder røde togs afløser

Skønt DSBs bestyrelse i dag beslutter, hvem der skal levere for over fem milliarder kroner passagertog, holder DSB kortene meget tæt til kroppen. Selv de nærmeste konkurrenter til togleverandøren ved ikke, hvem DSB skriver kontrakt med.

Siden Bombardier og Siemens i maj blev valgt fra, har DSB forhandlet priser med Adtranz, Alstom og Ansaldo. Interessen for at kapre ordren har været enorm. Eksempelvis har Adtranz prøvet at forhandle sig til en gunstigere position ved at komme med en ny og lavere pris. Den uortodokse prisreduktion forsøges begrundet af, at Adtranz er købt op af Bombardier, efter at have afgivet sit oprindelige tilbud - og at de to nu tilsammen kan levere et bedre tilbud.

Alting tyder dog på, at det noget desparate skridt er forgæves. DSB er nødt til at følge spillereglerne, og et sådant tilbud, afgivet efter udbudsrunden, følger ikke EU's udbudsregler.

Skønt der ifølge DSB stadig er store knaster tilbage, før en kontrakt kan skrives under, reger DSB med i starten af næste uge at kunne offentliggøre, hvilket tog der skal afløse de udtjente røde passagertog. Ud over prisen er også aftaler om eksempelvis garanti, sikkerhed og bøder til diskussion i det enorme aftalekompleks, som ligger bag kontrakten.