DSB erkender og eftergiver beregnings-brøler

En gruppe unge på SU-budget og med rejsekort kan glæde sig over at have lidt flere penge at gøre godt med i fredagsbaren, efter at DSB har opkrævet for få penge for deres brug af den kollektive trafik. (Personerne på billedet har ikke noget med historien at gøre) Illustration: Rene Strandbygaard, DSB

Råder du selv over et ungdomskort, eller anvender dine børn sådan et med rejser i den kollektive trafik, så er der god grund til at tjekke betalingen.

DSB har begået en regnefejl og undladt at lave en opdatering overfor yngre, studerende kunder bosat på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Miseren betyder, at udvalgte ejere af ungdomskort har betalt forkerte priser. Eller rettere samme priser som sidste år, hvilket ikke skulle være meningen.

For i begyndelsen af året udrullede Metroselselskabet, Movia og DSB en af de mest omfattende ændringer af takster og billetpriser i den offentlige trafik i nyere tid.

Læs også: Transportminister: Enklere takstsystem medfører dyrere billetter

Set fra passagernes sæde har konsekvensen været, at nogle har skullet grave dybere i pungen for at betale for rejser med bus, tog og metro. For andre er det pludselig blevet billigere at rejse den samme strækning. En undtagelse er så en gruppe brugere med ungdomskort, som på grund af regnefejlen og den manglende opdatering fra DSB helt er blevet forbigået.

Miseren fremgår af et orienteringsnotat udarbejdet af DSB og sendt 9.maj fra transportminister Ole Birk Olesen(LA) til transport-, bygnings- og boligudvalget.

Studerende slipper billigt

Enklere priser og billetter.

Under det slagord udrullede metro-, bus- og trafikselskaberne med politikernes godkendelse ellers selve takstreformen den 15. januar.

Der er decideret tale om den største pris- og takstreform af den kollektive trafik på Sjælland siden 1970'erne. Men flere pendlere, kontrollører og buschauffører har givet udtryk for, at pris- og billetsystemet er blevet endnu mere kompliceret, uretfærdigt, tilfældigt og på visse punkter nærmest umuligt at hitte rede i.

Parterne bag reformen kaldet Takst Sjælland har forsvaret reformen som værende den bedst mulige løsning og forklaret forvirringen med en overgangsfase. Men nu viser det sig altså, at selskaberne også selv har deres hyr med at opkræve de korrekte priser.

DSB forventer, at deres system har fået rettet regnefejlen ved månedsskiftet omkring juni eller juli. Ifølge selskabets skøn berører fejlen 5-600 kunder med ungdomskort omfattet af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelse og til brug på lange strækninger internt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

85-90 procent af disse kunder er blevet opkrævet en for høj pris. 10-15 procent er blevet opkrævet en for lav pris.

Læs også: Politiker: Nyt prissystem for tog og busser skriger til himlen

Og hvordan løser man så den misere? I notatet til politikerne foreslår DSB:

’Indtil systemændringen er trådt i kraft vil de kunder, der er blevet opkrævet for høj egenbetaling, få refunderet den del af beløbet, de har betalt for meget. Kunder, der er blevet opkrævet for lav egenbetaling, eftergives kulancemæssigt.'.

Sidstnævnte formulering, altså kulancemæssigt, overfor de kunder der er sluppet for billigt, er juridisk kancellisprog med grund i tillægsordet kulant. Det betyder storsindet og imødekommende. Kort sagt; de kunder som har betalt for lidt, kommer DSB ikke efter.

Kraftig kritik af priskaos

De nye priser på Sjælland er en konsekvens af, at trafikselskaberne Movia, DSB og Metroselskabet omsider sidste år blev enige om at rydde op i moradset af uigennemskuelige og ulogiske priser og faldgruber i det forrige sjællandske takstsystem.

Selskaberne blev kraftigt tilskyndet til dette af transportministeren, efter at Statsrevisorerne i 2015 udtalte sig meget kritisk om takstjunglen af mærkelige og ulogiske priser.

'Der er tale om en af de største reformer af priserne i den kollektive trafik siden 1970'erne,' lød det i en orientering fra Movia forud for reformen, som samlet set er prisneutral.

Hele 96 procent af alle rejser på Sjælland er stort set ikke blevet berørt af prisreformen, men fire procent har oplevet at skulle betale langt mere eller langt mindre for deres rejse. Se omfanget af ændringerne herunder:

Samlet set bliver de rejsende fra Sydsjælland altså både de store vindere og tabere i det nye pris- og takstsystem. 0,5 millioner af alle rejser her kommer til at opleve prisfald på mere end 25 procent. Omvendt kommer 0,6 millioner af alle rejser i Sydsjælland til at blive mere end 25 procent dyrere.

Eksempelvis skal en person, der rejser med periodekort fra Haslev til Københavns Hovedbanegård, betale 40 kroner mindre om måneden. Omvendt skal en person, der rejser med periodekort fra Faxe Ladeplads til Københavns Hovedbanegård, hoste op med 160 kroner mere om måneden.

Gælder det en rejse fra Rødvig til Faxe med periodekort, skal en person betale 200 kroner mindre om måneden svarende til et fald på 19 procent. Men rejser samme person i stedet for til København, ligeledes med periodekort, sker der en prisstigning på 665 kroner om måneden svarende til 48 procent.

Læs også: Takstjungle for tog og busser vokser

I Nordsjælland er Gribskov Kommune den helt store taber i prisreformen. Prisernes himmelflugt rammer hårdt, fordi kommunens beboere er de fjerde mest flittige pendlere på Sjælland.

Rejser de fra Gilleleje til København, skal de betale 16 procent mere med periodekort om måneden og 49 procent mere med en billet via rejsekortet. Den største prisstigning sker, hvis de rejser fra Gilleleje og til Ørestaden. I så fald skal de betale 30 procent mere med periodekort og 49 procent mere med rejsekort.

Næsten alle partier bakker op

Det er Movia, DSB og Metroselskabet, som på Sjælland har bestemt de nye takster. Alternativet selv har bakket op om prisændringerne. Det er sket sammen med transportordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

At nogle passagerer i bestemte områder bliver hårdt ramt af forsøget på at lave ét samlet, lettere forståeligt takstområde i Sjælland, hænger sammen med, at allezoners-princippet ud over otte zoner falder bort.

Fremover volder takst- og zonesystemet forhåbentlig færre panderynker og spekulationer, når brugerne af den kollektive trafik skal forsøge at gennemskue dets opbygning. Illustration: Arriva

Hertil kommer, at der bliver oprettet flere zoner særligt i Movia S-området. Væksten i zonerne her i det tidligere Storstrøms Amt skyldes, at i den nuværende Movia S-zone har taksterne per zone traditionelt været højere end på resten af Sjælland. Til gengæld har takstzonerne arealmæssigt været større.

Pendlere og politikere er rundtossede

Ingeniøren har fulgt arbejdet op til og efter reformen tæt. Blandt andet i artikler:

Transportminister Ole Birk Olesen gav i marts kritikerne ret – men med forbehold.

»Man kan uden tvivl godt lave et endnu mere overskueligt og enkelt takstsystem, men så vil der blive flere passagerer, der får prisstigninger.«

Sådan lød det fra transportministeren på et samråd, som han var blevet indkaldt til af transportordførerne på grund af den megen kritik.

Markante ændringer vest for Storebælt

Tog- og buspassagererne på Sjælland er ingenlunde ene om at mærke prisfald og stigninger i 2017. Jyderne og fynboerne kan faktisk se frem til de mest markante ændringer.

En forskel her er dog, at de nye priser på Fyn og Jylland ikke er endeligt bestemt af DSB, Arriva, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab. Tog- og trafikselskaberne forventer også først at udrulle prisændringerne i slutningen af 2017.

Men modeldata fra et møde med transportordførerne, som Ingeniøren og Radio24syv har fået indsigt i, viser, at der i nogle tilfælde kan blive tale om prisstigninger på helt op til 94 procent.

Eksempelvis viser modeldata fra tog- og trafikselskaberne i Fyn og Jylland, at en togtur fra Ribe til Esbjerg i dag koster 35 kroner. Næste år kan samme rejse komme op på 61 kroner.

En togtur fra Skærbæk til Tønder koster i dag 30 kroner. Næste år kan samme rejse komme op på 50 kroner.

En togtur fra Lunderskov til Fredericia koster i dag 32 kroner. Næste år kan samme rejse komme op på 61 kroner.

Ing.dk har kontaktet flere transportordførere, som er blevet præsenteret for udsigten til disse prisstigninger for at høre, hvor høje prisstigninger, de mener, er acceptable. Da taksterne ikke ligger fast, vil hovedparten ikke kommentere på dem.

Læs også: Store prisstigninger forude: Jyske togpendlere bliver tabere i historisk takst-reform

I styregruppen for de nye takster i Jylland og Fyn er Fynbus’ direktør, Carsten Hyldborg Jensen, talsmand. Han siger, at det desværre har været umuligt at undgå væsentlige prisændringer for togpassagererne. For eksempel i Midtjylland mellem Herning og Aarhus, hvor Midttrafik og Arriva kører. Der kører passagererne inden for takstområder til Midttrafiks forholdsvis lave priser, og på tværs af takstområder kører man til Arrivas forholdsvis højere priser.

»Nu skal der fremover være én enkelt pristabel. Så det er klart, at nogen kommer til at rejse billigere og nogen dyrere. På den måde taksterne bliver fastsat på, betyder forenklingen, at nogle af dem, som er vant til at rejse i takstområderne inden for to stationer, kommer til at betale en højere pris,« har Carsten Hyldborg Jensen udtalt til Ingeniøren.

Bornholm er undtaget ændringer i takster og priser for deres kollektive trafik.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten