DSB befrier dobbeltdækkertogene i ly af mørket

Rødby-Puttgarden-færgen Prinsses Benedikte kommer nu DSB og de danske pendlere til undsætning.

DSB og Scandlines har indgået en aftale om, at færgen skal sejle de seks dobbeltdækker-vognsæt fra Rødby mod syd til Puttgarden i morgen eller søndag nat.

Der bliver dog kun vognsættene og ikke de noget tungere ME-lokomotiver, der har et akseltryk på 19,5 ton. Selve vognsættene har kun et akseltryk på 12-13 ton, og færgen kan derfor sagtens bære vægten.

Togene har været strandet i Nykøbing Falster siden Storstrømsbroen blev lukket d. 19. oktober.

Stadig ingen aftale

Der er endnu ingen aftale i hus mellem DSB og Deutsche Bahn, som skal stå for transporten, mens vognsættene er på tysk jord. DSB satser dog på, at dobbeltdækker-vognsættene igen er tilbage på sjællandsk jord i næste uge.

Når godkendelserne kommer igennem, er planen, at vognsættene bliver kørt til Rødby af egne ME-lokomotiver, hvorefter de bliver sejlet til Puttgarden. Her bliver de koblet på et tysk godstog, som kører dem til Padborg, og derfra tager DSB igen over.

Når de kommer tilbage på Sjælland, bliver de forskellige seks vognsæt delt op og spredt ud over forskellige ruter, til hjælp for de mange pendlere.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Denne hændelse sætter brobygning i et helt nyt lys. Kan de sølle færger ikke en gang transportere lokomotiverne. Så har den bro i virkeligheden været uundværlig i længere tid end vi troede.. Og skal Scanlines virkelig tigges om at sejle vognene syd om ? Alle har brug for en kattelem.

 • 0
 • 0

Kunne DB vel lige påhæfte en stak BR-218 så kunne DSB lave lidt "Sandwich" traktion med en 218` i begge ender af en stamme DD-vogne.

 • 0
 • 0

BR 218 ville fint kunne anvendes, hvis det ikke lige var fordi at de ikke er udstyret med ATC. Desværre !

I Tyskland anvendes PZB (Punktförmiges Zugbeeinflüssung), som understøtter hastigheder op til 160/165 km/t., og LZB (Linienförmiges Zugbeeinflüssung), som understøtter høj-hastigheder.

PS! Overførslen til Tyskland er netop blevet udskudt til ?

Med venlig hilsen Jens

 • 0
 • 0

BR 218 ville fint kunne anvendes, hvis det ikke lige var fordi at de ikke er udstyret med ATC. Desværre !

Findes der ikke ATC i "mobilt" udgave ?

I Tyskland anvendes PZB (Punktförmiges Zugbeeinflüssung), som understøtter hastigheder op til 160/165 km/t., og LZB (Linienförmiges Zugbeeinflüssung), som understøtter høj-hastigheder.

Er BR-218 også udstyret med overstropning e.v.t ?

 • 0
 • 0

ME'erne begyndte at køre for snart 30 år siden. Dengang var Sjælland stadig en ø - dvs. ingen broer til FYn og Sverige, så mon ikke de kom over med en færge? Hvorfor kan det så ikke klares i dag?

 • 0
 • 0

Det ville være teknisk muligt at leje et par lokomotiver i udlandet der kan snakke sammen med DD styrevognen.. her efter kobler man lokomotivet i Midten og der ved udnytter man en Styrvogn i begge ender med ATC.

så mangler man "bare" 6 exter styrvogne eller 3 stammer.

De gamle danske lok, der køre i Sverige har ikke længer ATC hvis de ikke tilmed er slogt før ATC blev indført.

 • 0
 • 0

ME'erne begyndte at køre for snart 30 år siden. Dengang var Sjælland stadig en ø - dvs. ingen broer til FYn og Sverige, så mon ikke de kom over med en færge? Hvorfor kan det så ikke klares i dag?

Kunne det være fordi de færger der blev brugt dengang ikke er i DK mere (solgt, hugget op..)?

 • 0
 • 0

Kør linen helt ud og genopbyg de her bæster. Kunne man mon få lyst til at køre i tog hvis man vidste at det var denne skønhed der trækkede. Husker hvordan jeg som knægt stod og ventede på at det kom susende forbi albertslund. I dag kan jeg køre med en aflang kummefryser.

http://www.youtube.com/watch?v=IcCubJEGRUU

 • 0
 • 0

[quote]

ME'erne begyndte at køre for snart 30 år siden. Dengang var Sjælland stadig en ø - dvs. ingen broer til FYn og Sverige, så mon ikke de kom over med en færge? Hvorfor kan det så ikke klares i dag?

Kunne det være fordi de færger der blev brugt dengang ikke er i DK mere (solgt, hugget op..)?[/quote]

Næh, det var en anelse mere enkelt - de overførte ikke lokomotiverne.

M

 • 0
 • 0

[quote][quote]

ME'erne begyndte at køre for snart 30 år siden. Dengang var Sjælland stadig en ø - dvs. ingen broer til FYn og Sverige, så mon ikke de kom over med en færge? Hvorfor kan det så ikke klares i dag?

Kunne det være fordi de færger der blev brugt dengang ikke er i DK mere (solgt, hugget op..)?[/quote]

Næh, det var en anelse mere enkelt - de overførte ikke lokomotiverne.

M[/quote]

Ikke desto mindre er ME'erne sejlet til Rødby, da de som nye kom til Danmark i starten af 80'erne...

/Rasmus

 • 0
 • 0

Hej Steen

ATC findes mig bekendt ikke i en "mobil" udgave. ATC er temmelig integreret i den enkelte styrevogn, togsæt eller lokomotiv. I SR §2, stk. 4.1 omtales togkontrolanlægget imidlertid sådan:

"Et togkontrolanlæg er en overbygning på de eksisterende sikringsanlæg og består af faste anlæg i sporet og mobile anlæg i toget."

Det mobile anlæg omtales som mobilt alene fordi det er indbygget i en "mobil" enhed som en styrevogn, et togsæt eller et lokomotiv.

Videre hedder det samme sted:

"Trækkraftenheder skal for at kunne afgå fra udgangsstationen som tog, herunder arbejds- og placeringskørsel, der ikke udføres med arbejdskøretøj, på banestrækninger med faste togkontrolanlæg have indbygget og anvende mobilt togkontrolanlæg, der er kompatibelt med strækningens faste togkontrolanlæg.

Tog uden indbygget eller med udkoblet kompatibelt mobilt togkontrolanlæg kan opnå tilladelse til at køre på en banestrækning med faste togkontrolanlæg på betingelser, der fastsættes af Banedanmark."

Her ville en BR 218 måske kunne opnå tilladelse til at køre uden ATC, men da er hastigheden på ATC-strækninger i så fald begrænset til 70 km/t, og dermed i praksis uanvendelig.

Og dit spørgsmål: Er BR-218 også udstyret med overstropning e.v.t ?

Ja, man kan overstroppe PZB-anlægget i alle tyske tog, men så er hastigheden begrænset til 100 km/t. Ved de moderne BR er der en spærring mod højere hastigheder, men jeg tror ikke et gammelt lok som en BR 218 har en hastighedsbegrænsning. Måske er der en på tråden som ved det ?

Og som en lille oplysning, er alle Banedanmarks regelværker, herunder SR, tilgængelige på deres hjemmeside.

Med venlig hilsen Jens

 • 0
 • 0

Jens Andersen, Tak for udførligt info ;)

Men alle de daværende ATC (siemens) der sad på udrangeret MY,MX,MZ, de må da ligge i hobetal på CentralVærkstedet eller på Helgoland ? Eller hur ?.

Vh. Steen.

 • 0
 • 0

kunne nogen vel få ME-lokomotiverne til at ligne en dobbeltdækker-vogn?

Jo, hvis man stakker dem. Men er det moralsk forsvarligt at snyde en færge?

 • 0
 • 0

Der skal mere end bare ATC til. Lad mig starte med en detajle, der ikke er blevet nævnt endnu:

1) Elvarme skal kunne leveres af mindst en trækkraftenhed. 2) Forreste køretøj skal have ATC og toget skal kunne køre i begge retninger uden rangering, dvs. køretøj med ATC i begge ender af toget. 3) Trækkraften skal kunne manøvreres fra forreste køretøj. 4) Lokomotivførerer med attest til de anvendte trækkraftenheder og styrevogne.

Så selvom der er mange diesellokomotiver, der måske kunne lejes/lånes/omplaceres, også hos DSB selv, så er det ikke helt så enkelt alligevel.

Ad 1) Elvarme. Ingen MX-lokomotiver fik elvarme og kun en håndfuld af de sidst leverede MY'er blev udstyret med elvarmegenerator. Alle MZ fik elvarme, men virker det stadig? Ad 2) ATC. Alle MZ, de fleste MY, nogle få MX. Ad 3) Styrekabler. Kun ME-lokomotiverne er udstyret med det ZWS-system, som styrevognene bruger. Det bliver m.a.o. noget med et lokomotiv i begge ender. ME/MX/MY/MZ/T66 kan multipelkobles med styrekabler af GM-EMD-typen, men de skal så føres hen over taget på vognene. Hvor mange har man, og er de lange nok?

Mulige oprangeringer med rent DSB-materiel (bemærk at manglen på elvarmeudstyr indirekte holder hastigheden nede på 120 km/t, men der må alligevel ikke køres hurtigere mellem Roskilde og Kalundborg, så her kunne frigøres ME-lokomotiver): "MY 1135" [1] (ATC, 120 km/t) + vogne + MY 1159 (elvarme, ATC, 130 km/t) MY 1101 (ATC, 120 km/t) + vogne + MZ 1425 (elvarme, ATC, 140 km/t) MX 1001 (ATC, 120 km/t) + vogne + MZ 1401 (elvarme?, ATC, 140 km/t)

[1] Litreret som tjenestelok 90 86 00-21 135-7.

Der er måske også stadig elvarme i MY 1158, MZ 1430 og MZ 1439, som ikke længere ejes af DSB, men måske kan indlejes sammen med yderligere 3 af de ATC-udrustede lokomotiver.

http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=1... http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=1...

Men jeg vil se det, før jeg tror det.

Med venlig hilsen, Rask Ingemann Lambertsen

 • 0
 • 0

Jeg skrev:

Ad 3) Styrekabler. Kun ME-lokomotiverne er udstyret med det ZWS-system, som styrevognene bruger. Det bliver m.a.o. noget med et lokomotiv i begge ender. ME/MX/MY/MZ/T66 kan multipelkobles med styrekabler af GM-EMD-typen, men de skal så føres hen over taget på vognene. Hvor mange har man, og er de lange nok?

Rettelse: De fleste af lokomotiverne vil kunne fjernstyre hinanden med ITC-fjernstyring, som benytter det kabel, der allerede findes i vognene. MX 1001 er dog ikke udstyret med ITC-anlæg.

Med venlig hilsen, Rask Ingemann Lambertsen

 • 0
 • 0

Man kunne jo også forkæle Lollikerne med en luksus køreplan fra Nakskov og Rødby og høste erfaringer med med intensiv lokal banedrift, eller få lavet service på materiellet, på Lollandsbanens værksted i Nakskov, godt nok et logistisk mareridt da materiellet er noget forskelligt, men det ville sætte fokus på procedure og arbejdsmetoder, sådan en base camp kunne bruges til erfaringsudveksling der kunne højne niveauet på alle de DSB værksteder der ville sende frivillige ned på sådan et "kursus", og her udenfor turist sæsonen burde det heller ikke være svært med kort varsel at skaffe overnatninger.

Der er vel altid et eller andet der skal efterses eller opgraderes, og på den måde ville det strandede materiel klare sig bedre resten af vinteren, den mulighed er kørt af sporet nu, hvis altså ikke man kan finde på noget at opgradere på lokomotiverne, men ellers er idéen klar til næste gang.

 • 0
 • 0

Artiklen omtaler "vognsæt", et ord som i følge Ordbog over det danske Sprog er et dialektalt udtryk for vognfading. Det har ikke noget med jernbanevogne at gøre. Et "togsæt" er fastsammenkoblede jernbanevogne med indbygget trækkraft. En gruppe sammenkoblede jernbanevogne uden trækkraft hedder en "vognstamme". Med et lokomotik bliver det til en "togstamme":

 • 0
 • 0

Du har vel hørt om en vognstamme? Vognsæt er bare en anden måde at sige det på :P Tog sprog står nu ikke altid i ordbøger :P

Mvh. Oliver

 • 0
 • 0

BR 218 ville fint kunne anvendes, hvis det ikke lige var fordi at de ikke er udstyret med ATC. Desværre !

Så vidt jeg forstår er formålet med ATC at stoppe toget, hvis lokoføreren overser et signal.

Kan man ikke midlertidigt udstyre BR218 med en co-pilot, så der er to, til at se efter signalerne?

 • 0
 • 0

Den 30. okt 2011 kl 09:24 skrev Steffen Frøkjær:

Der er stadig muligheden for at koble en styrvogn i begge ender og et zws styret lokomotiv med varme i midten. De skulle ikke være så svære at finde da systemet bliver brugt i store dele af Tyskland og Østrig

Ja, men lokomotiverne skal være godkendt til kørsel i Danmark. Du må gerne give konkrete eksempler.

Med venlig hilsen, Rask Ingemann Lambertsen

 • 0
 • 0

Den 30. okt 2011 kl 22:09 skrev Leif Neland:

Så vidt jeg forstår er formålet med ATC at stoppe toget, hvis lokoføreren overser et signal.

Kan man ikke midlertidigt udstyre BR218 med en co-pilot, så der er to, til at se efter signalerne?

ATC indeholder også et førerrumssignal, der viser den tilladte hastighed og afstanden til nærmeste farepunkt, hastighedsnedsættelse eller lignende. Det opnår man ikke ved at have to til at se efter signalerne.

Med venlig hilsen, Rask Ingemann Lambertsen

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke hele diskusionen om de tekniske løsninger.

Jeg forstår ikke, at DSB - hvis de altså opfattede sig som ansvalige for togdriften - ikke fra starten har fundet frem til nogle løsninger.

Altså andet og mere end at lade passagererne lide ....

det kan godt være, at en lukket Storstrømsbro ikke var forudset, men er der ikke 1000 andre driftshændelser som kan lukke / spærre dele af spornettet ?

Er de så fantasiforladte, eller så IC4-lammede, at de ikke kan tænke og finde alternativer ? Og har de i det mindste ikke en kommunikationsafdeling som kan formidle nogle budskaber ?

Enhver leder (men det er måske årsagen ? der er ingen leder / ledelse) burde vel lave en handlingsplan efter en hændelse ? Og så dels iværksætte planen, dels iværksætte en kommunikationsplan.

Der har været mange teknisk-kreative forslag, men ingen synes at have fokuseret på det elementære: MANGLENDE LEDELSE OG HANDLEKRAFT.

Men sådan er det måske i et statsmonopol ?

Jeg håber ikke vi får andre hændelser, så går det jo helt galt ..... Åh jo, nu ser jeg "bladene falder", så mon ikke det også kan stoppe togene. Og snart derefter kommer der vel sne - sidste år startede det om 14 dage.

Morale: tag toget nu, hvem ved hvornår trafikken går i stå ....

Good grief - som Søren Bruun siger i en kendt tegneserie....

 • 0
 • 0
 • Blev DSB bange for at have lavet for stor opmærksomhed omkring overførslerne til at de bliver gennemført, eller er det det her papir-arbejde som burde være en formsag der er gået i hårdknude?
 • 0
 • 0

Næ, det gør jeg heller ikke. Man skulle tro at der på et site som ing.dk blev tænkt i løsninger. Indtil videre har jeg kun læst en masse om hvorfor det ikke kan lade sig gøre..

 • 0
 • 0

Jeg kunne ikke forstå hvorfor man ikke listede vognene, en af gangen, over broen med en rangermaskine. Ved at læse en af de andre artikler om broen kan jeg se hvorfor. Ophænget til de arbejdsplatforme der bruges i forbindelse med reparationen går tværs over sporet. Derfor er det iend ikke muligt at få en dresine over. Ja så må de jo sendes en anden vej.

 • 0
 • 0

Ja men dog !

Det er så "interessant" hvad Banedanmark laver af forbedringer / forstærkninger i uge 44 og 45 så det bliver forsvarligt med fuld fart og fuld last i uge 46.

Hvis ikke der sker markante forstærkninger i disse 14 dage, så må det hele jo være een stor storm i et glas Dansk-vand ....

Good grief - som Søren Bruun ville sige ...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten