Droneregler for hele landet på plads

Illustration: Teknologisk Institut

Efter næsten et år med danske regler for droneflyvning over byområder på plads ligger dronereglerne for flyvning i resten af landet nu også klar. De nye regler blev tirsdag offentliggjort på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside og træder i kraft allerede i juli.

Ligesom reglerne for droneflyvning over byområder indeholder de nye regler krav om dronetegn for alle droneoperatører, registrering af alle droner hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt krav om ansvarsforsikring.

»Der er nogle gode takter i den nye lovgivning. Dronebeviset er en rigtig god idé, der gør det muligt at udpege droneejeren relativt nemt og dermed også knytte et juridisk ansvar til dronen. Det tilgodeser både de borgere, der måtte være bekymrede over blinkende droner i boligområder, og myndighederne, som tidligere har haft problemer med at identificere droner og deres ejere,« siger Jesper Villadsen, konsulent hos Teknologisk Institut og hovedforfatter til en ny rapport om de eksisterende danske regler for droneflyvning i byområder.

Læs også: Droneregler spænder ben for danske virksomheder

Rapporten fra Teknologisk Institut, som Ingeniøren omtalte i sidste uge, er baseret på interviews med i alt 36 danske droneproducenter, teknologileverandører og droneoperatører. Ifølge hovedparten af virksomhederne udgør reglerne for droneflyvning i byområder en vækstbarriere for branchen.

»Og vi kan nu konstatere, at de væsentligste kritikpunkter, som dronevirksomhederne påpegede overfor os, går igen i den nye lov om droneflyvning uden for byområder,« siger Jesper Villadsen.

Ingen 24 timers-regel

De nye regler fastholder eksempelvis den hidtil gældende maksimale flyvehøjde på 100 meter uden for byområder. Det er lavere end makshøjden i byområder på 120 meter, og dronevirksomheder har i Teknologisk Instituts rapport argumenteret for at hæve loftet til 150 meter, hvilket svarer til minimumsflyvehøjden for flyvemaskiner.

Læs også: Trafikstyrelsen: Loven kan ikke alene tage hensyn til dronebranchen

»Makshøjden på 100 meter skaber eksempelvis en ærgerlig situation for en droneoperatør, der har brug for at dække store landområder,« siger Jesper Villadsen.

Samtidig fastholder de nye regler også forbuddet mod flyvning uden for synsrækkevidde af piloten (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS), som hovedparten af virksomhederne i Teknologisk Instituts undersøgelse betegner som en barriere i deres droneopgaver.

I modsætning til reglerne for byflyvning indebærer de nye regler dog ikke, at politiet skal varsles om droneflyvninger 24 timer i forvejen.

Flere nye undtagelser

De nye regler åbner imidlertid også op for særlige undtagelser fra reglerne, på betingelse af tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det drejer sig dels om flyvning uden for droneførerens synsvidde, som hidtil også har været mulig med en særlig tilladelse.

Men også indendørs droneflyvning i bygninger med offentlig adgang, autonom flyvning, nedkastning eller udspredning fra droner og flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation bliver mulig med en særlig tilladelse.

Læs også: Næste uge skal man have dronekørekort - men der er ingen godkendte droneskoler

»Tidligere var de fleste af disse operationer helt forbudte at udføre. Nu åbnes der langsomt op for muligheden, men i stedet for at åbne døren med generelle bestemmelser skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forud for hver flyvning give særlig tilladelse. Jeg håber, at styrelsen er klar til at håndtere mængden af henvendelser fra de potentielt 1.200 registrerede droneoperatører, der gerne vil gennemføre alt fra droneservering af cocktails til indendørs 3D-scanning af byggeprojekter,« siger Teknologisk Instituts Jesper Villadsen.

Mikrodroner på under 250 g bliver som ventet undtaget fra de fleste krav i bekendtgørelsen, herunder kravene om både registrering, dronetegn og forsikring, eftersom de udgør en mindre sikkerhedrisiko ved flyvning uden for byerne.

Droneejere, der udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravet om registrering, mens medlemmer af en modelflyveorganisation slipper for kravet om dronetegn.

Emner : Droner
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

er 1000 fod over byområder. hvis jeg husker rigtig. Så mærkelig man i byerne sætter lavere dronehøjde, når marginen er 500 fod ekstra....

 • 0
 • 0

I bekendtgørelsen står der 100m ikke 120m??

"samt øvrige offentlige veje, hvor der forekommer trafik" skal det mon forstås som når der er trafik eller at der kan forekomme trafik?

Hvis der er det sidste, så findes der jo ingen offentlige veje hvor der IKKE kan forekomme trafik.

 • 0
 • 0

Følgende to passager fra loven finder jeg så restriktive, at jeg er helt simpelthen ikke kan udpege et sted et sted i Østjylland (hvor jeg færdes), hvor jeg kan flyve uden særtilladelse.

1) "Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område (...)."

Ved en større statsskov i tilknytning til et bymæssigt område, hvor langt ind i skoven skal jeg nu før denne tilknytning ikke gælder længere?

2) "Flyvning med droner, (...), må ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra (...) øvrige offentlige veje, hvor der forekommer trafik (...)."

Så vidt jeg forstod de gamle regler, så måtte mindre offentlige veje gerne overflyves, men nu er enhver offentlig vej altså udelukket.

 • 0
 • 0

Det er kun vedrørende droneflyvning uden for bymæssig bebyggelse, der er kommet nye regler nu.

I bymæssig bebyggelse står stadig reglerne pr. 1. september 2016, uden en 250 gram vægtgrænse: " ... Heraf medfører også at flyvning i bymæssigt område kun er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed, også for droner under 250 g. ..."

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart...

 • 0
 • 0

Det ser ud til, at jeg skal have mig en mikrodrone (under 250 g, ærgerligt at DJI Spark er 300 g). Den må stadig ikke flyve i bymæssigt område, men den må gerne flyve over jernbaner og alle former for veje, både motorveje, hovedveje, osv., da mikrodroner står undtaget i denne del af loven. Mikrodroner er også undtaget i delen omhandlende 50 m afstand til mennesker. Spøjst! Er der særskilte regler for mikrodroner jeg har overset?

 • 1
 • 0

Må man gerne flyve med papirflyver i bymæssigt område?

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område § 2 4) Drone: Et ubemandet luftfartøj, dvs. et luftfartøj som ikke har fører ombord. Droner inddeles i følgende typer: I) Fastvinget og Svævefly, II) Helikopter og Multirotor, III) Luftskib og Ballon, IV) Kombineret fastvinget og rotor og V) Speciel klasse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten