Droner tæller græskar på marken

Illustration: SDU

Det kan være svært at planlægge høsten af græskar, når man har flere hundrede tusinde liggende på markerne op til halloween.

Hos en af Nordeuropas største græskaravlere, Gyldensteen Gods på Nordfyn, har det tidligere været et problem, at man ikke har kendt antallet af græskar. Derfor har godset solgt mindre, end de kunne producere, for ikke at skuffe kunderne ved en dårlig høst.

SDU's dronecenter har udviklet en metode til at beregne antallet af græskar på markerne. Hvis de orange pletter har en omkreds på 47 pixels eller mindre, svarer det til ét græskar. Illustration: SDU

Men i år har godsejer Frants Bernstorff-Gyldensteen fået hjælp fra dronecentret på Syddansk Universitet (SDU). Her har forskere udviklet et værktøj, der ved hjælp af droner og computerberegning kan kortlægge godsets hektar.

Læs også: Big data fra satellit: Landmanden holder øje med den enkelte plante

»Det tager computeren ti minutter at tælle 100.000 græskar. Jeg beder computeren om at finde orange klatter på billedet. Dernæst ser jeg på omkredsen af de orange klatter. Hvis omkredsen er mere end 47 pixels, svarende til 110 cm, antager jeg, at der er to græskar i pletten,« forklarer Henrik Skov Midtiby, der er adjunkt på SDU Dronecenter.

I dag står SDU for at behandle billederne og sende informationerne til Frants Bernstorff-Gyldensteen. Men på sigt vil godsejeren gerne selv have en drone, så han kan tage fotos fra luften og behandle data på sin egen computer.

Lærer at tælle andet end græskar

Som postdoc og ph.d. har Henrik Skov Midtiby arbejdet med robotter i landbruget, men denne gang har han fået indgående kendskab til græskar. Metoden kræver eksempelvis, at plantens blade er visnet bort, så det er nemmere at analysere størrelsen af de orange frugter.

Læs også: Fremtidens traktorer kører på data

»Vi har nu en fejlprocent på 1-1,5. Det ved jeg, fordi jeg inden for et afgrænset område har talt efter og sammenlignet med computerens resultat. Nu er udfordringen, hvor tidligt vi kan tælle, for landmanden vil gerne have informationen så tidligt på sæsonen som muligt,« siger Henrik Skov Midtiby.

På sigt håber han, at centret kan udvikle et computerprogram, der er let at tilgå for landmanden, og som også kan tælle andre typer af afgrøder.

»Det handler om at hive værdifuld information ud af billeder. Fortolke informationerne, så landmanden kan bruge dem til at planlægge efter. Jeg går i øjeblikket og spekulerer på, hvordan jeg skal håndtere rettighederne, når vi har færdigudviklet softwaren,« siger Henrik Skov Midtiby.