Dronefoto: Skive Fjord er farvet rød af alger

På dette dronefoto fra 4. juni er de røde alger tydelige i af algerne i den indre del af Skive Fjord. Illustration: Michael Bo Rasmussen, Aarhus Universitet

Hvis badegæster ved Skive Fjord for tiden skulle føle sig hensat til Det Røde Hav, er der ikke noget at sige til det. For de sædvanligvis blå bølger har i flere uger haft en umiskendeligt rød farve.

Det skyldes en kraftig opblomstring af planktonalger af arten Mesodinium rubrum, der ifølge Miljøstyrelsen formentlig vil fortsætte, indtil næringsstofferne i vandet, som algerne lever af, er opbrugt. Kraftig blæst og tilførsel af frisk vand vil også kunne stoppe opblomstringen.

Fjordens nye farve afsløres også på ovenstående dronefoto, som er optaget som led i Miljøstyrelsens miljøovervågning.

»Det er ret usædvanligt med så store og langvarige algeopblomstringer, der farver fjorden massivt rød. Mit bud er, at det er den nuværende periode med ret stille og varmt vejr, som har forlænget opblomstringen,« siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ufarlige for mennesker – farlige for fisk

Opblomstringer af Mesodinium rubrum forekommer ofte april-maj, men algerne er normalt væk igen i juni. Der findes flere hundrede arter af alger i Danmark, og de fleste er som Mesodinium rubrum, ufarlige. Enkelte arter som blågrønalger er dog giftige, når der er mange af dem.

Hvis den kraftige algeopblomstring i Skive Fjord varer ved, kan det skade vandplanterne på havbunden, idet algerne forhindrer sollyset i at trænge ned til ålegræs og tangplanter, skriver Miljøstyrelsen i pressemeddelelsen.

Store mængder af alger giver ligeledes risiko for iltsvind. Når algerne dør og synker til bunds rådner de, og så suges ilten ud af vandet, og det kan tage livet af muslinger, havorme og andre bunddyr samt fiskene i fjorden.

Algerne lever af næringsstoffer, og selvom udledningen til vandmiljøet er sænket gennem de seneste 30 år, skal den ifølge vandområdeplanerne fortsat mindskes, skriver styrelsen.