Drikkevand i USA er fyldt med tungmetaller

Amerikanerne bør bekymre sig mere om tungmetaller i drikkevandet end sprøjtegifte og kemikalier, lyder advarslen fra amerikanske geologer, der har undersøgt 5.183 drikkevandsboringer i USA.

I landets første forsøg på at overvåge drikkevandsboringer for tungmetaller har geologerne opdaget, at 13 procent af landets ubehandlede drikkevand indeholder mindst ét tungmetal i en koncentration, der overstiger de officielle sundhedsregulativer. Og mængderne er langt alvorligere end fundet af eksempelvis kemikalier og pesticider, skriver Scientific American.

»Det var overraskende, hvor mange af tungmetallerne, der fandtes i koncentrationer, der overskred sundhedsregulativerne, især sammenlignet med andre stoffer, som vi ofte bekymres over,« siger Joseph Ayotte, hydrolog ved de amerikanske geologiske undersøgelser (U.S Geological Survey) som udførte undersøgelsen.

Problemet er især stort for private vandboringer, hvor der - i modsætning til de offentlige drikkevandsboringer - ikke er krav til overvågning og rensning af vandet. Mere end 60 millioner mennesker i USA drikker vand fra private boringer, og de fleste private ejere tester sjældent for tungmetaller, men kun for bakterier.

Nyreskader, fosterskader og kræft

Langt de fleste tungmetaller er naturligt forekommende i jorden, og stammer fra Jordens kerne. Mens nogle tungmetaller kun er fundet i enkelte regioner, er både arsen og mangan fundet i høje koncentrationer i stort set alle dele af landet. Og listen over skadelige effekter ved indtagelse af tungmetaller er uhyggelig læsning.

Arsen er kendt for at være kræftfremkaldende, mens andre stoffer som uran og cadmium kan forårsage nyreskader. Mangan har neurologisk effekter, mens bor kan give fosterskader og skader på mænds kønsorganer. Barium er kendt for at give højt blodtryk og lithium kan skade skjoldbruskkirtlen.

»Det er ikke et dramatisk problem, hvor folk bliver syge med det samme, men offentligheden skal informeres bedre. Nogle af tingene på listen, som for eksempel arsen, barium, bly og cadmium kan være giftigt i små mængder,« siger David Wunsch, direktør for videnskab og teknologi på Den Nationale Grundvands Sammenslutning til Scientific American.

Tjek vandet for under 200 kroner

Koncentrationen af de enkelte tungmetaller varierer fra region til region og tørre dele af USA har større problemer end mere regnfyldte regioner. Det samme gælder byområder, der har større problemer end landområderne.

Med geologernes kortlægning af forureningen landet over har private ejere af drikkevandsboringer nu mulighed for at kigge på deres kortdata og vurdere, om deres brønd ligger i et område med høj forurening af bestemte tungmetaller.
Test af drikkevandsboringer koster - eksempelvis for arsen - kun mellem 55 og 170 kroner og et system til at rense for arsen koster mellem 6.700 og 17.000 kroner.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske er det en misforståelse, men denne tråd handler om naturligt forekommende grundstoffer i drikkevandsboringer i USA. Der er i mindre grad et problem i DK, men dybe boringer har risiko for forhøjet Arsen indhold. Hvor skulle en klage over Arsen sendes hen? Arsen har været der før der kom mennesker til DK, endog langt før.

Mvh Jan

 • 0
 • 0

Med al respekt for jeres initiativ, Bente-Ingrid, så er der altså en hel del I har misforstået, med hensyn til, hvad der egentlig truer vores / jeres drikkevand, og hvad man kan blive syg af..... og Jan, ja, tråden handler om naturligt forekommende grundstoffer i drikkevandsboringer i USA, men det er da meget nærliggende at drage en parallel til Danske forhold? Og jeg synes også det er fint, at få lavet sammenligningen med de ting folk faktisk går og er bange for, uden at have grund til det!

 • 0
 • 0

For at udrydde en misforståelse. Jeg er ikke initiativtager til den omtalte underskriftsindsamling, men blot underskriver, og denne petition er yderst relevant i denne sammehæng, for ud over tungmetaller så er det jo pesticider og kemiske stoffer, der truer drikkevandet. Rent drikkevand er ikke er selvfølge, og slet ikke i fremtiden. Forøvrigt har jeg ikke hang til at være bange, men det er vigtigt, at også kommende generationer kan drikke rent vand i Danmark.

 • 0
 • 0
 1. Vi skulle måske starte med at definere - hvad er "rent vand"? Mit bud kunne være, at det er vand der ikke indeholder noget der giver afvigende lugt og smag, eller noget man bliver syg af, hvad enten det drejer sig om stoffer der naturligt findes i vandet, eller det er spor af menneskelig aktivitet?
 2. Hvad mener du med "udgøre en trussel for drikkevandet"?
 • 0
 • 0

Det er ikke ukendt at vandboringer bliver lukket, fordi vandet overskrider grænseværdierne for f.eks. pesticider, der er menneskeskabte stoffer. Jeg skrev, at pesticider og kemiske stoffer truer drikkevandet - måske skulle jeg i stedet have skrevet at mængden af pesticider og kemiske stoffer er stigende i vandboringerne. Den udvikling skal selvfølgelig bremses, så vi stadig kan drikke "rent vand".

 • 0
 • 0

Det at forlange rent vand af alle andre minder lidt om at forlange mange flere Nobelpriser til Danmark. Var sådan engang men gode ting varer ikke ved og skyldes sjældent borgerne og aldrig politikkerne. Det ville klæde de rene i ånden at gøre/betale et eller andet fremfor at bestemme alt det andre ikke må.

 • 0
 • 0

Kære Jesper Ørsted Du foreslår aktivt kulfilter som løsning på vand forureningsproblemet. Hvor har du tænkt dig at disse kulfiltre skal installeres? Hvem skal betale?

Hej Bente Fattigmåse sætter eet filter foran den vandhane der må drikkes fra og de rige sætter et ude ved vejen til hele huset og så er det nok bedst at hver betaler sit eget.

 • 0
 • 0

Hvem skal betale for kulfiltre alle de andre steder i det offentlige rum f.eks. på offentlige forvaltninger, uddannelsessteder , folkeskoler, daginstitutioner, hospitaler og offentlige toiletter alskens steder. Er det ikke rimeligt at forureneren betaler? Forøvrigt hedder jeg Bente-Ingrid

 • 0
 • 0

"En stigende mængde pesticider i vandboringer" - er der faktisk ikke hold i! For det første er man holdt op med at analysere de boringer, hvor man på forhånd ved, at man ikke finder pesticider - pga. vandets alder. Dernæst undersøger man for flere og flere pesticider og nedbrydningsprodukter og for det tredie bliver vandværkernes boringer kun undersøgt hvert femte år. Så man kan ikke sige, at der er en stigende mængde pesticider i vandboringer.

Selvom man finder rester af pesticider, er det i meget små, og ikke-sundhedsskadelige mængder - selv i de tilfælde hvor grænseværdien er overskredet. Det mest almindelige stof man finder - BAM - er et (uskadeligt) nedbrydningsprodukt af nogle midler man har brugt i stor stil i samfundet - eks. på jernbanearealer, kirkegårde, i skoler, institutioner, planteskoler, plantager, på gårdspladser og i indkørsler - og på vandværksgrunde(!).

Midlerne har været forbudt længe, men det varer desværre lang tid, inden vi slipper af med sporene i drikkevandet. De landbrugssprøjtemidler man ellers finder i grundvand er enten forbudt eller bliver brugt restriktivt.

Mht. andre kemiske stoffer end pesticider, er det svært at sige, om de optræder i stigende mængder, hvis de ikke bliver analyseret. Generelt vil jeg tro, at rigtigt mange menneskelige aktiviteter sætter deres spor, som vi vil kunne genfinde, også i drikkevandet, hvis vi leder efter dem. Men stadig i så små mængder, at det ikke er farligt.

Nogle af de stoffer man analyserer for (CFC-gasser) har faktisk fået et nyttigt formål. CFC-forbindelserne, også kaldet freoner har været brugt som kølemidler og drivgasser fra 30’erne til år 2000, hvor man holdt op med at bruge dem, pga. drivhusgas effekt. CFC tilføres grundvand med regn, og ud fra hvor meget CFC vandet indeholder, kan man bestemme, hvor gammelt vandet er.

GEUS holder øje med en masse stoffer i grundvand, og specielt om de findes i stigende mængder - for det må de (selvfølgelig) ikke. Så der er ikke nogen grund til at være nervøs for vores grundvand. Det har det fint, og der bliver holdt øje med det;-)

Et forslag til en ny underskriftindsamling kunne være: Stop med at lukke boringer der indeholder vand der ikke er sundhedsskadeligt. Det koster skatteborgerne mange penge, hver gang der laves en ny boring til erstatning for en der lukkes pga. indhold af ikke-sundhedsskadelige stoffer! De kunne måske bruges til en bedre fjernelse af arsen, hvor risikoen for sundhedsskadelige effekter i de mængder det optræder i drikkevand er langt større....

 • 0
 • 0

Er det ikke rimeligt at forureneren betaler?

Jo og til at finde kilderne skal der bruges så meget arbejdskraft at der ikke bliver tid til at forurene.Flere forsørgede forurener faldende?

 • 0
 • 0

og jeg retter lige mig selv: Selvom CFC'er er drivhusgasser, er de blevet udfaset fordi de er med til at nedbryde ozonlaget - UNDSKYLD!

 • 0
 • 0

FYI: Aktivt kulfilter fjerner ikke tungmetaller specielt effektivt.

Hvis det er sådant at tungmetallerne ikke kommer fra landbruget er det nok på tide at forbyde grundvand.

 • 0
 • 0

Mængde af aktivstof i pesticider solgt i Danmark fra 1981 til 2009: http://mikrosites.dk/herbicider.png

Det ses, at fra en top på 5000 tons i 1983 er slaget faldet til under det halve!! Mere vigtigt er det, at midlerne er blevet langt mindre giftige, hurtigere nedbrydelige og med mindre mobilitet i jorden (følger ikke grundvandet så let).

Af denne rapport fra teknologisk institut: http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p10_vand... Står på side 15:

Vandværkerne har hidtil kun været forpligtede til at analysere deres drikkevandsboringer for glyphosat, hvis vandværket vurderer at der i deres vandindvindingsområde er en risiko for at boringerne kan være forurenet med stoffet. I 2009 valgte vandværker at undersøge 66 af vandværkernes drikkevandsboringer for glyphosat. Ingen fund i nogle af disse. <<<

Selv om der kun er taget prøver af de produktionsboringer, hvor der var mistanke om forurening med glyfosat, har man altså ikke fundet nogen i de 66 prøver, der blev taget i 2009!!

Denne artikels emne - naturlige giftstoffer i grundvandet - og de mangetilfælde af bakterie- og snylterinfektioner (i værste fald dødelige) i drikkevand - den sidste i dag i Ullerslev - viser, at man har totalt fejl fokus, hvis bestræbelserne skal føre til større helsesikkerhed ved hvor vandforsyning. - Man kan altså drikke vand, der indeholder mange millioner gange grænseværdien af pesticider uden at risikere at blive syg!! - En enkelt kolibakterie af de farligste kan dræbe et menneske!!

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

[quote] FYI: Aktivt kulfilter fjerner ikke tungmetaller specielt effektivt.

Hvis det er sådant at tungmetallerne ikke kommer fra landbruget er det nok på tide at forbyde grundvand. [/quote] http://www.kadinst.hku.hk/sdconf10/Papers_... The produced activated carbon demonstrates potential to adsorb heavy metals in batch equilibrium studies from both single and multicomponent aqueous solutions, especially at pH higher than 5.5. The activated carbon has high negative charge above pH 5.5 for different ionic backgrounds. Also, the surface titration experiment shows that the zero point of charge for the produced activated carbon is at pH 5.5.

 • 0
 • 0

[quote]Flere forsørgede forurener faldende?

Niels Abildgaard hvad mener du?[/quote]

Hej Pierre

Det var et forslag til et politisk slogan

Hvis al forurening skal detekteres,kildebestemmes og derefter pålignes bøde, bliver det nødvendigt med flere offentlig forsørgede end der allerede er i forsvar,sygehusvæsen og retssystem plus skat.I så fald er der ikke penge til roundup og havetraktorer.

Det var ikke noget godt forslag og undskyld forstyrrelsen.

 • 0
 • 0

[quote]http://www.kadinst.hku.hk/sdco....pdf The produced activated carbon demonstrates potential to adsorb heavy metals...

I deres forsøg renser de vandet i 3 dage (reaction time). Det er et stort filter... Jeg tror den mest effektive måde er omvendt osmose. [/quote]

Er der enighed om hvad der bør være i drikkevandet, bortset fra destilleret vand, for at det er sundt? Med fare for at lyde ligesom RUF tilbyder system WTPHP hver familie ca 25 tons destilleret vand om året fra en varmepumpe med COP 5 eller det der er værre.

 • 0
 • 0

@ Peder Wirstads henvisning til Teknologirådets rapport fra april 2011:

Nu kunne man jo forledes til at tro, at Teknologirådet var en neutral organisation. Det er dog langtfra tilfældet. Jeg var med til mødet, som rapporten omtaler, og sjældent har jeg følt mig så meget manipuleret med!

Selvom konferencens titel var "Rent vand, man hvordan", havde oplægsholderne fået at vide, at de udelukkende skulle fokusere på landbruget. (fordi rapporten skulle bruges som høringssvar til Vand- og Naturplanerne). Dermed fik deltagerne det indtryk, at det er "landbruget der forurener vores vand". Desuden var mange af de påstande der kom frem under mødet direkte forkerte!

Mht. glyphosat, der er det mest anvendte pesticid, kan jeg oplyse, at salget til landbrugsformål i årene 2000-2009 lå på gennemsnitligt 950 tons. Til sammenligning var forbruget af det mest anvendte lægemiddel (acetylsalicylsyre) i 1997 305 tons. Men acetylsalicylsyre er næsten 100 gange mere giftigt end glyphosat!

-grunden til at jeg ikke har bedre data for den årlige anvendelse af lægemidler er, at jeg ikke har kunnet finde statistikker, der fortæller om forbruget i kg. Men jeg ved, at forbruget er stigende.

 • 0
 • 0

Nina Svanborg:

@ Peder Wirstads henvisning til Teknologirådets rapport fra april 2011:

Nu kunne man jo forledes til at tro, at Teknologirådet var en neutral organisation. Det er dog langtfra tilfældet. Jeg var med til mødet, som rapporten omtaler, og sjældent har jeg følt mig så meget manipuleret med!

Selvom konferencens titel var "Rent vand, man hvordan", havde oplægsholderne fået at vide, at de udelukkende skulle fokusere på landbruget. (fordi rapporten skulle bruges som høringssvar til Vand- og Naturplanerne). Dermed fik deltagerne det indtryk, at det er "landbruget der forurener vores vand". Desuden var mange af de påstande der kom frem under mødet direkte forkerte!.

(Jeg beklager, at jeg skrev Teknologisk Institut i stedet for Teknologirådet)

Nævnte rapport er udarbejdet til en konference om "rent vand" - i anledning af EUs vandplaner - der skulle behandle området "drikkevand".

Gruppen, der forberedte konferencen var: • Danmarks Naturfredningsforening • Dansk Planteværn • Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) • Kommunernes Landsforening (KL) • Landbrug & Fødevarer (tidligere Landbrugsrådet)

Det ses tydeligt, at du har ret i din påstand om, at gruppen kun repræsenterer to grupper: Dem, der helst ikke vil have anden aktivitet i "naturen" end at hente sit vand og gå sine ture på den ene - og så landbruget på den anden side.

Set udefra er dansk landbrug (det "konventionelle") udsat for en mobbekampagne, som savner sit sidestykke i nutiden. - Deres troværdighed i den danske offentlighed ligger vel på linje med tidligere tiders "natmænd" og pantelånere (jøder).

Der findes desværre ikke statistik over, hvilke vandindvindingsboringer, der er lukket pga. landbrugets aktiviteter, og hvilke der skyldes andre aktiviteter - herunder naturlige forureninger. Det kan alligevel pga. statistikken slås fast, at landbruget er skyld i mindre, end 10 % - sandsynligvis 3-5 % I tillæg er der jo store områder, man har undladet at søge efter vand i, fordi de ligger i byer og industriområder, hvor andre aktiviteter end landbrug allerede har forurenet de boringer, der egentligt skulle have været der, da det også er der, vandforbruget er.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

(Gruppen, der forberedte konferencen var: • Danmarks Naturfredningsforening • Dansk Planteværn • Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) • Kommunernes Landsforening (KL) • Landbrug & Fødevarer (tidligere Landbrugsrådet)

Det ses tydeligt, at du har ret i din påstand om, at gruppen kun repræsenterer to grupper: Dem, der helst ikke vil have anden aktivitet i "naturen" end at hente sit vand og gå sine ture på den ene - og så landbruget på den anden side.)

Jeg stiger af denne "tråd" - for indlæg skrives og fortolkes ret så selektivt afhængig af egne interesser, og du er jo dyrlæge ansat på et fjerkræslagteri og tidligere ansat på Cheminova. Selv fokuserer jeg på fremtiden, og det vandmiljø, som vi overlader til kommende generationer, og det gør mange af de, der deltog i den nævnte konference også.

 • 0
 • 0

Bente-ingrid Bruun:

Jeg stiger af denne "tråd" - for indlæg skrives og fortolkes ret så selektivt afhængig af egne interesser, og du er jo dyrlæge ansat på et fjerkræslagteri og tidligere ansat på Cheminova. Selv fokuserer jeg på fremtiden, og det vandmiljø, som vi overlader til kommende generationer, og det gør mange af de, der deltog i den nævnte konference også.

Det var nu mig og ikke Nina Svanborg, der skrev det, du citerer.

Når du nu vurderer troværdigheden af det sagte på baggrund af meddelerens tilhørsforhold, så burde du lytte til mig med stor tiltro og interesse.

Jeg har nemlig hele mit liv arbejdet med økologisk landbrug. Dette gjorde mig til landets førende ekspert på kompostering og bragte mig i førersædet på et storstilet projekt om genvinding med et budget på ca. 100 millioner kroner, hvor jeg bl.a. var med i en gruppe, der skulle komme med forslag til kvalitetskriterier for kompost.

Jeg kender ikke din baggrund, men jeg føler, at du tilhører den nye gruppe af "økologer" - der for øvrigt er så langt fra økologiske principper, som det er muligt. I interesserer jer nemlig ikke primært for bæredygtighed og resursgenvinding. Nej! Jeres fokus er en snæversynet egoistisk selvoptagethed af egen personlig helse til en grad, så i betragter de fleste af os aktører som "giftblandere".

Den gruppe fik jeg for alvor lært at kende i ovennævnte projektgruppe, hvor de var så bange for tungmetaller, at de fik sat den til middelværdien af tungmetaller i norsk dyrket jord. (Man skulle jo ikke øge mængden ved at tilføre gødning).

Dette medførte selvfølgeligt, at hele projektet med at genvinde næringsstofferne i det våde affald - og dermed gøre genvinding af råstofferne i det tørre muligt - måtte opgives, hvorefter det i fremtiden vil blive brændt eller deponeret.

"Økologisk" landbrug ville heller ikke tillade gødning fra husholdningsaffald - selv om jeg faktisk med min kompost - der synes at være verdens bedste - faktisk holdt alle de strenge krav til organisk gødning.

Per A Hansen skriver ofte, at hvis I "økologer" skulle få jeres vilje, så var der ikke plads til de sidste 2 mia. der bor på Jorden nu - og slet ikke til de kommende 2 mia. Per har langt fra ret. Hvis jeres selvoptagede krav til "uberørthed" skulle gælde for hele samfundet, så ville det gå fuldstændigt i stå, og funktionalitet og infrastrukturer ødelægges af stridigheder om de alt for begrænsede resurser.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

.....hvad min uddannelse og tidligere ansættelsesforhold har med en saglig diskussion at gøre! Men hvis du mener, det er så vigtigt at google meddebattanter, når du selv løber tør for argumenter, er der da en del ting du har glemt at nævne: - at jeg er toksikolog, at jeg har et mindre landbrug med får og pyntegrønt, at jeg kæmper for at lave naturpleje og mere biodiversitet, at jeg er medlem af Venstre, bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening, og en række andre foreninger, laver frivilligt arbejde som psykoterapeut, at jeg underviser på Via-UC.....osv. Og jeg kan da fortælle, at jeg arbejder ikke på slagteri længere, og det er 11 år siden jeg var på Cheminova - Der har Villy Søvndal iøvrigt også været ansat, men ham er der da mange der lytter til alligevel!

Pointen er: Skal man undlade at deltage i en debat, fordi man tilfældigvis ved hvad man taler om? - Jeg mener, at debatten bliver mere interessant, når jeg også kan lære noget. Og hvis ikke debatten blev spammet med en masse indlæg fra folk der ikke aner, hvad de taler om, ville der måske være flere kompetente folk der gad være med?

Og ja, UNDSKYLD hvis jeg provokerer, men jeg er ved at være træt af at vi har så travlt med at bekræfte hinanden i alle mulige løgne i dette samfund, med såkaldt ytringsfrihed. Der er ikke meget ytringsfrihed, hvis man har en "anden mening", som ovenikøbet kan bevises! Jeg stiller gerne op i jeres lille forening mod forurening af drikkevand og fortæller jer, hvad jeg mener det handler om. I kan jo ikke gøre for, at ingen journalister tør / vil skrive, eller lade os andre komme til!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten