Drænrør i retten: Myndigheder fjerner rør, mens opfinder borer nye ned

Det er ikke kun vand, der fosser gennem de hundredvis af plasticrør, som er gravet ned syd for Hvide Sande. Skatteborgernes penge fosser også gennem rørene til stor irritation for flere borgere og Kystdirektoratet, der har brugt en kvart million kroner på at fjerne drænrør fra stranden ved Skodbjerge efter et forsøgsprojekt fra 2005 til 2008.

Men alt imens Kystdirektoratet gravede rørene op med en rendegraver i starten af 2013, stod opfinder Poul Jakobsen mindre end 100 meter derfra og borede nye ned i sandet. Og det førte til en politianmeldelse mod den nordjyske mand bag drænrørene, der nu bliver konkret i form af første retssag den 11. september ved retten i Herning.

»Af politiske grunde valgte vi faktisk at lade rørene bliver i sandet hele fem år, efter at forsøget var afsluttet. Men da vi så begyndte at fjerne dem i 2013, var vi med i et indslag i TV Midtvest, hvor man i baggrunden kan se Poul bore nye ned. Det var ret fantastisk,« lyder det ironisk fra kommunikationschef i Kystdirektoratet Ole Navntoft.

Se indslaget fra den råkolde januardag her.

Opgravningen af rørene ved Skodbjerge har kostet Kystdirektoratet en kvart million kroner. Selve forsøget forsøget kostede otte millioner kroner. Selv om der i sin tid blev gravet 800 rør ned på den 11 kilometer lange strækning, har Kystdirektoratet kun fundet cirka 100, men vurderer, at mange rør er skyllet bort i den mellemliggende periode.

Det er uvist, hvor mange der kan være tilbage, men Poul Jakobsen anslog selv, at der var cirka 800 rør tilbage, da Kystdirektoratet begyndte opgravningen i januar.

»Det er klart, at Kystdirektoratet ikke kan finde rørene. De sidder jo meget dybt i sandet, fordi systemet virker. Det er verdens bedste kystbeskyttelsessystem. En kæmpe succes,« siger Poul Jakobsen, der – i modsætning til Kystdirektoratets påstand – mener at have tilladelse til at have rør i stranden.

»Vi stoppede erosionen syd for Hvide Sande og fortsatte med at vedligeholde anlægget, selv om Kystdirektoratet ikke ville betale. Anlægget i Skodbjerge er vi blevet bedt om at lave af transportministeren og det politiske udvalg, så det er logik for burhøns, at vi bliver frifundet i retten,« siger Poul Jakobsen.

Drænrør ved Søndervig efter stormen Bodil i 2013. Foto: Kystdirektoratet Illustration: Kystdirektoratet

Nye retssager på vej

Skodbjerge er dog ikke det eneste sted, hvor mulige retssager er på vej. Nordjyllands Politi har også modtaget en anmeldelse fra Kystdirektoratet for nedboring af rør i Gammel Skagen, og direktoratet overvejer endnu en politianmeldelse for nedboring af rør i Søndervig ved Badevej.

Det er vel begrænset, hvor stor skade nogle små nedgravede plasticrør kan gøre. Kunne man ikke bare lade dem være?

»Nu er det jo meningen, at de skulle være nedgravet i sandet, men med tiden stikker de højt op, netop fordi sandet forsvinder, fordi de ikke virker. Vi har også fået henvendelser fra politiet, der har modtaget anmeldelser fra folk, der har observeret knækkede rør og rør, der flyder omkring på strandene, så folk kan skære sig på dem. Men uanset hvad, så er loven lige for alle, og der er tale om ulovlig opsætning af kystbeskyttelsesanlæg. Vi er nødt til at håndtere de her sager efter bogen. Og det gør vi så. Om vi skal gå videre med en politianmeldelse ved Søndervig, er dog usikkert. Nu afventer vi situationen,« siger Ole Navntoft.

Poul Jakobsen er tidligere blevet idømt en bøde på 2.000 kroner samt flere tvangsbøder for ikke at fjerne ulovligt etablerede rør ved Vejby Strand i Nordsjælland. Han har også selv politianmeldt Kystdirektoratet for hærværk mod rørene ved Skodbjerge. Men den anmeldelse blev afvist af politiet. Samtidig har han anmeldt Kystdirektoratet til Bagmandspolitiet for at drive kartelvirksomhed, da direktoratet – efter hans påstand – har indgået en aftale om kystfodring med det danske firma Rohde Nielsen A/S til en pris, der er ti gange højere end den reelle pris.

Læs anmeldelsen på Poul Jakobsens hjemmeside, SIC - her.

Lang konflikt

Historien om de omstridte drænrør går helt tilbage til begyndelsen af 1990'erne, da Poul Jakobsen mente at have opfundet en simpel og effektiv metode til at sikre kyststrækninger mod havets eroderende effekt.

For at bevise sin påstand etablerede Poul Jakobsen firmaet Skagen Innovations Center, der i 2005 fik lov til at hamre rør ned i kysten ved Skodbjerge.

Læs også: Forsøg med gådefuld kystsikring

Frem til 2008 udgjorde drænrørene to delstrækninger på en i alt 11 kilometer lang forsøgsstrækning. Herefter konkluderede to eksperter, den ene udpeget af Kystdirektoratet, den anden af Poul Jakobsen selv, at de 1,5 meter lange trykudligningsrør ikke kan bruges til kystsikring.

Læs også: Her er rapporterne om de virkningsløse drænrør

Opfinderen fandt dog eksperternes rapport så fejlbehæftet, at han protesterede og fik opbakning af ingeniørfirmaet Dansk Geo-servex. Professorerne erkendte mindre fejl, men intet, der kunne rokke ved konklusionen.

Samtidig kom Poul Jakobsen i voldsom strid med Kystdirektoratet, som han anklagede for hærværk mod drænrørene. Men konklusionen stod ved magt.

Læs også: Opfinder af drænrør vil melde Kystdirektoratet til politiet for hærværk

Dér lå sagen et par år, indtil et politisk flertal i Folketinget med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) i spidsen beordrede nye forsøg med drænrørene, denne gang ved Esbjerg.

Læs også: Skandale om drænrør fortsætter: Minister klar til nye forsøg

De rør nåede dog ikke at komme i sandet, inden regeringsmagten var skiftet, og den nye transportminister, Henrik Dam Kristensen (S), trak stikket. Han mente ikke, at der var grund til at betale en halv million kroner om året for nye forsøg, når nu eksperterne havde vurderet, at plasticrørene ikke sikrer vestkysten.

Læs også: Slut med omstridte drænrør: Minister trækker stikket

Poul Jakobsen selv har hele tiden – også i Ingeniøren – fastholdt, at rørene virker efter hensigten.

Læs også: Kontroversiel opfinder: »Mine drænrør virker altid«

Emner : Politik

hvis man nu koger hele denne histore ned, fra ´96 frem til nu... så kunne indholdet sikkert gøre det ud for en middelmådig reality/drama tv-serie!

 • 12
 • 0

Han ændrer altid sine beregninger så de passer I hans kram ! Jeg har adskillige rapporter liggende som han løbende har ændret, så de passed ind I hans kram ! Han er en fantast, ingen forbindelse med den rigtigt verden, den ene dag siger han en ting, den anden siger han noget andet ! Jeg har set ham gå totalt amok over for offentlige personer I Thailand, bare fordi han ikke kunne få det som han ville, så han kunne pumpe nogle penge ud af danske stats fonde. ! En komplet nar ! Så graver han rør ned med en gravemaskine, hvor han flere gange har state fram og sagt det ødelægger effekten da området omkring rørene ændres, han har endda pralt med hans Nye metode at spule rørene ned, men hab havde vel ikke råd til en ordenlig pumpe ! Den made han køre sit firma på som en fond, det må sgu da også undersøges, alt er fub og svindel, ingen bilag osv. har han betalt skat af de penge han selv har brugt osv. ? Hvor I verden kan man finde nogle som er tilfreds med de anlæg han har lavet ??? INGEN !!!!! Håber de spærre ham inde !

 • 6
 • 3

hvis 20 - 30 andre også blot gjorde det samme og graver alt muligt gøgl ned hér og dér, så er det da muligt sandflugten forhindres, alene af mængderne af skrammel, som er blevet læsset på stranden.

Poul Jacobsen er ikke tilfreds med myndighedernes håndtering, men det forsvarer ikke han totale egotrip og at udgiften læsses over på uskyldige skatteborgere.

 • 17
 • 0

Det er jo ikke ligefrem med til at begrænse plastforureningen i vore have med sådanne drænrør der "forsvinder".

 • 2
 • 2

selvfølig skal han da stoppes hvis det ikke virker... men jeg syntes da det er lige så slem at Kystdirektoratet har brugt 250,000 kr på at grave ca. 100 rør op.. lyder det ikke så frås

De er jo beregnet til at vandet skulle forsvinde ned i røret.. ville det så ikke være nemmere at pumpe noget vand ned i rørét og tage dem op på denne måde..

 • 0
 • 9

Nu er de 8 år, rørene har stået syd for Hvide Sande, jo ikke alverdens lang tid til at gennemføre et sådant praktisk forsøg i. Der kan i en så kort periode forekomme usædvanlige variationer i strøm- og vindforholdene. Men sådanne statistikker ligger meteorologerne inde med. Og så er der det med bundforholdene, og det med vindskår, og så er der det med ...

Jeg er ikke ekspert, men har forsøgt at læse mig til konklusioner. Det ser ud til at folk i området (med dagligt udsyn til stranden) mener, at Poul Jakobsens drænrør virker. Det kan dog ikke eftervises og er måske letkøbte konklusioner.

Men også professor Jørgen Fredsøes konklusioner virker letkøbte. Jeg finder det således mærkværdigt, at Poul Jakobsens drænrør skulle have været så heldigt placeret, at netop på det sted aflejredes sand og ikke på referenceområdet få hundrede meter borte. Jørgen Fredsøe ejer tilsyneladende ikke tvivlens nådegave, når han citeres for skråsikre konklusioner i andre artikler her på ing.dk.

I tidligere debatter ses også mange indlæg til støtte for Poul Jakobsens idé. Hvorfor skal manden nu pludselig sables ned? Enhver forsvarer sit, og ikke altid ud fra de ædleste motiver. Det gælder givet vis også nogle af debattører her på siden.

 • 10
 • 17

I tidligere debatter ses også mange indlæg til støtte for Poul Jakobsens idé. Hvorfor skal manden nu pludselig sables ned? Enhver forsvarer sit, og ikke altid ud fra de ædleste motiver. Det gælder givet vis også nogle af debattører her på siden.

Her drejer det sig jo ikke om for eller i mod rørene, eller om man tror på om de virker. Det her drejer sig om selvtægt, hvor han mener, at han fordi han er uenig bare kan gøre som det passer ham.

Jeg synes at have læst, at han fik lov til at forsøge sig i Holland også. Så kan han jo bare vente på resultaterne der, og så sige æv bæv til dem der ikke troede på det - forudsat at det virker, hvilket foreløbige tests jo har vist, at det ikke gør.

Når man har at gøre med ingeniørstof, så mener jeg ikke, at man skal lade tvivlen komme nogen som helst til gode. Det er jo lige præcis det ingeniører gerne skulle undgå - altså tvivl. Man skal måle og beregne om tingene virker og kan holde. Når man så har målt, at det ikke virker, så er det vel det. Så kan han selvfølgelig prøve at overbevise andre om, at det alligevel virker, og starte et nyt forsøg, men ikke bare gå ud og grave nye rør ned, der hvor kommunen lige har taget dem op. Det bør udløse en regning på fjernelse bagefter.

 • 16
 • 1

Ja nu har vi hele kystdirektoratets og Jørgen Fredsøes hylekor igang igen.

Fakta er at kystdirektør Jesper Holt Jensen har søgt sin afsked, og nu er teknisk direktør I Thisted Kommune.

Vicedirektør Carl Christian Munk Nielsen I KDI har søgt sin afsked og er nu ansat på Det Kongelige Teater.

Juridisk Chef Vinnie Vesteraard i KDI har søgt sin afsked og forlod KDI her i foråret.

Adminstrationschefen Anna Lund har også søgt sin afsked.

Der er nu kun ca. 60 tilbageiI Kystdirektoratet, hvor den Nye direktør Mreret Løvschal siger

Jeg er i lære, men det er meget dyre lærepenge samfundet nu betaler i denne sag.

Kystdirektoratet har reelt opgivet vestkysten, idet sandfodringen nu er reduceret til 1,7 mio. kubikmeter årligt men erosionen er 4,0 kubikmeter årligt.

Kystdirektoratet er nu involveret i en kartelsag, idet KDI betaler en ekstern leverandør ca. 10 gange så meget pr . kubikmeter for en ydelse som KDI selv kunne udføre til 5,0 kr pr kubikmeter.

SIC sysstemet er en meget stor success, idet vi har et kysttillæg på 300.000 kubikmeter ved Skodbjerge.

Ved Gl. Skagen er der et kysttillæg på ca. 80.000 kubikmeter.

Ved Søndervig er der et kysttillæg på ca. 80.000 kubikmeter og er blevet kåret som Danmarks bedste strand.

Se www.shore.dk

Commercial/ Søndervig

SIC Strand Søndervig.

SIC har I dag 12,5 km anlæg på vestkysten som svarer til ca. 11% af Fællestrækningen.

SIC betaler selv driften af anlæggene, idet KDI nægter at betale for verdens mest effektive kystbeskyttelsessystem.

Alle er velkommen til retsmødet I retten I Hernin d. 11 September kl. 09.00

Her vil vi fremlægge dokumentationen, som er baseret på opmålinger fra uvildige landinspektørfirmaer.

SIC har nu sparret den danske stat for 70,0 mio. kr.

På gensyn I retten.

MVH

                         Poul
 • 8
 • 26

Hej Christian

Det er fuldkommen korrekt, at vi også lavede et anlæg i Holland I samarbejde med The Royal BAM Group

Firmaet har en omsætning på 50 milliarder og 25.000 ansatte.

Vi stoppede også erosionen på den hollandske vestkyst med et tillæg på 150.000 kubikmeter

og fik udbetalt en bonus på 76% af 300.000 Euro.

Disse penge har vi brugt på at vedligeholde og udvide vore anlæg på vestkysten.

The Royal BAM Group har også givet tilbud på at stoppe erosionen på vestkysten.

Tilbudet var på 6,4 mio. Euro og BAM gav samtidig en garanti på at stoppe erosionen 100 %

Garantien var på ca. 71,0 mio. kr.

For disse penge kunne KDI pumpe 14,0 mio. kubikmeter sand ind på vestkysten, hvis der manglede noget sand.

Det ønskede KDI ikke

Det her en en sag hvor KDI og et parprofessorer ikke ønsker at tabe anslgt, men det kommer de til i den sidste ende

MVH

                          Poul
 • 5
 • 19

Jeg kan ikke se hvordan rørene skulle kunne virke. Og hvis man ikke ved hvor de er/var så kunne man ikke måle en effekt.

 • 0
 • 0

Artiklen, skrevet i ingeniøren er tendentiøst !

De fleste kommentarer er ikke sobert, men hadske ! undtagen fra hr. Alquist.

Hvilken nytte er Kystdirektoratet til ? Har de formået at beskytte kysten ?

Sandfodring fra havet er et perpetuum mobile, men har vist sig, overhoved ingen virkning har, i modsæting til drænrør.

De oven anførte " kloge" kommentarer beviser, at disse mennesker ikke kender til de reelle forhold.

Jeg anbefaler, at disse folk tager en tur til Kandestederne syd fra Skagen, da vil disse folk kunne konstatere, hvordan også udtrængen af vand fra klitterne eroderer klitterne og kysten.

Hvorfor har Kystinspektoratet og nu Kystdirektoratet altid modarbejdet SIC, i stedet for, at gå i samarbejde med SIC til gavn for kysterne og samfundet.

Hvorfor forhindrer man udenlandske specialister fra Holland til at hjælpe DK med kystbeskyttelse, når de koster 50 % af nuværende omkostninger, stiller garantier m.m. Det er brødnid og vil udstille Kystdirektoratets uduelighed.

Hvad koster Kystdirektoratet i drift om år ? Kan vi ikke bare spare det væk ??

Vi vil med glæde høre fra sommerhusejerne, som er taknemmelige for at drænrør har reddet deres sommerboliger fra at falde i havet. Med venlig hilsen

 • 3
 • 19

@Christian P. Broe Petersen

At der er tale om selvtægt, er vi ikke et øjeblik uenige om.

Men det med 'tvivlens nådegave' er vi ikke enige om. Uanset hvilket arbejde du udfører, bør tvivlen altid være dit vigtigste redskab. Der kan være noget galt både med målebånd, vægt, opstilling og metode. Jeg kender til mange afdøde professorer, som tog grusomt fejl i deres liv, men aldrig indrømmede det. Og de var ikke alle sammen fra 'den mørke middelalder'.

Og iøvrigt er jeg meget enig med E. Dietrich Patzlaff i, at kommentarerne for en stor dels vedkommende er hadske og ikke befordrende for debatten.

 • 3
 • 10

Har man en konkret agenda, når man opretter en profil for at forsvare dette produkt ? ;o))

Hvad er dine relationer til Poul Jakobsen Hans? Har du selv interesser i hans firma.

Historien om rørene er der jo tærsket langhalm på her på mediet, og en evt. funktion af systemet mangler der stadig dokumentation på. Hvis det virkelig lever op til lovprisningerne, har jeg svært ved at se, hvorfor Poul ikke er milliardær i dag og sidder på en (drænrørssikret) sydhavsø - i stedet for, i strid med loven, pisker rundt og propper rør ned i de vestjyske strande.

Ikke nok med, at det offentlige har støttet hans projekter, nu skal vi også til at betale penge for at fjerne lortet.

Det er imho helt i orden med folk der får gode ideer, men det skal ikke være min skattekroner, der skal gå til finansiere dem - er ideen god nok, er der formentlig masser af kapital klar til at kommercialisere den.

mvh Flemming

 • 20
 • 3

Poul Jakobsen.

Ja nu har vi ....

Så forstå dog, at vi for længst er kommet udover enhver teknisk tanke. Det er prøvet, prøvet og prøvet langt ud over enhver rimelighed. Der er end ikke nogen plausibel fysisk forklaring - andet end rent tankespind.

Det er som et spil. Når man får nitte, nitte ....... og nitte - så må man vurdere, at sandsynligheden for gevinst er meget, meget for lav og ikke værd at kaste blot 50 øre efter.

Man har vedtaget, at sagen er endelig slut.

Og så er sagen altså slut og herefter bedes hr Poul Jakobsen holde keje - helt og aldeles.

Det kan være hr Poul Jakobsen mener, at det er ham der har ret. Men det er samfundet og dets ekspertise, samt kystdirektoratet, der er censor og hr Poul Jakobsen er dumpet. og kan aldrig genoptages - aldrig.

Det har ikke overbevist os eller nogen andre med kompetance. Vi vil ikke, at samfundet skal have flere udgifter og ønsker under ingen omstændigheder - ingen - at nogen skal spilde mere tid på denne sag.

Uanset hvor godt det en drømmeverden måtte være, så har samfundet besluttet, at vi hellere vil leve med, at Herning falder i Vesterhavet, end deltage i mere VooDoo snak - så forstå det dog.

Vi vil ganske enkelt ikke have hr. Poul Jakobsen indblandet i bare den mindste aktivitet, som kræver offentlige eller blot kvart-offentlige udgifter.

Men her drejer det sig om at overholde landets love.

Her drejer det sig om manglende oprydning og om direkte at fremture med yderligere plastrørs-forurening. Her drejer det sig om brug af andres strandarealer (in casu statens)

Det er ikke lovligt og loven skal ubetinget overholdes - også hvis man ikke er enig.

Lars :)

 • 18
 • 3

Men det med 'tvivlens nådegave' er vi ikke enige om. Uanset hvilket arbejde du udfører, bør tvivlen altid være dit vigtigste redskab. Der kan være noget galt både med målebånd, vægt, opstilling og metode. Jeg kender til mange afdøde professorer, som tog grusomt fejl i deres liv, men aldrig indrømmede det. Og de var ikke alle sammen fra 'den mørke middelalder'.

Så når man over en årrække har fodret patienter med en ny medicin, og det eneste målbare resultat har været lidt udslet hist og her, men man alligevel tænker, at lortet sgu MÅ kunne kurere kræft, så skal man altså bare blive ved med at fodre patienterne med medicinen indtil det lykkes - også selvom sundhedsstyrelsen har forbudt en det?

Igen - der er ingen der forbyder ham at teste det et sted, hvor nogen gerne vil have det testet, og så fremlægge resultaterne. Det mener han jo åbenbart at have fra Holland. Det kunne da være interessant at se. Jeg er sådan set ligeglad med hvor meget firmaet omsætter for. Jeg arbejder selv i et firma, der omsætter for 250mia kr., men derfor kan vi jo godt ved en fejl komme til at partnere op med noget, der ikke holder.

Links til noget dokumentation derimod vil da være kærkommen :-)

 • 16
 • 1

Hvis systemet virker som du siger og det er grunden til at Kystdirektoratet ikke kan finde disse rør. Hva med at DU finder 300-500 af de 800 rør nede i sandet så? Så kan du jo overbevise både os herinde, Kystdirektoratet og hele Danmark at det virker? For indtil videre siger du jo bare ting og gør noget du ikke må! Så find dine beviser nede i sandet!

 • 2
 • 1

Hvis man skulle dræne, så skulle det ske ude i vandet, ude under den yderste revle, der vor bølgerne bryder.

 • 0
 • 4

Hej Ken

Det er I dag umuligt at finde rørene ved Skodbjerge, da der ikke er GPS koordinater på rørne

Rørne sidder i dag så dybt stranden at de ikke kan findes.

Helt ærligt KDI fandt 48 rør på en måned, som de brækkede på midten og efterfølgende påstod at de havde fundet 100 rør.

Kystdirektoratet tilbød at betale erstatning, men glemte at betale regningen

Som alle ved er anlægget ved Skodbjerge etableret lovligt efter aftale med Transportministeren.

SIC har bare vedligeholdt anlægget og udvidede med et anlæg ved Søndervig, som også er en stor succes

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

Jeg forstår ikke at læsere på denne side bliver så ophidset

når de ser resultaterne på vor hjemmeside www.shore.dk

Medarbejderne i KDI har jo forladt KDI, som rotterne forlader en synkende skude.

Nu mangler vi bare at professor Jørgen Fredsøe også søger sin afsked på DTU

MVH

                Poul
 • 2
 • 23

men jeg syntes da det er lige så slem at Kystdirektoratet har brugt 250,000 kr på at grave ca. 100 rør op.. lyder det ikke så frås De er jo beregnet til at vandet skulle forsvinde ned i røret.. ville det så ikke være nemmere at pumpe noget vand ned i rørét og tage dem op på denne måde..

250.000 for at grave 100 rør op... Det er 2.500 kr for at finde og grave et 2 meter langt rør op, ude på en strand... Bare udgifter til mandskab og maskiner gør at jeg ville forvente en højere pris hvis der var tale om et privat firma der skulle løse opgaven... Jeg syntes ikke det lyder som det vilde frås...

 • 10
 • 1

Som en besindig skawbo skrev i Skagens Avis:

Rørene fra SIC har den fantastiske egenskab, at de virker alle andre steder, end der hvor de er gravet ned.

 • 17
 • 2

Hej Henrik

Nu er det sådan at vi kan se på vor hjemmeside, hvem der besøger www.shore.dk

Hvis du havde læst den seneste rapport på Gl. Skagen, ville du vide at erosionen syd for Gl. Skagen er stoppet med SIC systemet.

Det kan ses på www.shore.dk

commercial

Gl Skagen.

•Evaluering Gl. Skagen 2014.

Kystdirektoratet i Lemvig er i øvrigt vor største beundrer, idet de besøger vor hjemmeside næsten

200 gange om måneden.

I sidste måned var det 169 gange

MVH

                        Poul
 • 2
 • 19

Men Poul, hvilke af disse mange artikler har du ikke selv skrevet eller selv købt dig til? Hvis man netop læser artiklerne er de skrevet afsindigt ringe og kommer bare med en omgang tal og konklusioner som ingen kan tjekke op imod. Det er udelukket talmålinger med meget få fotos til at dokumentere påstanden. Når man ved hvilken økonomisk interesse du netop har i projektet så er det meget svært at tage dine tal for givet når de ikke er lavet uden afhængighed af dig.

Er det ikke også sandt at samtlige artikler der er uenig med dig har du konkluderet til at være skrevet af konkurrenter eller personer der har modtaget penge under bordet eller på anden måde korrupte? Men hvor du så samtidig netop selv betaler penge til undersøgelser hvor konklusionerne er stærkt tvivlsomme og sjældent passer til de fakta der nævnes men som altid passer dine økonomiske interesser bedst?

Poul, det er så nemt at sige hele verden er korrupt men det eneste bevis du kommer med er at nogle ansatte i en afdeling efterhånden er gået af i den tid du har haft noget med afdelingen at gøre. Det er ikke noget bevis men derimod kun en konspirationsteori.

Når du selv har så mange millioner på højkant så er det netop at vi næppe kan tro på noget som helst af det du kommer med. Det eneste du konstant bruger som argumenter for din løsning er artikler du selv har skrevet eller samarbejdspartnere der er lige så interesseret som dig selv i at få ordre hjem.

Hvor er alle avisartiklerne fra de områder hvor det har været en succes? Hvor er alle de mange anbefalinger fra regeringer og virksomheder du har hjulpet med din løsning? Vi kan jo se du har haft dit projekt i flere lande og det virker mærkeligt at du ikke har nogen anbefalinger fra disse som ikke bare er dine egne ord der siger det var en succes.

Men det er jo generelt med dig. Den eneste sandhed om dit projekt kommer fra din egen mund eller en mund du har mættet.

 • 19
 • 4

Hej Jakob

Vore rapporter er ikke artikler men rapporter, som viser de faktuelle forhold baseret på opmålinger udført af landinspektørfimaer.

Jeg forstår det sådan at du ikke annerkender uvildige opmålinger fra landinspektører.

Jeg har haft fornøjelsen at side i en projektgruppe med 2 professorer i 3 år.

Professorerne kunne ikke lægge 2 tal sammen i et regneark.

Det endte i en stor skandale, da professorerne afleverede derees rapporter til Transportministeren

Der var 1794 regnefejl i begge rapporter.

Beregningerne var nemlig lavet i Kystdirektoratet.

Vekommen på stranden syd for Gl. Skagen, Søndervig samt Skodbjerge.

Man skal ikke være professor for at kunne se de fremragende resultater,

som også kan ses på www.shore.dk

Der er kun 3 som har været inde at se på Søndervig projektet

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

Det kan vi følge på tælleren

Denne her debat bliver mere og mere pinlig

Der er ikke 1 som interesserer sig for at KDI nu har brugt 2 milliarder på sandfodring som slet ikke virker.

Se venligst præsentationen Intelligent kystbeskyttelse

www.shore.dk

MVH

               Poul

De fik beregningerne lavet i Kystdirektoratet, som havde 1794 rgnefejl I slutrapporten

 • 2
 • 17

Poul, du har fundet et taknemmelig emne at fuske med. På den meget dynamiske vestkyst flytter enkelte storme store mængder af sand. Jeg har selv deltaget i en enkelt opmåling i et projekt, som Århus Universitet gennemførte over en mere end 20 årig periode - på kysten tæt ved Fjerritslev. Kystlinien og kystprofilet flyttede sig ofte 50 eller 100 m på en vinter, men konklusionen efter 20 år var, så vidt jeg husker, at der ikke kunne konstateres nogen signifikant netto-ændring. Når du så vil bevise dine rørs fortræffelighed, skal du måle i mindst 20 år. At etablere en prøvestrækning og en referencestrækning vil ikke være nok - selv om det er en udligningskyst, kan der være store variationer over korte afstande det enkelte år. Og hvis du vil bevise noget med en uafhængig landinspektøropmåling, må du lægge opmålingen frem - og ikke vise 4 søjler i et histogram (Gl.Skagen) - men som sagt: At der er sket tilvækst et enkelt år beviser ingenting.

 • 17
 • 2

Hej Peter

Stop nu med alt det akademiske vrøvl med 20 år.

Som det fremgår af min præsentation Intelligent kystbeskyttelse,

er det dokumenteret med KDI's egne tal at erosionen på Fællestrækningen er 112 kubikm. på 28 år.

KDI oplyser at de har indpumpet 59 mio. kubikmeter sand på 28 år.

Der er enighed om at det har kostet 2 milliarder kr.

Regnestykket er meget simpelt 112 minus 59 giver et negativt resultat på 53 mio. kubikmeter.

Effektiviteten er minus 190 %

Alle sandfodringer er skyllet i havet og havet har efterfølgende taget 481 kubikmeter pr. meter af forstrand og klitter på en 110 km lang strækning på 28 år.

Læs intelligent kystbeskyttelse på www.shore.dk

Der er ingen regnefejl i mine regnestykker.

Man kan imidlertid brænde Jørgen Fredsøes lærebøger.

Selv akademikere kan ikke fortrænge virkeligheden med god samvittighed.

Velkommen på strandene

Man skal ikke være professor for at se effekten af SIC systemet.

Jeg har noteret mig at Fredsøes venneskare her på Ingeniøren er reduceret ca 10 personer

MVH

                       Poul
 • 2
 • 22

Hej Hov Jeg har vist ikke sagt, at der ikke kan ske store ændringer af en kyststrækning - blot at ændringer fra år til år kan være meget store uden at det afspejler en nettoændring. Selv hvor der er tale om en erosionsstrækning sker erosionen meget uregelmæssigt over tid.

 • 14
 • 0

Det er jo ikke i nærheden af at være rapporter og du kan slet ikke kalde dem faktuelle. Dine "rapporter" er fyldt med subjektive meninger der bygger på ren og skær konspiration og egne interesser. Der er nærmest ikke en side i dine "rapporter" hvor du ikke lige sender en stikpille hen imod en eller anden.

Men nok om dette. Jeg faldt lidt over din rapport omkring vestkysten og der er noget jeg studser over:

"Installationen udføres med en borerig, så modulerne sættes 30 cm under strandniveau."

I en anden rapport (denne gang Gl. Skagen) nævnes dette med en anden ordlyd:

"Trykudligningsmodulerne dykkes 25 cm under strandniveau, så modulerne ikke er synlige i strandprofilet."

Det virker for mig som om at du sænker modulerne langt under stranden. Hvordan kan det så være nogen overraskelse at det er hamrende besværligt at finde frem til selvsamme moduler? Og hvordan kan du konkluderer at dine rør virker fordi de ligger langt under sandet (citat fra denne artikel):

"Det er klart, at Kystdirektoratet ikke kan finde rørene. De sidder jo meget dybt i sandet, fordi systemet virker. Det er verdens bedste kystbeskyttelsessystem. En kæmpe succes"

Nej Poul, rørene ligger dybt i sandet fordi du selv har banket dem dybt ned i sandet. Eller er det en fejl i dine rapporter at det er nævnt de er banket ned i stranden?

Omkring alle dine tal og målinger så kan jeg ikke finde et eneste sted hvor du forklarer måleusikkerheder og hvordan målingerne foretages. Det er da fint nok du har en landmåler ude men når det ikke er beskrevet om i tager målingerne ved tidevand og hvad i definerer som strand så er det meget nemt at komme med en bunke tal og komme med den konklusion man nu lige synes passer.

 • 13
 • 2

Hej Peter

Din argumentation bliver da mere og mere pinlig

Du fortæller at du har været inde på www.shore.dk

Gl. Skagen

•Evaluering Gl. Skagen 2014

Hvis du ser på side 11 og 12 kan du se at klitten er rykket ca. 40 meter frem siden 1998.

Det er det resultat vi ser, hvis KDI ikke har rykket vore rør op med en gravemaskine fordi Jørgen Fredsøe og KDI ikke kan lide vore resultater.

Journalisten fra Ingeniøren vil ikke ud og se resultaterne på Vestkysten, men du er fortsat velkommen.

MVH Poul

MVH Poul

 • 2
 • 17

Hvad med at droppe at nedgøre andres argumentation når du selv vælger at argumentere på et niveau der er endnu lavere? At du har taget et billede af en strand hvor stranden har flyttet sig vil aldrig være argument nok for at din løsning fungerer. Hvad med alle de andre strande i Danmark hvor strandkanten ændre sig fra år til år uden dine rør? Skal disse bare ignoreres? Eller skal jeg tage ud til en strand og tage et billede af mig stå med en målepind før du vil tro på mig?

Og igen kommer du så med en sidebemærkning der intet har med sagen at gøre men som bare gør det trættende at læse hvad du skriver. Har du beviser for at en strand hvor dit forsøg fungerede blev markant forværret efter dine rør forsvandt? Nej det tvivler jeg faktisk på fordi du nægter at opgive dit forsøg og bliver konstant ved at vedligeholde din opstilling uanset hvad. Gad vide om det ikke kunne hænge sammen med at man så ville opdage at stranden ville fortsætte med at blive øget og derved vise at rørene ikke har noget at skulle sige.

Det sidste er selvfølgelig blot et gæt men værd at overveje.

 • 8
 • 3

Hej Jakob

Det bliver da mere og mere pinligt når du tror at at strandens højde har noget med tidevandet at gøre.

Landinspektører måler i dag med en nøjagtighed på mindre en 2 cm i højden.

Rørene ved Skodbjerge sidder i dag mere end 1 meter under overfladen efter at der er akumuleret

store sandmængder på stranden.

Fra 2009 til 2012 blev der aflejret 180.000 kubikmeter på 1,8 km efter at vi satte

trykudligningsmoduler i referenceområde 2 også kaldetJørgen Fredsøes hul.

Jeg forstår ikke at du deltager i debaten, når du ikke har nogen faglig baggrund.

Du er imidlertid meget velkommen i retten I Herning d. 11 September kl. 09.00,

hvor jeg vil uddybe rapporterne, idet en dommer ikke er fagmand på området

MVH Poul

 • 2
 • 14

Jeg ved at vores straffepolitik er ganske ineffektivt på mange områder. Der er nærmest ingen dokumentation for at de højere straffe der er indført de sidste mange år virker nedsættende for kriminalitet, især ikke de forbrydelser vi synes er værst, nemlig voldsforbrydelserne. Når man endda indregner hvordan de penge som bruges på at holde folk indespærret kunne bruges til på tiltag som langt mere effektivt kunne nedsætte voldskriminaliteten, så bliver det endnu mere frustrerende at se politikernes stadig skrigen på højere straffe.

Men selvfølgelig må jeg acceptere at mine medborgere til stadighed vælger politikere der fører en politik, der modarbejder målet om at nedsætte voldskriminaliteten. Jeg laver ikke befrielsesaktioner for voldsdømte fanger fordi jeg har videnskaben på min side, da det afgørende er om jeg har loven på min side, uanset hvor idiotisk loven er.

Forskellen på politikernes holdning til hvordan man bekæmper voldskriminalitet og hvordan man bekæmper erosion af strande er, at mens jeg har videnskaben på min side imod det politiske flertal, så var videnskaben fuldstændig på politikernes side imod Poul Jakobsen, da de endelig smækkede pengekassen i. Men selv HVIS Poul Jakobsen havde videnskabeligt ret, så har han hverken legal eller legitim ret ret til at begå selvtægt og bruge gravko imod danske strande lige så lidt som jeg har legal eller legitim ret til at bruge samme gravko imod Vestre Fængsels mur fordi jeg har den videnskabelige sandhed på min side.

Så, pardon mit franske, skråt op med hvilke beviser du tror du har på dine rørs effektivtet. Dine forsøg er dømt ude, pengekassen er lukket i, så venligst opfør dig ordentlig og accepter det. Find øen hvor de andre misforståede genier har migreret til og er ved at opbygge deres supersamfund som en dag vil blive os andre overlegen, nu hvor alle vi utaknemmelige skarn ikke vil erkende jeres intelligens. Men frem for alt erkend du har tabt og lad være med at lægge os andre til last, inklusiv værgeløse offentlige ansatte og politikere, der ved gud har travlt nok med alle andre problemer til at skulle bruge tid på en kværulant.

Lær af Palle R. Jensen. Han tror også fanatisk på sit hjertensbarn, RUFfen. Men mens han også håber at andre vil nå til samme højere erkendelse (sikkert gerne Elon Musk) om RUFfen og gerne pipper verbalt når lejligheden byder sig, så smider han ikke partisansøm ud på Ringvej 3 for at få opmærksomhed og ret.

 • 16
 • 3

Hej Martin

Dit indlæg er jo ikke seriøst, når vi ved at Kystdirektoratet har brugt 2 milliarder kr. på sandfodring på

vestkysten.

De 2 milliarder er skyllet I havet, og havet har taget 481 kubikmeter af forstrand og klitter de sidste 28 år.

Man skulle tro at du var professor på et Universitet

MVH Poul

 • 3
 • 16

Du er imidlertid meget velkommen i retten I Herning d. 11 September kl. 09.00, hvor jeg vil uddybe rapporterne, idet en dommer ikke er fagmand på området

Hvis du overhovedet skal have en chance i en retssag, så må du først forstå hvad sagen drejer sig om!

Den drejer sig ikke om hvorvidt rørene virker eller ej.

Den drejer sig ikke om hvorvidt dommeren forstår rapporterne eller ej.

Den drejer sig om hvorvidt du ved nedgravning af rørene har overtrådt loven eller ej. Intet andet vil interessere dommeren.

Mvh. Peter

 • 15
 • 2

Poul, hvis vi nu lige skal være ærlige så ved du faktisk ikke om de 2 mia. har været spildt eller om de har hjulpet med at opretholde en given situation selvom det har vist sig ikke er være nok. Du ved altså ikke hvordan situationen havde set ud hvis man ikke havde brugt de 2 mia. på strandfodring selvom du ligger op til at situationen ville være præcis den samme som i dag.

Kystdirektoratet er højst sandsynlig af den overbevisning at din løsninger er værre end strandfodring så vil det ikke ligefrem hjælpe på problemet at droppe sandfodring og stole på dine rør. Det kunne være forklaringen når de afviser din ansøgning.

(og jeg synes egentlig ikke jeg har grund til at skulle svare på dine spørgsmål når du vælger trofast ikke at besvare nogen af mine).

 • 7
 • 1

Det vil nok være en god ide at sætte sig ind i sagen før du ytrer dig her

Det er netop det jeg har gjort, problemet er at du har misforstået emnet.

Det handler ikke om dine rør virker eller ej, men om du kan acceptere omverdens syn på dit “værk". Spørgsmålet er ikke et om videnskabelig sandhed, men om legalitet og legitimitet. Det har du tydeligvis ikke fattet.

Jeg foreslår at du afholder dig fra at genere danske myndigheder og lade være med at lave forsøg på anden jord end den der ejes af dig personligt. Eller forsøger dig hos “villige” myndigheder i udlandet. Du må da være i stand til at lægge to og to sammen og finde ud af at hvis du fulgte de råd, så ville du rende ind i langt færre problemer (og vi andre ville drage et lettelsens suk…)

 • 17
 • 2

Jeg forstår det sådan, at du er ligeglad med, at KDI smidder 2 milliarder af vores penge i havet

Kystdirektoratet kan jo bare udstede en tilladelse når vi søger om det

og det har vi gjort hver gang og utallige gange.

Forstod du ikke hvad Peter skrev?

Uanset om hvad du synes om Kystdirektoratet og vores politkere, så har du bare værsgo at tage det til efterretning uanset om du synes det er hul i hovedet. Hvis dit svar på at du skal overholde loven er at "Kystdirektoratet kan jo bare udstede en tilladelse når vi søger om det”, så håber jeg at anklageren læser med her og bruger det i retssagen.

“Du må ikke fælde træerne i Dyrehaven og anlægge en vej igennem den!”

“Skov- og Naturstyrelsen kunne jo bare have udstedt en tilladelse når jeg søgte om det og det har jeg gjort utallige gange”

“Du må ikke bare tage af statens penge efter forgodtbefindende”

“Socialkontoret kunne jo bare have givet mig pengene da jeg søgte om dem og det har jeg gjort utallige gange"

 • 16
 • 3

Jeg forstår det sådan, at du er ligeglad med, at KDI smidder 2 milliarder af vores penge i havet

Helt bestemt noget, der absolut intet har med, at du skal overholde landets love. Helt og fuldt. Det er det eneste, du skal svare for overfor dommeren. Eller som Peter Larsen skiver

Den drejer sig om hvorvidt du ved nedgravning af rørene har overtrådt loven eller ej. Intet andet vil interessere dommeren.

Du skal også undlade at genere vore embedsmænd. Det er dem, vi som samfund - på godt og ondt - har valgt at ansætte, og det skal du ikke blande dig i.

Vi har besluttet for mange år siden, at vi ikke ønsker dig og dine rør - ikke før, ikke nu og aldrig i fremtiden.

Uanset om du så leverede det rene guld, så har vi endeligt fravalgt dig og dit.

Det må du lære at leve med! For det bliver aldrig anderledes.

Lars :)

 • 11
 • 4

"Vi har besluttet for mange år siden, at vi ikke ønsker dig og dine rør - ikke før, ikke nu og aldrig i fremtiden"

Hej Jakob, Anders og Lars

Jeg forstår ikke at I bliver så ophidsede efter at I nu har set de faktuelle måleresultater på Skagen

Søndervig og Skodbjerge.

Vi har kysttillæg modsætningsvis sandfodringskartellet.

Det har vi også I Holland, hvor vi fik udbetalt en bonus på 76% af 300.000 Euro af det hollandske

Kystdirektorat.

I kan finde tilbuddet fra The Royal Group på Transportudvalgets hjemmeside.

Præsentationen var d. 16 januar 2014.

I opfører jer lige som maskinstormerne I 1890, men I bliver nu nød til at leve med at der er nogen

som er klogere end Hr. Fredsøe og hans løjtnatner.

Vi tager den lige en gang til

"Vi har besluttet for mange år siden, at vi ikke ønsker dig og dine rør - ikke før, ikke nu og aldrig i

fremtiden"

Jeg tror at vi nu alle har forstået at I ikke kan leve med vore resultater og derfor vil have rørene rykket

op.

Jeg kan imidlertid garantere jer, at der kommer endnu flere rør på vestkysten

Dumhed er lovligt, men magtmisbrug er endnu ikke blevet lovligt i Danmark.

Fritse som I ser på

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

samlede 860 underskrifter imod Kystdirektoratet og Jørgen Fredsøe i Søndervig

Jeg tror ikke Jørgen Fredsøe har været ved Skodbjerge for nylig, idet der ikke er rapporteret om

bulede biler i området.

Jeg tror at det er bedst Jørgen Fredsøe selv fortæller den historie, hvor han blev så ophidset

at han hamrede sin bildør ind i en anden bil og derefter stak af i en stor støvsky ved Skodbjerge

Han var ikke glad for at se resultatet

MVH

                     Poul
 • 2
 • 15

"Vi har besluttet for mange år siden, at vi ikke ønsker dig og dine rør - ikke før, ikke nu og aldrig i fremtiden"

Hej Jakob, Anders og Lars

Jeg forstår ikke at I bliver så ophidsede efter at I nu har set de faktuelle måleresultater ....

Det var dog det fæleste - ja nærmest direkte injurierende .

Jeg kender ingen hr J.. Fredsø og er ikke (i denne sag) venner med nogen. Ikke på nogen måde.

Det handler på ingen måde om sand og kyst eller noget tekniske. Det handler om menneskelig ordentlighed og lovlydighed.

Det handler om en fortidig sag, der blev undersøgt og afvist, undersøgt igen og igen og igen og så yderligere en gang til pga. partipolitisk indblanding.

Der er ikke flere muligheder for appel! Derfor er den sag slut for over 5 år siden og derfor er alle tekniske argument nu helt uden betydning.

Sagen er afvist - endeligt afvist - og kan ikke og skal aldrig genoptages.

Men når man ikke har respekt for samfundets orden, andres ejendom og landets love, så er der noget helt galt.

Så ender man heldigvis som oftest hos politi og domstole. Det er sket her, og det er yderst godt. Og det er det absolut eneste, der skal behandles foran dommeren og alle andre steder.

Hvis du går til eksamen og får om-eksamen og syge-eksamen og ... og dumpes. Så består du ikke og kan ingensinde forsøge igen.

Hvis du søger et job indenfor et firma og får afslag, hvori der klart står at firmaet har fundet en anden, der vurderes bedre, så er det ikke din sag, om firmaet har handlet rigtigt eller ej.

Hvis du har haft en sag for nævn, byret, landret og højesteret, så må du lære at leve med dommen - helt uanset om du eller din hjerne har roterende storm den anden vej.

Dine chancer er opbrugt og det er godt og rigtigt, at samfundet ikke skal belastes i det evige med allerede afgjorte sager. Derfor vil vi dig ikke og aldrig nogen sinde og derfor skal du stoppe.

Samfundet kan sagtens kan finde opgave at bruge penge på, der har en klar og indlysende nyttig virkning.

Lars :)

 • 15
 • 4

Hej lars

Du fortrænger jo den virkelige verden.

Forstå det nu.

Jeg forstår ikke at du bliver så ophidset at der er nogen som er klogere end Professor Jørgen

Fredsøe, som ikke kan lægge 2 tal sammen i et regneark.

Vi er jo helt tilbage i Stalintiden, hvor du har rollen som en af de nyttige idioter

Læs nu min præsentation

Intelligent Kystbeskyttelse på

WWW.shore.dk

Transportudvalget ville gerne spare 100 mio. kr om året

samtidig med at erosionen blev stoppet 100 % på Vestkysten

Det ville Departementschef Jakob Heinsen ikke

Han overflyttede KDI til Miljøminsteriet

Jeg forstår det sådan at samfundsøkonomi ikke er din stærke side

MVH Poul

 • 1
 • 17

Det er spild af god spalteplads at forsøge at overbevise Poul. Nu har du forsøgt utallige gange, men han fatter stadig ikke pointen, nemlig at at det er et juridisk aspekt, der er til debat her - ikke et teknisk.

Tråden er sunket til et niveau, der ikke er ingeniører værdigt. At "få det sidste ord" i en sådan "debat" er hverken muligt eller ønskværdigt for en seriøs debattør.

mvh Flemming

 • 16
 • 3

Nej Poul, det er dig der fortrænger den virkelige verden lige nu og det er dig der er ophidset over at nogen er klogere end dig.

Jeg har læst din præsentation og den er fyldt med fejl og mange af dine konklusioner baserer du igen og igen på fakta du selv har fabrikeret igennem dine egne rapporter som du selv har skrevet. Din taktik ses tydeligt hvor du forsøger at få den mindste tilknytning til et eller andet og så bruger du straks denne tilknytning til at blæse dit projekt større op. Fx kan man finde gentagende gange på din side hvor du praler med at dine rapporter (som jo så egentlig må være artikler i dette tilfælde) har være på flere forskellige konferencer men det siger bare intet om hvilken kritik de har medført. Det er desuden meget sparsomt hvad der overhovedet er at finde om de konferencer dine artikler er blevet udset til. Men dette er også ligegyldigt for dig da du kan bruge dette som markedsføring af din ide.

Lad mig tage nogle udpluk af din præsentation:

"Effekten af PEM systemet er vel dokumenteret på den jyske vestkyst samt den hollandske vestkyst, samt hele verden."

Nej Poul, dit system er ikke veldokumenteret men er dokumenteret af dig. Desuden er det meget stort at bruge "hele verden" når vi snakker om enkelte forsøgsordninger i enkelte lande hvoraf flere af dem vidst endte med du ikke fik nogen egentlig ordre efter forsøget?

På side 12 ses der en graf der lader til at være skåret ret kraftigt af i venstre side således man ikke kan se måleenheden. Kan du forklare mig hvorfor man valgte at nedlægge Ecobeach efter 2011? Og skal det fortolkes således at efter det blev fjernet forsvandt alt sandet med det største fald der overhovedet er vist på grafen?

Men jeg regner ikke med du ligefrem giver mig et link til hvor du har fundet grafen så jeg fandt den selv: http://www.ecobeach.nl/sites/default/files...

Dette er en folder som blev udarbejdet efter forsøget i Holland og hvor du selv har taget din graf fra. Må jeg bede alle om at se side 6 og forklare mig hvordan man overhovedet kan tage grafen til venstre som Jakobsen har gjort og derved konkludere at hans forsøg var en succes når man til højre kan se grafen for reference området der også har en stigning i samme periode?

Konklusionen på rapporten er desuden langt fra klar men ligger op til at der er behov for yderligere forsøg der strækker sig over en langt længere periode (som en herinde også foreslog) og at der blev foretaget flere målinger.

Men Poul vil sikkert nu sige at forsøget er lavet af korrupte embedsmænd og målingerne derfor ikke kan bruges til noget men det vil så være svært at forklare hvorfor Jakobsen selv bruger disse grafer når han skal forklare hvor godt hans forsøg gik i Holland.

BAM skriver desuden at:

"BAM wants to continue with Ecobeach and is looking for new locations for the installation. Due to the natural variations of coastlines it is proposed to perform a test with a duration of at least ten years."

Altså de vil gerne fortsætte med at undersøge dit koncept men de anbefaler det skal testes i mindst 10 år før de vil garantere at det virker. Hvordan det er lykkedes dig at få dem til at lave en garantiordning for strandfodring hvis forsøget går galt er mig en gåde.

En anden spændende rapport jeg fandt hvor BAM først kommer med deres kritik af rapporten (hvor de netop fremhæver at målingerne er mangelfulde og at referenceområdet er vokset mere end test området) (tryk på linket til MSc_Thesis_Marco_de_Lange.pdf): http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%...

Og jeg kunne blive ved. Skeletter er der nok af ved dine forsøg men jeg tror ikke du har skabe nok til at gemme dem alle i.

 • 10
 • 0

Hej Lars

Dette er ikke noget juridisk tidskrift til din orienteering

men det har du måske slet ikkeregistreret i den iver

Prøv nu og læs min præsentation

Intelligent Kystbeskyttelse

www.shore.dk

Det var der 234, som gjorde igår

Der er ingen regnefejl

Staten kan spare 100 mio. kr om året, samtidig med at vi stopper erosionen på Vestkysten 100%

Vi har nu søgt om tilladelse til 25,0 km ved Skagen og 40 km ved Hvide Sande

Så nu kan I rolligt sove om natten igen.

MVH Poul

 • 0
 • 9

Poul, Vil du ikke nok prøve at svare på nogle af de spørgsmål folk nu stiller til din rapport. Du har gentagne gange bedt folk læse den (Og du kan jo selv se at vi er over 200 som har læst den, alene i går)

Jacob spørger ind til noget konkret i din rapport. Det affejer du med at det ikke er et juridisk tidsskrift..... Det er der ingen der har sagt...

Istedet farer du afsted ud af et andet spor, og opfordrer folk til at læse din rapport.. Det har folk gjort at spurgt til indholdet...

 • 7
 • 1

Dette er ikke noget juridisk tidskrift til din orienteering

Men det altoverskyggende relevante i sagen er nu juridisk. Ikke mindst med alle de juridisk relevante udtalelser du er kommet med her, som tyder på selvtægt.

Hele IC4 sagen har været behandlet ud fra en teknisk vinkel på ing.dk. Men det relevante i sagen er i dag ikke teknisk, men politisk og samfundsøkonomisk. Og hvis nogen rent faktisk på samme selvtægtsmaner skaffede sig adgang til togene og udøvede hærværk i lovens forstand på togene og ing.dk beskæftigede sig med det aspekt, så var det udvidet med et juridisk aspekt. Og hvis dette skete igen og igen, “Gruppen til IC4 togenes endeligt” deltog i debatten og lovede nye aktioner, de blev fanget på fersk gerning af politiet og sigtet og ingeniøren beskæftigede sig med den efterfølgende retssag, så ville det tekniske, politiske og samfundsøkonomiske aspekt i de artikler være helt irrelevant i forhold til de juridiske.

 • 7
 • 0

Poul, jeg forstår hvis det bliver for teknisk for dig at forklare alle de fejl jeg måtte have i mine påstande om dig. Derfor vil jeg egentlig bare have du svarer på følgende:

Hvordan kan du sige følgende: "Det er klart, at Kystdirektoratet ikke kan finde rørene. De sidder jo meget dybt i sandet, fordi systemet virker. Det er verdens bedste kystbeskyttelsessystem. En kæmpe succes"

Når du i det tv-indslag som der linkes i ing-artiklen ved 0:25-0:28 er ved at grave et dybt hul og smider efterfølgende dit drænrør ned i hullet således intet af røret er over overfladen? Kunne dette ikke være forklaringen på at at Kystdirektoratet ikke kan finde rørene?

 • 4
 • 0

“Gruppen til IC4 togenes endeligt”

Hvis ikke et helt liv havde indpodet retskaffenhed og altid at holde sig på den rigtige side af loven, så var det godt nok en meget fristende tanke.

Ja faktisk er det lidt mærkeligt, at netop tidl. trafikminister Hans Christian Schmidt (V) har været inde over både IC4 og disse rør - og kun bidraget med sin tro på udueligheden og en forlængelse af pinen :(

Lars :)

 • 5
 • 0

Skal jeg forstå dig sådan at du ikke ser noget problem i at folk graver deres ting ned i stranden bare det ligger 30 cm. nede og ikke gør nogen skade dernede?

 • 7
 • 0

Men vi er enige om at Poul Jakobsen netop fortsætter med at grave nye rør ned i stranden og det er disse han nu blive retsforfulgt for?

Jeg kan ikke se det store problem med rørene lige nu men strande har det med at ændre sig og vi ved jo netop at de rør er lagt pga. der er problemer med sandet forsvinder. Derfor er det blot et spørgsmål om tid før de rør kommer op ad overfladen og så står du med problemet.

De rør der er forsøgt gravet op er jo de rør der oprindeligt blev lavet som et forsøg. Når et forsøg er over så rydder man op efter sig.

 • 8
 • 2

Kære Venner

Forstå det nu.

Anlægget ved Skodbjerge gik over til permanent drift d. 1 januar 2008.

Udgifterne til vedligeholdelse er betalt af SIC.

I 2009 satte vi moduler Jørgen Fredsøs hul Refrenceområde 2

Her blev der så en kystopbygning på 180.000 kubikmeter

som igen dokumenterer effektiviteten af systemet.

Kystdirektoratet sandfodrede ikke i området I 2008 og 2009

og sparede dermed 40,0 mio. kr.

Jeg gentager lige en gang til, at vi fik udbetalt en bonus på 76% af 300.000 Euro i Holland.

Vi kan ikke komme ind på det hollandske marked, idet Holland ved lov har vedtaget

at kysten skal sandfodres med 12,0 mio. kubikmeter årligt.

Sådan beskytter man dredging industrien i Holland.

Sandfodringen i Holland udføres af et joint Venture og prisen er ca. 20,00 kr pr kubikmeter.

Sådan en lov har man ikke i Danmark endnu, men der er noget som tyder på at det også skal

forsøges I Danmark, hvis ikke Bagmandspolitiet ikke stopper Kartellet.

Vi presser nu på med yderligere 60 km I Danmark, idet staten kan spare ca. 100 mio. kr årligt

med en mere effektiv løsning.

Det er der nu 230 som har forstået,

mens 4 fortsat ikke forstår samfundsøkonomi i en lidt større skala

Jeg vil ilbyde en forelæsning på DTU, så Jørgen Fredsøe også kan forstå det,

hvis han fortsat er ansat på DTU

MVH

                     Poul.
 • 1
 • 18

De 230 er vel stadig antal besøgende på din hjemmeside. Jeg håber ikke du tæller mig med som har scannet samtlige af dine dokumenter igennem fra forskellige IP adresser fordi jeg har brugt noget tid på at læse dine rapporter igennem og har gjort det fra forskellige steder.

Vær nu venlig at svare på noget af den kritik og spørgsmål der er her i debatten. Svar mig venligst på hvordan du kan bruge en graf gentagende gange i dine rapporter og udbud men hvor du slet ikke forholder dig til grafen for referenceområdet.

Jeg synes ærlig talt ikke du skal begynde at komme for godt i gang med dine beregninger af økonomien i dine løsninger som næppe tåler at en folkeskoleelev gennemgår dem. Eneste grund til du ikke har mødt mere kritik af dine beregninger er at folk bare ryster på hovedet og siger farvel til dig. Du lytter jo alligevel ikke på dem der er kritiske ved dine ideer.

 • 17
 • 3

Nogen burde næsten tjekke efter om en Troll har hakket Poul Jakobsens konto eller har oprettet sig med hans navn, for jeg kan næsten ikke tro, at nogen virkelig person kan have en naturlig debatform, der ligner en Troll's så meget...

"Don't feed the Troll" skal åbenbart omskrives til "Don't feed the Troll or the inventor of useless things"...

 • 16
 • 2

Jeg er så ganske enig med dig. Det skulle ikke undre mig hvis Poul vil bruge hele denne ballede til at konkludere at hovedparten af Ingeniørens læsere er enige med ham om at hans metoder fungerer og der var hele 230 personer der gav ham ret i dette. Bare vent til næste slideshow fra ham. :)

 • 16
 • 2

Nogen burde næsten tjekke efter om en Troll har hakket Poul Jakobsens konto eller har oprettet sig med hans navn, for jeg kan næsten ikke tro, at nogen virkelig person kan have en naturlig debatform, der ligner en Troll's så meget...

Velkommen til "misforstået-opfinder-syndromet", fejldiagnosticering som simpel Troll er meget almindeligt og på mange måder på sin ret, idet input-resistensen for de to lidelser kun marginalt adskiller sig fra hinanden.

 • 26
 • 3

"Vi har besluttet for mange år siden, at vi ikke ønsker dig og dine rør - ikke før, ikke nu og aldrig i fremtiden"

Jeg har kun et afsluttende spørgsmål, og det er hvem er vi ????

Det ser ud til at Vi er 10 personer

SIC havde i sidste måned 1569 besøgende på vor hjemmeside.

og det giver travlhed i hele verden.

Der er nogen som forstår logik, og så er der nogen som ikke forstår logik

Så enkelt er verden

Tak for opmærksomheden

Jørgen fredsøe elsker jer

MVH

                       Poul
 • 2
 • 17

Poul, nu er dit niveau her i debatten noget et helt nyt lavpunkt. I stedet for at forholde dig til noget som helst vælger du at tage udgangspunkt i en kommentar og vælger så at misfortolke den komplet.

Lad nu værd med at ligge nogen som helst værdi i antal besøgende på din hjemmeside. Det er vel ikke så underligt du har trafik på din side når du så godt som hvert andet indlæg refererer til nogle ting på din hjemmeside og ikke skriver direkte hvor folk skal lede men siger bare de skal forsøge at finde en eller anden PDF. Den slags skaber trafik og især kritikere vil skabe meget trafik fordi de vil gennemgå dine ting i langt højere grad.

Eftersom du ikke vil diskuttere nogle af de fakta du har i dine rapporter på hjemmeside hvad med så at forklare hvordan du kan koble antal besøgende sammen med antal personer der er enig med dig? Hvordan kan du bruge tallet 1569 besøgende på din hjemmeside og på forhånd sige at alle disse besøgende er enig med dig og forstå dine forsøg? Jeg har netop sagt at jeg som minimum er 2 af disse besøgende (hvis vi tæller unikke besøgende) og det er bestemt ikke fordi jeg ønsker at være i gruppen af "personer der forstår Poul Jakokobsen".

Årsagen til du skaber travlhed i hele verden er at vi har regeringer rundt i verden der er villige til at tage imod ideer og eftervise om disse fungerer. Jo flere lande du henvender dig til jo mere travlhed får du fordi du skal lave dit forsøg flere steder. Dette er på ingen måde lig med at man nogen steder i verden har accepteret at dine rør fungerer uanset hvor meget du ønsker at referere til disse forsøg.

Igen, rapporten fra Holland viser jo tydeligt og konkluderer jo også at det forsøg der blev lavet på ingen måde er nok til at konkludere noget som helst andet andet end der har været noget interessante observationer og der er grund til at lave et yderligere forsøg med flere målinger der forløber over flere år. Men du vælger så at bruge denne konklusion til at skrive i dit salgsmateriale at forsøget var en garanteret succes. Og når nogen stiller spørgsmålstegn ved dette så begynder du at kritisere alt og alle som om de er venner med personer de aldrig har hørt om.

Jeg har ikke kunne se andre rapporter fra andre lande end Holland hvor du ikke selv er forfatteren af rapporten. Dette virker som et meget underligt tegn eftersom det normalt ikke er opfinderen der skal dokumentere at et givent forsøg har været velfungerende. Det eneste jeg fandt er der blev lavet en rapport i Australien der var yderst kritisk imod dig men som du sablede ned med argumentet at det kun var dig der havde adgang til måledata og derfor kunne det ikke lade sig gøre at andre kunne have lavet en rapport. Dette virker jo sygt i mit hoved.

Jeg ved ikke hvem "vi" er men det lader til du tæller mig med i gruppen af folk der ikke forstår logik. Det er fair nok at smide mig ind i sådan en kasse for der er tydeligvis noget jeg ikke forstår. Men det er så netop dit job som opfinder at svare på spørgsmål der måtte komme fra folk der ikke forstår konceptet og sørge for at de forstår det. Og her hjælper det ikke at smide sig med store tal og lave store armbevægelser. Det kan måske imponere/forvirre politikere og lokalsamfund. Men det hjælper næppe på ingeniører.

Jeg er ikke nogen skurk der er efter dig på nogen måde. Jeg er blot uddannet civilingeniør der ønsker at opnår en forståelse indenfor et given emne og som er allergisk overfor videnskabeligt bullshit.

 • 14
 • 2

Hej Jakob

Du skriver at du er civilingeniør, men det kan jo være et stort handikab i tilværelsen

Jeg kommer meget gerne i din virksomhed og giver en forelæsning om miljøvenlig kystbeskyttelse

Jeg er også ekspert i Holland, hvor lovgivningen på området er helt specielt.

Det tager ca. en halv time at gennemgå vore resultater og lovgivningen i Holland.

Det er nok meget svært for dig at forstå, at vi er totalrådgivere inden for miljøvenlig kystbeskyttelse

såvi har ikke behov for professorer og rådgivende ingeniører.

Vi leverer også sandsugere og jeg kan hermed oplyse at en ny sandsuger på 3000 kubikmeter kun

koster 85,0 mio. kr

Til din oplysning kan jeg oplyse, at der kun er 14 som har været inde og se hvorledes vi installerede

anlægget fra Søndervig.

Det undrer mig meget.

Men det er jo aldrig for sent.

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

MVH

                        Poul
 • 1
 • 12

(mit navn staves nu stadig Jacob men det er åbenbart svært for dig)

Jeg takker nej til tilbuddet om en forelæsning i miljøvenlig kystbeskyttelse da jeg tvivler på dine argumentation er bedre når du taler i forhold til når du skriver eller er i medierne. Det vil derfor være komplet spild af tid for mig og mine kollegaer.

Jeg er klar over at der er mange test data fra Holland og det vil tage lang tid at gennemgå dem alle herinde. Det tog mig selv en time bare at få et overblik over sagen i Holland og der er langt mere indhold. Derfor har jeg også valgt bare at koncentrere mig om de grafer og konklusioner som BAM selv er kommet med i deres letlæselige folder som de har udsendt omkring forsøget og som du selv bruger en graf fra i dit salgsmateriale når du snakker om Holland.

Du må kunne forklare mig på relativt få linjer hvordan du kan konkludere at dit forsøg er en kæmpe succes når referenceområdet har set en mindst lige så stor øgning af sand som test området (side 4 på følgende url): http://www.ecobeach.nl/sites/default/files...

Jeg er udmærket klar over i sælger jer selv som totalrådgivere og jeg har læst samtlige sider i jeres udbudsmateriale omkring den sandsuger. Udbudsmaterialet er amatøragtigt skruet sammen og er fyldt med fejl og mangler og er svært at tage seriøst. Fx er hele økonomien i jeres forslag ude i hampen hvor i automatisk går ud fra at Kystdirektoratet pludselig skal bruge dobbelt så meget sand som de før har brugt selv efter at have installeret dine rør som skulle hjælpe på problemet. Samtidig lader det til du bare fejer brændstofsudgifterne under gulvtæppet og siger det ingen betydning har og derfor tager du ikke denne udgift med når du fortæller hvor dyr din løsning er om året.

Du siger i ikke har brug for professorer og rådgivende ingeniører men jeg savner netop at i kan dokumentere noget af alt det i kommer med fungerer. Kald gerne verden korrupt men inden man bruger mio. på en løsning så skal man have et videnskabeligt grundlag for at løsningen holder. Har man ikke det laver man et forsøg og hvis forsøget ikke giver det ønskede resultat så må man finde på noget andet. Du har ikke erkendt den danske rapport som valid men det lader til du accepterer resultatet fra BAM siden du bruger deres grafer men de siger jo netop at dine rør ikke med garanti kan siges at give nogen effekt.

Og ja, sandfodring er en kamp hvor havet bare æder dit arbejde. Hvis dette ikke var resultatet så ville der ikke være behov for sandfodring eftersom sandet jo ikke ville forsvinde. Du kan stadig ikke bevise at den sandfodring der er foregået i Danmark ikke har bremset problemet selvom vi i dag kan se at havet alligevel har taget mere sand end vi har sandfodret. Derfor kan du ikke bare automatisk konkludere at sandfodring har været rent spild af penge.

Jeg har nu set dine videoklip (beklager jeg ikke gjorde det før) og jeg ved ikke hvad det er for noget du mener der gør disse mere korrekte end alt andet der har været oppe og vende allerede. Du har fået et disparat lokalsamfund til at hoppe på din vogn ved at love dem guld og grønne skove for ingen penge. Det er endnu ikke noget bevis for noget som helst.

Men en vigtig detalje i videoerne er vi endnu engang kan se du graver rørene ned således de ligger langt under sandet. Så for tredje gang må jeg bede dig om at forklare hvordan du kan sige følgende:

"Det er klart, at Kystdirektoratet ikke kan finde rørene. De sidder jo meget dybt i sandet, fordi systemet virker. Det er verdens bedste kystbeskyttelsessystem. En kæmpe succes,"

Når det er dig selv der graver rørene så dybt ned at de er svære at finde.

 • 13
 • 3

Jeg takker for en god debat med dig i denne omgang. Det endte ikke med så mange svar på mine spørgsmål men jeg er glad for det hele endte med at du tilsidst skrev mit navn korrekt. Godt at se du tager imod kritik.

 • 18
 • 3

Den her debat om den vrede, forvirrede, uforskammede mand med plastikrørene har kørt her på ing.dk en del gange efterhånden.

Er der ikke en der kunne forklare mig hvordan det skulle kunne virke. På mig lyder det helt ude i hampen på linie med krystalhealing og den slags.

En bølge skyller ind på stranden medbringende sand til stranden og skyller derefter ud igen medtagende sand fra stranden. Ok, hvis der kommer mere sand ind end ud, så vokser stranden.

Nu banker vi plastrør lodret ned i stranden med en diameter på 8 cm. Et rør for hver 1000 m2, altså dækkende 0,005 promille af arealet. Og så skulle stranden pludselig begynde at vokse?!?

Jeg kan forstå, at hvis man pumper vand væk under stranden, så bølgen suges ned i stranden uden tilbageløb, så må der nok aflejres mere sand. Men der sker jo ingen pumpning af vandet. Er mening en form for dræning? Men hvor skulle vandet dræne hen? Sandet som stranden består af er vel allerede vandmættet og rørene dækker 0,005 promille af arealet, mens vandet kontinuerligt i form af bølger vælter ind over standen i 100 eller 1000-vis af tons.

Hvis jeg fik den ide, så ville jeg nok prøve at få eksperter i væskestrømning gennem jord/sand til at udvikle en computermodel, der kunne give mig en første ide om, hvorvidt der ville være nogen effekt overhovedet. Er der nogen der ved om den vrede, forvirrede mand har en sådan model, og i givet fald hvad den viser?

Dernæst kunne man forstille sig et forsøge med en modelstrandbred i et bølgebassin, så man kunne få målinger under kontrollerede, reproducerbare forhold. Er der nogen der ved om den vrede, forvirrede mand har resultater fra et sådant forsøg, og i givet fald hvad det viser?

 • 8
 • 4

Hej Jens

Modelberegninger kan man ikke bruge til noget i denne verden.

Det ser vi dagligt på DMI, hvor de har ikke mindre end 5 modeller

og så kan man ikke engang forudsige vejret.

Modelberegninger blev derfor totalt afvist i projektgruppen ved Skodbjerge.

Det blev derfor vedtaget at lave et feltforsøg baseret på tryksonder i stranden.

Resultaterne var meget overbevisende og viser trykudligningsmodulernes funktion

Rapporten kan ses på www.shore.dk

under rubrikken papers

Evaluation of the function of Vertical drains.

Der er svar på alt på vor hjemmeside og det er grunden til at jeg henviser til vor hjemmeside.

Hvis der er yderligere spørgsmål kan man ringe på 40401425

På Hjemmesiden har vi dokumenteret at sandfodring på den jyske vestkyst aldrig har virket.

Bagmandspolitiet har nu oversendt kartelsagen til efterforskning hos Norjyllands Politi

Der kommer derfor et nyt punkt på hjemmesiden, som hedder kartelvirksomhed I Kystdirektoratet

Det er på senest imorgen

Det er meget interessant læsning

MVH Poul

 • 1
 • 19

Bagmandspolitiet har nu oversendt kartelsagen til efterforskning hos Norjyllands Politi

Med andre ord, har bagmandspolitiet ikke rejst tiltale, og har ved at overdrage den til det lokale politi reelt afvist sagen!

Den er altså løbet ud i sandet...

Jeg har i øvrigt noteret mig, at du på din hjemmeside refererer et utal af anmelderser, klager til ombudsmand osv. Svar og afgørelser i sagerne kan jeg derimod ikke finde. Du tabte måske alle sagerne?

Mvh. Peter

 • 12
 • 1

Hej Peter

Nu er det jo sådan i retssystemet, at man undersøger en sag før man rejser tiltale

Der kommer nu et punkt øverst på vor hjemmeside som hedder

Kartelsagen i Kystdirektoratet

Her vil du løbende blive orienteret om sagens udvikling.

Jeg forstår det sådan at du ikke tager afstand fra Kartelvirksomhed

MVH

       Poul
 • 0
 • 15

Hej Peter Nu er det jo sådan i retssystemet, at man undersøger en sag før man rejser tiltale

Hvilket bagmandspolitiet allerede har gjort.

Jeg forstår det sådan at du ikke tager afstand fra Kartelvirksomhed

Jeg forstår det sådan at du altid prøver at nedgøre andre ved at tillægge dem meninger som de aldrig har udtrykt.

Svar mig venligst: hvordan endte din utallige tidligere klagesager? Tabte du dem alle?

Mvh. Peter

 • 15
 • 0

Når man skimmer denne debat igennem, så sidder man med en underlig deja vu fornemmelse af debatter med en selvproklameret teleanalytiker, hvis retorik unægtelig ligner Paul Jakobsens.

Hele sagen har kun flimret ude i øjenkrogen, og da jeg startede med at læse om den her, ville jeg egentlig gerne have ladet tvivlen komme sagen til gode, men des længere man læser, des tydeligere er det at der ikke er fugls føde på fantasterierne.

Simpelt hærværk er ikke acceptabelt, men desværre skal samfundet trækkes med den slags typer der primært er en belastning for statskassen,

 • 9
 • 0

Er det efterhånden ikke en oplagt sag for en længere analyserende artikel i Ingeniøren, hvor mandens påstande pilles fra hinanden og forhåbentlig bliver anledning til en bredere pressedækning, så INGEN er efterladt af andet indtryk end at det er spild af tid og penge at tage manden seriøs, hverken anden presse eller politikere, lokale eller på landsplan?

Jeg kan se at så sent som i foråret var der en artikel i Maskinteknik, hvor journalisten har slået sit kritiske instinkt fuldstændig fra og videreformidler det forskruede verdensbillede som Poul selv lever i som om det var virkelighed til sine uforvarende læsere. Læs og græd:

http://www.maskinteknik.dk/artikel?id=77331 http://www.maskinteknik.dk/artikel?id=77643

 • 15
 • 0

Hej Peter Du skal nok blive orienteret Jeg forstår ikke at du virker så ophidset

Jeg er skam ikke ophidset. Jeg undrer mig bare, når man ser på din hjemmeside, så finder man et utal af klagesager som du har startet. Og ikke en eneste afgørelse på en eneste af dem???

Du har for eksempel har du klaget til ombudsmanden. Din klage ligger som pdf dokument på hjemmesiden. Men hvad svarede ombudsmanden?

Mvh. Peter

 • 15
 • 0

Poul Jakobsen: Hvad er grunden til at du bliver ved når du nu er så gammel som du nu er? Enhver anden med sin sunde fornuft i behold ville lade sig pensionere. Det er pinligt.

 • 2
 • 5

Der er svar på alt på vor hjemmeside og det er grunden til at jeg henviser til vor hjemmeside.

Ja, men det jeg ønsker er tre enkle liner der forklarer grundprincippet i virkemåden. Jeg ønsker ikke selv at skulle gennemlede en omfattende hjemmeside, for måske at finde et svar. På den halve tid af hvad du har brugt på at skrive mig dit svar, kunnet du istedet have skrevet sådan en tre liniers forklaring. Jeg tror at det ville bringe meget klarhed i diskussionen (ikke kun med mig) hvis du lige brugte et minut på at skrive sådan tre linier. Jeg tror ikke at der er den teknologi, lige fra flyvinger til fusionsenergi. hvor den basale virkemåde ikke kan opridses på to-tre klart formulerede linier.

Der er et sted i diskussioner på internettet hvor jeg har mødt den diskussionsform med aldrig at ville besvare et spørgsmål og altid bare at henvise til at det står på en hjemmmeside. Det er i diskusioner med kreationister. Diskusioner med kreationister er derfor aldrig frugtbare. Dette skulle vel nødigt ende på samme måde.

Modelberegninger kan man ikke bruge til noget i denne verden.

I mangle på svar på, hvordan de små vidt spredte plastrør formodes at virke, vil jeg alligevel kaste mig ud i lidt beregning.

Siger vi at sådan en god stor bølge er en halv meter høj og to-tre meter bred, giver det en vandmængde på vel 500 liter vand per meter strand. Kommer der sådan en hver 10 sekund, så giver det 50 l i sekundet per meter stand, eller 5000 liter i sekundet per 100 meter, som jeg har forstået er afstanden mellem plastrørene. Skal bare 1/10 del af den vandmængde bølgerne levere på stranden, via den ene eller anden metode ledes gennem plastrøret, så skal plastrøret lede 500 l vand i sekundet. Altså i størrelsesordene det samme som 10 brandslanger.

Det er derfor jeg underer mig over virkemåde og gerne vil havde det forklaret., så også jeg forstår det.

 • 7
 • 0

med at fodre Troll'en

Der absolut intet perspektiv i at fortsætte denne tråd.

mvh Flemming

 • 10
 • 4

Ingen tvinger dig til at læse med. Resten af os kan bruge det som et underholdende afbræk på en travl dag.

 • 16
 • 3

Hej Peter

Ombudsmanden skrev et brev til Frederikshavn Kommune.

Kommunen måtte stoppe det kommunale projekt med tilskud fra KDI.

Tilskudet var på 1,0 mio. kr men bliver nu aldrig udbetalt

Nu sidder Kommunen tilbage med en negative bankbog på 1,0 mio kr

som skal betales af Skatteborgerne i Frederikshavn Kommune,

SIC løste problemet, men kommunen vil nu ikke betale for den flotte strand vi har lavet syd for Gl.

Skagen

Rapporten evaluering 2014 ligger under Gl. Skagen

På www. shore.dk

Dokumenterne vedr. Kartelsagen er nu også lagt ind på Hjemmesiden.

Er det vikelig lovligt at KDI betaler en privat entreprenør 10 gange den pris, som det ville have kostet

hvis KDI selv udførte arbejdet med en ny sandsuger

MVH Poul

 • 1
 • 11

Det lyder interessant. Jeg har prøvet at finde sagen på Folketingets Ombudsmands hjemmeside, men uden held. Har du et sagsnummer eller et link til Ombudsmandens udtalelse i sagen?

Venlig hilsen Jan Søndergaard

 • 7
 • 1

Hej Jan

Du kan gå ind og se sagen under teknik og Miljø på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

Sagen var på i juni måned, hvor embedsværket skrev i indstillingen at der var mindre end 200, som

stemte imod det kommunale projekt.,

Sandheden var at 1089 ud af 1500 stemte imod det kommunale projekt og Kommunen måtte trække

projekt til stor skuffelse i Kystdirektoratet.

Som det fremgår af evalueringsrapporten 2014 på Gl. Skagen

www.shore.dk

er stranden nu 50 - 60 meter bred, så høfderne ville kome til at ligge inde på stranden.

Du kan sammenligne det med Kystdirektoratets projekt ved Lønstrup, hvor man sandfodrede her i

maj måned, men sandet var taget af havet inden arbejdet var færdigt

Sommerhusejerne nåede ikke engang at se sandet og du kan se resultatet under

Lønstrup

sandfodring virker ikke

Nu skal grundejerne bare ned på kommunen og betale regningen for Kystdirektoratets

sandfodringsforsøg.

MVH Poul

 • 1
 • 7

Jo tak, men har du et sagsnummer hos Ombudsmanden - eller et link til en udtalelse fra Ombudsmanden? Jeg ved af erfaring, at Ombudsmanden får talrige henvendelser og kun tager et fåtal op. Hvis SIC har klaget til Ombudsmanden, er der enten en udtalelse, eller også er sagen blevet afvist. Venlig hilsen Jan Søndergaard

 • 10
 • 1

Da virkemåden af plastrørene på den ene eller den anden måde har at gøre med, at der er en vandstrøm gennem plastrørene. så vil jeg gerne vide følgende.

Hvordan stemmer de flowmålinger, man har foretaget af vandstrømmen gennem plastrørene, med det man teoretisk forventer for at rørene har en positiv effekt? Jeg antager at sådanne flowmålinger er foretaget, da det vel ret hurtigt vil kunne afklare om der er den ønskede effekt af rørene.

 • 7
 • 0

Hej Jens

Sådan et filter har en drænkapacitet på 150 litter i minuttet

Se www.shore.dk

Conference papers

Environmentally Friendly Coastal protection based on Vertical Drains.

side 11

Hvor meget vand der løber i det enkelte rør er jo uinteressant

Rørene er jo bare en trigger i stranden, som stater en process,

som vi har beskrevet i geologisk nyt og vore papers.

MVH

                           Poul
 • 0
 • 8

Hvor meget vand der løber i det enkelte rør er jo uinteressant

Rørene er jo bare en trigger i stranden, som stater en process,

Ok, så vi har at gøre med noget, som i sig selv fylder ekstremt minimal i forhold til det det skal have virkning på, men “trigger” en process, som ophavsmanden ikke kan give nogle fysisk forklaring på (you know where this is going…)

Andre eksperter metode latterliggøres fordi deres metoder (som ellers er i stand til at løse langt større og mere avancerede opgaver) “ikke virker”. Men samtidig plukker ophavsmanden lige præcis de data fra disse eksperters undersøgelser som passer i hans kram, mens resten ignoreres.

Ophavsmandens flammende overbevisning og yderst tynde henvisning til "accept i andre lande” får sagesløse, godtroende og uinformerede personer til at forbigå traditionelle løsninger på problemet, hvoraf en meget lille kerne bliver fanatisk troende, mens langt de fleste vidende mennesker der kommer i kontakt med ophavsmanden tager skarpt afstand fra ham og produktet.

Og samtidig forsøger ophavsmanden ved hjælp af sine forskruede data, latterliggørelse og intimidering at få permanent del i den offentlige kasse.

Vi har et ord for det. Homøopati.

 • 12
 • 0

Hvor meget vand der løber i det enkelte rør er jo uinteressant

Rørene er jo bare en trigger i stranden, som stater en process,

Med andre ord, den slags målinger er aldrig foretaget.

Men det siger du så at der er en god grund til. Nemlig at der fuldstændigt lige meget. Om vandet løber den ene vej elller den anden vej, eller om der slet intet vandflow overhovedet er i røret, gør intet. bare det at der per 1000 m2 strand er placeret eet 8 cm plastrør skal nok igangsætte en gavnlig proces. Du har ingen computermodeller der understøtter dette, og modelforsøg i et bølgebassin er aldrig foretaget, men du er bare helt sikker på at det nok skal være godt.

Hvordan synes du selv det lyder? Jeg ved godt hvad jeg synes!

At en pendulsvinger eller en krystalhealer narrer penge fra stakkels enkepensionist Fru Jensen er trist og foragteligt. Men du tager penge fra det offentlige med præcist lige godt videnskabeligt grundlag som pendulsvingeren. Hvad skal man så synes om dig!

 • 14
 • 1

Hej Jens

Har du læst paperet jeg henviste til

Evaluation of the function of Vertical drains.

www.shore.dk

Spørgsmålet kan besvares ja eller nej

Her ser du jo meget tydeligt forklaringen på processen rørene

Nårdu har forstået processen i rørene kan jeg forklare dig og Professor Jørgen Fredsøe resten

Vandmængden i rørene er ikke væsentlig

Please understand

MVH

                Poul
 • 0
 • 12

Har du læst paperet jeg henviste til

Evaluation of the function of Vertical drains.

www.shore.dk

Ja det har jeg. Og heller ikke her er der igen forklaring på hvordan virkemekanismen skulle være. Kun en gang armviften om at rørene fungere som en eller anden form for igangsætter. Ren magi.

Og så kan jeg ikke forstå at du virkelig ønsker at nogen skal se de målinger! Skal vi nævne bare fire store problemer her.

 • Du vælger slet ikke at præsentere data fra de brønde der skulle fungere som kontrol!
 • Du vælger en bestemt del af prøveperioden ud, uden at præsentere data for hele perioden.
 • Du har placeret testbrøndende lige op af plastrørene, og ikke de 50 meter væk som virkningen skulle række.
 • Der er gravet testbrønde, så du ikke har nogen mulighed for at vide, om en eventuel virkning faktisk kommer fra plastrørene eller testbrøndene.

Det er fuldstændigt patetisk.

 • 14
 • 1

.... tillader at Poul Jakobsen (PJ) bliver ved med - ved navns nævnelse - at komme med spydige/nedværdigende kommentarer om en udpeget ekspert. Især set i lyset af at denne ekspert ikke ser ud til at have interesse i at deltage i diskussionen (hvilket ikke kan undre - PJ niveau taget i betragtning).

Karsten

 • 17
 • 3

Hvorfor skal mine - og andres - skattekroner bruges på noget så luftigt og udokumenteret ? Jeg fatter ikke at Poul's projekter har fået lov til at i det hele taget at starte på så ringe en baggrund. Tænk på hvor stor dokumentation der bliver krævet i andre sammenhænge.

Hvis den kære Poul er så overbevist om sin ide's fortræffeligheder, så kan han jo bare indgå en "no cure no pay" aftale. Mine skattekroner skal i hvertfald ikke gå til den slags luftkasteller.

 • 12
 • 2

nej nej - weekendens underholdning skal være reddet og sociologerne skal også have empiriske forskningsfelter

 • 11
 • 0

Hej Karsten

Stop nu med alle dine tåbelige beskyldninger.

Du lyder jo helt som Jørgen Fredsøe i ottende potens

Jeg synes at du skulle sætte dig ind i sagen inden du bruger spalteplads

på dine ubegavede bemærkninger.

Jeg skal nok svare Jens Olsen, som jeg vil anbefale at læse vort paper 1 gang til

Måleopstillingen er jo meget simple med målebrønde og trykudligningsmoduler.

Anders Jakobsen har øjensynlig det same problem

Prøv nu og læse paperet en gang til under papers

Evaluation of the function of Vertical drains.

www.shore.dk

I løbet af weekenden kommer jeg så med lektion 2.

Der er nu ca. 1600 om måneden som besøger vor hjemmeside

De 1590 kan godt forstå det jeg skriver, men der er ca. 10 og Jørgen Fredsøe, som ikke kan forstå

det, og så har vi klovnen Per Sørensen i Kystdirektoratet, som altid henviser til nogle

professorer, som ikke kan lægge 2 tal sammen i et rgne ark.

Per forsøgte at hjælpe dem, men kom tilat lave 1794 regnefejl.

Så er man en klovn i det videnskabelige univers

Jeg går ud fra at alle nu har forstået at sandfodring på vestkysten aldrig har virket

Effektiviteten er minus 190% efter en såkaldt anlægsinvestering på 2 mia.

Det er vores penge KDI bare smidder ud i havet.

Jeg går også ud fra at alle har forstået at KDI betaler en ekstern leverandør 10 gange så høj en

pris, end den pris KDI selv kunne udføre arbejdet til med lidt vejledning fra SIC

MVH

                    Poul
 • 2
 • 13

Hvis det fremmer forståelsen, kan man også læse om

funktionen på dansk I Geologisk Nyt feb 2007.

Her fortæller vi også om Jørgen Fredsøs egne forsøg.

Professorens elever var ikke i stand til at forbinde kablerne til dataloggerne,

som man opstillede på et fotostativ på stranden.

Hele lortet skyllede i havet den første nat.

Det er ikke uden grund at vi ryster på hovedet af manden

Det er mere end pinligt.

Hertil kommer hans fremfarende adfærd.

MVH Poul

 • 3
 • 12

Hej Anders

Der er ikke tale om Ironi.

Der er tale om fakta

Det er meget værre

MVH

                 Poul 

Svært at tro, når der nu ikke har været nogen fakta i alle de andre af dine indlæg.

 • 10
 • 1

Hej Jakob

Alle fakta ligger på www.shore.dk

Forstå det nu

Du kan se på nedenstående link

at folk I Søndervig ikke tror på sandfodring længere

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

MVH Poul

Hvilke fakta ? Husk nu på at jeg kun er en simpel ingeniør, der godt nok har speciale i anlægsteknik og er en af de få som faktisk også er uddannet i havnebygning OG kystsikring. Det er ikke meget at jeg har fået brugt denne del af uddannelsen. Men alligevel har jeg ikke kunne finde de fakta, som du bliver ved at påstå findes.

 • 11
 • 2

Et er at sandfodring kun er: flytning af sand! Det hul der efterlades længere ude, øger blot kysterosionenen og dermed sandvanddringern. Noget andet er forsøg på kystsikring, der ikke giver objektiv målbar effekt.

Hej Jan

Jeg kan se at du har givet op i lighed med Kystdirektoratet.

Du skal imidlertid respektere opmålinger udført af landinspektører.

At du så ikke kan lide resultaterne er dit eget problem og ikke samfundets problem

Tænk lidt over det, før du skriver flere urigtigheder

MVH

                    Poul
 • 0
 • 10

Lavpraksis erfaringgennem snesevis af år, med tusindvis af timer på stranden og kørt i tusindvis af km. Når man kører på et vandmættet strandområde, "forstyrrer" man vandbindingen, og vandet siver bort. Kort tid efter er sandet tørt, og sandfygning kan begynde. Jeg sammenligner det med en sukkerknald, som kan opsuge kaffe. Det gør løst sukker ikke. Og kaffen flyder ud, når man knuser sukkerknalden. Der er jo også fugtigt sand øverst i en klit, men roder man i sandet bliver det tørt langt ned. En sandjordsbonde harver jo også sine marker om foråret, for at jorden skal tørre. Og harver han for meget, bliver der jordfygning. Jeg forestiller mig, at "dræn"-rørene har denne forstyrrende funktion på vådt sand, og dermed får den tilførte sand til at fyge op på højere liggende del af forstranden, hvor det ligger i læ af sten, marehalm, hjelme og opsatte fyrrebuske. "Dræn"-rørenes effekt forøges i forhold til alm. gør ved, at der kan ske trykændringer gennem perforeringen, og de skal - efter min mening - ikke føre vand væk. Jens Olsens teori om drænrørene for 2 dage siden er udtænkt af een, som vist ikke har været ved havet. Der kommer nøjagtig ligeså meget vand ud pr. bølge, som der kommer ind. Forøvrigt har jeg læst et læserbrev skrevet af formanden for grundejerforeningen i Bjerregaard, som er ligeglad med skeptikernes vrede, bare det virker. Og det gør det efter hans mening. Og der har man en særlig interesse i kystbevaring, idet der jo kun er een klitrække. At visse indlæg nedgør lokalbefolkningen skyldes vel uvidenhed. mhv. Jens

 • 2
 • 3

Jeg går ud fra at alle nu har set i Geologisk Ny thvordan vandet strømmer i vore

trykudligningsmoduler

Som jeg har fortalt tidligere er vore moduler kun en trigger.

Modulerne bevirker en trykudligning så saltvandscirkulationen i forstranden forøges, så materialer fra

havet aflejres på stranden.

Når så stranden rammes af en storm trækkes sandet ud i havet og de grove materialer kommer så

tilbage på den veldrænede strand.

Vi ser effekten meget klart I dokumentet

•Tilbud på Fællesstrækningen

side 14 . under

New development in the coastal protection scandal in Denmark

www.shore.dk

MVH

                            Poul
 • 3
 • 9

Hej Poul

Den bedste måde du kunne vise dit systems effektivitet for offentligheden er ved, at få en (privat?) (halv)ø til at blive større - vist med luftfotografering (over tid) - især efter større storme, som æder at nabostrandene. Langt det meste af strande og skrænter ædes under storme (store bølger):

.2. november 2006, Lille ø med 11 be­boere oversvømmet: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-525...

Stormfulde højder. Her kan du se, hvornår det har stormet ved Hostrup Strand, siden den nye kystsikring blev etableret i 2004-2005. Opgørelsen omfatter alle klassificerede storme og de skader, som de har forvoldt. Medtaget er også andre vejrskader på kysten: http://www.hostrupteglgaard.dk/side-2/storme/

.7. dec. 2013, Stormen åd 10 meter af nordjysk kyst - og to sommerhuse. Med undtagelse af to sommerhuse slap Nordjylland nogenlunde uskadt fra stormen. http://politiken.dk/indland/ECE2154481/sto...

.7. december 2013, Vilde billeder: Stormen æder sommerhus i Nordjylland http://www.dagens.dk/indland/vilde-billede...

.12. Mar. 2014, VIDEO Havet har ædt 30 meter skrænt. Kysten ved Thy har ændret sig rigtig meget, fordi havet har spist 30 meter af kysten. http://www.dr.dk/Nyheder/Vejret/2014/03/12...

-

Den bedste kystbeskyttelse ser ud til at være mangroveskov eller buske. Kan Rynket Rose anses for at være en mangroveplante? (som anses for at være invasiv og uønsket):

.28. november 2010, Hybenrosen kvæler dansk natur. Den velduftende rose med de dejlige hyben er en større trussel mod den danske natur end dræbersneglen og bjørnekloen. Den skal bekæmpes. http://samvirke.dk/mad/artikler/hybenrosen... Citat: "... Hybenrosen vokser hurtigt og spreder sig i et rodnet under jorden. En enkelt plante kan sprede sig over et stort område med sine rodskud under jorden, der skyder op af jorden og danner nye planter. Også frøene i de røde hyben spreder planten. ... Busken kan overleve hård frost, meget varme og endda saltvand. Den er især glad for sandet jord og spreder sig hastigt på de danske kyster. Og den har ingen naturlige fjender. Det er de færreste europæiske dyr, der spiser den. Faktisk er det kun geder, der effektivt kan holde rosen nede. ..."

Rynket Rose: https://da.wikipedia.org/wiki/Rynket_Rose

Mangrove: https://da.wikipedia.org/wiki/Mangrove

 • 1
 • 6

Hej Jakob

Der er kysttillæg på alle lokaliteter hvor SIC systemet er installeret.

Sandfodring virker ikke og har en effektivitet på minus 190 % på den jyske vestkyst

efter en investering på 2 milliarder

Det er fakata

Samtidig er Søndervig kåret som Danmarks bedste strand

Se

www.shore.dk

Fritse er meget glad for resuttatet

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

Kør nu til Søndervig og se resultatet

MVH

                         Poul 

Husk nu på at dette er et site for ingeniører. Vi elsker dokumentation og tal, som der kan regnes på. Hjemmesiden indeholder intet, der kan bruges til dette formål. Og altså i min terminologi ingen fakta.

Jeg vil have mine skattekroner tilbage fra den slags luftkasteller, som Poul her fremlægger. Hvis der er nogen som vil prøve nye ideer af, så må de følge de fastlagte rammer - eller gøre det for egen risiko og midler.

P.s. Det eneste opsigtsvækkende der er at se i Søndervig er sandskulpturerne, som jeg også i år har beundret.

 • 7
 • 3

Først vil jeg gerne sige at retten i Herning formodentlig vil være fuldstændig ligeglad med om systemet virker eller ikke.

Jeg har først nu kikket på skitsen der er i artiklen. Som jeg forstår systemet så rammer man rør ned i stranden i rækker. Afstanden mellem rørene i rækken er cirka 10 m og afstanden mellem rækkerne er cirka 100 m. Hvis det er rigtigt så står hvert rør for beskyttelsen af cirka 1000 m2 strand. Rørenes indre diameter er cirka 5.7 cm det vil sige at overfladen af det indre vandspejl er cirka 25 cm2. Røret fortrænger cirka 31 cm3/cm. Det fortrængte sand ville formodentlig have et porevolumen på cirka 10 cm3/cm. Der er derfor cirka 2.5 gange så meget vand i røret sammenlignet med det fortrængte sand. I det beskyttede område er vandmængden dermed forøget med en faktor på cirka 1+10-5. Det kan næppe mærkes.

Når vandstanden i sandet ved siden af røret er højere end inde i røret så virker røret midlertidigt i en meget kort tid som en brønd. Omvendt virker røret i en meget kort tid som et dræn. Hvis vi taler om tidevands bølgen med en periode på 12 timer så er det svært at se at rørene skulle have nogen virkning overhovedet. I det tilfælde vil der hele tiden være hydrostatisk tryk i sandet uden for røret såvel som inde i røret. Mere interessant er almindelige bølger med en periode mellem 5 og 20 sekunder. I det tilfælde kan der være en faseforskel mellem vandstanden inde i røret og lige uden på røret for så vidt bølgerne påvirker vandstanden i sandet uden for røret. Den påvirkning røret har på vandstanden i sandet aftager imidlertid eksponentielt med afstanden fra røret og kan formodentlig ikke måles en meter fra røret. Det er derfor uhyre svært at se at rørene skulle have nogen virkning overhovedet.

Stranden er et uhyre dynamisk område. Der sedimenteres eller eroderes alt afhængig af vejret i et givet år. Der skal målinger til over en ganske lang årrække for at demonstrere at systemet virker.

 • 3
 • 1

Du skal imidlertid respektere opmålinger udført af landinspektører.

Jeg respekterer skam landinspektørens målinger, men det er tolkningen af resultaterne jeg er skeptisk overfor.

Desuden, de der bor på en hallig (kog) ved nok mere om kystsikring og det at leve med stormflod. Som flere har antydet, kræves der mangeårige forsøg (decenier) før en digegreve vil binde an med alternative løsninger til at erstatte det der har virket i århundreder.

 • 2
 • 1

Jeg har først nu kikket på skitsen der er i artiklen. Som jeg forstår systemet så rammer man rør ned i stranden i rækker. Afstanden mellem rørene i rækken er cirka 10 m og afstanden mellem rækkerne er cirka 100 m. Hvis det er rigtigt så står hvert rør for beskyttelsen af cirka 1000 m2 strand.

Hej Jens

Det er jo klart for enhver at drænrør med en afstand på 100 meter er uinteressant, når vi ser på

trykdifferencerne. ( 1 rør på 1000 kvadratmeter)

Ved Skodbjerge har vi imidlertid 10 - 11 moduler i en række med 10 meter mellem modulerne

Det betyder at vi har 10 - 11 moduler på 100 kvadratmeter i tværprofilet.

Dette har vi beskrevet nærmere på www.shore.dk

Conference papers

ICCE 2008 Hamburg Germany. /span

• Environmentally Friendly Coastal protection based on VerticalDrains.

side 11 fig 19 og 20

Modulerne kortslutter jo lag med forskellig permabilitet og

vandstrømmende kan derfor også foregå fra en del af filtetert til en anden del af fiteret.

Når vi ser på fig 20 er effekten på stranden imidlertid meget tydelig.

Effekten er vist i stor målestok fig. 14 i same paper.

Vi skal derfor ikke vente i mange år.

Den videnskabelige dokumentation blev leveret på 6 måneder.

Dette skyldes at den langsgående sediment transport er 2,3 mio. kubimeter årlig.

MVH

                             Poul
 • 1
 • 5

Du skal imidlertid respektere opmålinger udført af landinspektører.

Jeg respekterer skam landinspektørens målinger, men det er tolkningen af resultaterne jeg er skeptisk overfor.

Desuden, de der bor på en hallig (kog) ved nok mere om kystsikring og det at leve med stormflod. Som flere har antydet, kræves der mangeårige forsøg (decenier) før en digegreve vil binde an med alternative løsninger til at erstatte det der har virket i århundreder.

Hj Jan

Det er meget nemt at tolke opmålinger fra landinspektører, idet målingerne hver gang laves på de

samme punkter, så kan målingerne sættes direkte ind i et regneark.

Vi har 100 meter mellem måle linjerne og 10 meter I tværprofilet.

Der er ingen marskbønder på Fællestrækningen fra Bovbjerg til Nymindegab til orienteering.

Her har man imidlertid lavet forsøg med sandfodring over 28 år til en pris af 2 milliarder.

Resultatet kan se i vor præsentation

Intelligent kystbeskyttelse

Effektiviteten er minus 190%.

Sandfodringerne er skillet i havet hvert år inde juleaften.

Herefter tager havet nu årligt 2,3 mio. kubikmeter af forstrand og klitter.

Effektiviteten bliver jo ikke større af at KDI betaler 10 gange den reelle pris til en ekstern leverandør.

MVH

                           Poul
 • 1
 • 7

Poul Jacobsen er ifølge denne artikel tiltalt for at nedgrave drænrør uden kundens accept, og dermed ulovligt. En tiltale som kan medføre et økonomisk ansvar for fjernelse.

Poul Jacobsen mener tvært imod at kunden ikke har betalt for nedgravning af rørene.

Når sagen kommer for retten den 11. september kan hele sagen koges ned til et eneste spørgsmål: Kan Poul Jacobsen føre bevis for at kunden har accepteret nedgravningen, eller kan han ikke?

Hele spørgsmålet om rørene har en virkning eller ej, er ikke til debat i retten den 11. december, det er fuldstændigt irrelevant i forhold til tiltalen.

Mvh. Peter

 • 8
 • 2

Kære Venner

Denne debat bliver efterhånden mere og mere pinlig, idet nogle fortsat ikke har forstået

hvorfor SIC/BAM har givet tilbud på kystbeskyttelse på vestkysten.

Årsagen er at Samfundet/Kunden kan sparre ca. 100 mio. kr årligt ved at benytte

verdens mest effektive og miljøvenlige kystbeskyttelsessystem.

Dem Peter tror er Kunden, har nu søgt deres afsked efter at de har set at sandet bliver meget

grovere i stranden, hvor vi har SIC modulerne ved Skodbjerge og Egmond An Zee

Se side 11 - 14

på wwww.shore.dk

New development in the coastal protection scandal in Denmark •The Director of the Coastal Authority in Denmark Jesper Holt Jensen has resigned..

•Tilbud på Fællesstrækningen.

Der var 1 som skrev hvorfor vi ikke bare tilbød systemet på no cure no pay

Det er det vi har gjort ved

Skodbjerge siden 2008

Søndervig siden april 2012

Gl. Skagen siden 2012

Når så vi dokumenterer at der er kysttillæg

Skodbjerge 300.000 kubikmeter

Søndervig 80.000 kubikmeter

Gl. Skagen 79.000 kubikmeter

Egmond An Zee 150.000 kubikmeter

fortsætter KDi med de tåbelige sandfodringe, som vi har dokumenteret slet ikke virker til en pris som

er 10 gange for høj

Det er ikke logik

Det er vores penge som KDI smidder i havet fuldkommen nytteløst.

MVH Poul

 • 1
 • 5

Kære Venner Denne debat bliver efterhånden mere og mere pinlig, idet nogle fortsat ikke har forstået hvorfor SIC/BAM har givet tilbud på kystbeskyttelse på vestkysten.

Du svarer stadig i øst når folk spørger i vest.

Dem Peter tror er Kunden, har nu søgt deres afsked

Hvad vrøvler du om? Har Kystdirektoratet søgt sin afsked? Det er Kystdirektoratet som er din modpart, ikke Kystdirektoratets ansatte.

Emnet for artiklen er retssagen den 11. september. Alt andet er udenomssnak!

Mvh. Peter

 • 8
 • 2

…at man ikke bor i nærheden af Herning. Det ville med garanti være en meget underholdende retssag.

Dommer: “Du er anklaget for at have nedgravet plastikrør på offentlig område på trods af at have fået en henstilling om at lade være. Hvordan forholder du dig til anklagen?”

Poul: “Jeg er uskyldig, for jeg kan bevise at mine rør virker”

“Skyldsspørgsmålet handler ikke hvad dine rør virker for eller ej. Det handle kun om den ene ting, at du har nedgravet plastikrør i Hvide Sande uden eksplicit tilladelse eller ej”

“Nej det er DIG der ikke har fattet noget. Jeg har BEVISER for at mine rør virker, at staten spilder millioner på kystsikring om året ved ikke at bruge mine rør og at de ansvarlige i Kystdirektoratet i dag er holdt op”.

“Vil forsvaren forklare sin klient hvad han anklagen går ud på, så vi kan finde ud af om den anklagede kan erklære sig skyldig eller ej, så vi kan komme videre?"

 • 10
 • 2

Hvad vrøvler du om? Har Kystdirektoratet søgt sin afsked? Det er Kystdirektoratet som er din modpart, ikke Kystdirektoratets ansatte.

Kære Venner

Kystdirektoratet har jo reelt opgivet sin virksomhed, når man reducerer sandfodringen på den jyske

vestkyst fra 2,4 mio. kubimeter årligt til 1,7 mio. kubikmeter.

Antallet af ansatte er reduceret mde 50 - 70 %

Det er bevist, at SIC systemet hæver middelstrandhøjden med 50 - 70 cm på ca. 6 måneder.

SIC systemet er således løsningen i relation til den eventuelle globale vandstandsstigning

Det er vel ikke ulovligt at føre dette bevis i retten, så det bliver nedskrevet i retsbogen

samtidig med at samfundet sparer nogle hundrede millioner.

Jeg har en skriftlig tilladelse ved Skodbjerge underskrvet af Afdeligschef Claus Baunkjær

samt opbakning fra det samlede Transportudvalg, som senest var på stranden I 2009, idet de ikke

troede på fjolserne (professorerne)

Så kan det vist udtrykkes tydeligere.

Der er nu mere end 20.000, som besøger vor hjemmeside årligt baseret på de sidste statistikker.

Jeg kommer nærmere og nærmere på Nobelprisen, som kan blive slutningen på denne historie.

Kystdirektoratet har nu brugt mere end 70 mio kr på at stoppe udviklingen inden for miljøvenlig

kystbeskyttelse

Per Sørensen brugte 32,0 mio. kr på at sandfodre ind i referenceområde 1 fra 2005 - 2008

Det er jo en politisag

MVH

                        Poul
 • 1
 • 9

Hej Peter

Hvis du endnu ikke har forstået, at der er tale om magtmisbrug

og hærværk må jeg betegne dig som dybt naiv.

Når jeg har en gyldig tilladelse underskrevet af en afdelingschef i TRM

er det jo ikke ulovligt at vedligeholde sit eget anlæg for sine egne penge

Rørene står jo på primært private grunde

Prøv og forstå verden

MVh Poul

 • 1
 • 5

Hej Peter Hvis du endnu ikke har forstået, at der er tale om magtmisbrug og hærværk må jeg betegne dig som dybt naiv. Når jeg har en gyldig tilladelse underskrevet af en afdelingschef i TRM er det jo ikke ulovligt at vedligeholde sit eget anlæg for sine egne penge Rørene står jo på primært private grunde Prøv og forstå verden MVh Poul

Jamen Poul dog. Hvorfor har du ikke sagt at du har en gyldig tilladelse underskrevet af en afdelingschef i TRM. Den fremviser du bare i retten den 11. september og vinder sagen!

Eller kunne det tænkes at Transportministeriet ikke er den relevante myndighed, altså at tilladelsen ikke gælder det udførte arbejde?

Den med de private grunde må du længere ud med. Sandstrandene er offentlige.

Mvh. Peter

 • 5
 • 2

Hej Peter

Helt ærligt

Du har jo slet ikke sat dig ind i sagen.

Det her er en skandale med al din uvidenhed

Strandene i Danmark er generelt ejet af grundejerne nærmest havet.

Kystdirektoratet var en del af Transportministeriet indtil d. 3 februar 2014,

hvor departementschef Jakob Heinsen flyttede KDI over i Miljøministeriet i weekenden d. 1 og 2

februar 2014 efter aftale med sin kollega.

Helt ærligt vil jeg anbefale dig at stoppe i denne debat nu nok må være nok.

Der er nu investeret ca. 11,0 mio. kr. i vort referenceanlæg ved Skodbjerge.

Anlægget er vor ejendom og vi har patent på systemet.

Det er min opgave at beskytte Fondens aktiver.

Det kan alle forstå undtagen dig.

MVH

           Poul
 • 1
 • 5

Strandene i Danmark er generelt ejet af grundejerne nærmest havet.

Kun til havstokken.

Du angriber tilsyneladende alle som på en eller anden måde kommer på tværs af dig. Det fyger med beskyldninger om korruption og det som er værre fra din side. Men forholde dig til sagen, det vil du ikke. Og sagen er retssagen den 11. september. Den afventer jeg udfaldet af. Enten har du tilladelserne i orden, eller også har du ikke. Det vil vise sig.

Helt ærligt vil jeg anbefale dig at stoppe i denne debat nu nok må være nok.

Det har jeg såmænd også overvejet. Ethvert indlæg fører til nye udokumenterede beskyldninger fra din side. Det kan være underholdende et stykke tid, men til sidst gider man ikke mere.

 • 7
 • 2

Hej Peter

Prøv og læs det vrøvl du skriver

Vore moduler står dybt i stranden og kan derfor ikke findes.

KDI brugte 250.000 kr af skattebogernes penge til at ødelægge 48 af vore moduler

som de brækkede på midten og efterfølgende påstod at de havde fundet 96 moduler.

KDI brugte også 32 mio. kr på at sandfodre ind i vort nordlige referenceområde.

Se venligst

www.shore.dk

Conference papers

ICCE 2008 Hamburg Germany. /span

• Environmentally Friendly Coastal protection based on VerticalDrains.

side 3

Det er videnskabeligt dokumenteret

MVH

                             Poul
 • 1
 • 4

Ærgeligt...

…at man ikke bor i nærheden af Herning. Det ville med garanti være en meget underholdende retssag.

Hej Anders

Jeg sender dig meget gerne en togbillet, så du kan lige sende mig din addresse.

Jeg har såmænd hjulpet mange her verden.

Men så skal du også komme til retsmødet.

Lover du det ??

MVH Poul

 • 1
 • 5

Hej Anders

Vi prøver lige engang til, hvis du ikke skulle have læst mit sidste indlæg

Jeg vedstår naturligvis mit tilbud.

MVH

                     Poul

Poul Jakobsen 2 timer siden

Re: Verdens mest effektive kystbeskyttelsessystem

Ærgeligt...

…at man ikke bor i nærheden af Herning. Det ville med garanti være en meget underholdende retssag.

Hej Anders

Jeg sender dig meget gerne en togbillet, så du kan lige sende mig din addresse.

Jeg har såmænd hjulpet mange her verden.

Men så skal du også komme til retsmødet.

Lover du det ??

MVH Poul

 • 1
 • 6

Ja så kan vi vist analysere de faktuelle forhold

SIC ejer et refferenceanlæg på 8,5 km syd for Hvide Sande.

Anlægget har stoppet erosionen på lokaliteten, som Transportudvalget kunne se med deres egne

øjne ved det seneste besøg I 2009.

Det kunne Kystdirektoratet ikke lide

Først forsøgte KDI at fjerne anlægget med gravemaskiner.

Rørene sad så dybt i sandet at KDI ikke kunne finde rørene

Nu forsøger KDI så at få vort refferenceanlæg til en værdi af 11,0 mio. kr fjernet med rettens Hjælp

fordi Kystdirektoratets sandfodringsprojekter har fejlet otalt på den jyske vestkyst.

Det var de same metoder Stalin brugte, baseret på nyttige idioter.

Der må være nogen som efterfølgende føler sig udnyttet som en nyttig idiot i denne sag.

MVH

                           Poul
 • 1
 • 9

Nu forsøger KDI så at få vort refferenceanlæg til en værdi af 11,0 mio.

Nu forstår jeg det altså ikke.

Hvorfor er det et "anlæg"? Er det ikke bare lodrette plastrør stukket ned i sandet?

Og hvorfor 11 mio kr? Er det ikke bare lodrette platrør stukket ned i sandet? Værdi plastrør 100 kr, og 10 stk i timen nedspulet i sandet rtil en timeløn af 200 kr/timen (min erfaing med nedspuling af pæle i sand er at det går virkelig tjept). Det må kunne blive til omkring 100.000 rør for 11 mio kr!

Hvorfor er de iøvrigt gravet ned med en kæmpe gravemaskine nogle steder (så vidt jeg kan forstå)? Hvis funktionen er at fungere som homøopatisk igangsætter ved at gennembryde lag med forskellig permabilitet, så vil jeg tror at kæmpehullet gravet af gravemaskinen gennembryder noget mere end et 6 cm plasrør. Så er det vel smartere at nøjes med gravemaskinen og tage røret med hjem igen?

 • 9
 • 2

Hej jens

Jeg tror at det er meget som du ikke kan forstå

Du kan starte med at læse vore rapporter og papers på vvv.shore.dk

Når du har læst disse dokumenter kan du komme tilbage med mere intelligente spørgsmål

Jeg kan oplyse dig at et byggemøde på Nymindegab kro med KDI og 2 professorer

kostede 86.000,00 kr pr stk.

Opmålingerne kostede 200.000 pr. opmåling.

Professorerne fik udbetalt 750.000 kr. privat hver samtidig med at de fik løn på AAU og DTU

for de same timer

Mange timer blev i øvrigt også dobbeltfaktureret.

Regningen fra 2005 til 2008 blev på 8,0 mio. kr.

Omkostningerne blev jo noget mindre, da vi tog anlægget over i permanent drift

d. 1 januar 2008.

Herefter er netto driftsomkostninger ca. 600.000 k.r pr. år

på Skodbjerge alene.

Grunden til at vi burger en boremaskine idag, er at materialerne i stranden nu er så grove at vi ikke

kan spule modulerne ned.

Se på

https://www.youtube.com/user/kystsikringsm...

MVH Poul

 • 1
 • 9

Hold da K. en ørkenvandring i kommentarer. Hér er så en forlængelse :-)

SP.: Er rørerne placeret uden tilladelse? SV.: Ja !

Den slags strandsvineri er ulovligt og det er DÈT sagen hér drejer sig om.

Alt muligt fnidder om, hvad noget måtte have kostet, hvor mange ansatte der er i det ene eller andet firma, hvad diverse driftsomkostninger m.m. er, er denne aktuelle sag aldeles uvedkommende. Den kære opfinder lader ikke til, at ville forstå det i sin bitterhed og tilsyneladende ikke intelligent nok til (som jeg ser det udefra), at finde andre og mere farbare veje for sit produkt.

Aaah, rart at få lidt luft. Man sander jo til i kommentarer :-)

 • 8
 • 4

Det har været interessant læsning.

Vi har været igennem beskyldninger - om åndelig mindrebemidlenhed - økonomisk vinding for egen skyld og meget andet. Jeg er ikke lige faldet over Nazi-analogien. Det er ellers også en klassikker. Det er altid spændende at læse om nazi-analogien fører til at diskussionen eksploderer eller imploderer.

Jeg ser frem til en redaktionens beretning ved afslutning af restsagen, om det er med domsfældelse eller ej.

... og så vil jeg spørge Poul Jakobsen om han har een afsluttende bemærkning, hvorefter jeg forslår at lukke diskussionen.

 • 2
 • 2

Jeg kan oplyse dig at et byggemøde på Nymindegab kro med KDI og 2 professorer

kostede 86.000,00 kr pr stk.

Opmålingerne kostede 200.000 pr. opmåling.

Professorerne fik udbetalt 750.000 kr. privat hver samtidig med at de fik løn på AAU og DTU

for de same timer

Mange timer blev i øvrigt også dobbeltfaktureret.

Regningen fra 2005 til 2008 blev på 8,0 mio. kr.

Omkostningerne blev jo noget mindre, da vi tog anlægget over i permanent drift

d. 1 januar 2008.

Herefter er netto driftsomkostninger ca. 600.000 k.r pr. år

på Skodbjerge alene.

Du lyder ikke som den mest omkostningsbevidste leverandør. Og 600.000 kr om året for at have rør stående nedgravet lyder dyrt.

Nå men hvis man er en grundejerforening ,der vil prøve din metode på foreningens strand, så kan man jo ihverttilfælde købe sig nogle plastrør hos Jem & Fix eller lignende, og en ny pumpe ved jeg af erfaring kan fås for 3000 kr. Så er det bare at bruge en søndag på foretagenet og så er man igang og har sparet 11 mio.

Så vidt jeg har forstået på dig, så er målinger egentlig heller ikke nødvendige. Da sandet hober sig op i bjerge så enhver ikke kan undgå at se, at det er en kæmpe succes.

 • 8
 • 2

Du lyder ikke som den mest omkostningsbevidste leverandør. Og 600.000 kr om året for at have rør stående nedgravet lyder dyrt.

Hej Jens

Prisen er 330.000 kr. pr. km pr år på vestkysten, men så har man også en løsning ,som virker

modætningsvis sandfodring.

Sandfodring koster 1,0 mio. kr pr. km og så er skidtet skyllet I havet inden Juleaften,som

jeg har dokumentere

t i præsentationen

Intelligent Kystbeskyttelse.

www.shore.dk

Ja Sebastian Vi nærmer os de afsluttende bemærkninger

Dommeren i Herning af afsat udvidet tid til mine afsluttende bemærkninger i Retten i Herning,

hvor de faktuelle bilag er fremlagt.

Jeg får dermed også selv lejlighed til at procedure sagen.

MVH

                Poul Jakobsen
 • 2
 • 5

Kære Venner

Jeg redede jo også Mårup Kirke.

Det var også en stor success.

Her havde vi en fuldgyldig tilladelse udstedt til SIC fra Kystdirektoratet

Tilladelsen var forlænget frem til Juli 2007, men i Juli

2005 blev samtlige rør rykket op foran kirken.

Vi fandt vore trykudligningsmoduler i Hjørring Kommunes materielgård.

Jeg havde et møde med daværende borgmester Bent Brown, som tilkaldte formanden for TMU

Ole Ørnbøl.

Bent siger til Ole Ørnbøl, hvad er det her for noget Ole

"Ole svarer Der er jo iikke nogen gyldig tilladelse fra Kystdirektoratet"

Jeg siger så. Det er jo ikke rigtigt Ole. Jeg har tilladelsen her som først udløber I 2007.

" Så er det fandme ikke mig som har rykket rørene op."

Vi fandt rørene I Hjørring Kommunes materrielgård

Der er billeder af rørene på www.shore.dk

At present we can also demonstrate the effect at several locations, e.g.:

•Mårup Kirke - Danmark

Kystdirektoratet har betalt kommunerne milliarder for at fortsætte med sandfodring, selvom de har

vidst de sidste 25 år at det ikke virker.

Pointen her er, at det er ligegyldigt om vi har en tilladelse eller ej

Hvis ikke KDI ikke kan få en kommune til at rykke modulerne op, så gør Kystdirektoratet

selv og det endte jo også i en skandale ved Skodbjerge

MVH

                               Poul 

Æret være Bent Brown han var en ærlig mand, som socialdemokratiet kan være stolt af.

 • 2
 • 6

Jeg redede jo også Mårup Kirke.

Det var også en stor success.

Tillykke med det. Nu er det bare sådan, at der er takket nej til dit produkt, og at du derfor ikke længere er leverandør.

Du bedes derfor undlade at grave dit produkt ned i vores kyster - også for din egen skyld, for hvis dit produkt var så fantastisk som du påstår, kan du jo uden problemer finde andre kunder der vil begejstres over det, fremfor via selvtægt at påtvinge de danske kyster dine plasticrør. Du står med andre ord med et forklaringsproblem, når du er nødt til at afsætte dit produkt ved at tvinge det ned i halsen på kunder, der har takket nej.

 • 6
 • 2

SIC redede også sommerhusene på Nørlev strand,

men det var heller ikke populært i Kystdirektoratet

KDI nægtede at forlænge tilladelsen og tvang Hjørring Kommune til at rykke rørene op

I 2005

Vi ser her resultat af Kystdirektoratets trusler og kommunalt hærværk

http://www.dagens.dk/indland/vilde-billede...

Der er nu røget 5 huse i havet på Nørlev strand i 2013

SIC resultater I Hjørring Kommune ses på www.shore.dk

At present we can also demonstrate the effect at several locations, e.g.:

• Lønstrup-Danmark-SIC i kombination med bølgebrydere • Skallerup Klit - Denmark •Mårup Kirke - Danmark

Det her er ikke bare pinligt ,men en skandale som går hele verden rundt

MVH

Poul

 • 2
 • 7

Hej Martin

Er du ikke lidt bims. Prøv nu lige og læs det vrøvl du skriver

Sandheden er at Kystdirektoratet ikke kunne leve med at Mårup Kirke blev reddet af SIC.

Jeg brugte 500.000 på at rede Mårup Kirke.

Hej Poul,

For din egen skyld, synes jeg du skal skrue ned for fornærmelserne. Hvis dit produkt er så godt, behøver du ikke nedgøre andre ved at insinuere at de er "bims" eller skriver noget "vrøvl".

Hvis du tror du kan skræmme mig ud af debatten ved at være ubehagelig, vil du blive skuffet - og som sagt vil du blot underbygge formodningen om at dit produkt ikke kan sælge sig selv på egne meritter, men udelukkende på simpel bølle-adfærd og selvtægt fra din side.

Så igen: Dit produkt er uønsket her, og hvis det er så godt som du selv lader til at være overbevist om, så kan du sagtens finde andre kunder. Der er slet ingen grund til at du brænder penge af på at redde vores kyst, hvis du kan tjene penge på dit produkt andre steder - og det kan ikke være svært at overbevise potentielle kunder om. Brug venligst dine kræfter der så.

 • 9
 • 2

Ja hvis du gerne vil vide det, kan jeg oplyse at der blev sat 500.000 ind på min konto

Så vidt jeg kan se på shore.dk, var det andre end sommerhusejerne og beboerne der satte 500.000 ind på din konto:

The development center originates from a foundation with a base capital of DKK 500.000 with subsidies from the Danish VAT foundation, The Danish Energy Administration, The Danish Agency for Trade/Industry and the Danish Technology Innovation office.

Vil du ikke nok give klare svar på klare spørgsmål?

Det springende punkt er jo, om de der ønsker dit produkt, er villige til at betale hvad det koster. Det er faktisk ikke imponerende at du får små tusinde "ønsker" om at grave dine rør ned, når dem der skriver under på det, ikke skal til lommerne - og når dem der egentlig skal bære omkostningerne ved dine forsøg, ikke ønsker at handle med dig mere.

Folk der vil bruge andre folks penge kan man jo altid finde - hvis du ikke kan finde kunder, der vil bruge deres egne penge på dit produkt, så må du finde andre kunder, fremfor at påtvinge dit produkt til nogen der har sagt stop.

 • 6
 • 3

Hej Martin

Jeg svarede på det, som du spurgte om.

Men når du så får et svar som ikke passer dig bliver du vildt ophidset

og øvler løs, som om at du slet ikke har forstand.

I Malaysia lavede vi et project til 15 mio. Ringet, svarende til

30 mio. danske kroner. Teluk Chempedak.

Efterfølgende lavede vi Tioman Island for et endnu større beløb

27,5 mio. ringet svarende til 55 mio. kr.

Ved Skodbjerge betalte KDI 8,0 mio. kr.

men svindlede direkte med resultaterne med det formål at fortsætte de håbløse sandfodringer

som vi betaler 100 mio. kr for årligt.

Jeg har nu taget et opgør med sandfodringskartellet.

Det er en politisag Martin.

KDI skal ikke nare flere sommerhusejere, som vi har set i Lønstrup.

Det skal stoppes Martin forstå det nu.

MVH

Poul

 • 1
 • 8

Jeg svarede på det, som du spurgte om.

Nej, det gjorde du ikke. Martin spurgte

Betalte Fritze for dit produkt og for nedgravningen? Gjorde nogen af underskriverne?

Og du svarede

Ja hvis du gerne vil vide det, kan jeg oplyse at der blev sat 500.000 ind på min konto

Skal det forestille at være et svar??? HVEM SATTE 500.000 IND PÅ DIN KONTO? Kom så, svar nu på spørgsmålet!

Jeg har nu taget et opgør med sandfodringskartellet. Det er en politisag Martin.

Ikke ret meget længere. Du meldte "sagen" til bagmandspolitiet. Du skrev i anmeldelsen: Sagen er så kompliceret, at den kun kan foretages med Bagmandspolitiets egne medarbejdere Men bagmandspolitiet har sendt sagen til det lokale politi, som ifølge dig selv ikke er kompetent til at efterforske. Med andre ord er sagen reelt afvist af bagmandspolitiet. Præcis som dine mange klager til ombudsmanden med flere også er afvist.

Angående dine "videnskabelige beviser": du bruger eksempelvis testen i Holland som bevis. Du refererer hvor meget sand som blev akkumuleret på teststrækningen. Du udelader at referencestrækningen uden rør akkumulerede lige så meget sand! Det er videnskabelig uredelighed!

Når jeg læser den fulde rapport, så kommer jeg uundgåeligt til den konklusion at rørene er aldeles virkningsløse.

I det hele taget virker dokumentationen på shore.dk som en samling halve sandheder og hele fortielser.

Sagt af en som du utvivlsomt vil kalde "nyttig idiot" eller hvad du nu finder på denne gang. Det tager jeg som en kompliment, du kan helt oplagt ikke lide folk som kan tænke selvstændigt. Pas nu på at du ikke fornærmer dommeren den 11. september! Du har det med at slynge grimme beskyldninger til alle sider.

Mvh. Peter

 • 11
 • 2

Hej Peter og Martin

Du påstår i din naivitet at rørene er virkningsløse, men så er det jo mærkeligt at vi har tillæg

på alle lokaliteter hvor vi har rør.

Vi fik jo også udbetalt en bonus på 76% af 300.000 Euro i Holland

I Malaysia har vi stabiliseret sandfodringer, som normalt var skyllet i havet i løbet af 3 år

I Danmark har vi stoppet erosionen på vestkysten, hvor 2 milliarder er skyllet i havet inden juleaften i

det enkelte år.

På Skagen sydkyst hvor KDI også sandforer er sandet skyllet i havet inden sandfodringen er afsluttet

Det samme show har vi set oppe i Harrenden i Lønstrup i år

Forstå det nu Peter og Martin

Nu er det sådan at dommere er meget intelligente personer, og derfor kan vi føre en intelligent dialog

i retten modsætningsvis her.

Jeg mødte i en sag for dommer Elming i Vestre Landsret for mange år siden.

Dommeren siger til mig under retssagen

Poul Jakobsen De er meget god til det dermed tal kan De ikke lige gennemgå regnskabet en gang til.

Jeg udbrød spontant.

Så tager vi den lige en gang til for høns.

Jeg vandt sagen og kom hjem med 1,0 mio kr i begyndelsen af firserne.

Modsætningsvis fik jeg en skideballe af min advokat Erik Weber Carlsen Hjørring

Som belærte mig om at høns har ingen hjerner.

For det andet fik jeg besked på ikke at side med foldede hænder påmaven når jeg afgav forklaring

MVH

Poul

 • 2
 • 7

Du påstår i din naivitet at rørene er virkningsløse, men så er det jo mærkeligt at vi har tillæg på alle lokaliteter hvor vi har rør.

Jeg har ellers set rør som helt oplagt havde gravet sig selv op. I rapporten fra Holland fremgår det at akkumuleringen af sand var den samme med og uden rør. Du kan snakke udenom, hoppe på tungen eller lige hvad du ellers kan finde på, men rapporten viser at der ingen effekt er fundet!

Nu er det sådan at dommere er meget intelligente personer, og derfor kan vi føre en intelligent dialog i retten modsætningsvis her.

Muligvis. Personligt finder jeg at din andel af dialogen lader meget tilbage at ønske.

Dommeren siger til mig under retssagen Poul Jakobsen De er meget god til det dermed tal kan De ikke lige gennemgå regnskabet en gang til. Jeg udbrød spontant. Så tager vi den lige en gang til for høns.

Det var dengang. Den 11. september er det et kontraktspørgsmål, enten har du papirerne i orden, eller også har du ikke. Dommeren dømmer i henhold til anklagen, er den beføjet eller ikke? Hvis du snakker udenom og bringer ting på banen som er uvedkommende i forhold til anklagen, så har du tabt.

Dommeren i Herning af afsat udvidet tid til mine afsluttende bemærkninger i Retten i Herning, hvor de faktuelle bilag er fremlagt. Jeg får dermed også selv lejlighed til at procedure sagen.

At gøre det selv i retten er som regel en dårlig ide. En god advokat kan næsten altid gøre det bedre. Hvis der er større beløb på spil er advokat salæret normalt godt givet ud. Undtagen hvis sagen helt oplagt er tabt på forhånd. Husk at anklagen er ulovlig nedgravning, og så er det ligegyldigt hvad det er du har gravet ned!

Mvh. Peter

 • 10
 • 2

Hej Peter

Jeg har jo oplyst alle om, at jeg har en tilladelse, som er underskrevet af Claus Baunkjær I TRM

Kystdirektoratet har betalt 8,0 mio. kr i perioden 2005 - 2008

Jeg har videreført anlægget for egen regning siden 2008, som et videnskabeligt referenceanlæg

Tak for rådgivningen Peter

Jeg ved vist mere om denne sag end dig, og du har selv bestemt overskriften til dit svar

MVH

Poul

 • 1
 • 4

spild af god spalteplads at diskutere med en troll - I kan ikke flytte ham, og han kan (forhåbentlig) ikke flytte jer ;o) - så hvorfor fortsætte - der er jo intet nyt kommet fra "opfinderen" overhovedet. (undtagen et stigende antal grovere fornærmelser)

Mvh Flemming

 • 9
 • 4

Kendskabet til SIC systemet breder sig , idet vi denne måned har haft besøg af 1471

interesserede, heraf er de 141 besøg fra serveren ved Kystdirektoratet i Lemvig.

Der er meget interesserede i Lemvig, hvor KDI nu er reduceret til 60 ansatte.

MVH

                      Poul
 • 1
 • 6

Jeg har jo oplyst alle om, at jeg har en tilladelse, som er underskrevet af Claus Baunkjær I TRM

Han forlod vis TRM i september 2012. Er tilladelsen stadig gyldig, eller er den udløbet eller trukket tilbage? Eller gælder den ikke for lige præcis det som du har gjort?

Jeg har videreført anlægget for egen regning siden 2008, som et videnskabeligt referenceanlæg

Det betyder vel sagtens at du siden 2008 ikke har haft tilladelse? Kystdirektoratet ville vel ikke køre sagen hvis de mener at dine tilladelser er i orden?

Jeg ved vist mere om denne sag end dig, og du har selv bestemt overskriften til dit svar

Altid bedrevidende! At udslynge fornærmelser til højre og venstre er vist din spidskompetance!

Mvh. Peter

 • 7
 • 3

Jeg svarede på det, som du spurgte om.

Men når du så får et svar som ikke passer dig bliver du vildt ophidset

og øvler løs, som om at du slet ikke har forstand.

I Malaysia lavede vi et project til 15 mio. Ringet, svarende til

Det står vist temmeligt klart hvem af os to der er "vildt ophidset"...

Hvis du har tilfredse kunder som betaler i dyre domme for at få dine plasticrør gravet ned, forstår jeg ikke hvorfor du ser behov for at grave dit produkt ned hos nogle, som siger de ikke vil have det, og sågar bruger ressourcer på at fjerne dem.

Hvis du har tilfredse kunder, så brug kræfterne på dem, istedet for at genere de utilfredse med dit produkt. De har sagt nej - respektér det.

 • 10
 • 3

spild af god spalteplads at diskutere med en troll - I kan ikke flytte ham, og han kan (forhåbentlig) ikke flytte jer ;o) - så hvorfor fortsætte - der er jo intet nyt kommet fra "opfinderen" overhovedet. (undtagen et stigende antal grovere fornærmelser) Mvh Flemming

Jaja, jeg stopper for denne gang, og afventer 11. september. Det egentlige slagsmål kommer i retten, ikke på ing.dk.

Det usædvanlige her, er at trolden samtidig er hovedperson i den artikel som nu gemmer sig meget langt oppe på siden.

Mvh. Peter

 • 7
 • 3

spild af god spalteplads at diskutere med en troll - I kan ikke flytte ham, og han kan (forhåbentlig) ikke flytte jer ;o) - så hvorfor fortsætte - der er jo intet nyt kommet fra "opfinderen" overhovedet. (undtagen et stigende antal grovere fornærmelser)

Jeg kender ikke så meget til sagen generelt, så derfor har jeg syntes at det har været interessant at prøve at få direkte svar på, hvad der evt. skulle være om sagen. Og jeg synes da at jeg er blevet noget klogere på det, selvom man ikke får klare svar.

Overordnet må jeg sige, at det er chokerende. Der er åbenbart ingen egentlig underliggende teori om virkemåde. Ingen modeller eller modelforsøg, og ingen målinger der bekræfter at det virker. Og manden selv beskriver virkemåden utroligt svævende som noget der, der virker som ren homøopatisk magi. Jeg fatter på ingen måde hvor han har fået ideen fra. Den virker som opstået fuldstændigt ud af det blå.

Men hvad der chokere mig mere er egentlig økonomien. Der slynges rundt med voldsomt store millionbeløb. Og med hvad jeg umiddelbart kan se hvad der må være af udgifter, så forstår jeg simpelthen ikke hvor de penge forsvinder hen. Hvad der undrer mig mest er egentlig de store beløb der nævnes i løbende udgifter. Manden siger selv, at rørene bare skal graves ned og så færdig slut. Hvordan i al verden kan der så være millionudgifter i løbende omkostninger. Udgifter virker fuldstændigt ude af proportioner med flere størrelsesordner. Brænder manden pengene, har han en kæmpe pengetank eller financierer han hemmeligt den Republikanske Tea Party bevægelse? Hvad sker der?

Mest chokerende er måske i virkeligheden at han kan få nogen som helst, og endda offentlige myndigheder til at financiere noget som helst. Er det fordi de er DJØF'er der kun har forstand på juridiske aspekter? Er det fordi politikere presser på for at "give den lille mand chancen"? Jeg fatter det ikke. Hvorfor griner folk ikke bare af ham når ham møder op med sine fantasier?

 • 8
 • 3

Peter Larsen 1 time siden Abonnent

Re: De nyttige Idioter

Jeg har jo oplyst alle om, at jeg har en tilladelse, som er underskrevet af Claus Baunkjær I TRM

Han forlod vis TRM i september 2012. Er tilladelsen stadig gyldig, eller er den udløbet eller trukket tilbage? Eller gælder den ikke for lige præcis det som du har gjort?

Ja nu er det jo sådan at tilladelser ikke bliver ugyldige, fordi en embedsmand søger andet arbejde

efterfølgende

Det kan alle da forstå

men jeg ser at der er undagelser, som fortsætter med at Trolle

MVH

                       Poul
 • 2
 • 9

Citat: "Jaja, jeg stopper for denne gang, og afventer 11. september. Det egentlige slagsmål kommer i retten, ikke på ing.dk".

Hvis Poul Jakobsen tidligere har fået lov til at grave sine trykudligningsrør ned på en bestemt strand, så er det vel juridisk set et "Anlæg" med et ejerskab bagved.

Forudsat at tilladelsen ikke var tidsbegrænset, kan og må myndighederne ikke fjerne rørene uden en domskendelse!!

For at kunne opnå en godkendelse til at fjerne rørene, må myndighederne kunne dokumentere, at systemet ikke virker.

Hvis Jakobsen argumenterer med at en større stormflod godt nok kan ødelægge stranden, men bagefter bygger den normale bølgegang stranden op igen, så skal der altså tekniske beviser på bordet, som afslører at hans patenterede rør ikke virker.

Kystsikring har fra tidernes morgen været forbundet med overtro og mystiske handlinger. Tænk på de mange spædbørn som levende blev begravet under digets sidste del, som lukkede volden. Og voldene holder den dag i dag.

Bevisførelsen er vel på det plan:

Advokat: " Min klient er gået over vandet." Dommer: "Hvordan vil de bevise det?" Advokat: " Jo, de kan da se at han lever"

Hvis Jakobsens firma bliver dømt i Herning, så er sagen sikkert ikke afsluttet. EU domstolen kunne være det næste step.

 • 3
 • 7

Hvis Poul Jakobsen tidligere har fået lov til at grave sine trykudligningsrør ned på en bestemt strand, så er det vel juridisk set et "Anlæg" med et ejerskab bagved. Forudsat at tilladelsen ikke var tidsbegrænset, kan og må myndighederne ikke fjerne rørene uden en domskendelse!!

Det er ganske normalt at tilladelser har både klausuler og tidsbegrænsning. Og når Poul øjensynligt ikke ønsker at fremlægge tilladelsen kan man jo tænke sit...

For at kunne opnå en godkendelse til at fjerne rørene, må myndighederne kunne dokumentere, at systemet ikke virker. Hvis Jakobsen argumenterer med at en større stormflod godt nok kan ødelægge stranden, men bagefter bygger den normale bølgegang stranden op igen, så skal der altså tekniske beviser på bordet, som afslører at hans patenterede rør ikke virker.

Anlægget står på stranden som hører under strandloven. Da der er tale om offentlig forvaltning er det en politisk beslutning. Poul har ret til at gøre indsigelse og/eller kræve erstatning, men han har ikke ret til at ændre en politisk beslutning. Hvis du nærstuderer shore.dk vil du opdage at Poul har Danmarks-rekord i nytteløse indsigelser.

Hvis Jakobsens firma bliver dømt i Herning, så er sagen sikkert ikke afsluttet. EU domstolen kunne være det næste step.

Det har et juridisk navn: "unødig trætte". Men jeg tvivler alvorligt på at sagen falder ind under EU retten.

Mvh. Peter

 • 10
 • 2

Tilladelsen er uden tidsbgrænsning og jeg kunne derfor drive anlægget videre

efter testen, som et videnskabeligt referenceanlæg.

Transport udvalget var på besøg i 2007 og 2009

Anlægget har nu været I drift i 9 år med stor success

MVH

                       Poul
 • 2
 • 6

Citat: "Anlægget står på stranden som hører under strandloven."

Når rørene er gravet ned, så er det i forbindelse med sandet et fast installeret anlæg. Det står altså ikke bare på stranden.

Uanset om Jakobsens opfindelse fungerer eller ej, så har han fået offentlig støtte. Med et eget firma står han nu i konkurrence til de andre kystbeskyttelsesmetoder. Han kan benytte sig af markedsføringsloven og det er en voldsom hammer.

At manden i konkurrencekampen møder sammenspiste netværk med veldyrket korruption er vel det mest normale indenfor entreprenørbranchen. At han protesterer højlydt er kun positiv.

Det jeg ikke forstår er, at d'herrer professorer ikke har målt rørenes virkning på stranden. Man har kun kigget efter total-resultatet.

Yderligere har Poul Jakobsen et patent. Som opfinder burde han kunne forklare og beskrive opfindelsens funktion, så den kan efterprøves. Hvis han, som andet steds beskrevet, ikke selv forstår hvad der sker, så er det ingen opfindelse, men en opdagelse. Den sidste slags kan ikke patenteres. Hvorfor har professorerne ikke gjort indsigelserne mod patentet?

 • 3
 • 8

Hej Peter

Der er lavet feltforsøg med tryksonder i stranden, som er helt entydige.

Samtidig er det efterprøvet, at sandet bliver grovere i stranden hvor der er trykudligningsmoduler

Den hurtige tilgang til emnet ligger på siderne 14 - 23

www.shore.dk

Commercial

New development in the coastal protection scandal in Denmark

•Tilbud på Fællesstrækningen.

Der er ingen indsigelser imod vort patent

MVH

                    Poul
 • 1
 • 7

Når rørene er gravet ned, så er det i forbindelse med sandet et fast installeret anlæg. Det står altså ikke bare på stranden.

Indtil de bliver skyllet væk...

Hvis man fra politisk hold eller som myndighed ønsker at fjerne et fast installeret anlæg, så gør man det. Hvis Poul kan dokumentere at han dermed lider et uretmæssigt tab, så har han ret til erstatning. Om det er tilfældet kan sikkert læses af den tilladelse som han ikke ønsker at fremlægge.

Uanset om Jakobsens opfindelse fungerer eller ej, så har han fået offentlig støtte. Med et eget firma står han nu i konkurrence til de andre kystbeskyttelsesmetoder. Han kan benytte sig af markedsføringsloven og det er en voldsom hammer.

Han har sammen med det Hollandske firma BAM givet tilbud, men ordren gik til et andet firma. Det var en helt normal EU udbudsrunde, hvor udbyderen helt efter bogen valgte det bedste tilbud. Den hammer er vist lavet af skumgummi.

At manden i konkurrencekampen møder sammenspiste netværk med veldyrket korruption er vel det mest normale indenfor entreprenørbranchen. At han protesterer højlydt er kun positiv.

Dokumentation udbedes!

Det jeg ikke forstår er, at d'herrer professorer ikke har målt rørenes virkning på stranden. Man har kun kigget efter total-resultatet.

SÅ LÆS DOG HER før du kommer med falske påstande: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/sic-fors...

BAM i Holland har også udført forsøg. Resultatet var at der blev akkumuleret lige meget sand på strækninger med og uden rør. Altså nul virkning.

Yderligere har Poul Jakobsen et patent. Som opfinder burde han kunne forklare og beskrive opfindelsens funktion, så den kan efterprøves. Hvis han, som andet steds beskrevet, ikke selv forstår hvad der sker, så er det ingen opfindelse, men en opdagelse. Den sidste slags kan ikke patenteres. Hvorfor har professorerne ikke gjort indsigelserne mod patentet?

For at få patent kræves at ideen er original og ikke beskrevet før, samt en vis højde ud over det rent banale. Poul har sikkert beskrevet hvordan han mener at det skulle virke. Det er tilstrækkeligt. Patentudstedere afprøver ikke patenterne. I øvrigt forlader mange patenter aldrig det papir de er trykt på.

Kort sagt siger et patent intet om hvorvidt opfindelsen virker eller ej.

Hvorfor i alverden skulle professorerne gøre indsigelse mod patentet? Og kaste penge til advokater ind i en ligegyldig patentsag? Indsigelser kommer normalt når en patenthaver mener at en andens patent er for tæt på hans eget. Konflikten handler ikke om patentet.

Mvh. Peter

 • 4
 • 1

Forstå det nu Peter

Der var 1794 regnefejl i professorernes rapporter, som efterfølgende blev kørt direkte på

forbrændingen

Rapporterne blev kasseret i Trafikudvalget efter min præsentation af de faktuelle resultater,

som efterfølgende blev fremlagt på ICCE 2008 I Hamburg

Professorerne var tilhører og tilhørerne sad også på gulvet i lighed med en dansk kirke juleaften

Kystdirektoratet gjorde ikke indsigelse mod vort paper, men oplyste efterfølgende at de havde haft

ringet til USA om vort paper blev offentliggjort.

Vor præsentation af resultaterne er korrekte.

Kystdirektoratet og professorer blev dumpet rent videnskabeligt.

MVH Poul

 • 1
 • 4

Hej Peter

Jeg blev inviteret til mødet i Transportminsteriet af Transportministeren.

da professorer skulle fremlægge deres resutater.

Jeg var således tilstede Peter. Det var du ikke

Jeg medbragte Nodjyske, hvor professorerne havde indrømmet at de havde regnet forkert

Det var mig som havde præsentationen af resultatet ved Skodbjerge på ICCE 2008

Per Sørensen og Professorerne var tilhørere

Jeg var tilstede .Det var du ikke.

Tak fordi du nu stopper I debatten

Det kunne bare mangle.

MVH

Poul

 • 1
 • 7

På mødet i Transportministeriet inviterede SIC ministeren og udvalget på vestkysten og der blev

efterfølgende sendt en invitation I august 2008.

Det siger jo alt om Professor Jørgen Fredsøe at han påstår i Ingeniøren og TV midtvest at

et kosteskaft har same effekt som vore trykudligningsmoduler

http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/tru/...

Ministeren belv udskiftet og besøget blev først gennemført I 2009

Professoren er beviseligt uhæderlig og burde fyres på DTU

MVH Poul

 • 0
 • 5

Poul Jakobsen taler hele tiden om "Trykudligningsmoduler" og professoren om "Drænrør". Altså blev en sober teknisk undersøgelse ikke gennemført.

Se f. eks:

"""Hovedkonklusionerne er

 1. Alle målinger og beregninger indikerer at strømningen af vand gennem rørene er så ringe, at den hertil hørende dræningseffekt i bedste fald udgør ca. en halv promille af det vand, der naturligt tømmes fra stranden som følge af ferskvandsafstrømning, højvande og tidevand.

 2. Den ringe dræningseffekt giver sig udslag i, at der ikke samles sand omkring de enkelte rør, hvad man normalt ser når man pumper vand væk fra et dræn i stranden ( såkaldt aktivt dræn modsat PEM-systemet, der er passivt)."""

Når det patenterede PEM System skal bedømmes teknisk, så må basis være patentbeskrivelsens angivelige forbedring, og det fremgår ikke af hovedkonklusionen.

NB: Du beder om dokumentation for korruption. Kender Du så lidt til branchen? Spørgsmålet handler ikke om hvorvidt folk kan korrumperes eller ej, men bare om hvor meget de koster.

 • 3
 • 4

Poul Jakobsen taler hele tiden om "Trykudligningsmoduler" og professoren om "Drænrør". Altså blev en sober teknisk undersøgelse ikke gennemført.

Ja men så må du kunne forklare hvad forskellen på et rør og et rør er? At kalde et rør for et trykudligningsmodul er bare ord, det er stadigvæk et rør.

Prøv at forholde dig til den Hollandske test, som viste NUL EFFEKT!

Når det patenterede PEM System skal bedømmes teknisk, så må basis være patentbeskrivelsens angivelige forbedring, og det fremgår ikke af hovedkonklusionen.

Det er altså ikke patentet man tester. man undersøger om strande med systemet klarer sig bedre end strande uden. Og det er i disse test systemet fejlede.

NB: Du beder om dokumentation for korruption. Kender Du så lidt til branchen? Spørgsmålet handler ikke om hvorvidt folk kan korrumperes eller ej, men bare om hvor meget de koster.

DOKUMENTATION UDBEDES!

 • 4
 • 3

Det siger jo alt om Professor Jørgen Fredsøe at han påstår i Ingeniøren og TV midtvest at

et kosteskaft har same effekt som vore trykudligningsmoduler

Eller også siger det alt om dine "trykudligningsmoduler".

Nu har jeg via de postede links, haft mulighed for at læse både dine rapporter og beskrivelser af dine små plastrør, samt de rapporter som folk med en naturvidenskabelig tilgang til tingene har skrevet. Og man kan ikke nå anden konklusion end at dine rør er fuldstændigt virkningsløse (hvilket vel ikke er overraskende).

Hvad der undrer mig mest er at en person som dig kan få mulighed for at narre store millionbeløb fra både myndigheder og private. Jeg er chokeret over at det nogen sinde kan komme så vidt. Du møder jo op med en ide, der ved første øjekast lyder fuldstændig tåbelig (og så også viser sig at være det ved undersøgelse).

Det virker som om du lever i helt din egen fantasiverden både mht til din såkaldte "trykudligningsmodulers" virkemåde og effekt, og mht. til dine komspirationsteeorier vedrørende gud og hver mand.

Hvad beregner du et stk. af dine plastrør til at koste? Og hvad beregner du prisen for nedspuling/nedboring af et. stk. plastrør til at være? Og hvad i h..... går prisen for drift til, når du selv fortæller at plastrøret bare skal sættes ned, og så bare blive stående uden at der sker yderligere?

 • 9
 • 4

Hej Jens

Forhold dig nu til virkeligheden og hold op med alt dit øvl.

Fakta er at SIC systemet har stoppe erosionen på vestkysten ved Skodbjerge, Søndervig og Gl.

Skagen

Det er dokumenteret med opmålinger fra uvildige landsinspektører

Forstå det nu

Effektiviteten af sandfodring er minus 190 % efter en investering på 2 milliarder.

KDI reducerer nu sandfodringen på den jyske vestkyst fra 2,4 mio. kubikmeter til 1,7 mio. kubikmeter

og kollapser dermed den jyske vestkyst totalt.

Det skal man jo ikke være professor for at regne ud.

KDI betaler en ekstern leverandandør 10 gange den pris, som arbejdet koster, hvis arbejdet blev

udført med egen ny sandsuger.

Så kort kan det siges Jens Olsen/Jørgen Fredsøe

Det skal stoppes en gang for alle

Befolkningen er jo fuldkommen til grin for deres egne penge

2 milliarder er mange penge at smide havet, når der foreligger et funktionstilbud fra BAM, som

samtidig tilbyder en garanti på 71 mio. kr.

For disse penge kunne KDI pumpe 14 mio. kubikmeter sand ind på vestkysten, hvis der mangler

noget.

Kystdirektoratet betaler nu 61 mio. kr til sig selv for basisviden

Kystdirektoratet har reelt opgivet vestkysten

SIC/BAM er klar til at tage over og Jørgen Fredsøe og Per Sørensen KDI kan gøre samfundet en

stor jeneste ved at søge deres afsked

MVH

                            Poul Jakobsen
 • 1
 • 8

Der er andre virksomme metoder, der bruges, som beach drainage: http://www.shoregro.com/P04_BD-how%20it%20... og lidt om det her: http://www.saarc-sadkn.org/river_coastal.aspx specielt:

Appropriate locations: Low tidal range sand beach sites with a high amenity value, low to moderate wave energy Effectiveness: Increases upper beach width and therefore dune stability, variable life expectancy. Benefits: Non-intrusive technique resulting in wider, drier beach Problems: Storm erosion of beach is likely to damage the system

 • 1
 • 0

Hej Jan

De links du henviser til er BMS systemet, som blev udviklet af Geoteknisk institut

her i Danmark.

Systemet var baseret på horisontale dræn nedgravet i stranden.

Denne type anlæg virkede reelt kun nogle få måneder, idet drænene clokede til med silt

Der er jo masser af silt i bølgerne.

Når anlægget mistede sin effektivitet, blev anlæget taget af havet.

Det andet problem var at strømforbruget var ca. 150.000 kr pr. km pr. år

Det blev også prøvet i Italien, England Ystad Sverige og USA.

Det største anlæg blev 2,0 km og var installeret ved Hornbæk

og er lukket ned på grund af de nævnte tekniske problemer

Vandstrømmen i vore anlæg er modsat, idet PEM systemet forøger saltvandscirkulationen i

forstranden, så silt og småpartikler skylles ud af stranden.

Det geniale vort system er at vi benytter vertikale dræn, som samtidig trykudligner vandtrykket.

Vore moduler er kun en trigger, som starter en større process, som resulterer i at D50 forøges fra

0,2 mm helt op til 0,8 mm over længere tid.

Det er dokumenteret af hollænderne og vi har indsat resultatet fra Skodbjerge i vort tilbud på

vestkysten

Vort anlæg virker som en stor vaskemaskine, idet de finkornede materialer skylles bort af strømmen

når sandet midlertidigt trækkes ud i havet ved storme.

MVH

                           Poul

Det andet problem var at strømforbruget var ca. 150.000 kr pr. km pr. år

 • 0
 • 8

Jeg går ud fra at der blandt læserne er en intelligent og ærlig akademikker

som indstiller mig til Nobelprisen

SIC systemet er jo løsningen på den globale vandstandsstigning

Middelstrandhøjden er øget med 50 - 70 cm på alle anlæg, hvor der er langsgående sedimenttransport

MVH

                      Poul
 • 1
 • 10

Jørgen Fredsøe er jo et meget godt eksempel at de tekniske uddannelser er for dårlige i Danmark

"""Hovedkonklusionerne er

1.Alle målinger og beregninger indikerer at strømningen af vand gennem rørene er så ringe, at den hertil hørende dræningseffekt i bedste fald udgør ca. en halv promille af det vand, der naturligt tømmes fra stranden som følge af ferskvandsafstrømning, højvande og tidevand.

2.Den ringe dræningseffekt giver sig udslag i, at der ikke samles sand omkring de enkelte rør, hvad man normalt ser når man pumper vand væk fra et dræn i stranden ( såkaldt aktivt dræn modsat PEM-systemet, der er passivt)."""

Jeg har brugt timer på at forkalre Jørgen hvad en trigger er.

Han forstår stadig ikke, at han skal indregne de store vandmasser i bølgerne, som siver lettere ned

gennem sandet når vi trykudligner en strand.

MVH

                           Poul
 • 0
 • 10

Jørgen Fredsøe er jo et meget godt eksempel at de tekniske uddannelser er for dårlige i Danmark

"""Hovedkonklusionerne er

1.Alle målinger og beregninger indikerer at strømningen af vand gennem rørene er så ringe, at den hertil hørende dræningseffekt i bedste fald udgør ca. en halv promille af det vand, der naturligt tømmes fra stranden som følge af ferskvandsafstrømning, højvande og tidevand.

2.Den ringe dræningseffekt giver sig udslag i, at der ikke samles sand omkring de enkelte rør, hvad man normalt ser når man pumper vand væk fra et dræn i stranden ( såkaldt aktivt dræn modsat PEM-systemet, der er passivt)."""

Jeg har brugt timer på at forkalre Jørgen hvad en trigger er.

Han forstår stadig ikke, at han skal indregne de store vandmasser i bølgerne, som siver lettere ned

gennem sandet når vi trykudligner en strand.

MVH

Jeg tror du skal øve dig i at læse hvad der står, og prøve at gøre et forsøg på at forstå hvad det er folk tålmodigt prøver at forklare dig.

I punkt 1 tales der ikke om vandmasser i bølgerne. Hvad der reelt står er, at da der ikke løber noget vand gennem dine rør, så sker der ingen trykudligning. Hvilket mildest talt ikke er overraskende med et 6 cm rør per 1000 m2. Der står altså at dine rør i sandet ikke er trykudligningsmoduler, men netop bare rør i sandet.

I punkt 2 står der, at hvis dine rør rent faktisk virkede som trykudligningsmoduler, så ville der samles sand omkring dem. Det gør det ikke. Dine rør altså bare rør i andet, og ikke andet.

Tør øjnene og kom videre og ind i den virkelige verden til os andre.

 • 4
 • 2

Att Peter Larsen

Det ligger mig fjernt at forsvare Poul Jakobsens opfindelse, dertil ved jeg for lidt om emnet. Jeg falder over den hadske debat og retsforholdene i Danmark.

Når et ministerium støtter et feltforsøg, for at få afklaret et ingeniør-videnskabeligt problem, så burde man kunne forudsætte en neutral og objektiv vurdering af resultaterne. Genstand for testen er et patenteret system, som afviger fundamental fra det kendte. Altså må patentet med sin påståede forbedring af bestående teknik sættes i focus.

Det er ikke bleven gjort!

Drænrør under jordens overflade plejer på vores planet at ligge horicontal og have et afløb til en brønd eller lignende. Hvis altså enkelte lodrette rør uden forbindelse med hinanden skal have en drænende funktion, så må dette princip undersøges grundigt eller afvises fra starten, da det synligt ikke kan have samme funktion som et almindeligt drænsystem.

Det fremgår ikke af teksten, om de to professorer er anerkendte statslige sagkyndige med en ansvarsforsikring.

At professorerne glemmer at anvende det danske sprog i en slutrapport til det danske Folketing diskvalificerer de to herrer. Rapporten kan grundet sproget umiddelbar heller ikke bruges i en retssag.

De herrer professorer søger her formodentlig en personlig anerkendelse og egen markedsføring udenfor landets grænser. Sprogvalget er også en ringeagt overfor dansk befolkning, som med sommerhuse o.m. er berørt af en effektiv kystbeskyttelse.

Jeg kritiserer her ikke professorer generel, men kun dem, som går mere op i bierhverv og er åben til at forsvare enhver klients position. Professorer, som med studenter som billig arbejdskraft udkonkurrerer rådgivende ingeniører eller statslig anerkendte sagkyndige, som hæfter for deres arbejde med en ansvarsforsikring.

Peter Larsen, er du personlig involveret i sagen?

 • 1
 • 6

Huber,

du mener altså, at det er statens ansvar at bevise SIC's rør IKKE virker? Bevisbyrden ligger hos SIC - uanset hvor ringe du mener professorernes rapport end er.

Mht. sproget er der efterhånden kommet så mange tekniske termer ind i industrien, at rapporter på engelsk efterhånden er ved at blive et krav i erhvervslivet. Hér fx. er det kun samtaler der foregår på dansk. Selv referater fra møder med udelukkende dansk-sprogede bliver nedfældet på engelsk. Det er ikke kun standarden, men også langt nemmere at formulere sig på ingeniør-mæssigt.

 • 6
 • 1

Det ligger mig fjernt at forsvare Poul Jakobsens opfindelse, dertil ved jeg for lidt om emnet. Jeg falder over den hadske debat og retsforholdene i Danmark.

Hvad den hadske debat angår, så står Poul nok for mindst 90% af angrebene, mod andre debattører, mod professorer, mod ansatte i staten og hvem der ellers måtte være kommet på tværs af ham.

Hvad retsforholdene angår, så fatter jeg simpelt hen ikke hvad du mener?

Når et ministerium støtter et feltforsøg, for at få afklaret et ingeniør-videnskabeligt problem, så burde man kunne forudsætte en neutral og objektiv vurdering af resultaterne. Genstand for testen er et patenteret system, som afviger fundamental fra det kendte. Altså må patentet med sin påståede forbedring af bestående teknik sættes i focus. Det er ikke bleven gjort!

Er det ikke blevet gjort! Hvad bygger du den konklusion på?

Problemet er ikke ingeniør-videnskabeligt. Når man står over for anskaffelse af kystsikring, så er det fløjtende ligegyldigt hvordan den virker, det afgørende er om den virker eller ej!

Jeg har læst begge rapporter, fra de to professorer og fra BAM i Holland. Første udgave fra de to professorer var fejlbehæftet, de fejl er siden blevet gennemgået og rettet. Begge rapporter er der ifølge min viden ikke noget at udsætte på. Begge har samme konklusion: strande med og uden rør opfører sig på samme måde, altså er rørene virkningsløse! At Poul siger noget andet kan jeg ikke tage for gode varer. Hvis du læser han første indlæg og sammenligner med hans senere vil du indse at han modsiger sig selv i sine forklaringer.

Patentet er ikke en forbedring af bestående teknik. Man kan ikke tage patent på noget allerede kendt. Man tester et system, det giver ingen mening at teste et patent! Det giver heller ikke mening at undersøge virkemåden af noget som er virkningsløst!

Drænrør under jordens overflade plejer på vores planet at ligge horicontal og have et afløb til en brønd eller lignende. Hvis altså enkelte lodrette rør uden forbindelse med hinanden skal have en drænende funktion, så må dette princip undersøges grundigt eller afvises fra starten, da det synligt ikke kan have samme funktion som et almindeligt drænsystem.

Det er efter grundige undersøgelser afvist!

Det fremgår ikke af teksten, om de to professorer er anerkendte statslige sagkyndige med en ansvarsforsikring.

Det er de.

At professorerne glemmer at anvende det danske sprog i en slutrapport til det danske Folketing diskvalificerer de to herrer. Rapporten kan grundet sproget umiddelbar heller ikke bruges i en retssag.

Hvis rapporten skal være læselig for andre end indfødte Danskere kan den ikke forfattes på Dansk!

Jeg kender flere eksempler på Engelsksproget litteratur brugt i Danske retssale. Det argument holder ikke.

Peter Larsen, er du personlig involveret i sagen?

Udelukkende som skatteyder. Jeg ser faktisk gerne at man undgår at spilde skattekroner på noget som er virkningsløst. Ud over det, har jeg beskæftiget mig professionelt med måleteknik, og kan godt vurdere de metoder som er brugt ifølge rapporterne.

Mvh. Peter

 • 7
 • 2

Vertikale dræn er anerkendt teknik, som blev benyttet af Hedeselskabet som nu er nedlagt.

Så simpelt er det.

Jørgen Fredsøe siger "Jeg kan ikke forstå hvor vandet løber hen."

Når vi sætter moduler ned i stranden kan vadet sprøjte op af ventilationshullet i toppen.

Der går nogle timer og så er trykket udlignet.

Så simpelt er det.

Professorer omtales idag på verdensplan som fjolserne fra Danmark, idet regning ikke er ders stærke

side.

Rapporterne er kasseret og det blev Deltares rapporten også I Holland

MVH

                      Poul Jakobsen
 • 2
 • 8

Brorson

Citat: "du mener altså, at det er statens ansvar at bevise SIC's rør IKKE virker? "

Under normale omstændigheder absolut NEJ.

Ved at acceptere og financere feltforsøget har ministeren offentlig anerkendt, at der kan være noget om Jakobsens opfindelse. Derfor burde professorerne have gennemført et hæderligt bevis.

I et civiliseret land ville et patenteret system i øvrigt slet ikke blive anerkendt og tilladt ved en offentlig licentation.

 • 1
 • 8

Ved at acceptere og financere feltforsøget har ministeren offentlig anerkendt, at der kan være noget om Jakobsens opfindelse. Derfor burde professorerne have gennemført et hæderligt bevis.

Hvilket lige præcis var hvad de gjorde! Hvis du mener noget andet, så kom med de konkrete kritikpunkter!

I et civiliseret land ville et patenteret system i øvrigt slet ikke blive anerkendt og tilladt ved en offentlig licentation.

????????????????????????????????????????

Hvabehar?

Gider du ikke lige forklare det nærmere?

Der findes patenter på mobiltelefoner, bygningslonstruktioner, batterier, pumper og en hulens masse andre ting jeg ikke gider at remse op. Alt som er patenteret kan altså ikke tillades ved offentlige licitationer?

Har du overvejet at du dermed helt og aldeles udelukker Pouls drænrør fra offentlige licitationer? At ethvert civiliseret land ikke kan tillade sig at bruge hans system ifølge din egen definition?

Mvh. Peter

 • 5
 • 1

Citat Peter Larsen:

"Jeg kender flere eksempler på Engelsksproget litteratur brugt i Danske retssale. Det argument holder ikke."

Retsplejeloven § 149. Retssproget er dansk.

Det danske sprog har desværre dårlige kår i Danmark. Man kan bedst se det ved at Du ikke engang ser noget forkert i det.

Citat: "Hvis rapporten skal være læselig for andre end indfødte Danskere kan den ikke forfattes på Dansk!"

I så fald oversætter man rapporten. Du glemmer at indfødte danskere med skattepenge har betalt gildet. Tidligere skrev man på latin, så pøblen ikke kunne være med. Var det professorernes hensigt?

 • 0
 • 7

Har du overvejet at du dermed helt og aldeles udelukker Pouls drænrør fra offentlige licitationer? At ethvert civiliseret land ikke kan tillade sig at bruge hans system ifølge din egen definition?

Hvis han er den eneste byder på en entreprice, så er det ulovlig indenfor EU. Noget andet er, hvis Poul Jakobsen har givet andre firmaer ret til at bruge systemet. Og det har han mig bekendt ikke.

Ministeren har handlet lidt uprofessionel, men det er ikke et fribrev til at "strandrøvere med misforstået retsopfattelse" kan udfolde sig uhindret.

 • 0
 • 4

Christian Nobels billede

Christian Nobel 3 timer siden

Re: Nobelprisen

som indstiller mig til Nobelprisen

SIC systemet er jo løsningen på den globale vandstandsstigning

Du burde virkelig overveje at tale med en psykolog, det er nok denne diagnose der kommer nærmest

Agressiviteten har jo efterfhånden ingen grænser i denne debat.

når vi læser ovenstående.:

Christian Nobel er et fiktivt navn og dem er der nok flere af her på siden.

Hertil kommer at KDI sandfodrede for 35,4 mio. ind i det nordlige referenceområde

i testperioden, som jeg tidligere har dokumenteret og indskrevet i mit paper.

Kystdirektoratet har reelt opgivet vestkysten og vil ikke tillade at andre kan gøre det bedre og

billigere.

KDI måtte opgive at finde modulerne med store gravemaskiner.

Hvad er problemet

KDI kan ikke leve de positive resultater.

Som de siger i Holland.KDI is loosing the face

Nu prøver KDI så Gallilei metoden.

Det er pinligt

MVH Poul

 • 2
 • 7

Hvis han er den eneste byder på en entreprice, så er det ulovlig indenfor EU. Noget andet er, hvis Poul Jakobsen har givet andre firmaer ret til at bruge systemet. Og det har han mig bekendt ikke.

Der var et EU udbud, og et antal tilbudsgivere. Poul vandt ikke opgaven. Længere er den ikke.

Ministeren har handlet lidt uprofessionel, men det er ikke et fribrev til at "strandrøvere med misforstået retsopfattelse" kan udfolde sig uhindret.

Der rammer du hovedet på sømmet! Strandrøveren med den misforståede retsopfattelse er indkaldt til retten den 11. september.

I så fald oversætter man rapporten. Du glemmer at indfødte danskere med skattepenge har betalt gildet. Tidligere skrev man på latin, så pøblen ikke kunne være med. Var det professorernes hensigt?

Det var antagelig meningen at rapporten skulle kunne læses i hele EU. Uanset hvad du mener, så er ingeniør sproget Engelsk. Jeg kender ingen ingeniører som har problemer med det. En Dansk ingeniør som ikke taler, skriver og læser Engelsk er nærmest utænkeligt. Vi lever i en globaliseret verden uanset om du kan acceptere det eller ej.

Mvh. Peter

 • 4
 • 2

Hej Peter

Du skriver som du som du slet ikke har forstand

Du sætter dig ikke ind i sagen, men øvler bare løs på denne side.

Der var 2 firmaer som afgav funktionstilbud på Vestkysten.

Det var SIC som afgav et tilbud på 36,0 mio. kr årligt og

The Royal BAM Group, som afgav et tilbud på 6,4 mio. Euro årligt

Tilbuddet fra BAM indeholdt en garanti på 71,0 mio. kr

så KDI kunne pumpe 14,0 mio. kubikmeter sand ind på vestkysten,

hvis erosionen ikke blev stoppet 100 %

Please understand

Det er langt under lavmålet at kalde mig en strandrøver

Jeg skriver ikke bare her på siden.

Jeg gør noget aktivt

MVH Poul

 • 1
 • 5

Hvis han er den eneste byder på en entreprice, så er det ulovlig indenfor EU.

Selvom det er lidt off topic, så må du gerne dokumentere den påstand Peter. Jeg har efterhånden gennemført adskillige EU licitationer, og har været på et utal af kurser m.v., og har ikke kendskab til det forhold du beskriver. At en udbyder så måske vælger at aflyse licitationen, hvis der kun kommer et bud, er en ganske anden sag.

 • 6
 • 1

Peter Larsens billede

Peter Larsen 23 timer siden Abonnent

Re: 1794 Regnefejl

Kystdirektoratet og professorer blev dumpet rent videnskabeligt.

Det er usandt Poul, og jeg gider ikke mere. Jeg vender måske tilbage efter 11. september.

Hej Peter

Du lovede at stoppe med alt dit øvl

Der var 1794 i professorernes rapporter og det var de samme regnefejl i begge rapporter

Det er sandt og kan ikke bestrides

Det var Per Srensen KDI, som havde lavet beregningerne, idet professorerne ikke kunne lægge 2 tal

sammen i et regneark

Det er sørgeligt men sandt

Hold nu ord og stop med alt dit øvl.

MVH

         Poul
 • 1
 • 5

Citat: "Det var antagelig meningen at rapporten skulle kunne læses i hele EU. Uanset hvad du mener, så er ingeniør sproget Engelsk. Jeg kender ingen ingeniører som har problemer med det. En Dansk ingeniør som ikke taler, skriver og læser Engelsk er nærmest utænkeligt. Vi lever i en globaliseret verden uanset om du kan acceptere det eller ej."

Hvad man antagelig har ment er ligegyldigt. En afsluttende rapport af statlig anerkendte sagkyndige har at blive skrevet på domstolenes sprog, som her er dansk! ( Professorerne har ikke tilkendegivet sig som statslig anerkendte sagkyndige i rapporten. Det plejer man at gøre). Da rapporten kan give anledning til en efterfølgende retslig indsigelse, kan man ikke kræve, at den klagende skal gå til en autoriseret translatør. Dommeren er vel ligeglad med hvad ingeniører kan på fremmedsprog eller ej.

En dansk ingeniør kunne tidligere engelsk og tysk. Nu kan de kun engelsk og det ikke engang på modersmålniveau. En ingeniør som ikke evner at formulere tekniske sammenhæng på sit eget modersmål er på en vis måde en primitiv stakkel.

En gang til og meget langsom. Jeg forsvarer ikke Poul Jakobsens opfindelse, men måden han bliver behandlet på er ikke korrekt. De ansvarlige ledere fra Kystdirektoratet skal gøre alt for at der ikke kan opstå mistanke om korruption. Gør de ikke det, burde de egentlig erstattes af andre. Something is rotten in the state of Denmark er jo ikke en kulturel værdi og berigelse, som bør bevares.

Det er en gammel erfaring, at meget er anderledes foran og bag diget. Et gammelt mundheld fra hertugdømmet Slesvig siger: "De König is wiit wech, un we måkt wat wi wöt". (Kongen er langt borte og vi gør hvad vi vil.)

Læser man Dine argumenter, kan man få indtryk af at Du ønsker at bevare en hvis Ukultur fra Utlandene.

 • 2
 • 6

Hvad man antagelig har ment er ligegyldigt. En afsluttende rapport af statlig anerkendte sagkyndige har at blive skrevet på domstolenes sprog, som her er dansk! ( Professorerne har ikke tilkendegivet sig som statslig anerkendte sagkyndige i rapporten. Det plejer man at gøre). Da rapporten kan give anledning til en efterfølgende retslig indsigelse, kan man ikke kræve, at den klagende skal gå til en autoriseret translatør. Dommeren er vel ligeglad med hvad ingeniører kan på fremmedsprog eller ej.

Da du åbenbart ikke kan angribe rapporten på et fagligt niveau, så kan du altid gå efter noget andet. Det er i dag standard at den slags skrives på Engelsk. Skrives den på Engelsk kan der opstå behov for oversættelse. Skrives den på Dansk vil der med sikkerhed være behov for oversættelse til Engelsk. Så er det lettere at starte med Engelsk.

I øvrigt ville hverken du eller domstolen kunne forstå en Dansk oversættelse, det kræver kendskab til relevant fagsprog. Fagsprog benyttes for at kunne udtrykke sig præcist, lige som f.eks. lægers og juristers fagsprog.

En gang til og meget langsom. Jeg forsvarer ikke Poul Jakobsens opfindelse, men måden han bliver behandlet på er ikke korrekt. De ansvarlige ledere fra Kystdirektoratet skal gøre alt for at der ikke kan opstå mistanke om korruption.

Den anklage må du meget gerne være meget mere præcis med! Kan du forklare i alle detaljer hvad det er som giver mistanke om korruption? Du mener at Poul er behandlet forkert? Præcis hvordan skal det forstås?

Du forsvarer ikke Poul Jakobsen siger du? Men lige som Poul beskylder du andre for korruption! Har du belæg for det, eller er det bare varm luft?

Mvh. Peter

 • 6
 • 3

Kystdirektoratet starter med at udbetale 61,0 mio. kr til sig selv på en kontrakt

for såkaldt basisviden.

Herefter betaler KDI en ekstern leverandør 10 gange prisen for sandfodring og oprensning

KDIs pris med egen sandsuger er 5,0 kr pr kubikmeter, som jeg har dokumenteret i vort tilbud.

KDI betaler nu 48,10 kr pr. kubikmeter for en løsning som aldrig har virket

kan du nu forstå, at der er noget galt Peter

Sådan delte man en mestergris på 800 mio. kr.

Læs nu min præsentation

Intelligent kystbeskyttelse

www.shore.dk

Din troværdig kan man nu selv bedømme.

Du lovede jo at stoppe.

MVH

       Poul
 • 2
 • 5

Christian Nobel er et fiktivt navn og dem er der nok flere af her på siden.

Jamen dog, så er min slægtsbog, som går til til 1732 måske også fiktiv?

Jeg fatter ikke at ingeniøren lader Poul Jakobsen blive ved med at fremføre decideret injurierende udtalelser om navngivne personer i Transportministeriet og Kystdirektoratet.

Og som andre, så er jeg sådan set flintrende ligeglad med Poul Jakobsen som person, men jeg er i den grad ikke ligeglad med at staten har smidt penge ud til en simpel hærværksmand, til metoder der kan sidestilles med Voodoo og Tarotkortlæsning, og at denne fantast bliver ved med at begå hærværk mod staten.

 • 9
 • 2

Lige for at opsummere lærdommen fra Poul Jakobsen: - Kun professorer på DTU har ikke deres nummer på oplysningen - Sandfodring fjerner kun mere sand - KDI har opgivet vestkysten fordi de skærer i sandfodringen - Blå plastikrør koster over 1000 kr. at vedligeholde pr. stk. - Alle ingeniører, som ikke er Poul Jakobsen, er venner med Fredsøe og dybt korrupte - Sætninger læses nemmest når de indeholder dobbelte linieskift - Man refererer til andres indlæg ved at kopiere tekst omkring deres navn - Kan man gøre sandet mere ru, skal man have millioner - Vi hedder faktisk ikke det vi kalder os selv på ing.dk - SIC har fået 76% af 300 000 euro. Derfor virker systemet - Fritse er glad for SIC - Martin Bøgelund, Peter Larsen og Christian Nobel er nogle bimser

Poul Jakobsen er tydeligvis en mand med fornuften i behold, og vi bør derfor købe mange flere blå rør af ham for millioner.

 • 8
 • 2

Hvis det var sandt, så ville der hurtigt være kommet en sag for Klagenævnet for udbud.

Hej Jakob

Det er sandt og det er baggrunden for at vi har anmeldt KDI for Kartelvirksomhed

Du har fuldkommen ret

Det kan umuligt være lovligt.

MVH Poul

 • 1
 • 10

Poul Jakobsen: Kan vi ikke snart blive fri for din snak om dine plasticrør? Lad dog naturen bestemme hvorledes kystlinien skal se ud, og lad os andre i fred. Det er belastende, og du burde med den alder du har, forlængst have trukket tilbage. Det er sygt.

 • 9
 • 2

Forhold dig nu til virkeligheden og hold op med alt dit øvl.

Du bør lære at debattere. En ældre herre som dig, burde vide hvordan man begår sig skriftligt.[/quote]

Fakta er at SIC systemet har stoppe erosionen på vestkysten ved Skodbjerge, Søndervig og Gl. Skagen

Hvor er fakta ? Det er >ikke< din hjemmeside. Det er >ikke< noget du har forfattet. Det kan ikke lade sig gøre at det er fakta. Sådan fungerer verden ikke....

Det er dokumenteret med opmålinger fra uvildige landsinspektører

Godt, hvem er de uvildige landinspektører og hvor har de publiceret opmålingerne ? (Og ja, publiceret alle andre steder end din hjemmeside.) Hvis de vitterligt har dokumenteret det, så få dem til at stå frem. De vil næppe lyve, for det er jo deres eget arbejde de skal stå ved.

Forstå det nu

Så længe du ikke selv forstår at dokumentation af alle mulige og umulige andre end dig selv, er det der er interessant, så er det ret svært for et normalt menneske at forstå. Men det forstår du ikke vel ?

 • 9
 • 3

Godt, hvem er de uvildige landinspektører og hvor har de publiceret opmålingerne ? (Og ja, publiceret alle andre steder end din hjemmeside.) Hvis de vitterligt har dokumenteret det, så få dem til at stå frem. De vil næppe lyve, for det er jo deres eget arbejde de skal stå ved.

Du har vist ikke prøvet så mange online "samtaler" med kreationister og andre skåret over samme læst.

At bede om den salgs målinger giver blot en god lejlighed til at fremkomme med de målinger, hvor der er sket tilvækst (og netop kun dem) i forsøgsområdet. Så vil fantasten kunne fremføre at han har givet dig hvad du bad om (og det ville han faktisk have gjort), og fremover henvis til, at du ikke engang er tilfreds, når du har fået den dokumentation du bad om.

Hvad du bør bede om er ALLE målinger også fra kontrolområder, og en uafhængig statistisk analyse af målingerne, der herud fra viser en signifikant positiv effekt i forsøgsområdet også i forhold til naturlig variation.

I den slags samtaler skal man virkelig holde tungen lige i munden, da man kan være sikker på, at alle spørgsmål bevidst vil blive opportunistisk (fejl)fortolket.

Og så skal du ikke regne med nogen sinde at få de svar på de spørgsmål du fremfører og bestemt ikke forvente at kunne rykke fantasten.

Lige nu synes jeg egentlig at det mest spændende spørgsmål er, hvor alle pengene er blevet af? Det er helt vanvittige summer for at nedspule 100 kroners plastrør i en sandstand.

 • 12
 • 3

Kære Venner

Nu er det sådan at jeg normalt kun befinder mig i den intelligente verden

hvor man fører en fornuftige samtaler.

En debat som denne er der ingen, som har set nogen stedder i verden.

Prøv og ring til Jørgen Fredsøe og sig.

Det er dog fantastisk som de rør de virker rundt i hele verden.

Så får man en oplevelse i lighed med denne debat.

Vi ser hele dette show hver gang Kystdirektoratet er i problemer.

KDI har nu en kartelsag, hvor de starter med at udbetale 61,0 mio. kr til sig selv for basisviden

Effektiviteten af sandfodringen er nu minus 235 %

Forstå det nu venner.

Det show skal ikke fortsætte for skatteborgernes penge.

SIC er klar til at tage over i samarbejde med The Royal BAM Group.

De har en omsætning på 50 milliarder og kan i begynde at diskutere hvor bliver de penge af.

MVH Poul

 • 2
 • 11

Jeg forsvarer ikke Poul Jakobsens opfindelse, men måden han bliver behandlet på er ikke korrekt.

Hvis du ulejliger dig med at læse en smule op, vil du vide at historien i korthed er:

 • en opfinder definerer en alternativ metode til kystsikring.
 • sammen med myndigheden deltager opfinderen i et flerårigt forsøg der skal teste denne metode.
 • forsøget inkluderer en referencekyststrækning.
 • alle parter er enige om at forsøget er rimeligt og relevant sat op.
 • der udpeges 2 faglige eksperter til forsøget, en udpeges af myndigheden mens den anden udpeges af opfinderen.
 • forsøget betales af det offentlige.
 • efter forsøgsperiodens afslutning konkluderer begge de faglige eksperter enigt at den alternative metode ikke har nogen effekt.
 • opfinderen påpeger nogle fejl i den afsluttende rapport, de bliver rettet, men har ikke indflydelse på konklusionen.

Hvad er den - helt præcist - ukorrekte behandling du refererer til?

Efter forsøgets afslutning mener opfinderen at de faglige eksperter er komplet inkompetente - inkl. opfinderens "egen mand". Man kunne jo så spekulere over hvorfor opfinderen udpegede en (angiveligt) inkompetent faglig ekspert ...

Ovenfor er dommeren i den kommende retssag blevet betegnet som en intelligent person. Det mest interessante her, er egentlig kun hvad dommeren (når den forventelige dom falder) bagefter vil blive omtalt som.

Bjørn

 • 7
 • 0

Hej Bjørn

Du er en ærlig mand og et godtroende menneske.

Respekt for det.

Hvis alle i samfundet er som dig, havde vi været mange problemer foruden.

Jeg tog fuldkommen fejl af Burcharth.

Det viste sig at han kunne købes for ussel mønt.

Det vil også blive dokumenteret i retten.( Tredobbelt betaling for timer)

Pengene blev skaffet i KDI ved at undlade 2 søopmålinger i 2006 og 2 søopmålinger i 2007.

500.000 kr.

SIC betalte for strandopmåinger hos Carl Bro A/S kvartalsvis, og måleresultaterne fra 4 opmålinger

blev smidt direkte i papirkurven, samtidig med at vi sad til byggemøder på Nymindegab Kro til en pris

af 86.000 kr pr møde uden måleresultater.

SIC fik aldrig så meget som en retvisende halvårsraport ,selvom der blev bevilget ekstra penge fra

TRM til professorerne.

Det er fakta.

Professor Jørgen Fredsøe er akademisk svindler af værste karat,

som manipulerer med alt når han ikke kan lide de faktuelle resultater.

Det ved han også godt selv. Man begynder jo ikke at lave modelberegninger, når man har faktuelle

data

I modelberegninger blev der ikke taget højde for at PEM modulerne kun er en trigger, som

forårsager at D50 forøges fra 0,2 . 04 mm til 0,7 - 0,8 mm

Det er årsagen til at han bliver så ophidset når man bare nævner navnet Poul Jakobsen

Skandalen sluttede med, at vi selv måtte skrive et paper og fremlægge på ICCE 2008 I Hamburg

Professorerne sad sammen med Per Sørensen på tilhørerpladserne og KDI godkendte efterfølgende

vort paper.

Det var en skandale af dimensioner og KDI ville ikke betale for den fortsatte drift.

No problem

SIC har tjent gode penge i udlandet og vi videreførte anlægget for egen regning og satte moduler i

referenceområde 2 for at vise at vi også kunne standse erosionen i Jørgen Fredsøs hul.

Det blev også en stor success rent teknisk.

Herefter gik Kystdirektoratet 4 år senere løs på anlægget med store gravemaskiner, men kunne ikke finde rørene

på grund af de store tillæg.

Nu skal vi så prøve en Gallilei sag ved retten i Holstebro.

Nu er det sådan at hvis man ikke er enig i en dom kanden appelleres.

Sidste gang vandt jeg sagen mod KDI, som selvmøder i den særlige klageret.

Jeg er fortrøstningsfuld.

Man kan da ikke bare ødelægge et videnskabeligt referenceanlæg fordi man ikke kan lide

resultaterne.

Maskinstormerne i attenhundredtallet kunne jo heller ikke stoppe udviklingen.

Tak for et sobert indlæg Bjørn

MVH Poul

 • 0
 • 8

Herefter gik Kystdirektoratet 4 år senere løs på anlægget med store gravemaskiner, men kunne ikke finde rørene på grund af de store tillæg.

Vil du ikke nok forklare mig hvordan man skulle kunne finde dine rør når du ikke kan fortælle hvor de præcist at begravet og de er fra start af begravet 30 cm ned under stranden? Uanset hvor meget et tillæg der måtte være vil det være nær umuligt at finde de rør uden at skulle lave en masse mislykket udgravninger.

Og hvordan kan du selv vedligeholde rørene (de koster jo ret meget hvert år) hvis du ikke ved hvor rørene er? Eller er sagen den at du godt selv ved præcist hvor de ligger og løbende graver dem op og tjekker om de er i orden men ikke vil fortælle kystdirektoratet de præcise koordinater?

 • 6
 • 2

Hvordan kan det være at Ingeniøren bliver ved med at lade Poul Jakobsen i den grad at komme med stærkt injurierende udsagn om navngivne personer i Transportministeriet og Kystdirektoratet, som er langt under det acceptable niveau?

Mens anfægtelser af Paul Jakobsen resulterer i fjernelse af indlæg.

Kan Ingeniøren tone rent flag?

 • 8
 • 2

Citat: "Hvad er den - helt præcist - ukorrekte behandling du refererer til?"

 1. Jeg savner en klar, for enhver lægmand, forståelig slutrapport på DANSK!! Den skylder de herrer professorer indtil nu.

 2. Poul Jakobsen fører sit patenterede system frem til offentlig test og den skal gennemføres fair, hvad der ikke er sket!

 3. Systemet afviger så fundamental fra en normal drænage og kan derfor heller ikke virke som en sådan. Professorerne burde have sagt nej til forsøgsopstillingen og sparet skatteborgernes penge. Det gjorde de dog ikke. Altså har de selv troet, at der kunne være noget om sagen. At man så i den afsluttende rapport i sammenfatningen trods alt sammenligner med et normalt, horicontalt lagt drænanlæg, er et udsøgt svineri.

 4. Jakobsens lodrette rør med perforationer er angivelig patenteret og ikke bare patentanmeldt. I patentskriftet må der være formuleret den bestående tekniske standard og forbedringen, som kan opnås med opfindelsen. Dermed burde forbedringen, funktionen af de lodrette rørstumper, være det centrale emne for undersøgelsen. Det har man ikke gjort.

 5. En videnskabelig undersøgelse burde afklare, om der i det hele taget er en virkning som påstået og i givet fald om systemet kan forbedres med flere rør eller anden opstilling. Det fremgår ikke af rapporten.

 6. Når Jakobsen betegner funktionen i sit rør som trykudligning, så er den forventede funktion ikke drænagen i sig selv. Røret udløser angiveligt en drænage udenfor røret. Påstanden burde være undersøgt og målt. Men her mangler alt.

 • 3
 • 7

Hvordan kan det være at Ingeniøren bliver ved med at lade Poul Jakobsen i den grad at komme med stærkt injurierende udsagn om navngivne personer i Transportministeriet og Kystdirektoratet, som er langt under det acceptable niveau?

Mens anfægtelser af Paul Jakobsen resulterer i fjernelse af indlæg.

Kan Ingeniøren tone rent flag?

Jeg forstår det heller ikke - som jeg flere gange har hintet, er denne tråd jo på ingen måde relevant for et teknisk tidsskrift - det tekniske i sagen er jo for længe siden blevet sagligt behandlet og afvist som rent "snake oil". Jeghar forsøgt at anmelde et par af Pouls injurierende indlæg - tilsyneladende uden held.

Jeg tror, det er noget så pragmatisk som: Lange debat tråde giver mange "hits" - dermed reklameindtægter for mediet. Jeg tror dog, det på sigt er en meget dårlig investering, da det jo nok til sidst vil få det reelle publikum til mediet til at forlade det.

For mig er det (hvilket ret tydeligt fremgår af mit seneste indlæg) en farce.

mvh Flemming

 • 11
 • 3

Jeg savner en klar, for enhver lægmand, forståelig slutrapport på DANSK!! Den skylder de herrer professorer indtil nu.

De herrer har udført den opgave de fik tildelt. En rapport på Dansk var ikke en del af opgaven.

Poul Jakobsen fører sit patenterede system frem til offentlig test og den skal gennemføres fair, hvad der ikke er sket!

Forklar venligst og detaljeret præcis hvad du finder unfair!

Systemet afviger så fundamental fra en normal drænage og kan derfor heller ikke virke som en sådan. Professorerne burde have sagt nej til forsøgsopstillingen og sparet skatteborgernes penge. Det gjorde de dog ikke. Altså har de selv troet, at der kunne være noget om sagen.

Hvilket de så undersøgte. Opgavestilleren var ministeren og Poul Jakobsen selv!

At man så i den afsluttende rapport i sammenfatningen trods alt sammenligner med et normalt, horicontalt lagt drænanlæg, er et udsøgt svineri.

Jeg kan ikke se hvori svineriet består. Undersøger man et nyt system, er det helt normalt at sammenligne med de referencer man kan finde. Det ville være bemærkelsesværdigt hvis det ikke var sket!

Jakobsens lodrette rør med perforationer er angivelig patenteret og ikke bare patentanmeldt. I patentskriftet må der være formuleret den bestående tekniske standard og forbedringen, som kan opnås med opfindelsen. Dermed burde forbedringen, funktionen af de lodrette rørstumper, være det centrale emne for undersøgelsen. Det har man ikke gjort.

Hvorfor i alverden skulle man dog det??? Opgaven som stillet af ministeren og Poul Jakobsen selv var at undersøge det samlede system!

En videnskabelig undersøgelse burde afklare, om der i det hele taget er en virkning som påstået og i givet fald om systemet kan forbedres med flere rør eller anden opstilling. Det fremgår ikke af rapporten.

RAPPORTEN ER EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE!

Når Jakobsen betegner funktionen i sit rør som trykudligning, så er den forventede funktion ikke drænagen i sig selv. Røret udløser angiveligt en drænage udenfor røret. Påstanden burde være undersøgt og målt. Men her mangler alt.

Man undersøgte det samlede system! Hvis påstanden var sand havde man nok opdaget det ved at se på resultaterne. Men resultaterne viste ingen effekt. Og når systemet overordnet set ikke virker, så er det selvsagt inderligt ligegyldigt om der sker en trykudligning i det enkelte rør eller ej!

Jeg kan tydeligt se på din indlæg at du ikke har nogen som helst faglig baggrund. Hvad er så årsagen til dine upræcise angreb på undersøgelserne? Kender du Poul, eller har du penge i klemme?

Mvh. Peter

 • 9
 • 1

Jakobsens lodrette rør med perforationer er angivelig patenteret og ikke bare patentanmeldt. I patentskriftet må der være formuleret den bestående tekniske standard og forbedringen, som kan opnås med opfindelsen.

Den slags er ikke en del af patent ansøgningen. Har du nogensinde læst et patent? Har du læst PEM patentet? Det er offentligt tilgængeligt, og bidrager ikke med noget nyt her i debatten.

Røret udløser angiveligt en drænage udenfor røret. Påstanden burde være undersøgt og målt. Men her mangler alt.

Helt enig. Det er dog Poul Jakobsens ansvar, ellers må han hyre nogen til det.

Poul Jakobsen fører sit patenterede system frem til offentlig test og den skal gennemføres fair, hvad der ikke er sket!

Det er sket i 3 lande, helt fair, og alle med samme konklusion.

 • 9
 • 2

Citat Peter Larsen: "Jeg kan tydeligt se på din indlæg at du ikke har nogen som helst faglig baggrund. Hvad er så årsagen til dine upræcise angreb på undersøgelserne? Kender du Poul, eller har du penge i klemme?"

Du ved, at Du bare er uhyre uforskammet. At Du kan miste holdning i den grad på grund af mit indlæg taler for sig selv. Du evner ikke at stå over tingene. Du er hysterisk partisk!! Hvorfor???

 • 2
 • 13

Du ved, at Du bare er uhyre uforskammet. At Du kan miste holdning i den grad på grund af mit indlæg taler for sig selv. Du evner ikke at stå over tingene. Du er hysterisk partisk!! Hvorfor???

Jeg konstaterer bare at du ikke har nogen som helst viden at bidrage med. Det er oplagt for enhver som læser dine indlæg.

Jeg synes ærligt talt at dine angreb på de to professorer er ualmindeligt uforskammede!

Mvh. Peter

 • 9
 • 1

Peter Huber:

Citat Peter Larsen: "Jeg kan tydeligt se på din indlæg at du ikke har nogen som helst faglig baggrund. Hvad er så årsagen til dine upræcise angreb på undersøgelserne? Kender du Poul, eller har du penge i klemme?"

@Peter Huber: Jeg finder egentlig spørgsmålene rimeligt relevante - i og med, du er den eneste her på dette såkaldt tekniske forum, der tager parti for dette tåbelig misbrug af skatteborgernes penge.

Systemet er blevet testet - det virker ikke - yderligere traven rundt i det er spild af tid og penge. Hvis det absolut skal videre, må Poul for egen regning og efter aftale med ejer af stranden opføre et referenceanlæg, få uvildige til at lave en teknisk forsvarlig rapport - og blive styrtende rig, hvis det virker. Det er han bekendt ikke blevet endnu - kunne det være et hint - også for ikke teknisk kyndige?

mvh Flemming

 • 12
 • 4

Citat Flemming Rasmussen: "Jeg finder egentlig spørgsmålene rimeligt relevante - i og med, du er den eneste her på dette såkaldt tekniske forum, der tager parti for dette tåbelig misbrug af skatteborgernes penge."

Jeg har flere gange gjort opmærksom på at jeg ikke kan og vil forsvare Poul Jakobsens system.

Når vi nu taler om misbrug af skattepenge, så burde vi i første omgang trække professorerne i ørene. De har deltaget og muliggjort, at der kunne bruges skattepenge i den store omfang. At Poul Jakobsen er bidt af sin idee og forsvarer den med næb og kløer er forståeligt.

Min kritik er, at professorerne kunne have afsløret funktionen på en væsentlig billigere måde, uden at brænde en formue af, hvor de selv kunne fylde lommerne.

Jeg kan heller ikke se at professorerne kan gemme sig bag en videnskabelig nimbus, som de ikke opfylder. Jeg har i mit erhvervsliv været involveret i mange store reklamationssager, hvor modparten var repræsenteret af professorer som sagkyndige og jeg har kunnet få dem pillet ned til normalstørrelse. Problemet er at mange professorer driver den slags eksperticer som "Nebengeschäft" med studenter, uden selv at være 100% aktiv i undersøgelserne. Her kan jeg nævne Fernwärme Forschungsinstitut Hannover, hvor alle danske rørproducenter er medlem.

I øvrigt er det ingen hemmelighed. I Tyskland kan jeg let og uden problemer købe en professor til såvel pro- og contrasiden. Ved den lejlighed har jeg kunnet opleve et institut, hvor en tekniker gennemførte forsøgene og skrev rapporten. Efterfølgende fyldte en sløv fysiker, med 20 semester studietid uden afsluttende eksamen, teksten med latinske fremmedord og vendinger ud fra en ordbog, inden professoren underskrev.

Senere har jeg selv anvendt systemet. Drengene koster ikke så meget.

 • 2
 • 13

Hermed lidt faktuelle oplysninger, idet Per Sørensen igen er anmeldt for hærværk

for mere end 30 mio. kr.

Kriminalitet forældes ikke

Se på www.shore.dk

Kartelsagen i Kystdirektoratet •Mestergris på 800 mio. kr i Kystdirektoratet. •Bagmandspolitiet Kartel •Bekræftelse fra Bagmandspolitiet. •Politianmeldelse mod Per Sørensen.

Der er ikke nogen grund til at lave Nye forsøg, idet KDI har anerkendt vort paper

på ICCE 2008, hvor alle data er kontrolleret af DGE i Vejen

DGE rapporten

MVH

Poul

 • 1
 • 9

Citat Flemming Rasmussen: "Det er nogle meget grove beskyldninger mod navngivne personer, jeg håber, du har dokumentation for dem?"

http://ecobeach.nl/sites/default/files/dom...

vedlagte brochure viser resultat af de nederlandske forsøg. Afgørende her er, at myndighederne, Rijkswaterstraat mener, at et fireårigt forsøg ikke er tilstrækkelig for at kunne udtale sig endeligt. Derfor starter man et nyt tiårigt forsøg et andet sted. Et forsøg som bygger på det første.

Når man sammenligner med forholdene i Danmark, hvor man med magt ødelægger en forsøgsanordning, så ser professorerne med deres indflydelse ikke for køn ud.

I øvrigt skal man ikke dokumentere korruption, hvis man mistænker folk og udtaler sig om det. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, når det ser ud som om! ( Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt). I så fald ligger det til de mistænkte at afkræfte beskyldningen. Om man finder beviser, så man kan dømme personerne er noget helt andet.

 • 1
 • 9

vedlagte brochure viser resultat af de nederlandske forsøg. Afgørende her er, at myndighederne, Rijkswaterstraat mener, at et fireårigt forsøg ikke er tilstrækkelig for at kunne udtale sig endeligt. Derfor starter man et nyt tiårigt forsøg et andet sted. Et forsøg som bygger på det første. Når man sammenligner med forholdene i Danmark, hvor man med magt ødelægger en forsøgsanordning, så ser professorerne med deres indflydelse ikke for køn ud.

Ingen virkning fundet i de Hollandske forsøg. Hvis de alligevel vil have flere forsøg, og selv vil finansiere dem, så lad dem gøre det.

Her i Danmark er det normalt sådan, at hvis en opfinder f.eks. hævder at have opfundet den dybe tallerken, og gerne vil have den afprøvet, så må han selv finansiere forsøgene eller finde en investor som vil. Nu har staten allerede finansieret forsøg som ikke viste nogen virkning. Så er der jo ingen grund til at fortsætte. Hvis Poul selv vil fortsætte, så lad ham finde en strandejer som er indforstået, og lad ham selv finansiere det! At kystdirektoratet fjerner hans rør der hvor han ikke har tilladelse er helt efter bogen.

øvrigt skal man ikke dokumentere korruption, hvis man mistænker folk og udtaler sig om det. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, når det ser ud som om! ( Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt). I så fald ligger det til de mistænkte at afkræfte beskyldningen. Om man finder beviser, så man kan dømme personerne er noget helt andet.

Hvis *'du** offentligt beskylder mig for korruption, så udtager jeg stævning mod dig med krav om erstatning for injurier! Hvis du i den efterfølgende retssag ikke kan bevise at jeg er korrupt, så kommer du til at både dementere offentligt og punge ud!. Det kan aldrig blive min opgave at bevise at jeg ikke er korrupt.

Prøv lige at læse lidt jura!

Og så til noget helt andet: du spurgte mig i et tidligere indlæg:

Peter Larsen, er du personlig involveret i sagen?

Jeg svarede på dit spørgsmål. Så spurgte jeg dig:

Jeg kan tydeligt se på din indlæg at du ikke har nogen som helst faglig baggrund. Hvad er så årsagen til dine upræcise angreb på undersøgelserne? Kender du Poul, eller har du penge i klemme?

Og du svarede:

Du ved, at Du bare er uhyre uforskammet. At Du kan miste holdning i den grad på grund af mit indlæg taler for sig selv. Du evner ikke at stå over tingene. Du er hysterisk partisk!! Hvorfor???

Jeg forstår ikke hvorfor du bliver fornærmet over et spørgsmål som du selv gerne stiller andre???

Så nu stiller jeg dig spørgsmålet igen med en lidt anden formulering, hentet fra Poul Jakobsens tidligere indlæg:

Er du, Peter Huber, Poul Jakobsens nyttige idiot?

Du må aldeles selv om du bliver fornærmet eller ej. Jeg er revnende ligeglad.

Mvh. Peter

 • 9
 • 2

I øvrigt skal man ikke dokumentere korruption, hvis man mistænker folk og udtaler sig om det. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, når det ser ud som om! ( Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt). I så fald ligger det til de mistænkte at afkræfte beskyldningen. Om man finder beviser, så man kan dømme personerne er noget helt andet.

I fald det er undgået din opmærksomhed, så foregår de her ting i Danmark, du ved, den lille sandkalot på toppen af Tyskland, og vi har faktisk vores egen jura så vi ikke behøver at læne os op ad tysk præcedens. Såfremt du i Danmark fremsætter den slags beskyldninger, ligger bevisbyrden helt og holdent på dine skuldre. Her i landet skal en mistænkt ikke bevise sin uskyld, hvordan det foregår længere sydpå skal jeg ikke kunne udtale mig om.

 • 9
 • 0

http://ecobeach.nl/sites/default/files/dom...

vedlagte brochure viser resultat af de nederlandske forsøg. Afgørende her er, at myndighederne, Rijkswaterstraat mener, at et fireårigt forsøg ikke er tilstrækkelig for at kunne udtale sig endeligt. Derfor starter man et nyt tiårigt forsøg et andet sted. Et forsøg som bygger på det første.

At hollænderne drager meget underlige konklusioner ud fra data (se side 10-11) som viser at rørerne er virkningsløse må være deres helt egen sag.

Hvis man ikke teoretisk kan vise hvordan rørerne virker og en test i virkeligheden heller ikke viser nogen virkning, så er det temmeligt ligemeget hvad udenlandske myndigheder mener. Vi spilder heller ikke tid og fælleskassens penge på at undersøge virkningen af homøopatisk medicin fordi det er bredt “accepteret" i Tyskland eller laver store undersøgelser af virkningen af bønner fordi det er et vigtigt spørgsmål i visse stater i USA.

Højest ville det være et sjov øvelse i nogle universitetsstudiers undervisning i statistik. Når man her kom frem til at der ikke var nogen virkning af nogen af delene, så ville man heller ikke sige “Hmm. Der er ingen forskel imellem dem der fik fortyndet vand og dem der fik rent vand/dem der blev bedt for og dem der ikke blev bedt for, det kalder på yderligere undersøgelser”.

Selfølgelig, hvis der viste sig at være signifikant forskel på bønner/ikke bønner, fortyndet vand/ikke fortyndet vand eller rør/ikke rør (og statistikken blev gået efter for fejl), så kan man overveje yderligere forsøg (ud fra devisen om at være marginal åben for revolutionerende resultater), men det er jo mildt sagt ikke tilfældet her, hvor det ikke er sandet, men den kontrollerede evidens imod rørerne, der hober sig op.

 • 6
 • 1

Min kritik er, at professorerne kunne have afsløret funktionen på en væsentlig billigere måde ...

Lad os lige gribe fat i den første del af den sætning (og lade injurierne ligge for nu).

Hvis hr. Huber ulejliger sig med at orientere sig lidt om sagen, vil han efter ganske få minutters læsning være klar over at forsøget var aftalt til at løbe fra 2005 - 2008. Herefter har begge faglige eksperter så konkluderet, at der ikke var nogen effekt af den alternative metode.

Kystdirektoratet har så ladet rørerne sidde i yderligere nogle år for at se, om der mon alligevel skulle være en effekt på lidt længere sigt. Nu rydder de så op - her i Danmark er vi (til hr. hubers behagelige orientering) nået til 2014 ...

Siden Hr. Huber så åbenbart kan se en billigere metode til at efterprøve opfinderens alternative metode til kystsikring, og samtidig mener at den aftalte prøveperiode var for kort, er det på sin plads, at give hr. Huber lejlighed til at beskrive hvordan han mener det skulle kunne lade sig gøre ...

Bjørn

 • 7
 • 1

Det er en klassisk fejl når man begynder forsøg at ændre på forsøgsparameterne undervejs, når man ikke får det ønskede resultat.

Man havde aftalt en forsøgsperiode på tre år og det viste ikke signifikant resultat. Hvis man så siger "nå det var ikke langt nok, vi forlænger forsøget og ser hvad der sker om et par år”, så undergraver man selve matematikken bag statistikken.

På et eller andet tidspunkt får man et signifikant resultat ud af resultaterne og så har man pludseligt “bevist” en virkning. Klassisk selvbedrag hvis man har en stærk forventning om et bestemt udfald og begynder at jagte efter det.

 • 8
 • 1

Tilbage til Danmark

Der er enighed om at anlægget er SIC's ejendom, som står på tredjemands jord.

Kystdirektoratet har forsøgt at fjerne anlægget, men kunne ikk finde modulerne på

grund af de store sandtillæg.

Modulerne sidder i dag ca. 1 meter nede i stranden.

Som det er dokumenteret har KDI forsøgt at ødelægge det nordlige referenceområde med

revlefodring.

Pris 34,0 mio. kr.

Jørgen Fredsøe og Per Sørensen laver modelberegninger og lukker øjnene for

faktuelle måledata.

SIC metoden er en videnskabelig anerkendt metode, som blev fremlagt på ICCE 2008 I Hamburg

Professorerne og KDI var tilhørere.

Der er ikke gjort indsigelse imod vort paper.

Anlægget er etableret på foranledning Transportministeren og Transportudvalget

og der er ingen tidsbegrænsning.

Denne sag er mere end pinlig.

Gallelei fandt ud af at jorden var rund og blev slæbt for retten

Det ville systemet ikke acceptere.

Poul Jakobsen bliver også slæbt for retten fordi fjolserne ikke kan lide de opnåede resultater

SIC har stoppet erosionen på vestkysten

MVH

              Poul
 • 2
 • 11

På et eller andet tidspunkt får man et signifikant resultat ud af resultaterne og så har man pludseligt “bevist” en virkning. Klassisk selvbedrag hvis man har en stærk forventning om et bestemt udfald og begynder at jagte efter det.

Det er forøvrigt en meget typisk fejl. Når man ser 'nye undersiger viser at ...' i ekstra bladet, er det typisk den her fejl som har skabt en artikel der viser noget utroligt.

Fx. fandt man i USA engang ud af, at folk der bor i nærheden af højspændingsledninger i en bestem by har højere risiko for kræft. De havde så også højere risiko for at hedde Paul. Og i nabobyen var statistikken lige omvendt. Alligevel skabte det en enorm debat om at højspændings ledninger skulle være sundhedsskadelige, og huspriserne faldt i området.

At hollænderne drager meget underlige konklusioner ud fra data (se side 10-11) som viser at rørerne er virkningsløse må være deres helt egen sag.

Lige for god ordens skyld, skal det nævnes at der var 3 hollandske aktører i sagen.

Rijkswaterstaat: Ansvarlig for kystsikringen. BAM Group: Entrepenøren på opgaven (SIC var kun underleverandør). Deltares: Asvarlig for den videnskabelige evaluering af projektet.

I dag er ingen af dem enige. Deltares har afvist at rørene virker. Rijkswaterstaat udbetalte bonusen fordi stranden faktisk voksede. Den voksede dog mere i reference området, så Rijkswaterstaat har ikke udtalt andet, end at testene ikke rigtig viste noget konkret. BAM Group mener til gengæld at rørene har en indflydelse, og henviser til et master projekt som mener at sandet er mere grovt i test-området (forfatteren giver dog op overfor at udregne et confidence interval, så ligner noget makværk af en thesis).

 • 6
 • 0

Gallelei fandt ud af at jorden var rund og blev slæbt for retten

Det ville systemet ikke acceptere.

Så er der crackpot bingo! Al evidens viser, at når en diskussion bliver lang nok, så går sandsynligheden for at en crackpot sammenligner sig selv med Gallilei asymptotisk mod 1 :)

 • 10
 • 3

Endnu en gang - hvordan kan det være at Ingeniøren tillader Poul Jakobsen at kalde andre for bimse og det der er værre, mens indlæg der omhandler PJ's mentale tilstand bliver fjernet?

Det er en farce, og det undrer mig virkelig at Ingeniøren i den grad lader sig trække ned i sølet af Poul Jakobsen.

Dette burde være et teknisk, fagligt baseret, medie, ikke et samlingssted for tarotkortlæsere, åndemagere og Voodoo udøvere!

 • 11
 • 2

Så er der crackpot bingo! Al evidens viser, at når en diskussion bliver lang nok, så går sandsynligheden for at en crackpot sammenligner sig selv med Gallilei asymptotisk mod 1 :)

Jeg synes, du er for hård Jens.

Det kan da ikke undgå at fylde mig med en vis national stolthed, at vi her har en mand så visionær, at han kan sammenlignes med Gallilei - og samtidigt så underholdende, at han kan sammenlignes med W.C. Fields (qua mit tidligere indlæg http://youtu.be/YpjpST98FVc ).

Sommetider er det nu godt at være dansker ;o))

mvh Flemming

 • 8
 • 3

Det er en farce, og det undrer mig virkelig at Ingeniøren i den grad lader sig trække ned i sølet af Poul Jakobsen.

Christian: Du har ganske ret: Det er en farce, så jeg har taget konsekvensen og bidrager kun med at forsøge at gøre det sjovere. Der har jo på intet tidspunkt været skyggen af sagligt teknisk indhold i tråden.

Min holdning var meget tidligt i tråden at undlade at "fodre troll'en" - for på den måde at lade den dø en stille død - men det var der åbenbart ikke konsensus om, så nu videreføres den som netop: en farce.

Jeg er dog - som dig - meget undrende overfor ing.dk's ageren her ???

mvh Flemming

 • 7
 • 3

Læs nu politianmeldelsen imod Per Sørensen. Det er der 107 som har gjort siden igår og KDI har været inde 7 gange. efter at vi lagde anmeldelsen på vor hjemmeside.

Jeg er en af de 107. Jeg læste den for at få et godt grin. Jeg blev ikke skuffet!

Du fremlægger i anmeldelsen ikke skygge af bevis for at dine rettigheder eller tilladelser er overtrådt, eller at de i det hele taget eksisterer eller er gyldige i perioden. Din anmeldelse er til grin.

Mvh. Peter

 • 10
 • 2

Hej Peter

Forstå det nu

Projektlederen Per Sørensen revlefodrerede ind referenceområde 1 for 30,4 mio- kr.

Der var ikke tale om en planlagete sandfodringer.

Det er det der hedder hærværk for 30,4 mio. kr ude i samfundet kære Venner

Det er også dokumenteret at Burcharth fik dobbelt betaling, da jeg bortviste ham fra projektet, da han flyttede referencelinjen på klittoppen

Jo penge hjælper på mange ting her i samfundet

Læs nu lige politianmeldelsen på Per Sørensen 1 gang til på

www.shore.dk

under kartelsagen

MVH

                           Poul
 • 1
 • 10

Jeg skrev:

I øvrigt skal man ikke dokumentere korruption, hvis man mistænker folk og udtaler sig om det. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, når det ser ud som om! ( Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt).

Rene Hansen:

I fald det er undgået din opmærksomhed, så foregår de her ting i Danmark, du ved, den lille sandkalot på toppen af Tyskland, og vi har faktisk vores egen jura så vi ikke behøver at læne os op ad tysk præcedens.

Ja, ja, store mester! Kulturen kom beviselig sydfra til Danmark, og bortset fra små lokale specialiteter gennemføres alle EU harmoniseringer, så alt bliver ens.

Hvis Du havde læst opmerksom, så står der - Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt. Anklagemyndigheder formulerer ikke lovene. Men de kan nægte at anklage for injurier. Frankfurts hovedanklager var forkæmper for korruptionsbekæmpelse, og det er ikke muligt, hvis enhver med en klage kan lukke kæft på en Informant, som kan give fingerpeg. Derfor missionerede han for, at folk frimodigt kan ytre mistanken.

Som ung ansat på entreprenørsiden kunne jeg erfare, hvordan prisaftalesystemet med bestikkelse til bygherrens ledende fungerer.

Korruption er en forbrydelse mod samfundet og det er forkasteligt eller bare dum blåøjethed af iagtagere, at nægte det, hvis en sag viser de typiske tegn.

 • 1
 • 11

Efter at have læst din anmeldelse flere gange... Så melder der sig et spørgsmål.

Hvem er "Danmarks private kystdirektorat"?? Det står jo øverst på hver eneste side..

 • 7
 • 1

Peter Huber:

Kan Du ikke lade være med at skrabe bunden? Den slags kommentarer er da ækelt!

Mener du det? - Jeg synes, der er ekstremt relevant, at kigge på, hvordan en person, der kalder stort alle for enten bims eller dybt kriminelle. selv er skruet sammen. Se evt. http://ing.dk/artikel/notat-opfinder-forso... for debat om det påståede skrivemaskinekasteri og deraf følgende polititilhold - og ikke mindst det påståede terroriseringforsøg på Nymindegab Kro.

M.h.t. "bunden": Hvis jeg skal derned, skal jeg vist først forbi alt dit ævl om tyske retsinstanser - eller hvad? ;o)

Som sagt flere gange før af flere debattører: Denne tråd er en farce - og mine inputs er kun beregnet til at bidrage til at understrege dette - det teknisk faglige har der aldrig været noget af.

mvh Flemming

 • 10
 • 3

Man kan bare søge på

Poul Jakobsen, og patent så kommer alle mine patenter frem

MVH

              Poul
 • 1
 • 7

Hej FlemmingFlemming

Flemming du lyver jo og bør bortvises fra debatten

Du ved det udmærket selv.

Dine indlæg har ingen troværdighed

MVH

Jeg hedder altså kun Flemming og ikke FlemmingFlemming Flemming.

Jeg ved ikke andet end det, der står i den tråd, jeg henviser til - er det usandt Poul ? Har du aldrig kastet med skrivemaskiner? Har du aldrig fået omtalte polititilhold? Hvis ikke, hvorfor har du så ikke protesteret dengang, siden du er så ærekær nu? - Jeg forstår det ikke?

Hvad troværdighed angår, tror jeg nu nok, mine aktier er i noget højere kurs end dine ;o))

mvh Flemming

 • 9
 • 2

Flemming Rasmussen

Som sagt flere gange før af flere debattører: Denne tråd er en farce - og mine inputs er kun beregnet til at bidrage til at understrege dette - det teknisk faglige har der aldrig været noget af.

Thomas Djursing har lagt emnet ud til debat. Ingen af debattørerne har fremført en sober forklaring af virkemåden af det Jakobsen har patenteret, og hvad test af funktionen har givet. Det burde da i hvertfald være grundlag for debatten, hvis den skal have nogen som helst ingeniørvidenskabelig værdi.

Alt for mange debattører har derimod bare prøvet at føre Poul Jakobsen frem i manegen. Når han så sidder med røven i stegepanden er det da toppen af hykleri at beklage det tekniske niveau og så selv bare smide en klat ekstra smør i panden.

M.h.t. "bunden": Hvis jeg skal derned, skal jeg vist først forbi alt dit ævl om tyske retsinstanser - eller hvad? ;o)

Du har skrabt bunden her i tråden!!! Hvad Du på vejen derhen har mødt er sagen uvedkommende, men i Din meningsløse bemærkning skulle lige lidt antitysk stemning med.

Nu har Poul Jakobsen informeret mig hvordan man kan finde hans patenter, uden at han har tilføjet nogen bemærkninger. Når der så i samme øjeblik kun kommer negative tommeltotter, så viser det da bare at ing.dks progromgang er undervejs med "teknisk" lynching.

 • 1
 • 7

Ingen af debattørerne har fremført en sober forklaring af virkemåden af det Jakobsen har patenteret

Kan ikke se hvorfor det er vores opgave at forklare hvordan hans PEM rør virker. Vi tror jo netop ikke på at de virker.

og hvad test af funktionen har givet

Jo, det har du fået at vide i flere indlæg i sober tone. Men du har valgt at ignorere samtlige seriøse indlæg, og udelukkende forholde dig til de humoristiske indlæg. Hvis du ikke magter at deltage i "debatten" med andet end påstande som ikke gør andet end illustrere at du intet ved om ingeniørkundskab, jura eller patenter - så bør du nok ikke råbe så højt som du gør.

Nu har Poul Jakobsen informeret mig hvordan man kan finde hans patenter

Jeg ville have smidt dig et link, men "let me google that for you" er desværre nede.

 • 6
 • 1

Peter Huber:

M.h.t. "bunden": Hvis jeg skal derned, skal jeg vist først forbi alt dit ævl om tyske retsinstanser - eller hvad? ;o)

Du har skrabt bunden her i tråden!!! Hvad Du på vejen derhen har mødt er sagen uvedkommende, men i Din meningsløse bemærkning skulle lige lidt antitysk stemning med.

Du læser ikke så godt indenad - vel ?

Jeg skrev hvis jeg skal derned - underforstået, at det er jeg langt fra kommet - jeg kan ikke engang se ned til dit niveau endnu ;o)

At jeg skelner mellem tysk og dansk lovgivning, er da vist kun antitysk i en temmelig snæversynet analyse af det skrevne, for det var på ingen måde tiltænkt. Kun anført som som en bemærkning om, at man naturligvis ikke kan fremføre, hvorledes dansk retspraksis er, med henvisning til tyske normer - eller er det for svært forstå?

At ingen indtil nu har kunnet komme med en teknisk forklaring på, hvordan "systemet" virker, kunne du måske tage som et hint: Det virker ikke, hvilket er undersøgt i hoved og røv (pardon my french) - kun "bimse mennesker" søger videre i denne blindgyde.

Du skriver andetsteds, at du har en teknisk baggrund og har arbejdet som rådgiver - dette har jeg mere end svært ved at tro - du vil i hvert fald ikke stå først i køen over folk, jeg søger råd fra - og din fortsatte deltagelse i denne tråd er i den grad et bidrag til min konklusion om, at den er en farce.

mvh Flemming

 • 10
 • 3

Vil du ikke godt svare på mit simple spørgsmål??

Hvem er "Danmarks private kystdirektorat" ?

Simple spørgsmål svarer du generelt ikke på! Men kommer med en sviner til "en eller anden"

Forstå det nu

Mvh

 • 7
 • 1

God fornøjelse med debatten

Vi skal lige en tur til Lønstrup og se efter

Per Sørensesns sandfodring, hvor sandet var skylletiI havet

inden arbejder var færdigt.

MVH

                  Poul
 • 2
 • 6

Alt for mange debattører har derimod bare prøvet at føre Poul Jakobsen frem i manegen. Når han så sidder med røven i stegepanden er det da toppen af hykleri at beklage det tekniske niveau og så selv bare smide en klat ekstra smør i panden.

Det er jeg nu meget ked af at høre. Jeg mener ikke jeg på noget tidspunkt har forsøgt at føre Poul Jakobsen nogen steder hen af komiske årsager. Poul Jakobsen har ikke svaret på et eneste teknisk spørgsmål til hans løsning med andet end referencer til ulæselige rapporter fyldt med teknisk nonsens. Når man forsøger at få klart svar på dele af disse rapporter får man blot at vide man er dum at høre på og ikke bør deltage i debatten eller direkte personlige angreb fra Poul Jakobsen.

Hans salgsmateriale vil han hellere ikke kommentere på til trods for gentagende spørgsmål som ikke er besvaret i selvsamme materiale. Generelt er hans materiale fyldt med tal og påstande uden kilder og han beskylder gerne enhver der står ham i vejen for ting han ikke har nogen beviser for (fx kartel virksomhed, professorer der er uredelige).

Du skal passe på med at begynde at tro på noget af det der kommer fra Poul Jakobsen. Han slynger ud med tons af fakta og tal hvor halvdelen kun er nogen han selv kan tjekke og resten er nogle som er meget svære at validere. Derfor han man den tendens til at tro at små bidder af det han siger (især det der bliver gentaget igen og igen) har noget sandhed over sig men det er altså på ingen måde tilfældet.

Og hvad bygger jeg dette på? Jo, jeg har forsøgt at validere samtlige påstande Poul Jakobsen er kommet med og ved alle der har været muligt at tjekke er det direkte løgn eller en meget fordrejning af sandheden. Der har ikke været et eneste tal eller konklusion fra Poul Jakobsen hvor jeg har tænkt "han har faktisk ret her".

Hvad Poul Jakobsen er dygtig til er at udnytte at hvis man bare gentager noget nok gange er der nogen der begynder at tro dette pludselig har en større værdi end noget andet. Der er sikkert nogen der efterhånden begynder at tænke "hm måske er der noget galt ved kystdirektoratet" men husk nu på at alle de tal og fakta i ved om denne sag kommer fra Poul Jakobsen selv. Manden der ikke engang vil svare på et eneste spørgsmål der er afledt af noget der står i de rapporter han selv refererer konstant til. Manden der mener at besøgende på hans hjemmeside direkte kan læses som antal personer der støtter hans sag. Manden der mener at hvis en IP adresse er registreret i samme by som Kystdirektoratet har hovedsæde i så er det kystdirektoratet der er vilde med hans løsning.

Jeg har som sagt forsøgt gentagende gange at spørge Poul Jakobsen om indhold i de rapporter han har skrevet. Jeg har læst dem alle og jeg har læst alle rapporter der omhandler hans rør og som er skrevet af andre end ham selv. Der er tons af fejl og direkte pinlige rapporter af elendig kvalitet. Lad os lige tage et eksempel.

Efter Poul Jakobsen mente at de to professorer lavede en forkert konklusion i deres rapporter blev der lavet følgende rapport som skulle validere resultaterne fra Poul Jakobsen og konkludere at de to professorer tog fejl (og her må du, Peter Huber, være tilfreds for den står på dansk):

http://shore.dk/Faglig%20vurdering%20af%20...

Rapporten gennemgår de resultater der er kommet og forsøger at forklare hvordan professorer tager fejl. Lad os bare lige starte med at sige at mange formuleringer er komplet til grin og bør slet ikke være i en videnskabelig rapport:

"For sjov prøvede vi gennemstrømningen via luftventilen, som rørene er udstyret med. Her fik vi faktisk en gennemstrømning på 0,8 liter pr. minut. Måske har professoren misforstået hvordan rørene er anbragt "

Hvor mange tekniske rapporter har i læst hvor man bruger begrebet "for sjov"? Vi har lige nogle andre:

"... Og det var jo godt nok ikke meget. Men kan det passe?"

"Nu har vi ikke et computerprogram, der egner sig til sådanne beregninger, så vi prøvede røret af i praksis. Det er også tit nemmere og bedre."

"Det er utilgiveligt at de 2 professorer har tilladt KDI at sandfodre 700 meter ned i det nordligste referenceområde, så området reelt ikke længere kan fungere som et videnskabeligt kontrolområde." (hvornår er tekniske rapporter blevet til et spørgsmål om at tilgive?)

Og en af de bedre:

"Afslutningsvis skal vi ikke undlade at bemærke, at den sædvanligt anvendte kystsikring i form af sandfodring vel egentlig ikke er særlig effektiv – men kostbar. Derfor ville alternativer faktisk være kærkomne – både set ud fra en synsvinkel som naturvidenskabsmand og som skatteyder."

Rapporten omhandler på ingen måde økonomien i sandfodring så denne bemærkning (som findes i konklusionen) er så langt væk som man kan komme. Det er utroligt at DGE som ingeniørvirksomhed vil have deres navn på sådan en rapport.

"Med baggrund i ovenstående udredninger anbefaler vi, at det etablerede testanlæg overgår til permanent drift og at referenceområderne udbygges med trykudligningsmoduler."

Hvilken udregning? Hele rapporten sabler bare to professorer ned men kommer samtidig med at evt. vurdering af systemer til kystsikring er komplekse. Samtidig nævnes der flere steder at der faktisk er behov for yderligere målinger så hvordan fanden man så tilsidst kan konkludere at et anlæg skal gå i permanent drift uden overhovedet at kunne sige hvordan systemet virker er udover min fatteevne.

Rapporten tager tilsidst kun udgangspunkt i at finde kritikpunkter mod de målpunkter der viser at rørerne ikke fungerer men tjekker på ingen måde fakta omkring de målpunkter som viser rørerne fungerer. Det vil sige man laver altså kun en validering af et subset af data og laver så en konklusion der dækker alle data. Det vil sige rapporten er udelukket lavet med henblik for at kunne lave en konklusion for at rørene virker.

 • 11
 • 3

Det vil sige man laver altså kun en validering af et subset af data og laver så en konklusion der dækker alle data.

Man kan også undre sig over, hvorfor der ved nogle forsøg kun kigges på sandkornenes størrelse, andre steder klithøjder, men sjældent den reélle mængde sand.

Har endda set en rapport, hvor han påstår at der er forøgede sandmængde, fordi strandklitten er vokset sig større og længere ud. Det var dog tydeligt, at det blot var stranden som var blevet mindre.

 • 4
 • 2

Jakob Bang,

Efter Poul Jakobsen mente at de to professorer lavede en forkert konklusion i deres rapporter blev der lavet følgende rapport som skulle validere resultaterne fra Poul Jakobsen og konkludere at de to professorer tog fejl (og her må du, Peter Huber, være tilfreds for den står på dansk):

Det er ikke et spørgsmål om Peter Huber er tilfreds. En rapport til kunden skrives i kundens sprog. Jeg har aldrig oplevet andet.

DGE har da afleveret en let forståelig rapport og fair påpeget de grove fejl, som professorerne begik. Jeg ville ikke have benyttet ordet "utilgivelig", men noget der ligner "standeswidrig". "Sjov" er det heller ikke, hvis en Professor ikke kan måle vandgennemstrømningen i et rør. En opgave som enhver VVS lærling kann klare. Her har forfatteren vel villet undgå ordet Skandale.

 1. Citat: "Ved naturvidenskabelige undersøgelser er målet at finde mønstre og tendenser i det ofte kaotiske billede af udviklingen. Denne analyseform er ikke tydelig i de to professorers rapporter".

 2. "Samlet kan det derfor konkluderes, at de to rørområder klarer sig betydelig bedre end de to nordligste referenceområder."

 3. "Det bemærkes, at der ikke er udført flyopmåling i jan. 2008. Med henblik på en fyldestgørende vurdering af det samlede 3-årsresultat burde en sådan opmåling foreligge, idet det kun herved er muligt at dokumentere hvorvidt erosion fra forstranden har medført materialeflugt til havet eller til landsiden."

 4. "Det nævnes, at der findes huller i den yderste revle og, at revlen mangler i visse områder (se f.eks. Fredsøe, side 1-16, fig. 1.10A). Den manglende ydre revle angives at være årsag til den kraftige erosion i REF 2. Nu forholder det sig imidlertid således, at der på intet tidspunkt mangler en ydre revle."

 5. "Vi kan ikke tilslutte os de to professorers konklusioner om, at der ikke kan ses en effekt af rørene. Tværtimod viser data’ene, at der findes en signifikant effekt."

 6. "Med baggrund i ovenstående udredninger anbefaler vi, at det etablerede testanlæg overgår til permanent drift og at referenceområderne udbygges med trykudligningsmoduler."

Jeg mener at det hermed er bevist, at det danske sprog med sine fagudtryk er velegnet til ingeniørvidenskabelige beskrivelser. Da professorerne dog havde valgt et fremmedsprog, startede alarmklokkerne hos mig med det samme. Rådgivende ingeniørfirma DGE's arbejde burde repekteres meget mere af ingeniører her i tråden, da DGE påpeger delvis basale fejl som professorerne begik.

At en dansk minister finder sig i det, er dog særlig forunderlig.

 • 3
 • 8

Det er ikke et spørgsmål om Peter Huber er tilfreds. En rapport til kunden skrives i kundens sprog. Jeg har aldrig oplevet andet.

Man skriver rapporten på det sprog som er læseligt for målgruppen. Målgruppen omfatter Danmark, Sverige, Holland, Sydafrika, Australien med flere. Skriver man på Dansk kan de fleste ikke læse rapporten. Skriver man på Engelsk kan alle læse rapporten. Det er logik for perlehøns.

Jeg har i mit professionelle virke skrevet mange rapporter på Engelsk, også til Danske kunder. På Engelsk efter kundens udtrykkelige ønske!

Hvad er egentligt dit ærinde? Betaler Poul dig for din støtte?

 • 7
 • 1

Kære Venner

Forstå det nu

Projektlederen Per Sørensen revlefodrerede ind referenceområde 1 for 30,4 mio. kr.

Der var ikke tale om en planlagete sandfodringer.

Det er det der hedder hærværk for 30,4 mio. kr ude i samfundet kære Venner

Det er også dokumenteret at Burcharth fik dobbelt betaling, da jeg bortviste ham fra projektet, da han flyttede referencelinjen på klittoppen

Jo penge hjælper på mange ting her i samfundet

Læs nu lige politianmeldelsen på Per Sørensen 1 gang til på

www.shore.dk

under kartelsagen

MVH Poul

 • 0
 • 7

Peter Huber (hvad er der med folk der ønsker at kritisere mig også skal vælge at skrive mit navn forkert. Det er en bevist handling når man gør det på skrift hvor man nemt kan læse modpartens navn og det er lugter af barnlig opførsel):

Du har glemt at forholde dig til at rapporten udelukket tager udgangspunkt i at finde fejl i de målinger som bruges som beviser for rørene ikke virker men der drages på ingen måde tvivl ved de målinger der viser rørene virker. Der undersøges ikke om der er problematiske forhold der gør sig gældende ved målingerne ved rørene.

Du bør også ligge mærke til at man har taget et lille delsæt af måleresultaterne og forholdt sig til disse. Hvis man læser den oprindelige rapport fra de to professorer er der taget langt flere målinger end der forholdes sig til i den rapport DGE har udarbejdet. Ved at udplukke bestemte værdier kan man altså nemt manipulere med resultatet.

Sproget i DGE's rapport er ikke på niveau med hvad man vil forvente af en ingeniørvirksomhed der skal lave et fagligt stykke håndværk. Men dermed siger jeg ikke at dansk ikke kan bruges som sprog i ingeniørrapporter. Jeg siger bare at DGE ikke har gjort det som man bør forvente af professionelle.

Men allervigtigst synes jeg faktisk Jørgen Fredsøe forklarer sig glimrende hvorfor DGE rapporten er komplet hul i hovedet:

http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/tru/...

Fx er der denne glimrende forklaring på hvorfor gennemstrømning af røret er komplet hul i hovedet at måle på den måde DGE har gjort det:

"DGE udførte forsøget ved at hælde vand gennem røret oppe i fri luft, altså ikke nedgravet i strandens sand. Dette er da at gøre grin med alt og alle, PJ kunne jo så bare fjerne bundproppen fra rørene, så ville røret fungere endnu bedre – hvis man skulle følge denne logik."

"DEN ENESTE MÅDE AT MÅLE OM DER FOREGÅR DRÆNING GENNEM RØRET ER AT MÅLE STRØMNINGEN GENNEM ET NEDGRAVET RØR: DETTE KAN GØRES FOR CIRKA EEN PROCENT AF PRISEN FOR ET NYT STORSKALA FORSØG"

Der nævnes også den datafejl som Poul Jakobsen konstant nævner og hvis man skal tro på Jørgen Fredsøe (kan ikke se hvorfor man ikke skulle det) så drejede det sig altså om forkerte målinger fra det firma som Poul Jakobsen selv anbefalede og fejlene var så små at de knap nok kunne ses på graferne.

Peter Huber, vil du ikke nok selv forsøge at tjekke op på fakta i denne historie. Poul Jakobsen har ikke talt sandt på noget tidspunkt så hvorfor skulle han pludselig have ret i videnskabelig uredelighed? DGE som blev hyret af Poul Jakobsen er derimod helt tydelige hvad angår hvad deres agenda er.

Det lykkedes Poul Jakobsen og DGE at forfatte en rapport som journalister nemt kunne æde og politikerne kunne blive så forvirret over at de forlanger sagen skal genoptages. Det er så tydeligt at DGE er købt til at fremprovokere Poul Jakobsens agenda at jeg ikke forstår at du kan sige de fortjener ros for deres håndværk.

 • 7
 • 1

Jeg var ved Lønstrup (Harerenden)

idag og kunne konstatere at sandfodringen har været en meget stor success

Der var 2 grabbe sand tilbage 2 kubikmeter

Projektet har kun kostet 250.000 kr, som skal betales af grundejerne.

Her narrede KDI grundejerne, men skatteyderne undgik at betale for denne skandale

MVH

                     Poul
 • 1
 • 9

Vi tager den lige en gang til

Kære Venner

Forstå det nu

Projektlederen Per Sørensen revlefodrerede ind referenceområde 1 for 30,4 mio. kr.

Der var ikke tale om en planlagete sandfodringer.

Det er det der hedder hærværk for 30,4 mio. kr ude i samfundet kære Venner

Det er også dokumenteret at Burcharth fik dobbelt betaling, da jeg bortviste ham fra projektet, da han

flyttede referencelinjen på klittoppen

Jo penge hjælper på mange ting her i samfundet

Læs nu lige politianmeldelsen på Per Sørensen 1 gang til på

www.shore.dk

under kartelsagen

MVH

Poul

 • 1
 • 7

Forstå det nu Poul. Dette er kun din vinkel af sagen og indtil der er afsagt endelig dom så ved vi ikke om du har ret i din anklage. Der er på intet tidspunkt i denne debat været nogen grund til at stole på det du siger så derfor vælger jeg (og nok også de fleste) lige at tage din anmeldelse med ro indtil vi har hørt hvad politiet siger til den.

Det er meget fint du er helt stålsat på du har ret men det kræver nu en dom for at kunne sige det med sikkerhed. Fx er dine beviser ret ringe og du har ikke dokumentation på halvdelen af de påstande du kommer med (og en stor del af dine påstande i anmeldelsen er som sådan også helt uden relation til anmeldelsen hvilket bare gør det værre for politiet at finde hoved og hale i det du skriver).

Held og lykke med sagen. Håber du kan acceptere det svar du får fra politiet uanset hvad vej det vender. Jeg tvivler på at politiet er med i samme kartel som du påstår kystdirektoratet står bag.

 • 7
 • 1

Det er forøvrigt en meget typisk fejl. Når man ser 'nye undersiger viser at ...' i ekstra bladet, er det typisk den her fejl som har skabt en artikel der viser noget utroligt.

Fx. fandt man i USA engang ud af, at folk der bor i nærheden af højspændingsledninger i en bestem by har højere risiko for kræft. De havde så også højere risiko for at hedde Paul. Og i nabobyen var statistikken lige omvendt. Alligevel skabte det en enorm debat om at højspændings ledninger skulle være sundhedsskadelige, og huspriserne faldt i området.

Det er derfor jeg ikke spiser grønne Jelly Beans

http://xkcd.com/882/

Jeg har desværre været nødt til at sætte mig ind i forskningen omkring kræft og diverse lægemidler og kost. Og man ved bare at der er noget galt når det påstås at et forsøgsmedicin viser lovende tendenser fordi den signifikant har øget overlevelsestiden hos 23-27 årige halskræftramte, der spiser en kulhydratfattig kost.

 • 4
 • 2

Hej Jacob

Du mangler jo enhver form for realitetssans i lighed med Jørgen Fredsøe, når du ikke vil acceptere at

det er hærværk at pumpe sand ind i et reference område, som man skal sammenligne med i et

videnskabeligt projekt

Per Sørensen brugte 30,4 mio.kr af vore penge til formålet.

MVH Poul

 • 1
 • 9

Er man uden form for realitetssans hvis man ønsker at få begge versioner af en historie for derefter at konkludere hvem der har ret? Kunne det tænkes at Jørgen Fredsøe havde en anden vinkel på historien som kunne forklare episoden? Fx kunne det tænkes at der var tale om en fejl som Jørgen Fredsøe ikke direkte havde noget at gøre med ligesom de to professorer ikke havde noget at gøre med den regnefejl der opstod pga. de målinger de fik udleveret havde fejl i sig?

Hvor mange mio. kr. der blev brugt til dette formål er som sådan ligegyldigt når det drejer sig om at finde ud af hvad der skete i denne episode. Du vil jo nok stadig ikke have accepteret at der blev pumpet sand ind i referenceområdet hvis det kun havde kostet 200.000 at pumpe sandet ind?

Indtil videre har vi kun hørt alle informationer fra din vinkel og når man så finder andre kilder så peger de underligt nok altid i retning af du mangler realitetssans. Men det forklarer du ved at alle er en del af kystdirektoratets kartel.

 • 6
 • 0

Hvis nu man gør sig den ulejlighed at læse anmeldelsen og dokumentationen

kan man se at der er pumpet 1.050 kubikmeter sand ind i referenceområde 1 i testperioden

Januar 2005 - januar 2008.

Det skal man ikke være professor for at se

Ja man tror ikke at der er sandt men det er det

Se selv anmeldelsen på

www.shore.dk

under punktet kartel

MVH

Poul

 • 1
 • 7

Hej Jakob

Du bliver meget ked af at høre sandheden

Jeg udbetalte 6.000 kr i løn til mig selv om måneden

Det var 72.000,00 kr om året i 3 år.

Det er så 216.000 kr på 3 år.

Professorerne fik deres årsløn fra staten på ca. 600.000 årligt

Det var 1,8 mio. kr.

Så fik hver professor udbetalt 750.000 kr privat for at arbejde i arbejdstiden

Det var 2.550.000 til Burcharth og 2.550.000 til Fredsøe.

Fjolserne fik således udbetalt 5.100.000 for at lave 2 rapporter med 1794 regnefejl

Det var de samme regnefejl i begge rapporter.

Kystdirektoratet fik udbetalt 3,3 mio. kr til dækning af deres store udgifter til Søopmåling mv.

Fonden fik udbetalt 3,0 mio kr til dækning af vore omkostninger med at rette endeløse fejl i de

såkaldte ekspertrapporter, samt drift og vedligeholdelse af anlæget

Kystdirektoratet brugte 30,4 mio. kr på at sandfodre ind i referenceområde 1 som er beskrevet i

anmeldelsen mod Per Sørensen

Krigsførelse imod idealister har altid været dyrt for samfundet.

Lad nu være med at begynde og græde fordi du ikke kan lide sandheden

Som det fremgår af anmeldelsen dobbeltfakturerede Burcharth også en del af sine timer.

MVH

Poul

 • 0
 • 8

Sandfygning Kun tørt sand fyger. Hvis man kan "forstyrre" vandbindingen på forstranden, kan sandet begynde at fyge. Der skal såmænd ikke så meget til. Kørsel, endda på cykel, ridning m.m. At rørene kan gøre det synes muligt. Det er ikke vandstrømningens mængde, alene det at de ødelægger vandbindingen, giver effekten. Jeg har tidligere sammenlignet med en sukkerknald, som kan suge kaffe lodret op. Forstranden kan ofte være som en overdemensioneret sukkerknald, og for at dræne den, skal der altså andet en en kæp til, som professor Fredsø mener. En harvning ville derimod have en god effekt. At rørene ved Bjerregaard har haft en - for normale mennesker, som bestyrelsen i grundejerforeningen - synlig virkning, har foreningen jo offentligt skrevet. De er jo i området, hvilket næppe ret mange af debattørerne er eller har været. Mange af dem skal vist google stednavnene for at få "lokalkendskab" mvh. Jens

 • 1
 • 2

Kære Venner

Jens Høj er jo inde på en meget væsentlig ting

nemlig klitopbygningen i rørområderne.

Ved Skodbjerge er klitopbygningen 25 kubikmeter pr. meter

pr. år i rørområderne.

Det betyder at der er føget 200 kubikmeter sand pr. meter ind i

baglandet på 8 år.

Det ser man også meget tydeligt, når man går til stranden ved Skodbjerge

Kommunen har nu gennemgravet klitterne, idet det var umuligt at køre over klitterne længere

Man skal ikke være professor for at se resultatet ved Skodbjerge, at SIC systemet er verdens

mest effektive kystbeskyttelsessystem.

Det er grunden til at KDI bevidst beggår hærværk på vore anlæg

og nu skal Gallilei metoden også anvendes.

Det er pinligt men sandt.

MVH

                        Poul
 • 0
 • 6

Hej Jakob

Du bliver meget ked af at høre sandheden

Jeg udbetalte 6.000 kr i løn til mig selv om måneden

Det var 72.000,00 kr om året i 3 år.

Det er så 216.000 kr på 3 år.

Professorerne fik deres årsløn fra staten på ca. 600.000 årligt

Det var 1,8 mio. kr.

Så fik hver professor udbetalt 750.000 kr privat for at arbejde i arbejdstiden

Det var 2.550.000 til Burcharth og 2.550.000 til Fredsøe.

Fjolserne fik således udbetalt 5.100.000 for at lave 2 rapporter med 1794 regnefejl

Det var de samme regnefejl i begge rapporter.

Kystdirektoratet fik udbetalt 3,3 mio. kr til dækning af deres store udgifter til Søopmåling mv.

Fonden fik udbetalt 3,0 mio kr til dækning af vore omkostninger med at rette endeløse fejl i de

såkaldte ekspertrapporter, samt drift og vedligeholdelse af anlæget

Kystdirektoratet brugte 30,4 mio. kr på at sandfodre ind i referenceområde 1 som er beskrevet i

anmeldelsen mod Per Sørensen

Krigsførelse imod idealister har altid været dyrt for samfundet.

Lad nu være med at begynde og græde fordi du ikke kan lide sandheden

Som det fremgår af anmeldelsen dobbeltfakturerede Burcharth også en del af sine timer.

MVH

Poul

Kære Poul

Det ville være interessant HVIS du havde gravet dit plastaffald ned på de danske strande uden at få penge for det. MEN det er jo ikke tilfældet vel ? Du har ødslet de danske skatteyderes penge væk på virkningsløse fantasiprojekter, som du nu må komme med den ene efter den anden historie for at forsvare. Kom nu med fakta ! Hvor er de uafhængige rapporter ? På din hjemmeside er der jo intet brugbart i den forbindelse, hvilket flere af debattørerne har konstateret. Giv os nu nogle fakta - gerne inden jeg er færdig med at tørre tårerne væk fra det sidste grineanfald, over dit seneste indlæg.

 • 6
 • 0

Jacob Bang

Men allervigtigst synes jeg faktisk Jørgen Fredsøe forklarer sig glimrende hvorfor DGE rapporten er komplet hul i hovedet:

Nu skal man ikke blande tingene sammen. Der er nemlig flere aspekter i sagen.

 1. Der er den rent teknisk videnskabelige side der skal afsløre funktionen af en opfindelse.

 2. Den kommercielle side, hvor et foretagende, med sit produkt og den hermed forbundne tjenesteydelse, har accepteret at stille sig en sammenlignende test.

Til 1. På Kattegatcentret i Grenå findes en afdeling for børn, hvor de kan få en fornemmelse af hav og strand. I en af montrene kan man stikke en knyttet næve i vandet og presse den ned på sandbunden, uden at den synker i. Man kan så starte en lille pumpe, som pumper en lille smule vand nedefra gennem sandbunden. Nu ryger man med næven gennem hele sandbunden.

Et lille vandtryk nedfra kan altså destabilisere en strandbred.

Ser man på den stigende vandstand fra kystlinien til klitfoden, kan med ret formode, at der virker et ugunstigt vandtryk nedefra på strandoverfladen, som skal kunne være maksimal modstandsdygtig overfor bølgerne.

Nu findes der to muligheder. Man kan reducere vandtrykket ved at bortlede det højere stående vand med drænrør. Drænrør købes i byggemarkedet og brugsanvisningen siger, at de skal nedlægges vandret med en lille hældning. Dem konkurrerer Jakobsen ikke med!

En anden mulighed er, bare at fjerne vandtrykket under strandoverfladen og lade vandet risle som vanligt gennem sandet. Poul Jakobsen kalder sine rør for et trykudligningssystem. Det vil betyde, at hans specialrør bare er en regulator for varierende vandtryk i forbindelse med "systemet strandbred".

Systemet strandbred med sine imponderabilier i sammenspil med vejrforholdene er den ukendte størrelse. Derfor er det forståeligt at nederlandske Rijks Waaterstraat siger, at de har vundet en del erkendelser, som berettiger et yderligere testforsøg på 10 år

En gammel kybernetisk regel siger, at man skal kende systemet inden man dimensionerer regulatoren. I Jakobsens tilfælde betyder det, at man bør vide alt om strandens opbygning og hydraulske forhold, inden man har fundet et optimum for mængde og placering af trykudligningsunits, og det kan kun ske ved langvarige feltforsøg.

Til 2. Poul Jakobsen, som ingenør og "Ole Opfinder" med hele sin personlig adfærd er total uinterressant. Hans firma som deltager i markedskonkurrencen åbner helt andre muligheder. Det er kun sandopspuling på den ene side og mindre sandopspuling plus vandtryksudliningssystem på den anden.

Firmaet har indvilliget i et feltforsøg. Det er i princippet en sammenlignende produkttest. Bliver testen ikke gennemført korrekt, pga manipulationer, så har man et problem indenfor markedsføringsloven.

Prof. Fredsø vægrer sig at behandle Jakobsensystemet som et trykudliningssystem , men som et drænagesystem, som han så i offentligheden laver grin med. Han medvirker ifølge DGE i manipulationer ved feltforsøget.

Hvis hele dette gedemarked var bleven kørt i Sydslesvig på øen Sylt, ville Jakobsens klage ved Handelsdomstolen i Hamburg kunne have lydt: -Gemeinschaftlich betrügerische Manipulation eines Produkttests in Verbindung mit Geschäftsschädigung und Rufmord.

Sammenligningen med at kosteskafte har samme effekt som Jakobsens trykudligningsrør, letter bare bevisførelsn overfor domstolen, at manden er forudindtaget og dermed inhabil.

I sagen ligger, uafhængig af systemets egnethed, et stort skadeerstatnings -potentiale pga. uprofessionel behandling af feltforsøget.

 • 2
 • 7

Ser man på den stigende vandstand fra kystlinien til klitfoden, kan med ret formode, at der virker et ugunstigt vandtryk nedefra på strandoverfladen, som skal kunne være maksimal modstandsdygtig overfor bølgerne.

Og da sand som bekendt er porøst, og tillader vand at passere, vil trykudligning ske helt automatisk gennem sandet. Et lodret stående rør forbundet til ingenting vil, ifølge Arkimedes lov, hverken gøre fra eller til.

Peter Huber, modtager du betaling fra Poul Jakobsen for din støtte?

 • 9
 • 1

Hej Peter

Du skriver her at du ikke forstår målingerne med tryksonderne i stranden,

Du skriver også at du ikke forstår at sandet bliver grovere i de trykudlignede områder.

Du forstår heller ikke at når abl forøges bliver sandet mere tørt på stranden

Du respekterer ikke laserscan af sandmængden i klitterne

Det hjorde Professor Jørgen Fredsøe heller ikke

Det skyldes manglende uddanelse

Så kort kan det siges

MVh

                        POul
 • 0
 • 7

En anden mulighed er, bare at fjerne vandtrykket under strandoverfladen og lade vandet risle som vanligt gennem sandet. Poul Jakobsen kalder sine rør for et trykudligningssystem. Det vil betyde, at hans specialrør bare er en regulator for varierende vandtryk i forbindelse med "systemet strandbred".

Og det vil du gerne sådan ha' lov at sige på ing.dk hvor alle kan læse hvad du skriver? Ja ok, man vælger jo selv hvor man vil stille sig med bar røv!

Der er to muligheder.

 • Enten er sandet porøst hele vejen til overfladen. Og så gør røret absolut ingen forskel overhovedet, da vandet allerede løber gennem sandet.

 • Der er et for vand uigennemtrængeligt lag i stranden, som røret gennembryder. Så skal vand løbe gennem røret for at trykket kan udlignes? Men der løber intet vand gennem røret, og JP har sjovt nok modsat sig at der foretages målinger af vandflowet i rørene. Men JP har også skrevet, at det slet ikke er nødvendigt med vandflow gennem røret, for at systemet virker. Systemet fungerer åbenbart ifølge JP selv via ren magi.

Hvor mange vandbarrierer tror du selv at der er i en sandstrand opbygget af ensartet sand? Hvor meget forskel tror du selv at et 6 cm rør gør på 1000 m2 ?Som en af professorerne bemærker, så ville det, hvis ideen var korrekt, være langt mere effektivt (i størrelsesordene flere tusinde gange mere effektivt) at grave nogle huller et par meter på hver led og fylde med sten.

Umiddelbart lyder systemet som rent fup og fidus. Og alle målinger viser at systemet er rent fup og fidus. Altså på linie med snakeoil, pendulering, krystalhealing, jordstråler og andet af værste skuffe

Hvorfor er du interesseret i at forsvare noget der er åbenlys svindel?

Hvordan kan politikere være så snot dumme at de støtter noget, som ethvert tænlende menneske ved et øjekast kan se er svindel? Hvorfor er ingen politikere blevet stillet til politisk ansvar for at have støttet det?

Og hvor bliver de 600.000 kr af, som det koster om året at vedligeholde et anlæg bestående af nedgravede plastrør, som der absolut intet skal gøres ved, efter at de er nedgravet?

Jo, der er skam mange interessant spørgsmål. De har bare intet at gøre med om noget der rent fup, skulle vise sig at virke!

 • 10
 • 2

Hej Peter Du skriver her at du ikke forstår målingerne med tryksonderne i stranden, Du skriver også at du ikke forstår at sandet bliver grovere i de trykudlignede områder. Du forstår heller ikke at når abl forøges bliver sandet mere tørt på stranden Du respekterer ikke laserscan af sandmængden i klitterne Det hjorde Professor Jørgen Fredsøe heller ikke Det skyldes manglende uddanelse Så kort kan det siges MVh

Som jeg forstår dig, har du aldrig indset at sand er porøst, og at sand derfor ikke kan optræde som barriere for tryk.

Konklusionen er uhyre enkel: sand hindrer ikke trykudligning, og følgelig kan der ikke være noget tryk at udligne. Sandet vil altid være i hydrostatisk balance. Trykudligningsrør er snake oil.

 • 6
 • 2

Jens Olsen

Og det vil du gerne sådan ha' lov at sige på ing.dk hvor alle kan læse hvad du skriver? Ja ok, man vælger jo selv hvor man vil stille sig med bar røv!

Ja!!!!!!!

Og nu skåret ud i pap for et selvbestaltet geni: Jeg har ingen steder udtalt mig om hvorvidt Poul Jakobsens trykudligningsystem kan fungere eller ej. Kan Du fatte det og tage det til efterretning een gang for alle?

Jeg faldt over Jeres verbale lynchning uden at I kunne bidrage med noget videnskabeligt vedr. "systemet strand". Det er en uacceptabel, skammelig opførsel.

Jeg kan kun anbefale Poul Jakobsens firma at kontakte en dygtig advokat indenfor markedsføringsloven og klage ved Sø- og handelsretten i København. Måske med en erfaren nederlandsk handelsret- advokat i baghånden. Herning er det forkerte sted.

Sådan som det hele nu ser ud, så bliver det en selvgænger med rigtig mange penge i erstatning.

Tråden her, med de mange hadske personlige angreb mod patentholderen dokumenterer fint overfor domstolen, hvilken personlig skade man har tilføjet ham og dermed firmaet.

Ingen vil jo købe en stump trykudligningsunit, hvis allene ingeniørkollegaer her i ing.dk angriber folk på den uværdigeste måde. Folk, som bare mener at sagen ikke er undersøgt til bunds.

 • 2
 • 6

Peter Larsen

Peter Huber, modtager du betaling fra Poul Jakobsen for din støtte?

NEJ !!!! Jeg kender ikke Poul Jakobsen eller hans firma. Og jeg kan for tiden ikke sige om jeg nogensinde ville ønske at drikke en øl sammen med ham. Jeg var rådgivende maskiningeniør og var med til at bygge Danmarks første søgående fjernvarmeledning gennem sundet fra Masnedøværket til Vordingborg. Det hele endte med at søledningen satte sig fast og ikke kunne ekspandere mere. Gute Hoffnungshütte -koncernen betroede mig med reklamationsundersøgelsen.

Her kom jeg for første gang i berøring med danske "Sandeksperter" og deres skråsikre udtalelser. Det er ikke sjovt at blive konfronteret med en sammenspist og delvis korrupt horde, som støtter gensidig løgnehistorier.

Med den baggrund har jeg sympati med en mand som kæmper fortvivlet mod en uredelig behandling ved et feltforsøg. Mere er der ikke i det.

Personlig har jeg fået det indtryk, at Du på en eller anden måde er involveret i korruptionen. Du efterlader i hvert fald det indtryk ud fra Din agressive argumentation. Som udenforstående hænger man sig ikke så langt ud ad vinduet.

 • 2
 • 7

Det er ikke et spørgsmål om Peter Huber er tilfreds. En rapport til kunden skrives i kundens sprog. Jeg har aldrig oplevet andet.

At du personligt ikke har oplevet andet behøver vel ikke betyde at kunden i dette tilfælde rent faktisk har bedt om en rapport skrevet på engelsk - for at lette kommunikationen med udenlandske partnere. F.eks. er alle baggrundsrapporter til Femern Bælt udarbejdet på engelsk og kun syntese rapporter er udarbejdet på dansk og tysk (og engelsk). Så det foregår faktisk i den virkelige verden.

DGE har da afleveret en let forståelig rapport og fair påpeget de grove fejl, som professorerne begik. Jeg ville ikke have benyttet ordet "utilgivelig", men noget der ligner "standeswidrig". "Sjov" er det heller ikke, hvis en Professor ikke kan måle vandgennemstrømningen i et rør. En opgave som enhver VVS lærling kann klare. Her har forfatteren vel villet undgå ordet Skandale.

Hvor er dokumentationen for de grove fejl. DGE rapporten er et partsindlæg bestilt og betalt af PJ. Hvorfra ved du at 'fair påpeget de grove fejl, som professorerne begik' er korrekt - er det din egen vurdering eller viderebringer du bare DGEs konklusioner? Hvis det er din egen konklusion hvad baserer du den så på? Har du læst de oprindelige rapporter? Hvis du ikke har vil jeg til din orientering gøre opmærksom på at rapporten indeholder et 25 sider DANSK resume og konklusion (sammenlignet med 14 sider i DGE notatet). Der udover er der ca. 80 siders engelsk rapport samt en samling af appendices på knap 100 sider.

Dit korstog i denne tråd er sandsynligvis ud fra de bedste intentioner men med din mangel på kendskab til hele denne sag (både fagligt og historisk/politisk) - som har varet i mere en 10 år - er du desværre blevet en af 'de nyttige idioter' som PJ skamløst benytter til sit korstog mod alle der er ham underlegen (dvs. 99% i denne tråd) og som ikke er enige i at PEM burde kaste en Nobelpris af sig.

Du argumenterer med at du ikke forsvarer PEM da du ikke kender noget til det. Men hvad er så dit egentlige ærrinde? Er det at forsvare 'den lille mand' mod systemet? Hvis det er tilfældet kunne man vel forvente at du havde sat dig så meget ind i sagen at du faktisk vidste at 'den lille mand' i dette tilfælde er en skamløs person der vil benytte enhver mulighed for at fremme sin egen sag. Det er jo ikke naturgivet at sympatien skal deponeres hos 'den lille mand'!

At en dansk minister finder sig i det, er dog særlig forunderlig.

Det virkelig sørgelige er at lokale politikere ser PEM som en mulighed for at profilere sig og derfor rejser sagen (endnu engang) på landspolitisk plan. Og så er det selvfølgelig også sørgeligt at ministeren ikke turde sige fra - men - ligesom dig Peter Huber - blev en af de nyttige idioter!! Der kom så heldigvis en ny minister.

 • 11
 • 1

Og nu skåret ud i pap for et selvbestaltet geni: Jeg har ingen steder udtalt mig om hvorvidt Poul Jakobsens trykudligningsystem kan fungere eller ej. Kan Du fatte det og tage det til efterretning een gang for alle?

Ja, jeg kan da sagtens se, at du aldrig har skrevet, at du er sikker på at skidtet virker. Til gengæld har du gentagne gange udtryk tvivl om hvorvidt muligheden for at det virker kan afvises. Eller med andre ord du mener, at det måske virker. Det er i høj grad i en udtalelse om hvorvidt det virker. Kan Du fatte det og tage det til efterretning een gang for alle?

Alle vi andre har for længst afskrevet det som svindel og humbug (eller i den venlige udlægning som ønsketænkning).

 • 10
 • 1

Karsten Bolding

At du personligt ikke har oplevet andet behøver vel ikke betyde at kunden i dette tilfælde rent faktisk har bedt om en rapport skrevet på engelsk - for at lette kommunikationen med udenlandske partnere. F.eks. er alle baggrundsrapporter til Femern Bælt udarbejdet på engelsk og kun syntese rapporter er udarbejdet på dansk og tysk (og engelsk). Så det foregår faktisk i den virkelige verden.

Femern Bælt er et projekt mellem to nationer og yderlig involverede nabonationer med indsigelsesrettigheder. Derfor engelsk og tysk.

Mig bekendt kræver et feltforsøg ved den danske kyst ikke udenlandske myndigheders samtykke. Dansk er her vel det eneste vigtige sprog!

Engelsk rapport er kun nødvendigt, hvis Jakobsens udenlandske kunder ønskedes påvirket. Hvis de danske professorer endda personlig har givet den negative rapport til udenlandske kunder burde de få alvårlige problemer.

Det virkelig sørgelige er at lokale politikere ser PEM som en mulighed for at profilere sig og derfor rejser sagen (endnu engang) på landspolitisk plan. Og så er det selvfølgelig også sørgeligt at ministeren ikke turde sige fra - men - ligesom dig Peter Huber - blev en af de nyttige idioter!!

Jeg er bare Advokatus Diaboli. Om det er til nytte for Poul Jakobsen vil tiden vise. Derfor er betegnelsen "nyttig idiot" meningsløs.

Såvel den danske offentlighed, såsom politikerne har krav på en seriøs afslutning af feltforsøget, og det er beviselig torpederet.

Også en nederlandsk minister var involveret i forsøget i Nederlandene. Den nye forsøgsopstilling bygger på erfaringerne fra den gamle og skal vare 10 år.

Som normalbegavet ingeniør kan man altså ikke støtte et manipuleret feltforsøg. Hvor er vi henne????

Lad os se hvad den rigtige domstol, Sø- og Handelsretten, siger til sagen.

 • 2
 • 8

Som normalbegavet ingeniør kan man altså ikke støtte et manipuleret feltforsøg. Hvor er vi henne????

Der er ikke så mange som støtter Poul Jakobsens manipulationer. At han manipulerer forsøgsresultaterne er til overflod bevist.

Mig bekendt kræver et feltforsøg ved den danske kyst ikke udenlandske myndigheders samtykke. Dansk er her vel det eneste vigtige sprog!

Når man skriver en rapport til en kunde, så bruger man det sprog som kunden har valgt!

Såvel den danske offentlighed, såsom politikerne har krav på en seriøs afslutning af feltforsøget, og det er beviselig torpederet.

Torpederet af Poul Jakobsen, ja.

Første og vigtigste fejl i sagen var at staten gav støtte til forsøgene. Det burde aldrig være sket. Som ejer af patentet er det Poul Jakobsens egen opgave at udføre forsøg, og naturligvis for egen regning. Det kan aldrig være statens opgave.

 • 5
 • 0

Dansk er her vel det eneste vigtige sprog!

Har du hørt om koncernsprog og engelsk.

Vi skriver stort set alt fagligt på engelsk, medmindre der i en bestemt sammenhæng udtrykkeligt bedes om dansk.

Vi aftaler julefrokost på dansk, vi skriver følgebreve på dansk, og vi skriver til menigmand på dansk, men vi forventer, at alle, der kan forstå et fagligt indhold, som en selvfølge kan læse ( og i almindelighed også skrive) en normalt og rimeligt engelsk. Er der bare een udlænding til et møde, vil vi tale engelsk, og selv hvor alle deltagere taler dansk, vil referatet ofte komme på engelsk.

Man kan ikke have et kvalificeret job i ret mange danske virksomheder uden at beherske engelsk i skrift og tale , så få det lært kammerat og hold dit sprog vedlige.

Lars :)

 • 5
 • 2

Indlæg i denne tråd - og stadig ikke skyggen af teknisk information ;-) - den uendelige farce fortsætter

Ville det være en ide, hvis jeg begynder at sælge pølser og popcorn herinde?

Mvh Flemming

 • 7
 • 4

Professor Jørgen Fredsøe troppede op i projektgruppen med 2 røde sodavand, som han mente vi

skulle hælde ud iI et referenceområde og i et trykudlignet område

Ja sikke dog en ide. Brug af farvet væske eller vand med radioaktive sporstoffer er jo en almindelig metode til at undersøge væskebevægelse. Det ville jeg heller ikke ha' syntes om hvis jeg var dig. Det ville jo ret umidddelbart give et indtryk af, om der var forskel i vandflowet de to steder!

Du skriver også at du ikke forstår at sandet bliver grovere i de trykudlignede områder

Wow, det vil jo så sige at alt det småkornede er skyllet væk og kun det grove er tilbage. Altså en tilbagegang i sandmængde! Eller også er det tegn på en tilgang. Hvem ved; det er jo bare et adhoc argument du lige har fundet på, når nu ikke andet kunne understøtte, at der skulle være en tilgang.

Den dag du så mener at materialet er blevt mere finkornet, så kan jo tilgengæld argumentere med, at det er fordi alt det ny finkornede materiale maskere det oprindelige grove. Med den rette kreative tilgang, så kan man antid finde et argument der tilpasser virkeliheden til hvad man ønsker den skal være. Sådan, way to go (eller til glæde for Peter Huber, - måde at gå)!

 • 7
 • 1

Jeg er bare Advokatus Diaboli. Om det er til nytte for Poul Jakobsen vil tiden vise. Derfor er betegnelsen "nyttig idiot" meningsløs.

Nej - Peter Huber - det er du ikke. At spille djævlens advokat kræver indsigt - og den har du ikke! Dit forsøg på at gøre det har reduceret dig til 'en nyttig idiot' og har ikke haft anden effekt end at dreje diskusionen væk fra det væsentlige (den totale mangel på evidens for nytten af PEM) - til det helt ligegyldige - hvilket sprog der er benyttet i afrapporteringen.

 • 6
 • 1

Sådan, way to go (eller til glæde for Peter Huber, - måde at gå)!

Meine lieber Freunde,

warum in aller Welt bezahlt der dänische Staat eigentlich jedes Jahr 500.000.000 dänische Kronen, damit deutsche Kinder in Schleswig Holstein die dänische Sprache erlernen?

Diese Geld ist doch auch sinnlos vergeudet, wenn Ihr mit Eurer eigenen Sprache wie die Säue umgeht.

Umgekehrt sollte man sich bemühen, die dänische Nebensprache nicht weiter in eine ungenaue, ambivalente Mickey Mouse Sprache verkommen zu lassen.

Ich nehme im übrigen hier nicht an der Debatte teil wegen des geistigen Hochstandes, der hier zelebriert wird. Nein, ich will als alter Mann ganz einfach eine erlernte Sprache nicht vergessen.

Wobei man, nebenbei bemerkt, oft einen besseren Service bekommt, wenn man an der dänischen Westküste die Eingeborenen mit einem herrischen Deutsch anspricht. So ein bischen zackig, mit rollendem R.

Man kan ikke have et kvalificeret job i ret mange danske virksomheder uden at beherske engelsk i skrift og tale , så få det lært kammerat og hold dit sprog vedlige. Lars :)

dit sprog??? eller det engelske??? Geht's sprachlich nicht ein wenig genauer???

 • 1
 • 6

Kære Poul

Du har ikke svaret de 2 gange, som jeg har bedt dig om at fremlægge fakta Du har ikke svaret på hvad din uddannelsesmæssige baggrund er.

Jeg synes faktisk, at du er temmelig meget bagud. Men du har måske travlt med at grave rør ned ?

 • 5
 • 3

Alle ved nu at SIC systemet er videnskabeligt anerkendt

og verdens mest effektive kystbeskyttelsessystem

ICCE Hamburg 2008

Der er ikke gjort indsigelse imod vore papers,

idet alle datapræsentationer er korrekte og konklusionerne er i overenstemmelse med analyser og

data

Professor Hans Falk Burcharth og Professor Jørgen Fredsøe samt KDI var tilhørere på conferencen

Professorernes rapporter, som var udarbejdet i samarbejde med KDI var kasseret, som værdiløse

betalingsrapporter uden videnskabelig betydning.

MVH Poul

 • 1
 • 7

Alle ved nu at Kystdirektoratet har opgivet at stoppe erosionen på den jyske vestkyst

idet havet har taget 481 kubikmeter pr meter af forstrand og klitter

efter en investering på 2 miliader kr. over 28 år.

Vi spilder derfor vore penge.

Selv trollene må kunne forstå det.

Man skal i hvert fald ikke være professor at kunne forstå det.

Man kan bare bruge Chr. Hansens regnebog stk 1

som reference.

Regnestykket er uddybet i præsentationen

Intelligent kystbeskyttelse på www.shore.dk

SIC og The Royal BAM Group er klar til at tage over

MVH

           Poul
 • 1
 • 8

Læs nu min præsentation Venner

inden i sender negative likes

Erosionen på vestkysten er 4 mio. kubikmeter pr år

Det giver 112 mio. kubikmeter på 28 år.

KDI pumper 59 mio. kubikmeter sand ind på 28 år

Ergo resultatet er negativt med 53 mio. kubikmeter

efter en investering på 2 milliarder.

Det er klart for enhver i den intelligente verden, at det

show kan ikke fortsætte.

Transportudvalget kunne godt forstå det, idet regnestykket var simpelt

Forstå det nu

MVH

Poul

 • 1
 • 6

Poul Jakobsen 14 minutter siden Ironi Det her er ikke ironi

Det er faktuelle oplysninger

MVH

Poul

Kan se at du postet 3 indlæg, siden mit sidste indlæg, uden at du har svaret. Det kan vist kun tolkes, som at du ikke kan eller vil svare. Men sådan har det vel været nu over flere dage.

 • 8
 • 1

KDI har nu brugt 2 milliarder på sandfodringsforsøg på vestkysten på 28 år

Er det ikke på tide at vi får bare lidt nytænkning,

som ikke behøver at være systematisk hærværk på vore anlæg

MVH

Poul

 • 1
 • 7

Hej Jakob

Svarene finder du på www.shore.dk

Prøv og læs den faglige vurdering fra DGE

som har gennemgået alle data.

Det evner du vist ikke, hvis der er dig som ikke kan trække 2 tal fra hinanden

Problematikken er meget simpel

MVH Poul

 • 1
 • 7

Re: Ironi Hej Jakob

Svarene finder du på www.shore.dk

Prøv og læs den faglige vurdering fra DGE

som har gennemgået alle data.

Det evner du vist ikke, hvis der er dig som ikke kan trække 2 tal fra hinanden

Problematikken er meget simpel

MVH Poul

Der er ingen dokumentation på din hjemmeside ! Det er jo netop det jeg og flere andre gang på gang har påpeget. Fremlæg nu fakta, uafhængige rapporter osv. Osv. Dette er et site for ingeniører. Vi elsker fakta og tal der kan regnes videre på, og dokumenteres/konkluderes ud fra.

Forøvrigt har ingeniører jo netop papir på, at vi er gode til at "trække 2 tal fra hinanden" men også efterfølgende at kunne vurdere om resultatet er realistisk. Hvad har du - Poul ?

 • 5
 • 3

Hej Jakob

Prøv nu at læse den faglige vurdering

DGE rapporten

Den er på dansk, så den må du kunne forstå

www.shore.dk

MVH

Poul

Den er på dansk, så den må du kunne forstå

 • 1
 • 8

Forøvrigt har ingeniører jo netop papir på, at vi er gode til at "trække 2 tal fra hinanden" men også efterfølgende at kunne vurdere om resultatet er realistisk.

Hej Jakob

Har du været på stranden ved Skodbjerge, Søndervig og Gl Skagen

Kan besvares med ja elller nej.

Hvor mange penge har du brugt på opmålinger på lokaliteterne

de sidste 10 år.

Se venligst præsentationen

Sandfodring Jyske Vestkyst virker ikke.

www.shore.dk

New development in the coastal protection scandal in Denmark

•The Director of the Coastal Authority in Denmark Jesper Holt Jensen has resigned..

•Tilbud på Fællesstrækningen.

•Sandfodring Jyske Vestkyst virker ikke.

Uddyb venligst dit vurderingsgrundlag Jakob!!!!

MVH

Poul

 • 1
 • 8

Anmeldelse for. overtrædelse af straffelovens paragraf 291- Hærværk for 30,4 mill.kr mod SIC projektet ved Skodbjerge. Jeg indgiver hermed politianmeldelse mod Kystteknisk chef Per Sørensen samt Kystdirektør Jesper Holt Jensen for systematisk hærværk på SIC projektet ved Skodbjerge tæt samarbejde med professor Jørgen Fredsøe DTU.

Dette her en en alvorlig sag

Vicedirektør Carl Christian Munk Nielsen og den juridiske Chef Vinnie Vestergaard

har også forladt Kystdirektoratet

Kom nu lige tilbage til virkeligheden Venner

MVH Poul

 • 1
 • 9

Hej Jakob Prøv nu at læse den faglige vurdering DGE rapporten Den er på dansk, så den må du kunne forstå www.shore.dk MVH Poul Den er på dansk, så den må du kunne forstå

Jamen Poul jeg læser den gerne på både dansk, tysk og engelsk. Og såmænd fik jeg nok også fundet forståelsen på fransk. Men det ændrer jo ikke ved den manglende faglige dokumentation ! Og det ændrer heller ikke ved, at du ikke svarer de konkrete spørgsmål, som jeg og andre har stillet. Fortrænger du bare virkeligheden eller hvad ?

Hvor mange af vores skattekroner har du brugt på dine fantasiprojekter ?

 • 7
 • 2

Poul Jakobsen 1 time siden

Hvem er Christian Nobel

Jeg bliver mere og mere overbevist om, at Christian Nobel på denne side er Jørgen Fredsøe

Kan vi få dette spørgsmål opklaret ?????????????

Når jeg analyserer Christian Nobels adfærd, er det som at møde Jørgen Fredsøe igen

Der er ingen forskel

MVH Poul

 • 1
 • 8

Hej Jakob

Du er en megt klog mand, som nu har forstået at havet har taget 481 kubikmeter pr meter af

vestkysten over de sidste 28 år

Prisen er 2 milliarder

Hvem er Christian Nobel ??

Du må vide det Jakob

MVH

POul

 • 1
 • 9

Hej Jakob

Du er en megt klog mand, som nu har forstået at havet har taget 481 kubikmeter pr meter af

vestkysten over de sidste 28 år

Prisen er 2 milliarder

Hvem er Christian Nobel ??

Du må vide det Jakob

MVH

POul

Og du svarer stadig ikke på konkrete spørgsmål eller fremlægger dokumentation ! Hvad har du brugt vores skattekroner på ?

 • 7
 • 2

Anmeldelse for. overtrædelse af straffelovens paragraf 291- Hærværk for 30,4 mill.kr mod SIC projektet ved Skodbjerge. Jeg indgiver hermed politianmeldelse mod Kystteknisk chef Per Sørensen samt Kystdirektør Jesper Holt Jensen for systematisk hærværk på SIC projektet ved Skodbjerge tæt samarbejde med professor Jørgen Fredsøe DTU.

Emnet som er lagt op til debatten her lyder -Drænrør i retten: Myndigheder fjerner rør, mens opfinder borer nye ned-

Upræcis sprog = forvirret debat

Et drænrør er ikke genstand for en retsforhandling ved byretten i Herning. Her er tiltænkt funktion og virkemåde af Jacobsens "trykudligningsunit" heller ikke genstand for forhandlingen.

Det handler udelukkende om hærværk mod et SIC projekt. Dommeren skal altså bare afklare om der foreligger hærværk eller ej, på basis af parternes rettigheder.

Ingen af debattørene er kommet ind på dette emne! I stedet for har man bare med stor iver og had rakket ned på patentet og opfinderen, hvorved virkemåden endnu er uafklaret. Her var det ingen funderet teknisk debat, men overvejende emotionelle trosforkyndelser. Den slags er ikke kendetegn for ingeniører.

En vis herr Nobel efterspørger så flere gange, hvordan Sø- og Handelsretten kommer ind i billedet, for så til sidst at unde sig en lille orgasmus ved at skrive mit navn forkert.

Jeg har i en kommentar givet udtryk for, at Poul Jakobsen skulle klage ved Sø- og Handelsretten. Da han sælger sine trykudligningsunits, kan han benytte markedsføringsloven, som slår helt anderledes. Hans modstandere har svigagtig manipuleret og forfalsket et feltforsøg, som skulle tjene til sammenligning af konkurrerende strandsikringsmetoder.

Han kunne starte med at søge fogedforbud mod at betegnelsen "drænrør" bliver benyttet. Produktet bliver markedsført som trykudligningsunit.

Idet professor Jørgen Fredsøe som sagkyndig konskvent og ihærdig benytter betegnelsen drænrør, påvirker han den offentlige mening yderst negativ mod produktet. Selv Maren i Kæret ved at drænrør består af lange, vandret nedlagte, perforerede rørslanger, som bortleder vand. Da Jakobsens system derimod består af lodrette rørstumper, kan hun som teknisk ubelastet analfabet let erkende det idiotiske i systemet. Den slags er produktskadigende omtale til ugunst for en af parterne, som deltager ved feltforsøget.

Personlig fatter jeg ikke at professor Fredsøe tør dokumentere sin uvildighed så åbenlys.

Som sagt, kun den rigtige lov og den rigtige domstol giver resultat.

 • 2
 • 10

Et drænrør er ikke genstand for en retsforhandling ved byretten i Herning. Her er tiltænkt funktion og virkemåde af Jacobsens "trykudligningsunit" heller ikke genstand for forhandlingen. Det handler udelukkende om hærværk mod et SIC projekt. Dommeren skal altså bare afklare om der foreligger hærværk eller ej, på basis af parternes rettigheder.

Det har du så også misforstået. Kystdirektoratet har anmeldt Poul Jakobsen for ulovlig gravning i stranden. Politiet har rejst tiltale, og anklageskriftet går kun på dette forhold.

Poul Jakobsen har meldt Kystdirektoratet (plus Gud og hvermand) for hærværk mod hans anlæg. Det har ikke ført til tiltale, og indgår derfor ikke i sagen den 11. september.

Hvis Poul Jakobsen den 11. september kan bevise at han havde ret til at nedgrave rørene, så vil han formentlig kunne kræve erstatning, og efterfølgende må politiet rejse anklage i henhold til hans anmeldelse.

Hvis Poul Jakobsen ikke kan bevise sin ret til gravningerne, så bliver han dømt. Hans anmeldelse mod Kystdirektoratet for hærværk vil i så fald blive afvist. Det er normal praksis at politiet afventer udfaldet af den første anmeldelse før man behandler den anden, når to parter anmelder hinanden for samme forhold, idet beviserne jo er de samme.

Bemærk at en dommer i en Dansk ret er forpligtet til at dømme ud fra anklageskriftet. Der kan altså ikke falde dom for forhold som ikke fremgår af anklageskriftet. Poul Jakobsens anmeldelse om hærværk kan retten derfor ikke behandle i denne omgang.

Ingen af debattørene er kommet ind på dette emne!

Det gjorde jeg, men det er nok rundt regnet 300 indlæg siden.

Idet professor Jørgen Fredsøe som sagkyndig konskvent og ihærdig benytter betegnelsen drænrør, påvirker han den offentlige mening yderst negativ mod produktet.

Citat: Lodrette drænrør, dræner stranden, så der skabes et ligevægtsprofil, hvis højde og brede er relateret til tidevandsforskellen i området. Skrever af Poul Jakobsen himself på shore.dk

I øvrigt foretrækker jeg at kalde en spade for en spade og et rør for et rør. Det samme gjorde Poul Jakobsen også indtil for nylig.

Mvh. Peter

 • 6
 • 2

Dommeren skal altså bare afklare om der foreligger hærværk eller ej, på basis af parternes rettigheder.

Poul skal i retten fordi han fortsætter med at grave rør ned efter han har fået at vide han skal stoppe. Poul's politianmeldelse mod Per Sørensen ender sandsynligvis samme sted som de sidste 100 han sendte: i skraldespanden.

Ingen af debattørene er kommet ind på dette emne!

Læs lige de første indlæg i debatten inden du udtaler dig om hvad der ikke er sagt.

I stedet for har man bare med stor iver og had rakket ned på patentet og opfinderen

Manden har jo tabt småkagerne og spilder millioner af vores skattekroner - efter flere videnskabelige undersøgelser har vist, at hans opfindelse ikke virker. Hvis ikke videnskaben er god nok til dig, hvad skal der så til?

[...] hvorved virkemåden endnu er uafklaret

Dét har vi spurgt Poul om flere gange, men han nægter at svare.

...

Resten af dit indlæg er useriøs gætværk på noget du ikke har sat dig ind i. Huber, hvad laver du til daglig? Yoga?

 • 8
 • 2

Manden har jo tabt småkagerne

Se det er også det indtryk jeg efterhånden har fået, især efter hans sidste lavine af indlæg. Altså tabt småkagerne ikke ment som et skældsord, men på den helt sørgelige måde. Jeg vil derfor afstå fra at kritisere ham yderligere.

Istedet ville det være rimeligt at drage de politikere, der tidligere har støttet (og stadigvæk støtter?) at skattepenge skal spildes på den slags, til ansvar. Hvis ing.dk virkelig ville journalistik med bid og konsekvens så var det her man burde bide sig fast med en artikkelrække.

 • 8
 • 2

Dommeren skal altså bare afklare om der foreligger hærværk eller ej, på basis af parternes rettigheder.

modargument Peter Larsen:

Det har du så også misforstået. Kystdirektoratet har anmeldt Poul Jakobsen for ulovlig gravning i stranden. Politiet har rejst tiltale, og anklageskriftet går kun på dette forhold.

Flueknæpperi giver normalt aldrig et større overblik. At komme med belærende banale selvfølgeligheder gavner ikke debatten.

Bemærk at en dommer i en Dansk ret er forpligtet til at dømme ud fra anklageskriftet. Der kan altså ikke falde dom for forhold som ikke fremgår af anklageskriftet. Poul Jakobsens anmeldelse om hærværk kan retten derfor ikke behandle i denne omgang.

Gud, sådan er det overalt i EU. Klage/ modklage er da en normal sag. Afgørende er som jeg skrev, hvilke rettigheder Poul Jakobsen har på en offentlig strand. Det vil være det centrale i begge retsager.

I øvrigt foretrækker jeg at kalde en spade for en spade og et rør for et rør

Hvad Du foretrækker er uvedkommende. Vi lever af at sammenkæde flere substantiver for at være præcis og undgå misforståelser. Skorstensrør, kloakrør, ventilationsrør osv.

Afgørende er at Poul Jakobsen i forhold til de andre implicerede har den priviligerede mulighed at kunne klage ved en handelsdomstol med en egen lov, nemlig "Markedsføringsloven"/ Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb og hvad denne lov alt hedder indenfor EU.

At domstolen i Danmark hedder Sø- og Handelsret skal nu ikke motivere den næste banan her i runden, at komme med en belærende protest, at Jakobsens trykudligningsrør intet har med søfart at gøre.

 • 1
 • 11

En vis herr Nobel efterspørger så flere gange, hvordan Sø- og Handelsretten kommer ind i billedet, for så til sidst at unde sig en lille orgasmus ved at skrive mit navn forkert.

Du har åbenbart lidt problemer med at forstå at PJ er blevet politianmeldt for hærværk, og det er det byretten i Herning skal forholde sig til den 11. september.

Det er tale om en overtrædelse af straffeloven, alt andet snak er totalt irrelevant i denne sammenhæng, hvorfor Sø- og Handelsretten ikke har noget med sagen at gøre.

Det er faktisk ret vigtigt at kunne sondre.

Og så vil jeg i øvrigt afslutte med at sige at jeg har anmeldt flere af PJ's anlæg, som prøver at beklikke min person - om Ingeniøren så tager det alvorligt tvivler jeg på.

 • 8
 • 3

Det kan godt være, at jeg er sløv i optrækket, men hvad pokker har Trafikministeriet med noget at gøre?

Den del med trafikministeriet er vist god nok. Se evt. her Det var en aftale om et 3 årigt forsøg fra 2005-2008. Konklusion på forsøget er som Word doc her Jeg forstår så ikke helt

Det er jo ikke hærværk at udtage patent og vedligeholde sin ejendom, som er etableret på foranledning af Trafikudvalget og Trafikministeren

Hvis jeg havde aftalt med en maler at han kom og malede mit plankeværk med en ny type maling i 2005 og vi så skulle se hvordan det så ud i 2008 ja så ville det jo ikke være så pænt af mig at male det over i 2007, men hvis jeg her i 2014 selv maler det fordi malingen var totalt skaldet af tror jeg nok jeg ville opfatte det som hærværk hvis maleren kom tilbage og malede det over og endda hævder at plankeværket er hans ejendom.

 • 6
 • 0

Kystdirektoratet

http://www.trm.dk/da/nyheder/2014/kystdire...

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/vi...

(Det kunne man en hel minimal flid finde på under 30 sekunder med Google).

SF udtrådte af regeringen HTS I og det politiske niveau (HTS + MV) valgte nye ministre og afgrænsningen af arbejdsområderne. Departementchefen er kun - his masters voice - når ændringerne skal udføres. http://stm.dk/_p_13977.html

Ja, det er faktisk også oplyst i et indlæg af PJ (der i øvrigt ikke viser nogen stor forståelse hos PJ for, hvordan forvaltningen virker)

Kystdirektoratet var en del af Transportministeriet indtil d. 3 februar 2014, hvor departementschef Jakob Heinsen flyttede KDI over i Miljøministeriet i weekenden d. 1 og 2 /PJ

 • 6
 • 0

Peter Larsen

Sø og handelsretten tager sig af økonomiske mellemværender. Poul Jakobsens sag er en kriminalsag, og behandles derfor i byretten.

Ulødig markedsføring er en straffesag, og her kan hele banden som har deltaget i bedrageri i forbindelse med det sammenlignende feltforsøg blive knaldet .

Handelslovens formål er at sikr fair handel. Alle som forbryder sig mod loven begår en kriminel handling.

Hvis forskellige beachkomber ryger i totterne på hinanden og kuldgraver en offentlig strand, så handler det om -Breaches of "ordre public" or morality/ Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten.

Du fatter desværre ikke markedsføringslovens væsen.

Hvis jeg offentlig erklærer, at Peter Larsen er en ubrugelig klovn man skal holde fingrene fra, så er det en fornærmelse og måske vil en dommer straffe sagen med en bøde på 2-3000 kr. udbetalt til Røde Kors.

Hvis Din kone kunne sælge Dig, så ville sagen falde ind under handelsloven og her ville dommeren ikke fælde en dom under mindst det tidobbelte.

Derfor anbefaler jeg Sø- og Handelsdomstolen i denne sag.

 • 1
 • 7

fra de to eksperter tilknyttet forsøget med PEM moduler ved Skodbjerge, Vestkysten 2005-2008

Hovedkonklusion punkt 3 er

"Den ringe dræningseffekt giver sig udslag i, at der ikke samles sand omkring de enkelte rør, hvad man normalt ser nå man pumper vand væk fra et dræn i stranden (såkaldt aktivt dræn modsat PEM-systemet, der er passivt)"

 1. Maj 2008, Jørgen Fredsøe, Professor, DTU og Hans F. Burcharth, Professor, AAU

Det forholder sig på sandstrande MODSAT - Tørt sand fyger væk (og samler sig hvor der er læ, sten, marehalm, hjelme, fyrregrene m.m.) Fugtigt/vådt sand bliver liggende. Er resten mon lige så fejlfyldt? mvh. Jens

 • 1
 • 5

fra de to eksperter tilknyttet forsøget med PEM moduler ved Skodbjerge, Vestkysten 2005-2008

Hovedkonklusion punkt 3 er

"Den ringe dræningseffekt giver sig udslag i, at der ikke samles sand omkring de enkelte rør, hvad man normalt ser nå man pumper vand væk fra et dræn i stranden (såkaldt aktivt dræn modsat PEM-systemet, der er passivt)"

 1. Maj 2008, Jørgen Fredsøe, Professor, DTU og Hans F. Burcharth, Professor, AAU

Det forholder sig på sandstrande MODSAT - Tørt sand fyger væk (og samler sig hvor der er læ, sten, marehalm, hjelme, fyrregrene m.m.) Fugtigt/vådt sand bliver liggende. Er resten mon lige så fejlfyldt? mvh. Jens

 • 1
 • 6

Poul Jakobsen 21 timer siden

SIC systemet er videnskablig anerkendt

Alle ved nu at SIC systemet er videnskabeligt anerkendt

og verdens mest effektive kystbeskyttelsessystem

ICCE Hamburg 2008

Der er ikke gjort indsigelse imod vore papers,

idet alle datapræsentationer er korrekte og konklusionerne er i overenstemmelse med analyser og

data

Professor Hans Falk Burcharth og Professor Jørgen Fredsøe samt KDI var tilhørere på conferencen

Professorernes rapporter, som var udarbejdet i samarbejde med KDI var kasseret, som værdiløse

betalingsrapporter uden videnskabelig betydning.

MVH Poul

 • 0
 • 5

Kystdirektoratet har ikke indgivet nogen politianmeldelse for hærværk imod SIC

Det er sikkert fuldstændigt korrekt. Er det så en halv sandhed eller en hel løgn?

Citat fra artiklen: Og det førte til en politianmeldelse mod den nordjyske mand bag drænrørene, der nu bliver konkret i form af første retssag den 11. september ved retten i Herning.

Jeg går ud fra at den nordjyske mand bag drænrørene hedder Paul Jakobsen.

Mvh. Peter

 • 9
 • 2

Peter Larsen

Sø og handelsretten er ikke kompetent til at behandle kriminalitet. Denne sag handler om en kriminel handling, det har intet med marketing at gøre. Desuden er Danske domstole er nok ret ligeglade med dine anbefalinger

Ha,Ha gud hvor ubegavet. Naturligvis er misforståelsen forståeligt, fordi også det offentlige omgås sproget sløset.

Markedsføringsloven har intet med Marketing at gøre!!

Samme harmoniserede lov hedder på tysk -Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb-, som kunne oversættes til -Lov mod ulødig konkurrence-.

I øvrigt var det en anbefaling til Poul Jakobsen og det har aldeles intet med sagen i Herning at gøre!!!! Jeg skrev tidligere at han skulle rådføre sig med en erfaren advokat i markedsføringsloven og eventuel tage en nederlandsk med på råd, da Danmark muligvis er for lille til at have virkelig erfarne advokater på området.

En mulig sag i København har da intet med den aktuelle sag i Herning at gøre. Markedsføringsloven giver Jakobsen en hel anden platform for at behandle feltforsøget med myndighedernes og professorernes svigagtige og bedrageriske adfærd. Advokatens råd er nødvendig, for at Jakobsen ikke brænder sit krudt af på det forkerte sted. Nemlig i Herning.

Jeg er overbevist om at Jakobsen med DGE eksperticen har gode kort på hånden. I Herning kan jeg ikke se at den nytter stort.

 • 1
 • 10

Ha,Ha gud hvor ubegavet. Naturligvis er misforståelsen forståeligt, fordi også det offentlige omgås sproget sløset.

Lad mig prøve at lave en fiktiv parallelsag der imødegår dig så meget som muligt: Danfoss har både et stærkt varemærke og nogle meget værdifulde patenter. Det er meget vigtigt for at beskytte begge for Danfoss og hvis de ikke gjorde det, så ville andre virksomheder udnytte både Danfoss ideer og varemærke og de er sikkert gæster i verdens forskellige Sø- og Handelsretter.

Danfoss laver så en aftale med Egedal kommune om at afprøve en helt ny type thermostater på Boesagerskolen i Smørum. Det er aftalt at forsøget er sat til en tidsbegrænset periode og derefter skal de af. Danfoss sætter thermostaterne på og de er en succes. Men kommunen i deres bureaukratiske visdom insisterer på at de skal erstattes af almindelige thermostater, hvilket de så selv begynder på en dag.

Samtidig med at skolens pedel begynder at afmontere thermostaterne på Boesagerskolen, så bryder en medarbejder fra Danfoss ind på den nærliggende Søagerskole og sætter selv de smarte thermostater op, trods henstilling fra kommunen om ikke at gøre det, fordi “de kunne jo bare have givet os lov” og “vi har dokumentation for at de virker."

Her har jeg lavet et scenarie med et firma der rent faktisk har både et produkt at beskytte, et varemærke at forsvare og en offentlig forvaltning der er snotdumme at insistere på at udskifte noget godt til noget mindre godt, endda med udgift til følge.

Jeg regner med at vi kan blive enige om at det

1) Er fuldstændigt ligegyldigt hvor godt et produkt som Danfoss har og hvor godt deres varemærke, så bliver indbruddet aldrig en sag for Sø- og handelsretten og 2) Er fuldstændigt ligegyldigt hvor godt et produkt som Danfoss har og hvor godt deres varemærke er, så retfærdiggører det ikke indbrud i offentlige bygninger.

Når du har givet mig ret i det, så har du også indset hvorfor din snak om Sø- og Handelsretten er helt misforstået. Men brændt af erfaringen sætter jo selvfølgelig mine forventninger på et ekstremt lavt blus...

 • 9
 • 2

Det her er en sag som handler om svindel med videnskabelige data

og fejlinformation af beslutningstagerne Ministeren og folketinget.

Når så alle kan se at KDI og professorerne har uret i deres påstande

forsøger man at fjerne beviserne

Tag en tur til vestkysten og se resultaterne.

Søndervig er I 2014 kåret som Danmarks bedste badestrand

MVH Poul

 • 1
 • 8