DR og Niras slås på ottende år om fejlberegning af bobledæk

30. september 2013 kl. 05:159
Danmarks Radio og det rådgivende ingeniørfirma Niras er i gang med de sidste runder af slagsmålet om, hvem der var skyld i, at der blev installeret fejlprojekterede bobledæk i DR Byen. Fadæsen har kostet over 100 mio. kr.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er otte et halvt år siden, at betonarbejdere fra NCC opdagede, at de såkaldte bobledæk i DR Byens nyhedshus buede nedad, men hvem der skal betale for fejlen, er stadig ikke afgjort.

I midten af oktober mødes DR og rådgivningsfirmaet Niras sekunderet af parternes respektive forsikringsselskaber og advokater nemlig i Voldgiftsnævnet for byggeri i håb om at få afgjort, om DR kan få penge ud af Niras og deres forsikringsselskab Tryg. Niras var nemlig både en del af totalrådgiverkonsortiet på byggeriet af nyhedshuset og statiker for Bubbledeck Danmark Aps, som projekterede de problematiske bobledæk.

I DR Byens nyhedshus blev der brugt ca. 16.000 m2 af de såkaldte bobledæk. Men projekteringsfejl betød, at der kom for lidt armering i en stor del af det. Cirka 10 procent af dækkene blev banket ned igen og støbt om. (Foto: DR) Illustration: DR Byen.

Bubbledeck Danmark Aps erkendte hurtigt at have lavet en regnefejl, som betød, at der var projekteret med for lidt armering i dækkene. Men dækproducentens forsikring var kun på én million kroner, og fejlen har ifølge en revisorrapport, som KPMG og Grant Thornton udarbejdede i 2008, givet DR ekstraudgifter på 111 mio. kr. (i 1999-priser) til at rette de nedsunkne dæk op og forstærke konstruktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: DR i 2001: Mindre end 50 procents chance for at holde budgettet

Derfor har DR søgt efter andre parter, som de kan hente merudgifterne hjem hos. Råhusentreprenøren NCC blev mistænkt for ikke have fulgt Bubbledeck Danmarks anvisninger om tilstrækkelig understøtning under udstøbningen, men mistanken er indtil videre blevet afkræftet. NCC er derfor ikke part i voldgiftssagen.

Den nuværende sags kerne er derfor, om Niras som statiker for Bubbledeck Danmark skulle have opdaget, at de 16.000 m2 bobledæk var projekteret med for lidt armering. Da problemet blev erkendt i 2005, forsvarede Niras sig med, at de som statikere kun skulle lave en stikprøvekontrol af Bubbledeck Danmark Aps’ projekteringsmateriale.

»Vi og vores forsikringsselskab er helt trygge ved det arbejde, vi har lavet. Jeg blev af Bubbledeck Danmarks direktør, Jørgen Breuning, bedt om at attestere beregningerne, og den opgave har vi til fulde dokumenteret og udført. Det er normal procedure, at attestering i forhold til leverandørberegninger baseres på en stikprøvekontrol. Hvilke krav, Danmarks Radio har stillet til Bubbledeck Danmark, ved vi ikke noget om,« sagde projektleder og anerkendt statiker Mikael Skouby fra Niras dengang til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: DR: Statiker skyld i fejl på nyhedshuset

Bobledækkene i nyhedshuset bøjede op til 10 centimeter nedad, da man fjernede forskalningen. Først efter, at entreprenøren NCC flere gange havde henvendt sig til producenten Bubbledeck Danmark, blev deres regnefejl opdaget. (Foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen.

»Men vores stikprøvekontrol har ikke fundet den fejl, der har været i beregningerne,« tilføjede han i en senere artikel, hvor han understregede, at det var Bubbledeck Danmarks ansvar selv at lave kvalitetssikring af deres projekteringsmateriale.

I dag vil Mikael Skouby, der stadig arbejder for Niras, imidlertid ikke udtale sig om sagen.

I mellemtiden har DR opdaget, at en af de ingeniører, der gennemgik projektmaterialet for Niras, faktisk påpegede nogle problemer med Bubbledeck Danmarks beregninger. 3. september afgav den i dag pensionerede ingeniør Niels Mejlhede Jensen, som i 2005 arbejdede som vikar hos Niras, vidneforklaring i retten i Lyngby.

»Jeg skulle lave det, som man normalt kalder kvalitetssikring af projektet. Man kigger på statik og på tegningerne. Normalt er tegningerne det største arbejde, for der er sjældent fejl i de statiske beregninger. Jeg skulle skrive et notat, og det blev et noget længere notat end normalt. Det er det, som DR nu har taget fat i,« forklarer Niels Mejlhede Jensen.

Han fortæller, at han lavede nogle grove overordnede håndberegninger for at vurdere, om der var alvorlige fejl i Bubbledeck Danmarks projekteringsmateriale.

»Ud fra de gældende forudsætninger for bobledæk, som jeg ganske vist var skeptisk over for, havde jeg stikprøvevis lavet nogle grove håndberegninger, der viste bæreevne i klasse med ‘minimaldimensionering’, men hvor jeg dog ikke forventede, at det ville kunne falde ned.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cirka 10 procent af de 16.000 m2 måtte bankes ned, forstærkes og støbes om for at rette dækkene op. (Foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen.

Opdagelsen fik ham til at foreslå nogle ændringer i et notat.

»Jeg ønskede projektet lavet om, idet jeg kollegialt skriver: ‘Men præsentationen i form af tegninger og tilhørende beregninger behøver redigering, før det kan videregives som f.eks. myndighedsprojekt.’

Men Niels Mejlhede Jensen så aldrig noget redigeret projekt.

»Var der ikke sket nogle misforståelser, så havde jeg nok haft et møde med bobledækproducenten. Så havde opfinderen nok fundet ud af, at han havde lavet nogle små fejl, som han havde kunnet nå at rette.«

Desuden kom projekteringsmaterialet først til tjek kort før støbningen skulle ske.

»På så stort et projekt er det, der betyder noget, tidsplanen. Og da vi fik projektmaterialet til gennemsyn, var der meget kort tid, til man skulle begynde at støbe.«

Læs også: Gulvet i DR's nyhedshus hælder ti centimeter

De nedbøjede bobledæk blev reddet ved at bygge kapitæler på en del af søjlerne, sætte ekstra søjler op andre steder og banke omkring 10 procent af dækarealet på 16.000 m2 ned og støbe det om. Desuden er der skruet mange gevindstænger op for at optage forskydningskræfterne.

Ud over at støbe dækket om, blev de eksisterende søjler forstærket med kapitæler, og der blev rejst flere søjler for at fordele vægten. Bobledækket blev ellers valgt, fordi det tillod ekstra store spænd. (Foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen.

Ingeniøren har kontaktet DRs økonomidirektør Martin Præstegaard, men han ønsker ikke at udtale sig til citat om sagen, så længe den kører hos voldgiftretten.

Han oplyser dog, at DR stadig budgetterer med at få en erstatning hjem, og at der er andre sager, hvor DR også håber at få penge hjem. De andre sager er dog hverken så store eller så fremskredne som sagen om bobledækkene.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
14. november 2013 kl. 15:29

DTU forsøg viser stor svaghed i bobledæk og i filigrandæk samlinger. Forud for opførelsen af DR byens skandaleramte bobledæk i 2004 udførte DTU i 2003 en række bæreevne målinger af bobledæk rekvireret af bobledækkets opfinder og konstruktionsansvarlige. Disse forsøg viser en afgørende bæreevne svaghed ved bobledæk og ved filigrandæk i almindelighed, en svaghed som man kunne forudse og som var påpeget. De kritiske resultater af forsøgene forelå vel for rekvirenten i december 2003, datoen på to rapporter: BYG DTU SR-03-20 og SR-03-21. Rapporterne er offentliggjort 2004.08.15 ved at blive lagt ud på internettet oplyser DTU til mig 2013.11.05. Man har så fra efteråret 2004 kunne finde dem med søgemaskiner hvis man har kunnet gætte hvilket søgeord man skulle benytte. Om rapporterne måske kunne have haft behov for støtte fra en praktisk resultatorienteret konstruktionsingeniør overlader jeg til de læsere at vurdere som fx mener sig i stand til at læse siderne med inddata. Men det afgørende for mig er nogle fotografier af brudbæreevnen af samlinger mellem bobledæk og filigrandæk som tydeligt viser hvorledes filigrandækket flækker fra i det vandrette støbeskel. Dvs. lægger man sin færdige hovedarmering i det præfabrikerede filigrandæk og så før støbningen af overbetonen lægger stødarmering på filigrandækket hen over samlingerne, så vil denne korte stødarmering i brudsituationen ligge i den flækkede revne og have ringe forankring i betonen. Bl.a det problem blev påpeget i august 2004 ved KS af DR byggeriets projekt, men da uden kendskab til DTU forsøgene.

Det er oplyst at dele af DR bobledækkene var i fare for at falde ned ved deres egenlast alene. En konstruktion skal ikke blot holde til den værst tænkelige last. Den skal kunne klare denne last med en passende stor sikkerhed, med de relevante partialkoefficienter på last og materialers bæreevne. Når fx et stort tag i oktober 2013 flyver ned på Lyngby Station i myldretiden under en storm skyldes det ikke stormen, men håndværkere og bygningsteknikere. For taget skulle blive på plads selv under en orkan, og endda blive der med en passende god sikkerhedsfaktor. Tilsvarende gælder bobledækket hos DR. Når man har et projekt som man frygter ikke helt lever op til normale beregninger, er det nemt at sige at resten klares nok af sikkerhedskoefficienterne. Det er uheldigt når nye opfindere på forhånd æder af sikkerhedskoefficienterne for at konkurrere med traditionelle velkendte konstruktionsmetoder. DR har nu vist resultatet.

Niels Mejlhede Jensen

DTU rapporter:http://www.byg.dtu.dk/~/media/Institutter/Byg/publikationer/byg_rapporter/byg_sr0320.ashxhttp://www.byg.dtu.dk/~/media/Institutter/Byg/publikationer/byg_rapporter/byg_sr0321.ashx

8
4. oktober 2013 kl. 17:17

Jeg er uenig i NMJs betragtninger om Bubbledeck (BD).

Sammenligningen med et færdigstøbt betondæk og 5 bjælker oven på hinanden er forsimplet og forkert. De test, der henvises til på BDs hjemmeside, viser at BD minder om et massivt dæk. BD opnår bare de samme egenskaber med en mindre dimensionering, pga. mindre egenvægt.

Ingeniører skal se byggekonstruktioner som mere end ståbi og traditionelle modulelementer (og træbjælker) ellers reducerer de sig selv til tekniske bogholdere, der forhindrer fornyelser og forbedringer.

Min personlige teori (uden nogen form for dokumentation) er, at BD kunne have fordele fra den indstøbte "gitterkonstruktion". Betonen overfører traditionelt trykkræfterne til den nederste armering. Selvom skråafstivningen er tynd, kan den nederste armering trække på den øverste armering. Det er måske derfor at BD kan holde til jordskælv, fordi det kan svaje uden at gå i stykker.

Hvis det er rigtigt, var nedbøjningen på 10 cm i et dæk i DR bygningen ikke nødvendigvis et stort problem. At beton drysser af i bunden som følge af træk, er jo naturligt.

Det undrer mig, at ingen har sat spørgsmål ved udbedringen til 100 mio. kr.

7
4. oktober 2013 kl. 13:33

Enig. Når man ser, hvad der siden er bygget med bobledæk, er det tydeligt at bobledæk har flere fordele end huldæk, vaffeldæk og massive dæk.

Jeg er heller ikke enig med NMJs betragtninger over bobledæk. Jeg studsede også over, at NMJ skrev "Jeg er ikke fagligt orienteret om disse forhold" - efter at han havde udtrykt sin kritik. Det lyder ikke engang som anden hånds viden, nærmere som efterrationaliseringer på baggrund af f.eks. avisartikler.

Som jeg har læst i tidligere skriverier om de sager, der har været omkring DR byggeriet, har tidsaspektet været nævnt som afgørende. Jeg mener også at huske, at fejlen i bobledæk skyldtes en hastefejl, som overførsel af et forkert tal fra et ark til et andet og ikke en regnefejl, som nævnt i artiklen.

Det kunne tyde på at den overordnede tidsramme har været for stram og alle beslutninger har måttet ligger under for dette. Men er der nogen, der er villig til at erkende dette, hvis der ikke er nogen penge at hente i denne erkendelse?

6
4. oktober 2013 kl. 07:17

Ja, NMJ's indlæg er meget interessant. Der kunne have været taget fat om problemet på et så tidligt tidspunkt, at man kunne have undgået en underdimensioneret dæk konstruktion og de efterfølgende fejl og mangler. Bubbledeck princippet er jo godt nok, men lige så lidt som i et massivt beton dæk, hjælper det jo ikke noget, hvis ikke armeringen er rigtig. Nu ved jeg ikke om NMJ skrev direkte til Bubbledeck og gjorde opmærksom på at der måske var for lidt armering.

5
3. oktober 2013 kl. 22:00

Interessant at få adgang til et partsindlæg før en sag er afgjort. NMJ kommer vidt omkring. Ifølge artiklen har NMJ tidligere udtalt: "Var der ikke sket nogle misforståelser, så havde jeg nok haft et møde med bobledækproducenten. Så havde opfinderen nok fundet ud af, at han havde lavet nogle små fejl, som han havde kunnet nå at rette." Og til partsindlægget: "Jeg var kritisk overfor projektet" Samt opremsning af kritikpunkter om mange ting, herunder bobledæk, samtidig med at han skriver: "Jeg er ikke fagligt orienteret om disse forhold." ???

NMJ giver tidspres noget af skylden for misforståelserne. Udførelsen af støberiet lyder heller ikke helt professionelt. Det lyder som om at den overordnede planlægning og styring af hele DR projektet har været mangelfuld. Hvilket de mange andre sager omkring DR byggeriet også kunne tyde på?

4
3. oktober 2013 kl. 12:39

Hvis jeg skulle lave et Bubbledeck som et filligrandæk, ville jeg støbe bundbetonpladen, selvfølgelig med armeringsnet men også med stigearmering (eller en eller anden form for opragende armering), bundet til armeringsnettet og derved fastgjort i den nederste betonplade. Så udlægges boldene, og det øverste armeringsnet lægges over og bindes stramt til stige armeringen - sådan at boldene fastholdes mod bundpladen og ikke kan flyde nogen steder. Eller en arbejdsgang som noget i den retning fordi ovenstående holder måske ikke helt, fordi det nederste net er rart at have til at "rulle boldene i". Om man så har to net som tilsammen udgør nedre armering ved jeg ikke - et net i nederste betonplade og et net der lægges måske et par centimeter over denne. Bubbledeck idéen er god og jeg er overbevist om at det kan lade sig gøre at lave sådan så man ikke får de udstøbnings problemer som Niels Mejlhede omtaler. Desuden synes jeg heller ikke at sammenligningen med et mekanisk sammensat træ-tværsnit holder - fordi der er én sammenhængene betonmasse hele vejen rundt om boldene - boldene er bare fyld eller hulrum i et massivt betondæk. Det fungerer nærmere som et limtræstværsnit, hvis man skal blive i sammenligningen - bortset fra at limtræ er stærkere end det træ det er lavet af - Bubbledækket er mere homogent eller hvad man skal kalde det - det er ikke stærkere end det massive betondæk som sådan - men det har en mindre egenvægt, hvilket giver en række fordele.

3
3. oktober 2013 kl. 11:49

Bobleproblemer til 100 millioner kroner i DR

I DR-bygningen i Ørestaden er der anvendt pladsstøbte dæk med indstøbte hule "plastfodbolde". Disse dæk blev en katastrofe, idet de var i fare for at kunne falde ned allerede under byggeriet. Udbedring af skader har kostet DR over 100 mill kr. Jeg var kritisk overfor projektet og har derfor nu mange år senere været indkaldt til byretten for at vidne - ganske gratis.

I 2004 var jeg gennem et vikarbureau ansat kortvarigt i det rådgivende ingeniørfirma som projekterede Danmarks Radios byggeri i Ørestaden for at hjælpe med kvalitetssikring af de færdige projekter. Herunder fik jeg 10 arbejdsdage til at gennemgå de store bobledæk konstruktioner i DRs nyhedsbygning, et projekt der var leveret af bobledækkets opfinder. Jeg skrev i den anledning nogle kritiske kommentarer om projektet, kommentarer som ikke blev taget til følge, i et forløb som jeg ellers ikke synes jeg alvorligt kan bebrejde mine foresatte. Nok var der enkelte forhold der kunne have været bedre, ligesom i andre firmaer, men den ingeniørmæssige kvalitet var dog langt bedre end den jeg beskriver nedenfor hos landets top-eksperter. Jeg var ikke ansat fx af DR til at kunne stille krav til projektet. Jeg havde en lav stilling uden faglig myndighed og kunne sendes bort fra dag til dag uden begrundelse, og af det beløb som DR betalte for mit arbejde gik kun en mindre del til mig.

Jeg har aldrig fået nogen faglig orientering om bobledækkets skadesforløb. Men allerede under byggeriet opstod der alvorlige problemer med bobledækket, med fare for at noget af det ville falde ned, blot ved dets egenvægt. Der har derfor måttet udføres forstærkninger til over 100 mill kr. Ved dette erstatningskrav er mine kritiske kommentarer her 9 år efter pludseligt så afgørende at man har afholdt et møde i byretten i stive 2 timer udelukkende for at afhøre mig. Med adskillige telefonsamtaler og nødvendig forberedelse har jeg nu skullet ofre mange gratis timer i tilgift til den lave løn jeg fik i sin tid for de 10 dage. Det synes jeg er urimeligt og jeg nægtede derfor at møde op i voldgiftsretten. Byretten gav mig så 80 kr + 20 kr til transport som vidnegodtgørelse i denne 100 mill kr sag.

Jeg var heldigvis ansat som lønmodtager, men kunne dog fyres fra dag til dag som vikar. En del firmaer med variabel opgavetilgang har for at undgå at hænge på et opsigelsesvarsel ladet ansatte formelt få deres løn som individuelt selvstændige, hvad jeg også har måttet prøve. En yngre bekendt blev således hevet i retten som medansvarlig for arbejdsgiverens byggefejl. Så man skal passe på med ikke at sidde tilbage med et 100 mill kr erstatningskrav når de andre firmaer er gået fallit. Det kan jo godt udhule folkepensionen i nogle år.

Bobledæk er for så vidt en frejdig opfindelse: i stedet for luftkanaler i et huldæk-element, placeres der hule "plastfodbolde" fastholdt med et specielt armeringsnet til færdigstøbte tynde beton-bundplader (filigrandæk). Dermed kan der med spredt understøtning støbes et stort let etagedæk. Men konkurrerer man ved at lave en minimaldimensionering uden at tage hensyn til konstruktionens svagheder i teori og praktisk udførelse er der åbnet for større problemer end sikkerhedskoefficienterne kan tage højde for.

En 100x100 mm træbjælke kan bære en passende last. Men hvis den deles op så der ligger 5 stk 20 mm tykke brædder ovenpå hinanden så kan den ikke bære nær så meget, idet brædderne glider lidt indbyrdes mod hinanden under nedbøjning. Dette billede kan ligne et bobledæk hvor de mellemste brædder er erstattet af hule plastbolde med beton imellem og det nederste bræt så er et armeret beton-filigrandæk og det øverste er et lag overbeton. Hvor et normalt filigrandæk benyttes som bund + forskalling til støbning af en massiv betonplade har man hele dets ru overside mod normal støbning til at hindre glidning. I bobledækket benyttes filigrandækket til at fastholde et lag af hule plastikbolde, som med deres hulhed giver dækket en lavere egenvægt. Jeg kan frygte at disse bolde gør det vanskeligt at få en god støbning helt ind under boldene, at man her i kontaktfladen ned mod den på forhånd afhærdede filigran bundplade får enten luft eller vibreret sig til tynd cementslam. Boldene vil søge at stige op i den våde beton indtil den er afhærdet, for nedenunder evt. at blive erstattet af tynd cementslam. Under støbningen var det undertiden vanskeligt at holde disse plastbolde nede idet armeringen sprang, så man med spader måtte slå bolde itu, med skaller nede i en tung beton som følge. Sådan er der en række forhold at overveje ved et bobledæk.

Da man så de katastrofale skader ved bobledækket blev forskellige eksperter involveret, og de har så rapporteret og udført en afhjælpningsløsning. Jeg er ikke fagligt orienteret om disse forhold, selv om jeg nu åbenbart er et vigtigt vidne i sagen. Hvorfor tager jeg så ikke bare "ekspert-konklusioner" til efterretning?

Hvis fx en 10 kg tung bjælke placeres med en badevægt under hver ende hvor den ene ende er oplagt på en elastisk måtte, så vil enhver praktiker sige at hver vægt selvfølgelig viser 5 kg, uafhængigt af den elastiske måtte. Men her kommer eksperter i statikeranerkendelsesudvalget og DTU til et helt andet overraskende resultat, som beskrevet i min artikel i bladet Ingeniøren 25 februar 1994 og gennemgået på internettet siden 1999. En vandret tagskive båret af vægge og søjler skal føre vandret last mod gavl (fra fx vind) ned til jorden gennem et væg-element i hver facade og et vægelement i den ene gavl, hvor så det ene facadevæg-element er mindre stift end det andet. Det svarer helt til den simple opgave med en bjælke med lodret last understøttet i hver ende. Fra statikeranerkendelsesudvalget får vi her at vide (selv efter min indsigelse) at den elastiske ende vil give en vægt på minus 2,8 kg og den anden ende på 12,8 kg (så det er dog 10 kg tilsammen!). DTU ved vicerektor mener her at der kan tænkes flere løsninger, og satte to jurister på for at få standset min artikel (der oprindeligt beskrev flere eksempler). Først da taget på Ballerup arenaen til 7.000 mennesker styrtede ned en vindstille nat uden sne begyndte man at overveje kvaliteten af disse eksperter. (Jvf. min beskrivelse i Byggeteknik oktober 2003).

Danmarks Radio har afholdt sig fra at gå ind i sagen vedr. det katastrofale ingeniør-niveau på højeste plan. Nu sidder de selv direkte på problemet.

Jeg fik i retten at vide at jeg under straffeansvar var forpligtet til at sige sandheden. Er sandheden så at vores 10 kg bjælke trykker 5 kg på badevægten, eller er jeg forpligtet til at sige minus 2,8 kg som vores højeste myndigheder siger?

Niels Mejlhede Jensen

Relevante uddrag af Ingeniøren fra 1994 med omtalte beskrivelse af statikeranerkendelsesudvalget kan ses på: http://lavigne.dk/oldfolkdance/dtu/building.htmFra netop samme ekspert indhenter man i 2005 en udtalelse om bobledækskaden: http://ing.dk/artikel/gulvet-i-drs-nyhedshus-haelder-ti-centimeter-78606

2
30. september 2013 kl. 22:01

Ja. Det er svært at være iværksætter virksomhed, selv med et genialt produkt.

1
30. september 2013 kl. 08:52

Det er ærgeligt for Bubbledeck at denne fejl ikke blev opdaget og rettet tidligere. Bubbledeck er ellers en kanon god idé - en rigtigt smart måde at lave et dobbeltspændt huldæk på.