DR og brancheforening kræver politisk handling mod tv-støj

Hverken Dannmarks Radio eller Branchen Forbrugerelektronik (BFE) er begejstrede over udsigten til, at det af lovgivningsmæssige årsager bliver seernes problem, hvis de vil undgå sort tv-skærm på grund af støj fra det kommende mobile bredbånd i 800 MHz-frekvensbåndet.

Det er der ellers udsigt til, efter den danske Telemyndighed har meldt ud, at der på grund af manglende hjemmel i Frekvensloven ikke er mulighed for at stille krav til vinderne af 800 MHz-auktionen til maj om at kompensere de tusindvis af husstande med egen antenne, som risikerer at få behov for blandt andet et særligt filter, hvis de vil undgå støj fra det mobile bredbånd.

Danmark står langtfra alene med udfordringen i forhold til støj fra det mobile bredbånd ved 800 MHz, som forventes at genere tv-signaler lige under 800 MHz, såfremt der ikke bliver gjort noget - eksempelvis installation af særlige filtre, der kan bortfiltrere den mobile bredbåndsstøj.

»Jeg synes, man burde ændre lovgivningen ud fra det den betragtning, at det er et fornuftigt princip. Skadevolderen betaler i Norge, Sverige og nu også i England. Det er jo interessant, at Danmark står alene med det her,« siger specialkonsulent i DR Jura, Politik og Strategi Carsten Corneliussen.

I England betaler skadevolder

Og som ing.dk forleden kunne fortælle, er det i England besluttet, at det skal være skadevolder - det vil sige de teleselskaber, der forventes at vinde den kommende 800 MHz-auktion i England - der holder seere, der oplever støjgener fra det mobile bredbånd skadesløse. Det vil sige, at auktionsvinderne betaler for filtre, support og eventuelt platformsskifte væk fra antenne og over til kabel eller satellit, de steder, det er nødvendigt. Og sådan burde det også være i Danmark, mener Carsten Corneliussen:

»Det er markant, og de indikerer jo, at de tager problemet seriøst. Det kan man kun nikke til og sige, at det er en rigtig fornuftig måde at gøre det på,« siger han med henvisning til England.

Hos BFE, der blandt andet har Yousee og Boxer som medlemmer, mener direktør Kurt Frausing, politikerne må på banen, så tv-seerne bliver kompenseret af vinderne af 800 MHz-auktionen.

»Det kan godt være, at Telemyndigheden ikke selv har hjemmel i loven til at gå ind og anvende nogle kroner fra auktionen, men så må vi jo videre til Christiansborg. Så er det politikerne, der må tage fat i sagen,« siger han og tilføjer:

»Vi har jo fra begyndelsen sagt, at vi synes, det er fair, at skadevolderne skal betale, hvis der er noget, så vi kan da kun tilslutte os den engelske model,« lyder det fra BFE-direktøren.

Han frygter, at når det mobile bredbånd ved 800 MHz bliver tændt, hvilket i princippet kan ske fra 1. januar 2013, vil det resultere i en storm af seer-henvendelser til både broadcastere, altså Boxer, TV 2 og DR, og til leverandører af tv-udstyr, fordi seerne tror, det er signalet eller udstyret, der er noget i vejen med.

»Og jeg synes ikke, det er rimeligt, vi skal have ballade for noget, vi ikke er skyld i,« siger han.

Kurt Frausing nævner, at en mulig løsning på støjproblemet kunne være, at en del af indtægten fra frekvensauktionen blev brugt til eksempelvis gratis filtre og rådgivning til seere, der oplever problemer -som i England:

»Vi vil meget gerne have den ordning. Det vil jo alt andet lige gøre det nemmere for den almindelige dansker, at de ikke skal til igen at investere i noget, de regnede med, de allerede havde, og så måske lige pludselig ikke har.«

Den danske Telemyndighed har fået udarbejdet en rapport, hvori det anslås, at op mod 10.000 husstande risikerer at få problemer med at modtage tv via egen antenne, hvis der ikke bliver gjort noget, såsom at installere et filter. Tallet skulle også blive bragt yderligere ned af de restriktioner, Den danske Telemyndighed har lagt i forhold til den sendestyrke, der må anvendes på i visse dele af 800 MHz-båndet.

Både DR og tv-udbyderen Boxer har tidligere over for ing.dk vurderet telemyndighedens tal til at være for lavt.