DR og Boxer: Tynd og sjusket støjrapport om tv-signaler

Når der bliver tændt for det mobile bredbåndsnet omkring 800 MHz-båndet, så er der bred enighed om, at det kommer til at forstyrre de danske tv-signaler i et eller andet omfang.

Spørgsmålet er, hvor stor forstyrrelsen bliver - altså hvor mange husstande får bøvl med at se tv?

Svaret på det spørgsmål langt fra entydigt.

Den danske Telemyndighed, der regulerer brugen af frekvensbåndet, har fået udarbejdet en rapport, der blandt andet belyser udfordringen med støj (interferens), men hos både Danmarks Radio og Boxer er der mistanke om, at rapporten direkte underspiller udfordringen med støj.

»Vi tror, der vil opstå forstyrrelser. Og vi er meget bekymrede. Vi mener, at den rapport er noget sjusk. Vi mener, at den klart undervurderer forstyrrelserne, der vil komme,« lyder den kontante udmelding fra administrerende direktør i Boxer, Steen Ulf Jensen.

Boxer har en særlig udfordring i forhold til det mobile bredbånd ved 800-MHz-båndet, fordi udbyderen blandt andet anvender kanal 59 og 60 til udsendelse af tv i visse områder, og netop disse kanaler risikerer indstråling fra 800 MHz-båndet med sort skærm til følge, når der bliver tændt for det mobile bredbånd, hvilket i princippet kan ske fra 1. januar 2013.

Det er dog ikke kun Boxer, men hele tv-branchen, der risikerer at blive ramt af bøvl fra det mobile bredbånd. Det skyldes kort fortalt, at indstrålingen fra 800 MHz-båndet også risikerer at gå i kabler, tunere og øvrigt antenneudstyr, hvis ikke det er tilstrækkeligt afskærmet.

Ifølge den rapport som Telemyndigheden har fået udarbejdet, vil problemet dog kunne afhjælpes med bedre afskærmet udstyr, filtre og reguleringer af sendestyrken ved de ti nederste MHz af 800-båndet. Dermed vil det endelige antal påvirkede husstande, der risikerer problemer med modtagelsen af antenne-tv, kunne bringes ned fra omkring 10.000 til nogle få hundrede, som stadig ikke vil kunne modtage tv på kanal 60.

DR: Rapporten er for tynd

Men ved Danmarks Radio er seniorkonsulent Carsten Corneliussen dog tvivlende over for rapportens belysning af problemets omfang.

Rapporten tager afsæt i to geografiske områder i Danmark, og det mener Carsten Corneliussen kan vise sig at være i underkanten til at give et fyldestgørende billede af, hvor mange danskere, der risikere at blive ofre for frekvensstøj fra det mobile bredbånd.

»Det er ikke min mening at skyde telemyndighederne noget i skoene, når jeg ikke har noget grundlag for det ... Men jeg vil bare sige, at det er en kæk udmelding, at man på baggrund af to case-eksempler fra en rapport og nogle teoretiske beregninger, kan komme med sådan en udmelding,« siger han og tilføjer, at han ikke umiddelbart kan modsige udmeldingen, før Danmarks Radio selv har undersøgt sagen.

DR er selv gået i gang med en undersøgelse sendeforholdene med henblik på at udarbejde en selvstændig rapport om støjforhold.

»Det gør vi, fordi vi er bekymrede for, om forudsætningerne og beregningerne i rapporten (Telemyndighedens, red.) nu er gode nok,« siger han.

Har I grund til at tro, at de ikke er gode nok?

»Ja, det har vores ingeniører. Og hvis de har det, så er det sådan, det er,« siger Carsten Corneliussen.

Han anerkender dog, at Telemyndigheden allerede har taget visse tiltag - blandt andet i forhold til begrænsning af sendestyrken for det mobile bredbånd i visse områder og frekvenser - for at begrænse eventuelle støjgener.

Kontorchef for frekvenskontoret ved den danske Telemyndighed, Søren Johansen synes, at det er fint, hvis DR også vil undersøge støjforholdene, men han mener dog ikke, der er nogen grund til ikke at tage den rapport, der foreligger nu, for pålydende.

»Det er de velkomne til, men jeg mener, at der allerede ligger et grundigt forarbejde, som vi kan tage afsæt i med hensyn til det videre forløb, så DR burde i stedet bruge deres kræfter på at finde gode løsninger frem for at fokusere på historik,« siger han.

Forholdene om frekvensauktionen, der foreløbig er planlagt til at finde sted i maj, er lige nu i en høringsperiode, som slutter 16. december.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De steder hvor man på Kablerne fordeler analogt Tv vil problemet ikke betyde noget.

Men de som modtager via Master, se dette bliver spøjst.

 • 0
 • 0

Gennem mange år har allokeringen af trådløse tjenester primært været præget af politiske og økonomiske interesser. Viden om radiobølgers udbredelse eller kvaliteten af det anvendte modtagerudstyr har ikke haft den store interesse hos beslutningstagerne, som IT & Telestyrelsen jo bare er håndlanger for. Så hvis TV-seerne bliver forstyrret af det nye bredbåndsnet, er der glæde hos leverandørerne af filtre og kabler.

 • 0
 • 0

Det er helt fint, at DR vil måle på de støjgener mobilnettet kan forårsage. Når så signalet forhåbentlig kommer igennem, mon også DR vil tage sig af de "støjgener" der i form af jingles, "musik" etc. der ligger hen over deres nyhedsudsendelser?

 • 0
 • 0

Hvis du bor i en boligblok, og der er en LTE basestationssender, placeret på naboblokken, der sender med lovlig maksimal sendereffekt, så vil signalet krybe ind i dit TV, da dit TV har dårligere skærmdæmpning end kablet der fører hen til TVet. Der er lavet udenlandske undersøgelser, der viser at det vil være et problem.

 • 0
 • 0

Ja, men kun hvis vi taler LTE800, ikke LTE i fx 2.6 Ghz området. Sådanne maste vil ikke skulle op mange steder i byerne. Din istalleation har altid skulle været afskærmet, så det er kun signaler der kommer ind via antennen, der giver anledning til noget nyt.

Vi taler om få hundre husstande, hvis installatione i øvrigt er rigtigt udført. Men måske nok mange der har sprunget over hvor gærdet var lavest og købt stueantenner. De har altid været udenfor spec.

Lars :)

 • 0
 • 0

@ Kjeld Bûlow Thomsen

Kan vi ikke blive enige om at moderne Fladskærme er metallisk betydeligt mere skærmede end en almindeligt CRT Tv. Skærmede imod hvad der nu er uønsket.

 • 0
 • 0

@Finn Jensen

Jo, LCD/LED-skærmene som sådan støjer ikke ret meget og er også rimeligt immune over for direkte indstråling. Men i nærfeltet er kvaliteten af kabler/fordelere/forstærker af stor betydning. Kabler fra byggemarkedet er ofte af så ringe kvalitet, at de er bedst egnede til at binde tomatplanter i drivhuset op med. Bredbåndsforstærkere til udligning af fordelingsdæmpning i husstanden er også et problem, som Fanden skabte en regnvejrsdag, hvad de billige typer angår. Så er der signalet fra antennen, som jo skal ind i kassen. Her kan der være forskel på TV-tunerens/Digitalboksen kvalitet med hensyn til selektivitet og dynamikegenskaber, når der er kraftige signaler ved siden af det ønskede signal. Ved problemer kan filtre måske afhjælpe disse.

Med min amatørradiostation kan jeg på 2,32 GHz (lovligt) generere et signal på ca. 50 kW ERP. Hermed er det endnu ikke lykkedes mig at blokere for mine trådløse internetforbindelser på 2,4GHz. Så indgangsselektiviteten og tætheden fejler ikke noget på router/netværkskort.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten