Døve kan høre vibrationer

Mennesker, som er født døve, opfatter vibrationer i den hjernedel, som hørende personer opfatter signaler fra ørerne med. Hermed har man en forklaring på, at døve kan opfatte - og nyde - musik, og hvordan det har været muligt for døve at blive udøvende musikere.

Dean Shibata på University of Washington fortalte på radiologkonferencen 87th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA) i slutningen af november, at dette fænomen tyder på, at den oplevelse, døve har ved at "føle" musik svarer til den andre mennesker har ved at høre musikken.

Lydsignalerne processeres jo i den samme hjernedel hos de to grupper, forklarede han.
Shibata udførte sine eksperimenter med døve og hørende forsøgspersoner, mens han var på University of Rochester School of Medicine i New York. Det var her, han også lokaliserede hjernecenteret, som opfatter humor. Ved de nye undersøgelser sendtes vibrationerne via personernes håndflader. Med en hjerneskanner kunne man følge, hvilke hjernedele, der blev aktiveret hos døve og hos hørende. Hos begge grupper aktiveredes den hjernedel, der normalt reagerer på mekaniske vibrationer. Men hos de døve - og kun hos dem - "lyste et andet center op". Det er et golfkuglestort område i hjernebarken i det område, der hos hørende behandler lydsignaler fra ørerne.

Hjernen er altså uhyre plastisk i sine funktioner. Forsøgene viser, at det er meget vigtigt at lade børn, som er døve ved fødslen, lytte til musik, så deres hørecenters vibrationsbehandling udvikles til sit yderste. Man skal også være meget varsom ved hjerneoperationer i den auditoriske cortex hos døve patienter, bemærker Shibata.

Forsøgene viser jo, at de rent faktisk kan "høre", blot ikke via ørernes trommehinde, stigbøjle, hammer og ambolt. Ideen med at lade døve holde fingrene presset imod en ballon under opførelse af koncerter, musicals etc. er også vældig god. Mere avancerede apparater, som omsætter lyd, både tale om musik, til mekaniske vibrationer, vil med held give døve mulighed for kommunikation via lyd.