Dongs affaldsteknologi fejlede: Nu kommer København med flere penge

Pilotanlægget virkede ikke, men nu er Københavns Kommune klar til at støtte Dong Energy, så der kan blive bygget et langt større demonstrationsanlæg til Renescience-teknologien, sandsynligvis i Avedøre.

Renescience er Dongs bud på en teknologi, der ved at blande husholdningsaffald med vand, varme det op og tilsætte enzymer kan trække gas ud af affaldet, uden at det på forhånd er sorteret.

En evaluering af et pilotanlæg har imidlertid vist, at teknologien i sin nuværende udgave har store problemer, først og fremmest fordi der ikke er tale om genanvendelse. Fiberresten, som indeholder fosfor, er for forurenet med plastblødgørere og tungmetaller til at kunne køres ud på markerne.

Læs også: Fiasko for Dongs affaldssuppe: Den er for beskidt til at genanvende

Alligevel er Københavns politikere klar til at sende flere penge efter teknologien, dog først efter et udbud af et udviklingssamarbejde mellem kommunen og private virksomheder.

Håbede på et fuldskala-anlæg

Kommunen havde håbet at være klar til at bygge et fuldskala-anlæg, som kunne behandle samtlige 160.000 ton husholdningsaffald årligt fra københavnerne. Nu vil den i stedet udbyde et demonstrationsanlæg på 50.000 ton.

Det er en konsekvens af, at et flertal af politikerne ikke ønsker at indføre affaldssortering, som det findes i en række andre byer i Danmark og i flere af vores nabolande.

Læs også: Københavns miljømål drukner i problemer med affaldsanlæg

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (E) støtter ellers affaldssortering, men han støtter også at give penge til Renescience-teknologien trods de indledende problemer.

»Hvis det her kommer til at virke, og det er der trods alt en formodning om, så vil det kunne skabe en masse innovation og kunne give nogle nye resultater,« siger han.

»Kan man lave noget andet end kildesortering, skal man ikke være bleg for at gøre det. Derfor vil jeg gerne give det en chance, når så store kræfter gerne vil prøve det sammen med os,« lyder det fra borgmesteren, bl.a. med henvisning til, at Dong har søgt EU-støtte til anlægget.

Læs også: Dong Energy melder klar til at tage skraldet – uden sortering

Han påpeger, at kommunen altid kan 'slå bak', hvis udbuddet viser, at demonstrationsanlægget bliver for dyrt.

Ikke affaldessektorens IC4

Den socialdemokratiske miljøordfører på Københavns Rådhus, Jakob Hougaard, er helhjertet fortaler for at fortsætte med Dong-teknologien. Han afviser på det bestemteste Ingeniørens standard-kliché om risiko for at støtte affaldssektorens IC4.

»Jeg tror stadig på, at det bliver en succes. Så letter vi københavnernes hverdag ganske betydeligt. Der er arbejdspladser i det og eksport af grøn teknologi, som forudsætter, at nogen tager et ansvar for at løfte opgaven,« siger han.

»Det er klart, at når man siger ja til et udviklingsprojekt, er der en risiko forbundet med det, men det her er et godt område at udvikle på,« tilføjer Jakob Hougaard.

Læs også: Affaldsmangel truer Amager Bakkes økonomi

Han lægger vægt på, at selve den enzymatiske proces, som producerer gas, der f.eks. kan opgraderes og bruges i byens busser, fungerer fint.

»Så er der stadig en udfordring med restfraktionen, men Rom blev ikke bygget på én dag.«

Jakob Hougaard er heller ikke bekymret for, hvis resterne fra processen ikke kan køres ud på marken, eller plasten må brændes af, fordi den lugter for fælt. Han fremhæver igen og igen, at København er ved at bygge, hvad han kalder Nordeuropas mest moderne affaldsforbrænding, den nye Amager Bakke til en pris på fire milliarder kroner.

»Hvis vi må brænde restprodukterne af, får vi stadig en meget høj udnyttelse af ressourcerne,« siger han.

Læs også: Trods advarsler: Københavnere får milliardregning for Amager Bakke

København skal ikke være first mover

Kun de Konservative og SF afviste at støtte udbygningen af Renescience-teknologien i København. De konservative stemte imod og fik følgende skrevet til protokols efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget:

'Vi vil ikke være med til et forsøg, idet vi ikke mener, at København behøver at være first mover, og at københavnerne skal bære udgiften til at være først i verden. Vi ser gerne, at København tager et anlæg i brug, når det er gennemtestet i ordinært brug andet steds.'

SF undlod at stemme

»Man kan ikke få den evaluering af Renescience uden at tænke, at vi bliver nødt til at have alternativer,« siger SF's miljøordfører i København, Peter Thiele.

Læs også: GRAFIK: Sådan virker affaldssuppen Dong Renescience

I referatet fra mødet fik han skrevet:

'I stedet for at bruge flere midler på en teknologi, der har vist sig ikke at bringe København i mål, når det handler om genanvendelse af det organiske husholdningsaffald, mener SF, at der i stedet sættes mere målrettet ind med kildesortering i villaer og etageejendomme i alle Københavns bydele.'

Peter Thiele foreslog selv at fastholde pilotanlægget og først udbygge med et større anlæg, hvis EU-støtten kommer i hus. Det blev nedstemt af alle de øvrige partier.