Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Dongs affaldsnedbryder skal bestå sin prøve i Trekantsområdet

Renescience-teknologien, der forbehandler usorteret husholdningsaffald til brug i for eksempel et biogasanlæg, skal nu for alvor vise sine evner i et samlet affaldshåndteringssystem for de fire kommuner Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.

Renescience-teknologien ejes af Dong Energy, og projektet er et af de 33, som tilsammen har fået 225 millioner kroner i støtte fra junipuljen af Energistyrelsens udviklings- og demonstrationsprogram, EUDP. De 33 projekter har tilsammen et budget på 754 millioner kroner, da projektdeltagerne selv stiller med i gennemsnit 60 procent af investeringen.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at få oplyst, hvor mange penge de enkelte projekter har fået tildelt, idet der afventes en nærmere forhandling mellem parterne.

Med den nye bevilling til Renescience følger EUDP op på en bevilling på 22 millioner kroner fra 2010, som dengang blev givet til at forberede opførelsen af et demonstrationsanlæg i kommerciel skala. I praksis bestod denne forberedelse blandt andet af en optimering af et demonstrationsanlæg på Amagerforbrænding, der skulle op og behandle 800 kg affald pr. time ved hjælp af teknologien.

Læs også: Millioner skal gøre skrald til fremtidens energikilde

Siden 2010 er der sket nogle ændringer med teknologien. Blandt andet er behandlingstemperaturen sænket til 50 grader, og transportbåndet mellem forbehandling (tidligere kogeraktor) og enzymreaktor er fjernet. Desuden er de to reaktorer blevet sat i direkte forbindelse med hinanden.

Vi har i en tidligere version af denne artikel brugt betegnelsen 'affaldskoger' i overskriften, men da der ikke er tale om kogning længere, er overskriften ændret. Vi vil senere vende tilbage med en nærmere beskrivelse af den opdaterede Renescience-teknologi.

Ifølge en pressemeddelelse fra EUDP er det det største støttebeløb givet til bioenergi, hvor seks projekter tilsammen har fået tilsagn om godt 61 millioner kroner. Heriblandt til en ny version af Inbicons teknologi til produktion af andengeneration biobrændstof.

De øvrige projekter på dette område vil udnytte henholdsvis husholdningsaffald, enggræs og kvægdybstrøelse til produktion af bioenergi. Andre projekter udvikler et high-tech-røggasfilter til biomassekedler og tester katalytisk fjernelse af tjære i biomasseforgassere.

Bølgekraft-området har denne gang fået næstmest med 41,4 millioner kroner til blot to projekter. Det ene er til demonstration af det velkendte koncept Wave Star på åbent hav, og det andet er til Partnerskabet for Bølgekraft.

Projekter inden for energieffektivitet har fået tilsagn om i alt 37 millioner kroner. Projekterne handler om effektivisering af transport, forbedring og optimering af varmepumper, bæredygtig energirenovering af bygninger, udvikling af UV-LED til hærdningsindustrien, LED til tv-bagbelysning og energibesparelse i køleanlæg og frostlagring.

Projekterne inden for vind skal udvikle en ny type vindmøllenacelle, nye metoder til installering af vindmøllevinger og afhjælpning af skader på vindmøllevinger. Et partnerskab skal desuden udarbejde en strategi for forskning, udvikling og demonstration inden for vind. Projekterne har fået tilsagn om i alt 34 millioner kroner.

Se listen over projekterne her.