Dong udbygger gasfelt for milliarder

Dong Energy og partneren Bayernegas vil tilsammen bruge 12,1 milliarder kroner på at udbygge Hejrefeltet.

Det er en udbygning, der omfatter en produktionsplatform, boring af produktionsbrønde og nye rørledninger, som tilsluttes eksisterende rørledninger i Nordsøen.

»Vi forventer, at udbygningen skaber omkring 500 nye, permanente arbejdspladser og et betydeligt bidrag til, at Danmark fortsat kan være selvforsynende med olie og gas,« siger Anders Eldrup, koncernchef i Dong Energy, i en meddelelse.

Læs også: Olieselskaber investerer milliarder i at udbygge nordsøfelter

Dong investerer selv de 7,3 milliarder kroner. Samtidig investerer det danske energiselskab cirka to milliarder kroner i udbygning af olieterminalen i Fredericia, der skal behandle olien fra blandt andet Hejre-feltet.

Dong anslår Hejre-feltets samlede reserver til ca. 170 millioner tønder olieækvivalenter og forventer produktion fra sidst i 2015.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

»Vi forventer, at udbygningen skaber omkring 500 nye, permanente arbejdspladser og et betydeligt bidrag til, at Danmark fortsat kan være selvforsynende med olie og gas,« siger Anders Eldrup,...

Eller er det måske salamimetoden, med utallige små usammenhængende skiver af samme pølse. Samme Anders Eldrup har underskrevet aftale med Gazprom om samarbejde samt levering af gas, fordi vores reserver/produktion havde toppet ?

http://www.dongenergy.com/anholt/DA/Nyhede...

Ser ud til at hver aktør på energimarkedet handler i egen interesse uden overordnet mål og styring.

  • 0
  • 0

For moderselskabet (holdingselskab) DONG Energy A/S er 76.49% ejet af staten og dermed reelt kontrolleret via bestyrelsen og § 80 i Aktieselskabsloven af en minister og folketinget.

Når der er andre aktionærer i et selskab end staten, ændres spillereglerne grundlæggende. Det følger således bl.a. af aktieselskabslovens § 80, at generalforsamlingen ikke må træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning.

Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre mindretalsaktionærer mod, at en majoritetsaktionær gennem en generalforsamlingsbeslutning pålægger selskabets bestyrelse at gennemføre en disposition, der vil reducere værdien af deres aktieposter. Det er værd at bemærke, at denne mindretalsbeskyttelse indtræffer, så snart der er mindretalsaktionærer, og den er dermed uafhængig af mindretalsaktionærernes ejerandel.

I forhold til DONG Energy A/S skal det bemærkes, at selskabet allerede befinder sig i den organisationskategori, da ca. 27 pct. af aktierne i selskabet siden april 2006 har været ejet af andre end staten og fortsat efter børsnoteringen vil befinde sig i den organisationskategori, idet staten vil bevare aktiemajoriteten.

..... NB ..................... Det betyder, at DONG Energy A/S ikke i dag kan ledes ud fra miljømæssige, klimapolitiske og andre samfundsmæssige hensyn som energisikkerhed, stabile energipriser m.m., medmindre mindretalsaktionærerne og selskabet finder, at det er i overensstemmelse med deres interesser. .................................

Børsnoteringen vil derfor isoleret set ikke ændre ved statens muligheder for via generalforsamlingsbeslutninger at give DONG Energy A/S pålæg om konkrete dispositioner, en given adfærd osv.

Kilde er bl.a.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Jeg tror journalisterne kun afskriver presseinformation fra DONG uden den mindste reflektion eller check af baggrunden.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten