Dong på vej til at efterligne 'Well from Hell'

Mens det franske olieselskab Total desperat prøver at finde ud af, hvordan det skal stoppe gasudslippet fra en brønd i selskabets Elgin-felt i den britiske del af Nordsøen, er danske Dong i gang med at planlægge 5-12 boringer af samme type.

Platformen i Elgin/Franklin-feltet borer ned i Fulmar-reservoiret, omkring fem km under havbunden. Det er et såkaldt HP/HT-felt - højt tryk og høj temperatur - som gør det meget vanskeligt og risikofyldt at bore og producere fra.

I søndags begyndte gas at strømme op fra en prøveboring, der ellers var forseglet lige over reservoiret, med sådan en kraft, at det brød igennem den øverste forsegling og tvang Total til at evakuere sine platforme og en borerig i området. Ulykken og især risikoen for, at den udstrømmende gas eksploderer, har fået miljøorganisationer til at omdøbe prøveboringen G4 til det mere mundrette og medieegnede 'The Well from Hell'.

Læs også: Forstå udfordringen med gaslækagen i Nordsøen på et minut

Og nu vil Dong til at kaste sig over samme type boring i Hejre-feltet i den danske del af Nordsøen.

»Hejre bliver den største udbygning i den danske del af Nordsøen i årevis og kommer hele industrien og det danske samfund til gavn. Vi forventer, at udbygningen skaber omkring 500 nye permanente arbejdspladser og et betydeligt bidrag til, at Danmark fortsat kan være selvforsynende med olie og gas,« sagde Dongs daværende koncernchef, Anders Eldrup, da han i februar annoncerede, at Dong sammen med Bayerngas investerede 12,1 mia. kroner i udbygningen af Hejre-feltet, der ligger ca. 260 km vest for Ringkøbing.

Forskydninger i jordlag kan føre til udslip

Ifølge VVM-redegørelse fra sidste år, som gav Dong grønt lys til at gå i gang med udbygningen, vil Dong bore 5-12 brønde ned til et reservoir, der ligger i ca. fem kilometers dybde. Altså til samme dybde som i Elgin-feltet. Temperaturen i reservoiret er 160 grader celcius, og trykket når op på 1.010 bar. Til sammenligning er trykket i Elgin-feltet op til 1.100 bar og temperaturen op til 200 grader celcius.

Det høje tryk slider på borehullernes foring, og efterhånden som reservoiret bliver tømt, kan det føre til store forskydninger i jordlagene. I Elgin-feltet betyder det, at der i størstedelen af borerørene kan ses deformationer på op til 60 procent af den indvendige diameter. Deformationerne øger risikoen for, at der kan gå hul på borerøret, hvorved gas fra højereliggende lag under højt tryk kan trænge ind i borerøret og op mod overfladen. Det er ifølge de foreløbige udtalelser fra Total det, der er sket i Elgin-feltet.

På trods af de mange års erfaring med olieudvinding i Nordsøen er teknologien til at bore helt ned til fem kilometers dybde relativt nye. Elgin-feltet begyndte eksempelvis først at producere i 2001, og Hejre-feltet er den første HP/HT-boring, der er givet tilladelse til på dansk sokkel.

Elgin-udslip kan føre til nye sikkerhedskrav

I Energistyrelsen, der har givet tilladelsen, følger civilingeniør Kirsten Erichsen og hendes kolleger udviklingen i Elgin-feltet tæt.

»Vi er i dialog med de britiske myndigheder om, hvad der sker på Elgin-feltet, men på nuværende tidspunkt ved vi ikke mere, end der har været fremme i pressen. Når vi ved, hvad årsagen er til gasudslippet, kan vi se på, om noget af det er relevant at kigge på i den danske sektor,« siger hun.

Når årsagen til gaslækken bliver opklaret, kan det føre til nye krav til Dongs boringer i Hejre-feltet.

»På nuværende tidspunkt har vi givet tilladelse til det overordnede design i forhold til sikkerhed. Så skal vi føre tilsyn med at de gør arbejdet i projekteringsfasen ordentligt. Derefter skal vi give tilladelse, når de vil til at tage anlægget i drift. Energistyrelsen skal også godkende hver enkelt boring, før den påbegyndes, når Dong ved mere om, hvordan de vil bore, og de sikkerhedsforhold, der er omkring det,« forklarer Kirsten Erichsen.

Ingeniøren har prøvet at få en kommentar fra Dong, men den ansvarlige for Hejre-feltet kunne ikke svare torsdag eftermiddag.

Dong har allerede indgået kontrakt med Maersk Drilling om at leje boreriggen Maersk Resolve i ca. to år fra sommeren 2014 og frem. Olieselskabet vil bygge en ny produktionsplatform og nye rørledninger og regner med at begynde egentlig produktion sidst i 2015. Dong anslår, at Hejre-feltet gemmer på 170 mio tønder olieækvivalenter, hvoraf Dong får 100 mio. tønder.

Dokumentation

Læs Energistyrelsen side om Hejrefeltet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

God og oplysende artikel.

Vi ser her desværre kapitalismens svage side: hvis noget er lønsomt og måske tilmed skaber arbedspladser i Danmark som ellers bare ville komme fx. i Rusland, så gør vi det, dvs. vores Energikoncern DONG gør det.

Der er ukendte risici, der er CO2 problemet og frem for alt er der det faktum at de fossile energireserver er begrænsede. Jeg henviser som sædvanlig til David McKay, se withouthotair.com, som foreslår at vor planlægningshorisont for civilisationen skal være 1000 år. Olie- og gasindustrien siger måske at der er masser af råstoffer,hvorved de mener til de næste 20-50 år med det nuværende forbrug, men civilisationens energibehov er voldsomt stigende når resten af verden tidobler deres energiforbrug op til vores forbrug.

Energistyrelsen må være vores redskab til at gemme råstoffer til vore efterkommere. Man kan ikke håbe på lovgiverne, de skal jo vælges, og vælgerne vil naturligvis have større forbrug billigere - og her er nordsøgassen jo et fremragende redskab.

Det haster ikke med at få al kul, olie og gas brændt af.

 • 0
 • 0

Frode Greisen:

God og oplysende artikel. ....... Energistyrelsen må være vores redskab til at gemme råstoffer til vore efterkommere. Man kan ikke håbe på lovgiverne, de skal jo vælges, og vælgerne vil naturligvis have større forbrug billigere - og her er nordsøgassen jo et fremragende redskab.

Godt og oplysende inlæg!!

Der advarer os om, at totalitære og antidemokratiske sympatier spirer og gror i alle samfund, hvor der ikke konstant gøres en aktiv indsats for at oplyse om, at demokratiet gennem den nyere historie gang på gang har vist, at det er den bedste af alle styreformer trods dets svagheder.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

.....skal man erkende at vore forfædres forsøg er de skuldre vi står på.

Og vore efterkommere må klare sig som vi gør det idag. Hvordan de vil gøre det skal vi ikke bestemme.....selv om feelgood argumentet \" vi skal tænke på vore efterkommere og ikke efterlade dem en umulig opgave\" er totalt hult er der alligevel mange der ikke har tænkt problemet til ende.

For når olien er opbrugt af vore efterkommere, så vil vore efterkommere bruge kullet op til sidste kulstykke og hvorfor vil de så det?

Det vil de fordi alle der påstår at de tænker på vore efterkommere kan ikke tænke og hvad værre er de kan heller ikke regne, hvilket medfører at de er imod Akraft, for vi skal jo tænke på vore efterkommere, siger de.

Det er vore efterkommeres største problem at der for tiden sker en feminisering af energiopfattelsen.

 • 0
 • 0

Det er vore efterkommeres største problem at der for tiden sker en feminisering af energiopfattelsen.

Altså - vindmøller er for kvinder og bøsser. Det anede mig. Tak Bjarke for at sætte ord på mine mistanker og for dine bestandige bidrag til højnelse af debatniveauet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten