Dong leder i Storbritanniens sidste olie- og naturgasreserver

Nu kan Dong Energy intensivere jagten på britisk gas og olie. Med retten til at søge i et nyt 3600 kvadratkilometer stort område vest for Shetlandsøerne, har det danske energiselskab både skaffet sig et stort energipotentiale og anselige udfordringer. For vejret er barskt, vandet dybt og beliggenheden fjern.

Det britiske energiministerium har givet Dong Energy licens til 21 nye blokke til efterforskning. Det er alt, hvad Dong havde ansøgt om, og allerede næste år går Dong i gang med at indsamle seismiske data.

I forvejen er Dong Energy et af de mest aktive energiselskaber i området, hvor selskabet har retten til et areal på 5500 km2 med britiske licenser og har interesser i tre af de største fund, der er gjort i området i de senere år.

»Dong Energy har sat sig det mål at 30 procent af den naturgas vi leverer til vores kunder skal komme fra egenproduktion,« siger Søren Gath Hansen, der er koncerndirektør for efterforskning og produktion.

Eftersom efterforskning er afgørende for at erstatte og udvide selskabets rettigheder, er der stor tilfredshed med licenserne, som Dong betragter som meget attraktive.

»De nye licenser ligger i nærheden af vores eksisterende fund, og vil styrke vores position som et af de ledende selskaber i regionen yderligere,« oplyser Søren Gath Hansen i en pressemeddelelse.

West of Shetlands-området repræsenterer næsten en femtedel af alle Storbritanniens tilbageværende olie- og naturgasreserver, og udviklingen af området vil reducere Storbritanniens følsomhed overfor energiimport, samt forbedrer forsyningssikkerheden.

»Vi ønsker at styrke vores position i denne region ved at fortsætte med at bore nye efterforsknings- og vurderingsbrønde og skabe muligheder for at bringe fund i produktion så hurtigt som muligt. På grund af den fjerne beliggenhed, det dybe vand og de barske vejrforhold er der mange udfordringer i området, men det store potentiale i området gør, at vi forventer at kunne producere betydelige mængder gas og olie inden for det næste årti,« udtaler Søren Gath Hansen.