Dong: Her er vores fremtid

I forlængelse af den seneste tids skandaler har Ingeniøren talt med topfolk i Dongs fem afdelinger, for at høre nærmere om, hvor det danske energiselskab står på deres område, og kursen for den nærmeste fremtid:

Bent Christensen, Senior Vice President, Dong Energy Wind Power.

Dong har landvindmøller i Danmark, Norge, Sverige, Polen og Frankrig og havvindmøller i Danmark, Storbritannien, og Tyskland, hvor selskabet er ved at anlægge sin første park.

Læs også: Her er Dong Energys aktiviteter

»Vores fokus er meget på Danmark, Tyskland og England, hvor vi kan se et stort potentiale for offshore vindmøller. Vi kigger også på Frankrig, hvor der er gode muligheder for offshore vindmøller. Vi har endnu ikke truffet beslutning om konkrete investeringer i Frankrig,« fortæller Bent Christensen.

I den nærmeste fremtid står offshore vindmøller ifølge Bent Christensen over for to store udfordringer.

»En af de største udfordringer er at få industrialiseret sektoren. Alle er enige om, at omkostningerne skal ned, og et af redskaberne hertil er standardiserede tekniske koncepter, der kan masseproduceres,« siger han og fortsætter:

»En stor udfordring er at tilvejebringe flere teknikere og ingeniører. Jeg har cirka 450 medarbejdere beskæftiget med at opføre vindmølleparker og har behov for at ansætte flere. Heru over bruger vi flere tekniske konsulenter fra forskellige ingeniørvirksomheder.«

Sebastian Koks Andreassen, Director, Business Development, Commercial & Strategy, Exploration & Production (Olie & Gas)

I dag producerer Dong olie og gas i Danmark og Norge. Samtidig har virksomheden gang i en række projekter ved Shetlandsøerne ligesom selskabet har rettigheder til at foretage undersøgelser ved Grønland. Inden for E & P arbejder man i Dong med to strategier.

»Vores kortsigtede strategi går over de kommende 5-6 år og går ud på at udbygge de fund og felter, vi har,« siger Sebastian Koks Andersen.

Det gælder for eksempel Hejre-feltet i Nordsøen, der vurderes til at indeholde det, der svarer til 170 millioner tønder olieækvivalenter, og som kommer til at producere i mere end 20 år fra den forventede produktionsstart sent i 2015.

Det langsigtede mål er samtidig en af de store udfordringer: Det bygger på spørgsmålet om, hvordan Dong får genskabt de producerede reserver - et spørgsmål, som alle olie- og gasselskaber hele tiden kæmper med.

»Noget af det, der karakteriserer Nordvesteuropa, som er vores nuværende aktionsområde, er, at fundene gradvist bliver mindre og skal findes på større vanddybder eller længere nede i undergrunden. Der bliver stadig gjort betydelige fund, men det er generelt ikke i samme størrelse som tidligere. Derfor er en kommende udfordring, at vi skal videreudvikle de mindre felter, hvilket er et område, hvor vi inden for de senere år har udviklet en betydelig ekspertise,« siger Sebastian Koks Andersen.

Thomas Dalsgaard, Executive Vice President, Power.

Dong har en række kraftværker i Danmark, hvoraf en del er kulfyrede. Desuden har man tre gasfyrede anlæg i udlandet; et i Wales, et i Holland og et i Norge. Anlæggene i udlandet er ifølge Thomas Dalsgaard til dels til stede for at udnytte den synergi, der kan være mellem et termisk anlæg og vindenergi.

»Vores kraftværker i Danmark er under pres på grund af meget lave priser på el i NORDPol-området, og over de senere år har vi taget en række anlæg ud af drift. Der er blandt andet blevet bygget masser af ny vind og vandkraft i Norge og Sverige, som har presset priserne,« siger han og fortsætter:

»En af vores udfordringer er at få omlagt de kulfyrede kraftværker til biomasse.«

Dong har gennem en årrække satset på at udbygge mulighederne for at bruge biomasse og affald som brændsel i stor målestok. Man har aktivt støttet udviklingen af en række teknologier, som Thomas Dalsgaard mener er ved at være modne.

»En virksomhed som Dong, der omsætter for 56 milliarder om året, bruger selvsagt midler på at sikre fremtiden gennem R&D-aktiviteter, og nogle af disse midler er gået til udvikling af bio-teknologier,« siger han og fortsætter:

»Flere af disse teknologier er nu kommet til et punkt, hvor vi er i gang med kommercielle projekter. Det har været med til at bringe os i en europæisk førerposition inden for anvendelse af biomasse.«

Daniel Nathan, Senior Manager, Head of Commercial Strategy, Sales & Distribution.

Inden for el-distribution er Dong Danmarks største selskab. Med 800.000 privatkunder og 200.000 erhvervskunder sælger selskabet omkring 25 procent af samtlige kWh i landet. Primære områder er København og Nordsjælland. Med hensyn til gas-distribution ejer Dong nettet i Sønderjylland og Sjælland, men har - ligesom tilfældet for el - kunder over hele landet.

»Det er klart, at Danmark er vores hjemmemarked, og vi har en solid position her. Vækstmæssigt kigger vi til dels på udlandet. Vi har en forretning i Holland, vi har på det seneste købt en forretning op i England, og de to er vores primære vækstmarkeder,« fortæller Daniel Nathan.

Han ser især tre store udfordringer.

»Det er stigende konkurrence, omstilling til grøn energi og nye decentrale energiformer og elektrificering af samfundet som for eksempel med elbiler,« vurderer han.

Konkurrencen står primært om de store erhvervskunder, som kan spare på deres energiregning og samtidig forbedre deres image ved at gøre deres energiforbrug grønnere eksempelvis ved at købe vindmøllestrøm eller installere solceller.

I kraft af sin danske erfaring med at hjælpe virksomheder med en grøn omstilling håber Dong at finde en lignende plads på det internationale energimarked.

»Vi gør os ingen forhåbninger om at dominere de europæiske markeder. Hvis du for eksempel kigger på det engelske energimarked, så er det 15-20 gange større end det danske. Her er det interessant for os at blive en nichespiller med fokus på grønne, energibesparende løsninger,« fortæller Daniel Nathan og fortsætter:

»Vi har igennem vores knowhow med grøn energi, hvor vi har været first mover med nogle års forspring i forhold til andre energiselskaber og har et track record fra Danmark, som vi kan bruge som bevis på, hvad vi kan.«

Henrik Valgma, Head of Portfolio Management & Trading, Energy Markets.

»Meget groft sagt, kan du sige, at vores hovedansvar er at sikre værdien af de produktionsanlæg som havvindmøller, olie-/gasproduktion og kraftværker, som Dong Energy har investeret i og optimere indkomsten fra de energiråvarer, som Dong sælger og køber på de internationale markeder,« fortæller Henrik Valgma om sit område.

Han ser en klar styrke i, at Dong er en relativ lille spiller på de energibørser, hvor en del af handlen foregår.

»Vi er ikke så store som for eksempel en E.ON eller Morgan & Stanley, og det giver os en fleksibilitet og evne til hurtigere omstilling. Desuden har vi en regional specialviden, de andre ikke har,« vurderer han.

En central udfordring er, at markederne, man bevæger sig på, udvikler sig meget hurtigt. Eksempelvis olieprisernes himmelflugt i nyere tid eller de skiftende tilskud til grøn energi, som gør det svært at bedømme, hvordan de bedste aftaler med købere af Dongs portefølge af produkter skal strikkes sammen.

Alle de interviewede giver ud tryk for, at Dong er i besiddelse af nogle specialkompetencer indenfor deres felt, der er med til at hive det danske selskab op i den europæiske superliga for energiselskaber. For alle områder bortset fra vind, hvor man også ifølge rapporter og analyser er den førende i Europa, erkender man samtidig, at der findes større klubber i ligaen.

Eller, som Henrik Valgma beskriver det for Energy Markets:

»Det er klart, at i et internationalt perspektiv er vi en ikke den største spiller, men vores specialviden gør os til et hold i den bedste række, hvis du kigger på Nordvesteuropa. Her kan du sige, at vi er lidt ligesom Arsenal - vi spiller godt, men der er stadig hold som Manchester United og City, som vi har svært ved at konkurrere med.«