Dong Energy: Vi løber tør for gas om seks år

Allerede i 2011 vil den danske gasproduktion i Nordsøen falde under selvforsyningsgrænsen og risikerer stort set at være ophørt i 2015, vurderer DONG Energy.

»Der er ingen skråsikker mening om, hvor hurtigt det klinger af. Vores mening er, at det vil komme til at ske ganske hurtigt for gassen. Olie vil holde lidt længere, for man kan presse mere olie ud af kridtlagene med ny teknologi, men med gassen vil det ske meget hurtigt. Vi regner med, at det vil starte nu i 2010. Fra 2010 ser vi et kraftigt fald i produktionen af gas, og i løbet af kort tid passerer vi punktet, hvor vi ikke længere er selvforsynende,« fastslog administrerende direktør Anders Elstrup fra Dong Energy på et presseseminar mandag.

Ifølge Dong Energy er prognosen stadig meget usikker, men den faldende produktion er tydeligvis på vej. Derfor investerer Dong Energy i gasinfrastruktur og herunder en LNG-terminal i Rotterdam, der kan sikre Danmark gastilførsler fra Norge, Rusland, Algeriet, Indonesien, Australien og hvor der ellers kan hentes naturgas.

»Der er en stor risiko for, at Danmark skal være nettoimportør af gas i 2012, men det er da muligt, at vi kan klare 2013 med og en del af 2014. Derfor skal der foretages disponeringer allerede nu,« supplerer koncerndirektør Kurt Bligaard Pedersen.

Energistyrelsen satser på nye fund

Udsigten fra Energistyrelsen er dog knap så pessimistisk. Her lyder forventningen, at Danmark er selvforsynende med olie til 2018 og naturgas til 2020. Selvforsyningen kan opretholdes indtil 2030, hvis forventninger om nye gasfund realiseres.

Yderligere efterforskning kan føre til nye fund, som kan udbygges sammen med allerede gjorte fund, mener Energistyrelsen.

Svane-fundet fra 2001-2002 er et eksempel på et fund, som kan ændre reservevurderingen. Yderligere vurderinger af fundet kan meget vel påvise, at Svane-fundet kan udvikles til Danmarks største gasfelt, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fordi vi havde gas blev der anlagt et gasnet til at sørge for varme til en masse husstande.

Men skal det betyde at vi skal fastholde disse hustande på gasafhængigheden, eller bør vi i stedet, i lyset af manglende selvforsyning, begynde at give disse hustande tilskud til oplægning til vedvarende varme, som sol, varmepumper mv, så vi ikke bliver afhængige af den russiske bjørn, og fastholder et brug af fossile brændsler som er helt unødvendigt?

Dong og de andre gasselskaber er jo bare interesserede i at fastholde gaskunderne, så vi skal ikke forvente de store visioner fra den kant.

Vh Troels

 • 2
 • 0

Der findes andre leverandører af gas. F.eks. Quatar gas har planer om den del transport af gas i skibe. Indskibet gas kan distribueres i systemet. I langt mindre målestok kan biogas også sendes i systemerne, biogas består mest af metan.

 • 0
 • 0

Var det ikke på tide at ophæve tilslutningsPLIGTEN til naturgas i de områder, hvor den findes?

Alt andet er jo totalt hovedløst i dag.

MVH Jan

 • 2
 • 0

Det ville være rart at få oplyst, hvor lang løbetid DONG Energy's eksportkontrakter har og hvor meget gas de omfatter? Mellem produktion og hjemmemarkedet ligger jo også denne størrelse. Når den ikke oplyses, mangler ståhejet om svindende gasforsyning troværdighed. Dette som opfordring til Ingeniørens journalister. Hilsen Rolf C.-D.

 • 0
 • 0

Biogas vil næppe inden for økonomiske rammer kunne renses op til den standard som Dong kræver for naturgas, derfor afviser alle biogasproducenter løsningen med blandet rørføring.

det er netop komponenten MINDST der er synderen.

 • 0
 • 0

Jeg husker et nordsjællandsk naturgasanlæg der strandede på at Danmarks hersker:"Hr. Forbudtski", forbød bioaffalds-flytning over kommunegrænser, hvilket drejede halsen om på naturgasværket. Nå! Så står vi og mangler gas, mens køerne prutter den ene kubikmeter gas ud efter den anden. Ud over hvad vi selv kan bidrage med op til et toiletbesøg! Jeg kan godt se at det må være et stort ingeniørmæssigt problem, hvor vi i alverden skal få gas fra???

 • 0
 • 0

Ja det er vel gået op for, jer hos DONG, at vi er blevet klar over at der bliver manipuleret med prognoser og statistikker. Jeg personlig var kraftigt involveret fra 1978 frem til beg. 1990-erne og er bevidst om at der er langt mere gas end det I nu turer frem med gang på gang. Eller er det blevet solgt (godt skjult) til udenlandske kunder ? Men hvis det kommer bag på jer nu, ja så kan vi jo se tilbage på et konsortie der ikke har styr på noget som helst ud over at opkøbe hvad som helst der har med begrebet energi at gøre. Jeg mener at vide der stadig er et par stykker (tidligere kolleger) tilbage has DONG, så kom ud af busken og sig fra. I fortsættelse af disse kommentarer kan der tilføjes at hvis gassen slipper op, ja så er det selvsagt noget for sent at få etableret et forsyningsnet til en anden energiform eller er der noget jeg helt har misforstået som naiv ing. at der ligger helt andre motiver bag den påstand ....?

 • 0
 • 0

Så kan det være vi kan få gang i forskning i andre energi former.

Lad os da udnytte den gas vi har fra gylle, rensningsanlæg, gamle lodsepladser, havet, vind og/eller solen.

Vi har lukket øjnene når det galt om at finde nye løsninger fordi vi jo ikke havde et problem, vi havde jo selv gasforsyninger nok at tage af. Men nu har vi chancen for at finde på noget der udnytter de kilder der ikke bliver udnyttet optimalt i vore dage.

Lad os komme igang.

Der sidder da forhåbentligt mange ingeniøre med et opfinder gen der har en ide til hvordan man kan udnytte gylle osv.

Ellers har ingeniør uddannelsen da ændret sig i den forkerte retning og blevet vejen til en skrivebordsplads for kommende direktører istedet for ny tænkning og kreativitet til at tjene penge på ideer.

Så hvad skal der til for at vi kan få flere eventyr som vindmøllerne blev til??????????????????????

Eller har ingeniørne i Danmark, fået siddesår, så de er blevet bange for, at være kreative og opfindsomme??

Ogg nej opfindelser skal ikke betales af staten. Alle de store virksomheder startede i hjemmet med få midler.

 • 0
 • 0

Lad os da udnytte den gas vi har fra gylle, rensningsanlæg, gamle lodsepladser, havet, vind og/eller solen.

Den gas som kommer op af jorden er rimelig ren og komprimeret.

Skal vi oprense biogas fra forskellige kilder og komprimere den, så går der en del, hvis ikke hele forretningen fløjten.

Spørgsmålet er også hvor meget biogas der kan laves i dk.

Sidst så har jeg før skrevet at det er hul i hovedet at bruge gas til ren opvarmning og besværlige brændsler som kul og halm til strømproduktion, når gasturbiner (i combined cycle) har en højere virkningsgrad.

Men nu har det aldrig været markedsmekanismerne der har bestemt hvordan strømmen skulle produceres i det her land.

Vh Troels

 • 1
 • 0

Men nu har det aldrig været markedsmekanismerne der har bestemt hvordan strømmen skulle produceres i det her land.

Nu er det vel i allerhøjestegrad markedsmekanismerne, der gør, at der benyttes kul i stedet for gas. Kul er en hel del billigere end gas.

Det du efterspørger er lige det modsatte af at lade markedsmekanismerne bestemme hvordan strømmen skal produceres i det her land.

 • 0
 • 0

Luk de elendige barmarksværker og fjern tilslutningspligten til naturgas og erstat dem med kernekraft. F.eks.ved at købe eller leje Barsebäck og/eller ved at bygge nyt i Danmark. Alternativet er, at vi gør os afhængige af russisk gas.

 • 0
 • 2

Nu er det vel i allerhøjestegrad markedsmekanismerne, der gør, at der benyttes kul i stedet for gas. Kul er en hel del billigere end gas.

Det du efterspørger er lige det modsatte af at lade markedsmekanismerne bestemme hvordan strømmen skal produceres i det her land.

Kul er klart billigere end gas, men man kan også lave mere strøm af gas end af kul.

Derfor giver det jo heller ikke mening hvis det kan betale sig at brænde gas af til varme...

Vh Troels

 • 1
 • 0

Endnu en spændende debat på ing. Den sidste uge har været en sand anskuelighedsuge.

Kulforbruget stiger, selvforsyningsgraden falder, der tales om alle mulige VE teknologier, der ikke alene kan erstatte de store energibehov, som de fossile brændsler løser nu. Selv opvarmningen er der nu konsensus om skal foregå med el.

Der er ingen grund til at gentage tidligere debatters gennemgang, men blot konstatere, at der er brug for et markant skift NU.

Og der er kun alternativ til massiv import af fossile brændsler og det er kernekraft.

Vedrørende barmarksværker og øvrige nuværende energiproduktionsformer må man revurdere hele sektoren.

Og til Jacobs indlæg og lotto, ja der er en udtalt teoretisk tilgang til dette vigtige emne, og når virkeligheden nærmer sig begynder man med "lotto beskrivelser"

Et eksempel på det er vindmølleplanen, hvor man meget kort beskriver forsyningssikkerheden med "import af el". Ingen opremsning af faktiske anlæg, der kan levere eller man endnu bedre havde aftaler med. Nej blot lidt "lotto tekst".

 • 0
 • 2

Der sidder da forhåbentligt mange ingeniøre med et opfinder gen der har en ide til hvordan man kan udnytte gylle osv........ og

Eller har ingeniørne i Danmark, fået siddesår, så de er blevet bange for, at være kreative og opfindsomme??

Desværre er det ønsketænkning du fremfører, eller du har måske selv et bud? Vind-, sol-, og evt. bølgekraft er stærkt flukturerende, og selv om potentialet er enormt, er en teknologi til at gemme energien i tilstrækkelige mængder ikke noget, vi kan få øje på i nærmere fremtid. Jordvarme og geotermisk varme kan kræver kun en politisk beslutning, så vi kan sige som Tordenskjold: Hva' dælen nøler i efter? Da 40% af DK's energiforbrug går til varme, er det noget der batter. Jeg kan kun få øje på kk som en væsentlig spiller, supleret med bioenergi til spidsbelastninger. Måbjerg bioenergi får 74,5 øre pr. KWh, så det er ikke billigt, men med en lagertank er det dog regulerbart. Prisen er baseret på at der skulle indgå slagteriaffald til at booste processen, men da slagteriet netop lukkede i sidste ugen, er økonomien tvivlsom.

Så lige i TVA at en af de store syndere er flairing ude på Nordsøen. Det burde være en simpel ting at futte gassen af i gasturbiner på platformene, og sende strømmen i land via Horns Rev's kabel, som ligger relativt tæt på.

 • 0
 • 1

[quote] Så lige i TVA at en af de store syndere er flairing ude på Nordsøen. Det burde være en simpel ting at futte gassen af i gasturbiner på platformene, og sende strømmen i land via Horns Rev's kabel, som ligger relativt tæt på.

Om det er en ny ide ved jeg ikke med sikkerhed, men ideer der kommer frem i lyset har det med at blive grebet af nogen der får en konstruktions ide. Så jo flere tanker der bliver diskuteret jo flere ideer vil blive gennemtænkt og muligvis afprøvet.

Men lukker vi af for at være åbne over for nye ideer kommer vi ikke til, at flytte os væk fra afhængighed af fosilebrændstoffer eller bedre udnyttelse af de fosile brændstoffer vi har.

Men selvfølgelig kan man også snakke så meget, at der ingenting sker!!

 • 0
 • 0

Kul er klart billigere end gas, men man kan også lave mere strøm af gas end af kul.

Derfor giver det jo heller ikke mening hvis det kan betale sig at brænde gas af til varme...

Vh Troels

At du kan lave mere strøm af gas betyder ikke, at det er billigere at bruge end kul.

Og at man så kan bruge gas til husopvarmning skyldes nok at gas er noget nemmere at transportere rundt til privat forbrugere. At vi overhovedet bruger gas skyldes jo sådan set at markedsmekanismerne blev sat lidt på pause.

 • 0
 • 0

for nogle få år siden kom DTU ud med at man snart kunne bruge sit gasfyr til at producerer el til hjemmet.

I dag bliver gassen kun brugt til, at lave varme, men hvorfor har man ikke forlængst udnyttet fyr til at lave el produktion??

Vi udnytter vore energikilder fuldstændig tåbeligt for at udnytte gas kun til at koge vand er jo dybt godnat, når der skal minimalt ekstra forbrug af gas til at fremstille el i samme proces.

 • 0
 • 0

Vi udnytter vore energikilder fuldstændig tåbeligt for at udnytte gas kun til at koge vand er jo dybt godnat, når der skal minimalt ekstra forbrug af gas til at fremstille el i samme proces.

[/quote]

Hvilket understreger hvad forbrugerne VIL!!! have, nemlig EL. Vi er i grunden ikke interesserede i andet end dette ene:"Elektricitet!" Hvordan konverteringstabene er interesserer os ikke en døjt. det er noget I! Ingeniører bare skal optimere så godt I kan, for vi vil "KUN HA' EL!" Vi vælger el-biler fordi de er lydløse og ikke har nogen udstødning folk er tvundet til at indånde på gadeplan. de har vedligeholdningsfrie motorer der ikke skal have indstillet ventiler og så videre. Som allerede Woody Guthrie(folkesanger) sagde:"The whole world should be run by electricity!" Så det eneste I ingeniører skal kocentrere Jer om er at skaffe os el så billigt og nemt I kan og dertil skaffe os de effektiveste batterier!

Kort sagt I skal kun drømme drømme om El!

 • 0
 • 0

Uden at have læst hele striben, må det være logisk at reducere gaseksporten så meget som muligt. Uden gaseksport, holder gassen til lige knap dobbelt så lang tid. Når svenskerne stopper elforsyningen til DK, når der er lavvande ved vandkraftværkerne, er det lige så rimeligt, at vi neddrosler salget af gas til dem, når der er udsigt til manglende gas hos os selv. Hvis vi gør det, er der antagelig gas nok til os selv i 25 år, især nu hvor vi igen tillader elvarme, og hvor varmepumper kan erstatte en voksende del af gasvarmen. Og PS. Det vil tage mindst 10-12 år, før et eller to kernekraftværker i DK kan levere el til elbiler og varmepumper, når det ikke blæser.

 • 0
 • 0

Uden at have læst hele striben, må det være logisk at reducere gaseksporten så meget som muligt. Uden gaseksport, holder gassen til lige knap dobbelt så lang tid. Når svenskerne stopper elforsyningen til DK, når der er lavvande ved vandkraftværkerne, er det lige så rimeligt, at vi neddrosler salget af gas til dem, når der er udsigt til manglende gas hos os selv. Hvis vi gør det, er der antagelig gas nok til os selv i 25 år, især nu hvor vi igen tillader elvarme, og hvor varmepumper kan erstatte en voksende del af gasvarmen. Og PS. Det vil tage mindst 10-12 år, før et eller to kernekraftværker i DK kan levere el til elbiler og varmepumper, når det ikke blæser.

Nu er naturgas jo metangas og det kan jo fint fremstilles ved forgasning af gylle og husdyrgødning. Den forgassede gylle/husdyrgødning er fremragende som gødning og har ingen lugtgener. Altså Danmark får masser af biogas, landmanden får penge for sin gylle og staldgødning og får endda et endnu bedre produkt tilbage i form af et bedre gødningsmiddel. Skulle det stadig komme til at knibe med gassen, så ville det være en god idé at lukke barmarksværkerne. Værkernes varmekunder skal så tilbydes installation af jordvarme/varmepumper med en favorabel forrentning og så skal tvangstilslutningen til naturgas naturligvis ophæves. Mht til kernkraft, så vil de desværre tage noget tid at bygge 2 nye værker, men så lang tid tager det ikke at genåbne Barsebäck. Jeg ser her 3 modeller: Danmark køber Barsebäck og driver værket med svensk ekspertise, Danmark lejer Barsebäck og svenskerne står for driften og endelig at svenskerne genåbner og driver Barsebäck og Danmark får en fast aftageraftale med svenskerne.

 • 0
 • 0

Mht til kernkraft, så vil de desværre tage noget tid at bygge 2 nye værker, men så lang tid tager det ikke at genåbne Barsebäck. Jeg ser her 3 modeller: Danmark køber Barsebäck og driver værket med svensk ekspertise, Danmark lejer Barsebäck og svenskerne står for driften og endelig at svenskerne genåbner og driver Barsebäck og Danmark får en fast aftageraftale med svenskerne.

Genstarte et gammelt atomkraftværk i nærheden af Danmark?

Du må da være skrupravende vanvittig :-)

http://www1.ndr.de/nachrichten/dossiers/at... http://www1.ndr.de/nachrichten/dossiers/at...

 • 1
 • 0

Uden at have læst hele striben, må det være logisk at reducere gaseksporten så meget som muligt. Uden gaseksport, holder gassen til lige knap dobbelt så lang tid.

Spørgsmålet er om man ikke burde lade det ligge hvor det er? Som strategisk reserve eller for at modvirke global opvarming (vælg argument efter personlig preference).

 • 1
 • 0

Jens Arne,

Genstarte et gammelt atomkraftværk i nærheden af Danmark? Du må da være skrupravende vanvittig :-)

det vil miljø- og sikkerhedsmæssigt være en langt bedre ide end at lade Avedøreværket køre videre.

Men i DK satser man åbenbart på at lade den russiske gas klare vore fremtidige energiproblemer.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 2

Claus: Enig, men nu har vi jo brugt 60-70% af gassen, og vi kan jo ikke drosle ned på et par år. Salig Per Hækkerup sagde engang, at "det at fyre med naturgas er som at fyre med mahogni i pejsen". Han var en klog mand! Jens Arne: knap så klogt! - Hvorfor bruger du så grimme ord om den eneste store, gennemprøvede energikilde, der ikke påvirker klimaet? - Du glemmer vist, at det er den eneste store "industri" i den vestlige verden, der ikke har kostet et eneste menneskeliv i nu 53 år, selv om den har leveret en sjettedel af hele verdens strømbehov. - Kan du nævne noget med en bedre statistik? - Jeg kan ikke. PS. Barsebäck-værkerne er fra 1975 og 1977, og de er ikke ældre, end at de kunne levere billig strøm (ca. 12 øre/kWh) i 20-25 år endnu.

 • 0
 • 1

Undskyld, hvis jeg udtrykte mig uforståeligt, følg linket og se! Nyheden er at man netop har fået tilladelse til at genstarte et A-kraftværk som har ligget stille efter et transformerhavari i 2007.

De sagde på tysk TV at efter havariet ville man lukke værket, men manglen på el har åbenbart hurtigt fået myndighederne til at ombestemme sig og det virkede som om Vattenfall kunne have værket kørende igen i løbet af meget kort tid.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke umiddelbart finde tal for naturgas alene.

Hvis man bladrer videre frem, til side 52, finder man en oversigt med 'energinøgletal 2013' for Danmark og de 27 øvrige EU-lande plus Norge, USA og Japan. Det fremgår heraf bl.a., at Danmarks selvforsyningsgrad med naturgas i 2013 var 129 pct. (ligesom for olie, og 92 pct. i alt). Kun Holland ligger højere end Danmark, 186 pct. hvad angår naturgas. Alle andre EU-lande ligger under 100 pct. Mest markant kan nævnes Tyskland 12 pct., Italien 11, Polen 28, UK 50 og Frankrig 1 pct.

Figur 2 på side 5 i denne publikation (også fra Energistyrelsen):

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/under...

viser udviklingen i hhv. historisk gasproduktion, forventet forløb af produktion samt gasforbrug. Hvis der kun tages hensyn til fremskrivningen af produktionen fra de kendte gasreserver, bliver det svagt faldende gasforbrug større end gasproduktionen i 2023 - altså endnu 7 år længere ude i fremtiden end DONG's daværende CEO mente for knap 7 år siden.

 • 2
 • 0

salgsgas

Nu ikke så mistænksom, Hans Henrik: Der produceres gas ('rågas') på flere forskellige platforme. Noget af gassen reinjiceres, det meste sendes til behandling (tørring, især - tror jeg) på to dedikerede DUC-platforme med gasbehandlingsanlæg, Tyra i den sydlige del af Centralgraven og Harald oppe nordpå tæt på grænsen til den norske sektor. Derved fremkommer 'salgsgassen', som måles og afregnes med DONG ab platform og derpå pumpes gennem DONG's rørledninger, en fra hver af de to nævnte platforme ind til DONGs gasbehandlingsanlæg i Nybro, nogle km NV for Varde.

Ja, Flemming, gasforbruget er stagneret ift. hvad DONG forudså, bare for 7 år siden. Ikke bare i Danmark, forresten, men også i mange andre EU-lande. Dels pga. skifergas-boomet i USA, der førte til overflod af kul, ikke bare amerikanske, som fortrængte gas i elsektoren, dels pga. boomet i stræm fra vind og sol i mange EU-lande.

 • 2
 • 0

det er modig (og 'kreativ') sprogbrug!

Du bliver ved med at fiske - eller fuske. Det er dig, der putter anførselstegn m.v. rundt om ordet Vi andre ved, at det er en helt gængs definition i branchen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-gas_...

p.s. Hvis du endelig vil forsøge at sætte perspektiv på denne 6 år gamle artikel, kan jeg ikke forstå, at du ikke istedet borer i (undskyld udtrykket) omtalen om, at DONG Energy for at sikre forsyningssikkerhed, etc. indgik engrosaftaler med bl.a. Gazprom og om køb af andele i LNG-importterminaler.

Det gik som bekendt ikke så godt. Fordi bunden faldt ud af gasmarkedet. Bedømt udefra blev DONG Energy nødt til at vælge mellem to onder: a) At beholde ’engrosaftalerne’ med Gazprom, som givetvis var ’olieprisindekserede’ (med 9 måneders forsinkelse), og forsøge at ride stormen af, mens man tilpassede ’detailkontrakterne’ om afsætning af gas til europæiske kunder, der forlangte at få gas på spotmarkedsvilkår (læs: meget billigere end oprindeligt aftalt og mere fleksible mængder), eller b) at tage skraldet og opsige både aftalerne med Gazprom og salgsaftalerne og foretage en dyr nedskrivning af gasaktiverne, fordelt over et eller to regnskabsår. DONG Energy valgte det sidste og det var en medvirkende årsag til, at Goldman Sachs kom ombord, fordi DONG Energy pga. de store nedskrivninger var ved at løbe tør for kapital.

p.p.s. Mere læsestof her: http://finanswatch.dk/Finansnyt/article798...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten