Dong Energy sprøjter penge i dansk bilbatterifirma

Dong Energy har købt sig ind i batteri- og elektronikfirmaet Lithium Balance i Ishøj. Købet har forsynet det tre år gamle elektronikfirma med kapital til en betydelig udvidelse af forretningen.

De to firmaer oplyser ikke præcist, hvor stor en andel, Dong Energy køber. Dongs presseafdeling oplyser dog, at det er "under 50 procent".

Lithium Balance leverer lithium-ion batteripakker til den nye elbil-industri. Men det, der er vigtigt for Dong Energy, er firmaets særlige Battery Management System (BMS), som har påkaldt sig international interesse.

De elektroniske ladestationer fra Lithium Balance i Ishøj kan styres centralt. Det gør dem interessante for Dong Energy, som vil opbygge det danske net af intelligente ladestationer, der skal fordele landets vindmøllestrøm. (Foto: Lithium Balance) Illustration: Lithium Balance

BMS-systemet er i stand til at oplade lithium-ion batterier på en nænsom måde, så de kan holde i 10 år. Det er vigtigt for elbil-ejere, fordi udskiftning er batterier er en kostbar del af elbilers vedligeholdelse.

Desuden er BMS-systemet beregnet på at kunne styres fra en central enhed. Og den idé passer med Dong Energy's plan om at bruge private menneskers elbiler som fælles energilager for Danmarks vindmøllestrøm.

»Den forventede stigning i vindkraftproduktionen i Danmark vil kunne få glæde af, at vi investerer i Lithium Balance, fordi vindkraften er meget afhængig af, at vi fleksibelt kan tilpasse el-efterspørgslen efter hvor meget vindkraft vi råder over. Den effektive styring af op- og afladning af batterier kan flytte elforbruget til nattetimer, hvor der ofte er rigelig med vindkraft,« siger Knud Pedersen, som er vice president for forskning og udvikling i Dong Energy, i en fælles pressemeddelelse.

Dongs investering betyder, at Lithium Balance vil kunne ansætte flere sælgere og udviklingsingeniører og dermed ruste firmaet til det forventede, store marked for elbiler.

Dong Energy har i forvejen sikret sig en aftale med det amerikanske selskab Better Place, som vil opbygge en infrastruktur og indføre elbiler i Danmark.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Dong Energy og Lithium Balance

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når op til firs-halvfems procent af vinmøllestrømmen i forvejen går tabt på rejsen hen til bilbatterierne, så håber jeg ikke det skal sendes meget længere end ind til ejernes komfur, når det aflades, for ellers bliver det vist en dårlig forretning.

Men uden brok, så er det rart og se alle de initiativer der underbygger industriens tiltro til et gennembrud for elbiler.

 • 0
 • 0

ok. 80-90 % procents tab fra vindmølle til bilbatterier. Kunne du evt. stille regneskabet op for hvor disse tab opstår?

 • 0
 • 0

Jeg var af den opfattelse at det er det almindelige tab ved optransformering, distribution, nedstransformering, lokaldistribution, uanset om strømmen så kom ud af en kartoffel, men det skal sagtens passe at jeg har rod i min i begrænsede viden på området.

 • 0
 • 0

Altså du mener at transmissionstabet i det danske net er på 80-90 %?? Umiddelbart i et skud fra hoften ville jeg nu sætte transmissionstabet til 5-10 %. Men det er da muligt der er noget jeg misforstår.

 • 0
 • 0

Det er afgjort bare mig, der ikke burde gøre mig klog på det danske elnet. Hvad jeg har tænkt på var grangiveligt det samlede tab ved udnyttelse af fossile brændstoffer, hvilket jo slet ikke er en faktor her.

 • 0
 • 0

Hm! - Ja, tabet i elledningsnettet er i snit ca. 6%. De store transformatorer ligger på under 1% tab, som mig bekendt er medregnet i de 6%. Så skal vekselstrømmen ensrettes til opladning af batterierne. Tab ca 1%. Selve batterierne og motorerne i el-bilerne udnytter mig bekendt ca. 85% af lade-energien, - afhængigt af batteritype og alder. Men det er klart, at hvis Peter Meldgaard medregner virkningsgraden på det kulfyrede kraftværk (48% for ren el - og 85% for kombineret el og varme), så kan du komme ned i nærheden 39% fra kuls brændværdi til bilens køreenergi. Men jeg kan betro dig, at "brint-processen" (til f.eks. brintbiler) ligger væsentlig lavere. En benzin-bil ligger på ca. 20%. I både el- og brint-biler kan energien (når det blæser!) komme fra vindmøller, og det øger naturligvis virkningsgraden. Må jeg i den forbindelse bemærke, at artiklens billed-tekst nærmest er komisk og langt under niveauet i et fagblad: "Dong Energy vil opbygge et net af intelligente ladestationer, der skal fordele landets vindmøllestrøm" !!! - Ca. 88% af det danske elforbrug kommer fra kul, olie og gas, mest kul. Prøv at hør en alternativ tekst: "...... ladestationerne skal fordele landets kulstrøm" - Det ville være morsomt, men 3-4 gange mere korrekt.

 • 0
 • 0

Det vil være fint at elbilerne bliver ladet op i nattens løb, hvor elforbruget er minimal og møllerne alligevel drøner rundt. Forudsat det blæser selvfølgelig... Jeg går ikke ud fra at kulkraftværkerne kører med samme power om natten, som om dagen og derfor er billedteksten for så vidt korrekt.

 • 0
 • 0

Citat fra artiklen.

Men det, der er vigtigt for Dong Energy, er firmaets særlige Battery Management System (BMS), som har påkaldt sig international interesse.

International interesse, jeg savner information om hvad det er der gør denne boks speciel, er det at den er centralt styret så den kan flytte efterspørgslen/forbruget til lavlastperioder?

Hvis det er det den kan, og vores politikere vil integrere den i afgiftsystemet så strømmen til den fritages for afgift, og hvis systemet kan holde styr på køretøjerne, så elforbruget kan betales med afgiften fra road prising, og den i øvrigt bliver let tilgængelig fra de parkeringspladser hvor vores biler typisk står i perioder med lavlast, inkl. private garager og carporte, så er der potentiale for belastningsudjævning, først og fremmest døgnudjævning.

Citat fra artiklen

BMS-systemet er i stand til at oplade lithium-ion batterier på en nænsom måde, så de kan holde i 10 år.

Når el-bilen har eget ladekredsløb indbygget, så kan jeg ikke lige gennemskue hvordan boksen kan stille særlig nænsom strøm som garanterer batteriet 10 års levetid til rådighed.

 • 0
 • 0

Hvis du læser teksten kan du se at "Lithium Balance leverer lithium-ion batteripakker til den nye elbil-industri". Så det er den lader der SIDDER i bilens batteripakke :-) Og lad nu være med alt det navlepilleri og millimeter retfærdighed angående afgifter og moms af afgifter. Vi har alle et fælles ansvar for at mindske CO2 udledningen ;-)

 • 0
 • 0

"Desuden er BMS-systemet beregnet på at kunne styres fra en central enhed. Og den idé passer med Dong Energy's plan.."

Hmmm.. og sidste efterår..

"I al stilhed har Dong stoppet leveringen af en million fjernaflæste el-målere på Sjælland. De var for dyre, lyder begrundelsen, men andre elselskaber vurdrerer de nye målere til at være en gevinst for både dem selv og kunderne"

http://ing.dk/artikel/91237-dong-dropper-e...

Pengene mangler åbenbart ikke, så for mig forekommer det, at nogen måske har større interesse i at sætte sig på et marked, end foretage udbygning og servicering af bestående kundemasse...

Nå pyt.. nogen skal jo betale gildet ;-)

 • 0
 • 0

Ebbe Nickelsen: Jeg går MEGET kraftigt ind for elbiler og opladelige hybridbiler, og det er fint, at de som oftest oplades om natten - og somme tider kan oplades med vindmøllestrøm. Helt fint - og jeg vil købe en selv! Men når jeg (for 42. gang) læser det med vindmøllestrømmen, blander jeg mig. Når 85-88% af Danmarks elektricitetsforbrug produceres fra kul-, olie- og gas-kraftværker (plus lidt import fra vand- og kernekraft), så må du vist indrømme, at ordet "vindmøllestrøm" kun er "den politisk korrekte" beskrivelse, der konsekvent bruges af grønne-, miljø-, øko- og natur-folk. - Men - indrømmet - det kan være korrekt de 10-15 døgn om året, hvor det blæser kraftigt i hele landet. Læs også om Bondams kommende brintbiler, der får brint-energien fra vindmøllestrøm!

 • 0
 • 0

Fint indlæg Holger (indlægget højere oppe), men må jeg lige nævne at de 88 % ikke er helt korrekte. Ca. 27 % af vores elproduktion i 2007 (Det var lige den opgørsel jeg kunne finde. 2008 er nok ikke opgjort endnu) kom fra vedvarende energikilder (hovedsageligt vind men en tredjedel var faktisk biomasse). Altså var der 73 % tilbage til kul/gas/olie (kul og gas står for ca. 71 og 25 % af ikke vedvarende). Kul udgør ca. 50 % af vores elforsyning.

 • 0
 • 0

Fint indlæg Holger (indlægget højere oppe), men må jeg lige nævne at de 88 % ikke er helt korrekte. Ca. 27 % af vores elproduktion i 2007 (Det var lige den opgørsel jeg kunne finde. 2008 er nok ikke opgjort endnu) kom fra vedvarende energikilder (hovedsageligt vind men en tredjedel var faktisk biomasse). Altså var der 73 % tilbage til kul/gas/olie (kul og gas står for ca. 71 og 25 % af ikke vedvarende). Kul udgør ca. 50 % af vores elforsyning.

Kommer an på hvordan man opgør det. Medregner man vindmølleoverløb som vi ikke kan bruge i den hjemlige energiforsyning, så står møllerne for dobbelt så stor en andel af elforsyningen end hvis man kun medtager den vi rent faktisk finder anvendelse for.

 • 0
 • 0

Jesper P: Det var med vilje, jeg skrev 85-88% el fra kul-olie-gas. Det er rigtigt, at vedvarende energi producerer el SVARENDE til 27.9% af DK-elforbruget (vind: 18,8% og biomasse 9%. - MEN... (som Jesper Ø skriver): næsten halvdelen af vind-bidraget skal eksporteres, da de mange møller leverer mere strøm, end vi bruger (el-overløb i kraftig blæst). Dette er beregnet grundigt for årene 2005-2007, og beregningen ses på www.reo.dk under AKTUELT. Det reducerer det reelle bidrag fra VE til 27,9 minus 9%, altså til 18,9%. Så ca. 81% af el-FORBRUGET kommer fra kul-olie-gas (+ evt. el-import). - Men dette eloverløb er det ikke lykkedes os at få indregnet i de officielle tal. (hvor man vel ønsker at VE-tallet skal være så højt, som muligt). PS. Jeg indrømmer, at jeg først glemte biomasse-andelen i regnestykket. Undskyld! PPS. De decentrale kraft-varme-værker kan også give anledning til el-overløb (ved maks. varmeproduktion), men da de jo mest kører på naturgas, korrigerer det ikke VE-bidraget.

 • 0
 • 0

Det reducerer det reelle bidrag fra VE til 27,9 minus 9%, altså til 18,9%. Så ca. 81% af el-FORBRUGET kommer fra kul-olie-gas (+ evt. el-import).

Tja, Holger - det er derfor de er vigtigt at læse om principper for (lager)opgørelser forrest i regnskaber.

Jeg anerkender langt hen ad vejen REO's analyse, men alt dette med at opgøre VE andelen er lidt som at sælge elastik i metermål.

Faktisk er det sådan, hvis man analyserer det danske elmarked time for time i 2007, at ca. 50 % af det danske elforbrug er tilgængeligt i nettet som VE energi.

Og det skyldes at de gode forbindelser til Norge forsyner os med god OG BILLIG VE-el svarende til 24% af forbruget.

Jeg kan ikke se, hvorfor vi i vores storsindede opgørelser lader vores norske forbindelser komme tyskerne til gode.

Men som sagt er regnskabsprincipperne altafgørende.

 • 0
 • 0

Tak for seriøs kritik, Søren S! Og det er klart, at hvis du regner al importeret el som kommende fra norsk og svensk vandkraft, så kan du finde en større %-del VE. Det, REO's analyse skal bruges til, er især at forklare os selv, befolkningen og politikerne, at vi nu har så mange vindmøller i DK, at vi skal tænke grundigt over, om det kan betale sig at bygge endnu flere. Logikken har jo været, at lidt er godt, og meget er MEGET godt!" Og det er der jo flere toppolitikere, der stadig tror!

 • 0
 • 0

Ja, Anders møller: Flere varmepumper og masser af elbiler vil medføre, at vi kan udnytte mere af strømmen fra vindmøllerne - og måske flere. - Det kan kun tiden vise.

 • 0
 • 0

Ja, bemærkelsesværdigt at de samme politikere der gerne vil have flere vindmøller, samtidig holder de varmepumper der skal forbruge vindmøllestrømmen væk fra markedet, ved at tvinge danskerne ind i det fossile fællesskab, hvor 1/2 million danskere har tilslutningspligt til naturgas, mens 46% har tilslutningspligt til kul og gas vand.

Det hænger jo ikke sammen at man gerne vil have ren energi i Danmark samtidig med at man tvinger folk til at fyre fossilt. og på den måde samtidig gør en fornuftig udnyttelse af mere vindmøllestrøm svær.

 • 0
 • 0

Ja Lars, MEN ... så længe 85% af strømmen i Danmark også kommer fra kul-olie-gas, så kører varmepumperne jo også 85% fossilt. Dette er vi enige om, skal ændres. - Men kan desværre kun ændres langsomt!

 • 0
 • 0

Helt ærligt Holger. Har du ikke lige medgivet længere oppe, at du oprindeligt, da du skrev at de 85-88% fossilt baseret elproduktion IKKE havde medtaget biomass andellen? Og alligevel fortsætter du af samme spor? Det er naturligvis i orden at lave en fejl, men umiddelbart har jeg et problem med at gentage fejl man er blevet informeret om! Hvis du vil trække halvdelen af vindproduktionen fra regnskabet, så står du tilbage med en fossil andel på ca. 80 % af det resterende.

Og som noget helt andet. Når nu du let og behændigt fratrækker halvdelen af vindmølle strømmen og giver den prædikatet "duer ikke", da den eksporteres, så bliver du jo nødt til at gennemanalysere hele eksport/import spektret for præcist at kunne afgøre, hvor meget ikke-VE el vi eksporterer og hvor meget vi importerer. Den måde du beregner VE andelen på lige nu er helt håbløs (og forresten også decideret forkert selv efter din egen metode.)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten