Dong Energy øger vindkraften med 75 procent i 2013

Frasalg af andele af vindmølleparker og en garanteret mindstebetaling for vindstrøm har lagt en solid bund i Dong Energys vindforretning i årets først ni måneder. Ifølge regnskabsmeddelelsen er både omsætning og indtjening steget, og næsten 30 procent af al elproduktion i koncernen stammer nu fra vindmøller.

Mens Dongs gasforretning gisper efter vejret, kan vinddivisionen se frem til et 2013 med endnu mere turbo på forretningen. Trods de nævnte frasalg øger selskabet nemlig vindkraftkapaciteten med hele 75 procent i forhold til i dag. Det skyldes, at tre store havmølleparker kommer i fuld drift.

De tre havmølleparker er London Array og Lincs i Storbritannien og Anholt-parken i Danmark. Til sammen giver de Dong Energy 594 MW mere (her er kun medtaget Dong Energys andel) og tillagt de eksisterende parkers 794 MW bringer det Dong Energys vindkraftkapacitet op på 1.388 MW i 2013.

Hoppet fra 2012 til 2013-kapaciteten skulle have været noget mindre, da det egentlig var planen, at verdens største havmøllepark, London Array, skulle have været i fuld drift allerede i indeværende år:

»London Array er forsinket, og denne forsinkelse koster os omkring 350 millioner kroner i indeværende år,« sagde koncernchef Henrik Poulsen i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet.

Forsinkelsen af det højprofilerede projekt bunder i problemer med at færdiggøre installationen af det ene kabel ud til selve parken:

»Kablet skulle have været installeret, så vi kunne have fejret produktionen af den første strøm fra parken i august. Det lod sig ikke gøre, så i stedet har vi måtte vente til sidst i oktober, før de første møller kunne sende strøm i land,« forklarer pressemedarbejder Rune Birk Nielsen.

London Array vil få en kapacitet på 630 MW og står ved Themsens udmunding. Projektet har været under opførelse siden marts 2011, og 151 af de 175 vindmøller er nu installeret.

Da opførelsen nu foregår planmæssigt, forventes parken færdigopført inden årets udgang.

De 175 vindmøller vil producere nok strøm til at dække mere end 470.000 britiske husstandes elforbrug.

Dong Energys vindmøllekapacitet


[scribd:111790124]

Emner : Vindmøller