Dong Energy klar med klima-krav til træpiller i 2012

Til næste år vil Dong Energy og en række andre europæiske storforbrugere af træpiller begynde at stille skrappere krav til leverandørerne af biomasse.

Kravene skal først og fremmest sikre, at der sker en markant reduktion af drivhusgasser ved brug af biomassen sammenlignet med fossile brændsler - og at udvindingen ikke reducerer eksisterende naturlige kulstoflagre.

»Biomasseudnyttelsen skal være bæredygtig - ikke mindst når der i fremtiden kommer meget mere pres på ressourcerne. Vi havde gerne set, at EU gik ind og definerede ensartede krav til bæredygtigheden. Men det er ikke sket endnu, så derfor er vi og de andre selskaber selv gået i gang med at udforme nogle krav,« forklarer strategidirektør i Dong Energys kraftværksafdeling Peter Markussen.

De andre selskaber i samarbejdet er bl.a. Vattenfall, E.on, RWE, DRAX og GDF-Suez. Man er i enige om kriterierne, men er nu i gang med at finde ud af, hvordan man i praksis skal måle og tjekke, at leverandørerne lever op til kravene.

Retningslinjer garanterer

At Dong Energys igangværende træpilleimport på omkring 700.000 ton om året skulle være dårlig for klimaet, afviser Peter Markussen:

»Vi har allerede en række retningslinjer, vi generelt handler efter, og som handler om at beskytte miljø og mennesker og overholde det pågældende lands love. Heriblandt at man skal opretholde eksisterende skov,« siger han.

Han tilføjer, at Dong Energy bruger skibstransport og har en effektiv logistik, som kun giver en begrænset udledning af CO2 sammenlignet med f.eks. transport på lastbil.

Men hvad så når biomasse-produktionen skal øges, og man for eksempel skal inddrage gammel skov, som jo netop har været ét af kritikpunkterne fra blandt andet en ekspertgruppe fra EU's miljøagentur ?

»Det behøver ikke at blive et problem at øge produktionen. Dels kan skovene drives mere effektivt end nu, og dels kan man godt inddrage eksisterende skov, hvis man gør det på den rigtige måde og gradvis erstatter de gamle træer med nye - uden at det ødelægger de naturlige kulstof-lagre,« siger han.

Ukendt minimumsreduktion

Centralt i de nye krav står som sagt to principper, som handler om at sikre, at biomassen giver en minimumsreduktion af drivhusgasser sammenlignet med fossile brændsler - og at man skal undgå reduktion af naturlige kulstoflagre.

*Hvor stor skal denne minimumsreduktion så være ? *

»Vi vil gå efter en signifikant reel reduktion. Men hvor niveauet præcis kommer til at ligge, vil afhænge af den kommende dialog med leverandørerne om, hvad de kan klare,« siger Peter Markussen.

Kriteriet omkring kulstoflagre handler for eksempel om, at man ikke kan dyrke skov på nye arealer, som ikke før var dyrket, men for eksempel lagt ud til nationalparker.

Dansk træflis intet alternativ

Ifølge Peter Markussen er træpiller i øjeblikket det eneste alternativ til kul for Dong Energy, fordi det kan fyres ind i eksisterende kulværker med en begrænset ekstra investering.

Anvendelse af biomasse fra Danmark - som primært er halm og træflis - kræver investering i helt nye anlæg eller fortsat teknologiudvikling, så det kan forgasses eller omdannes til bioethanol:

»Vi er i gang på begge fronter i Dong Energy. Med bioethanol-produktion på halm i Inbicon-anlægget og med forgasningspilotanlægget Pyroneer, som kan anvende både halm og træ. Men det vil kræve nogen teknologiudvikling, før vi er klar til at anvende flis eller halm,« siger han.

Dong Energy importerer i øjeblikket omkring 700.000 ton træpiller, fortrinsvis fra EU-lande og sekundært fra Rusland. Hvis de nuværende planer om at konvertere flere af vores centrale værker til træpiller realiseres, forventer selskabet at skulle øge importen frem mod 2020 til over 2 mio. ton, hvoraf en del vil komme uden fra EU, feks USA og Canada.

EU har udskudt beslutningen om, hvorvidt man vil indføre bæredygtighedskriterier for biomasse til efter nytår.

Dokumentation

Dong Energys principper for bæredygtig biomasse
Hjemmeside for energiselskabernes fælles initiativ

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Dette er åbenbart parolen for det tilbagetog, koncernerne nu er i gang med. Tilsyneladende er de i charme-offensiven med at overføre kravene til bio-fuels på træpille-verdensmarkedet. Men dette er for let at slippe. Se her, hvad tidl. topembedsmand Jørgen Hemmingsen sagde i mandags på IDA-mødet om 'bioenergi, bæredygtighed og demokrati' (min medskrift). På konferencen i Ingeniørforeningens Selskab for Grøn Teknologi talte JH om "Biomasse i et omstillingsperspektiv: rækkevidden af centrale beslutninger om biomasse". To af hans pointer var følgende: 1) Hvad angår træ-biomasse, accepterede han at CO2-gevinsten fra biomasse indstillede sig for langsomt i forhold til det nødvendige globale knæk i emissionerne i løbet af de næste 5-10 år (Kommentar rcd: Man må her tænke på den enorme ekstra fyring med træ, der ligger i kortene fra f.eks. DONG, og i første omgang vil producere en enorm ekstra emission af CO2 målbart ved skorstenene - den såkaldte 'startgæld') - Concito advarer her om en fordobling indtil 2050.

2) På nærmest tragisk vis kommer hertil, at kraftværkerne er underlagt det europæiske kvotehandelssystem (ETS) med dets faste kvote-loft (cappen i cap and trade). Udover at stifte en stor reel CO2-gæld betyder dette, at der så oven i købet leveres kvoter til yderligere mere-emission til andre handelspartnere. (Kommentar rcd: Man må altså trække nødbremsen nu!) Konkret i forhold til Københavns Kommune mente JH, at omstillingen af kraftværkerne til træfyring får København til at se grønnere ud, men at dette ikke havde den tilsigtede netto-effekt i den kritiske periode. KBH skulle hellere opkøbe et antal ekstra-kvoter og destruere dem. - Allerede i Klimakommissionens rapport var det sagt at biomasse ikke skulle bruges til dækning af grundlast i elværkerne. JHs private mening var at biomasse-omstillingen skulle udskydes, hvorved klima-/energiplanen også ville være både billigere og uden mere-udslip.

  • 0
  • 0

Det bliver spænende at se om DONG Energy alene kan opretholde de krav til leverandører som nævnes i artiklen. Der er sket meget med træpiller de sidst 10 år, og efterspørgelsen efter kvalitets produkter er stigende år for år, også fra consumer siden, så måske det kan lykkes at ligge pres på leverandørene i Europa, og uden for Europa. For bedre træpiller og bæredygtig produktion. Morten, Energihandel ApS

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten