Dong: Elgin var model for Hejre-feltet

Dong Energy, der står foran en milliardudbygning af Hejre-feltet, følger gasudslippet i Elgin/Franklin-feltet meget nøje.

De to områder er meget ens, og Det britiske felt, hvor gassen stadig siver ukontrollerbart, er på nogle områder så sammenligneligt med Hejre, at det har været en af de store inspirationskilder, da Dong designede feltet.

»Felter adskiller sig altid fra hinanden, men Elgin var en af de analogier, vi brugte i arbejdet med Hejre. Derfor studerer vi også udviklingen på Elgin så tæt som muligt,« siger Christian Holm, der er borechef for Dong Energy.

Begge felter går ned til cirka fem kilometers dybde. Temperaturen i Hejre-reservoiret er 160 grader celcius, mens trykket når op på 1.010 bar. Til sammenligning er trykket i Elgin-feltet op til 1.100 bar og temperaturen op til 200 grader celcius.

Helt ens er de to felter altså ikke, påpeger Christian Holm, og desuden kan selve geologien i de geologiske lag være forskellig. Det kan også have stor forskel på håndteringen af reservoiret, påpeger han.

»Man går til opgaven med stor respekt«

For begge felter er der tale om det, man kalder HP/HT-boringer. Det betyder højt tryk, høj temperatur og er fagudtrykket for særligt vanskelige boringer på stor dybde. Den slags boringer kræver en helt anden metodik end traditionelle boringer, forklarer Christian Holm.

»Man går til opgaven med stor respekt og med meget mere detaljerede procedurer, hvor man tager udgangspunkt i worst case scenarier fra start på alle niveauer af projekteringen. Samtidig er vores dialog med Energistyrelsen meget tættere end ved normale boringer, og kravene er større både fra myndighederne og fra os selv,« fortæller Christian Holm.

Som ing.dk kunne fortælle fredag, har Total, der er operatør på Elgin, tidligere oplevet deformationer af foringsrør fra brøndene i det felt, der mere og mere tegner til at blive det første store udslip fra en platform siden BP-ulykken i Den Mexicanske Golf. Det sker på grund af det høje tryk, der slider på foringsrørerne. Totals egne analyser har vist deformationer på op til 60 procent af den indvendige diameter.

»Deformationer af foringsrør er et kendt fænomen ved HP/HT-boringer, og noget vi har studeret nøje på Hejre som en del af brønddesignet. Vi ved dog ikke, om deformationer har haft nogen indflydelse på den aktuelle situation på Elgin,« siger Dongs borechef.

Ifølge Christian Holm betegner hele industrien betegner HP/HT boringer som noget ekstraordinært. Derfor er der nedsat et særligt forum for HP/HT-operatørerne i Nordsøen, hvor både Total og Dong Energy deltager samme med flere andre selskaber.

Her vendes erfaringer fra boringer, som der har været udførte adskillige af på dansk sokkel. Det tæller både Maersk Oil samt Dong selv, der har lavet HP/HT-boringer i Svanefeltet samt to prøveboringer i Hejre-feltet.

Derfor kan han heller ikke genkende billedet at, at selskaberne mere eller mindre borer i ukendt grund, når de borer så dybt som fem kilometer, som det har været nævnt tidligere. Han anerkender dog, at den seismiske usikkerhed bliver større, som dybden stiger på så store dybder.

»Vi har masser af informationer fra de to brønde, vi har lavet boret på Hejre og fra andre HP/HT-boringer. De informationer kobler vi sammen med de seismiske undersøgelser, og det giver et godt billede af de forhold, vi borer i,« siger Christian Holm.

Han vil ikke spekulere i årsagen til, at der kan sive gas fra Elgin/Franklin-feltet, som 238 arbejdere stadig er evakueret fra. Det er for tidligt, og de faktuelle informationer er for få, lyder begrundelsen.

»Fundamentalt set har der jo været et brud på minimum to barrierer et eller andet sted i systemet. Så jeg forventer klart, at vi får en gennemgang af forløbet gennem vores HP/HT-forum, når Total har fået styr på situationen,« siger Christian Holm.

Dong udbygger Hejre sammen med Bayerngas for godt 12 milliarder kroner. Planen er at foretage 5-12 boringer af HP/HT typen.

Dokumentation

Se VVM for Hejre-feltet