Dong bygger flisfyret lillesøster til Skærbækværket

Dong Energy tager i dag fat på ombygningen af sit yngste kraftværk, det 17 år gamle naturgasfyrede Skærbækværk, så det fra 2017 også kan fyre med træflis.

Ombygningen skal gøre værket klar til at levere grøn, afgiftsfri fjernvarme til Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab (TVIS) og dets 280.000 borgere helt frem til 2037. Til gengæld finansierer TVIS 80 pct. af ombygningen til 1,8 mia. kroner.

Læs også: Skærbækværket ombygges til træflis for 1,8 milliarder kroner

I praksis er der mere tale om tilbygning af en grøn lillesøster end en ombygning, idet den eksisterende blok på 392 MW el-effekt bevares, mens der bygges et nyt kedelhus med to ristefyrede kedler, transportbånd-anlæg og et automatiseret lager til træflisen. Flisdelen af værket har en samlet el-effekt på 90 MW og en varmekapacitet på 320 MW.

»Vi bibeholder værket uforandret på naturgas og tilføjer to nye biomassefyrede kedler, hvorfra vi leder dampen over til det eksisterende turbineanlæg. Det vil sige, at værket enten kan køre på flis alene, på naturgas alene eller på en kombination af begge – alt efter varmebehov og elpris,« siger projektchef Jesper Staal fra Dong Energy og tilføjer, at anlægget er udformet, så overgangen mellem brug af de forskellige brændsler bliver glidende.

Dong Energy har valgt flis som brændsel i Skærbæk, fordi der ikke som ved kulværkerne i forvejen findes anlæg til formaling af pillerne. Desuden har man ifølge Jesper Staal gode erfaringer fra det flisfyrede kraftværk i Herning at trække på.

Til gengæld kræver træflis både røggaskondensator og posefilter. Røggaskondensatoren kan omsætte det store vandindhold, cirka 45 pct. i flisen, til ekstra energi, og dette anlæg bliver blandt de allerstørste af slagsen her i landet.

Værket forventes at skulle bruge mellem 400.000 og 500.000 ton flis om året, der skal sejles ind fra Norden, Baltikum og Den Iberiske Halvø. Derfor skal kajen ved Skærbækværket også udvides, så den kan klare anløb af op til 30 skibe med træflis om måneden i fyringssæsonen.

I forhold til træpiller er træflis som brændsel meget lettere at opbevare. Den kan opbevares udendørs og er mindre tilbøjelig til at selvantænde, men kan dog begynde at rådne og udvikle generende mikroorganismer ved langvarig opbevaring. Derfor er flislageret designet, så man hele tiden udtager flis fra bunden af lageret ved hjælp af særlige snegletransportører.

Ifølge Dong Energy skal indfasning af de to fliskedler sørge for, at naturgasforbruget på værket bliver reduceret markant.

I 2013 producerede Skærbækværket 739 GWH strøm svarende til elforbruget i citka 200.000 husstande og varme svarende til forbruget hos knap 200.000 borger i Trekantområdet.