Dong: Alt for dyrt at brygge biobenzin af dansk halm

Dong Energy kritiserer statstilskuddet til afbrænding af halm, som ifølge energigiganten kan betyde, at bilisterne ikke får dansk bioethanol i de danske benzintanke.

Dong er ellers en af de største modtagere af tilskud til afbrænding af halm, men producerer også biobrændstof af halm i udviklingsselskabet Inbicon.

»Halmen er ganske enkelt for dyr i øjeblikket, fordi vi giver et tilskud til at brænde det af til el og varme. Den tilsvarende biomasse i udlandet er langt billigere samtidig med, at lande som f.eks. USA yder tilskud til produktion af bioethanol. Det betyder, at det ikke er rentabelt for os som virksomhed at investere de store beløb, der skal til, for at vi kan få en effektiv dansk produktion af anden generations bioethanol op at stå,« siger administrerende direktør Niels Henriksen, Inbicon, til Berlingske Tidende.

El- og varmeproduktion på basis af halm støttes med i gennemsnit 600-800 kr. per ton afbrændt halm, mens udvinding af bioethanol ikke får anden støtte, end at brændstoffet er fritaget for CO2-afgift.

Det betyder, at der næppe kommer dansk produceret biobrændstof på basis af halm i danskernes benzintanke, når der fra næste år skal blandes 0,75 procent bioethanol i benzinen, hvilket fra 2012 stiger 5,75 procent. Det er for dyrt at producere sammenlignet med primært importeret bioethanol fra Brasilien.

Mister viden til udlandet

Niels Henriksen frygter ifølge Berlinske Tidende, at den manglende vilje til at støtte etableringen af produktion af anden-generations bioethanol i Danmark får alvorlige konsekvenser for det bioethanol-cluster af store og små virksomheder, som findes i dag i Danmark.

I bedste fald vil virksomhederne søge til udlandet med deres ekspertise og know-how. I værste fald vil de mindste virksomheder bukke under.

»Der ligger et stort eksportpotentiale og venter på at blive udnyttet i det industri-cluster, som vi har fået opbygget omkring udviklingen af bioethanol i Danmark. Men hvis ikke vi får gang i produktionen, så forsvinder den viden ud af landet. I dag er vores kunder allerede lidt overraskede over, at vi ikke kan præsentere større pilotanlæg på dansk grund endnu,« siger Niels Henriksen til Berlingske Tidende.

Støtte fra Dansk Energi

Hans kritik kommer, efter at Novozymes-direktør Steen Riisgaard i sidste uge langede ud efter tilskuddet til at brænde halmen af i kraftværkerne. De får nu opbakning af kraftværkernes organisation, Dansk Energi.

»Politikerne burde ligestille de forskellige bæredygtige energiformer, man kan udvinde af biomasse som halm. Man kunne for eksempel fritage alle energiformerne for energiafgifter. Så ville det være op til markedet at afgøre, om det er mest lønsomt at fremstille varme, el eller bioethanol af halmen,« siger chefkonsulent Jesper Koch til Berlingske Tidende.

Emner : Bioethanol
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Man kunne for eksempel fritage alle energiformerne for energiafgifter. Så ville det være op til markedet at afgøre, om det er mest lønsomt at fremstille varme, el eller bioethanol af halmen

Igen en konstatering af det store danske problem, som de stærkt skævvridende afgifter udgør.

Der er kun en vej. Brændslernes emissioner skal pålægges afgift. Så er det op til markedet at afgøre hvilke energi og produktionsformer, som er mest konkurrencedygtige og alle har samme vilkår!

  • og skrot gerne CO2 kvoterne i samme moment. Det er en ordning, som økonomifolk elsker, men som ikke giver noget særligt miljø - endnu! Måske i fremtiden, men det er en forkert metode.

Afgifter poå emissioner dækker i øvrigt alle emissioner og ikke kun CO2

  • 0
  • 0

Energiområdet fremstår stort set som et virvar af korridoraftaler & politisk pop, suppleret med passende modspil fra skatteministeriet, der kører efter sin egen - for andre aldeles uigennemskuelige - fiskale logik. (F.eks. er el iflg. Skat fortsat et grundstof, der udvindes af kul på centrale kraftværksblokke i kondensdrift).

Energimæssigt har ingen overblik over noget som helst.

Dermed kommer man - i en venlig betragtning måske ubevidst - til at beslutte resultaterne af en mulig udvikling før den er startet, og med to primære parter kan disse resultater sagtens være i modstrid med udtalte målsætninger og højt profilerede "satsninger".

F.eks. er det da muligt, at direkte afbrænding i et kraft(varme)værk udgør den mest effektive udnyttelse af halm. Skatteministeriet har vel også stadig den opfattelse at "motorbrændstof" ikke kan fritages for energiafgift - dvs. en sådan fritagelse kun kan opnås ved varmeproduktion eller ved efterfølgende betaling af elafgift.

Men hvorfor i alverden har man så satset enorme offentlige udviklingsmidler på at udvinde motorbrændstoffet bioethanol fra halm??? Her synes "pop" at være det eneste mulige svar, og ressourcespild det eneste mulige resultat. Man fristes til at tro at det også var meningen.

Vinder-teknologier kan ikke udpeges i den politiske profilerings tjeneste, og en fornuftig teknologisk udvikling kan ikke foregå i et afgifts-miljø, der klynger sig til 50 år gamle teknologier.

Fornuftig udvikling kræver først og fremmest relevante rammer, og netop rammevilkår burde være politikernes hjemmebane. Problemet er blot at beslutninger på det område risikerer at få - konsekvenser! Oh gys!!! - Så hellere nogle flere pop-projekter..

Ansvarlighed? Den hører en svunden tid til.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten