Dokumentation: Se listen over, hvem der modtager forskningsrådets millioner

Forskningscenter: Biologisk Institut, KU
Forskningsleder: John Mundy
Beskrivelse: Vil udvikle afgrøder med indsat naturligt resistensgen, der mindsker behovet for sygdomsbekæmpelse med pesticider.

Bevilgede midler: 19.800.222
Samlet budget: 21.938.536

Forskningscenter: Dansk Skaldyrcenter
Forskningsleder: Jens Kjerulf Petersen
Beskrivelse: Vil undersøge om man kan genindvinde næringsstoffer i havet ved dyrkning af muslinger, som så bl.a. kan bruges som foder i husdyrproduktionen

Bevilgede midler: 12.902.564
Samlet budget: 18.625.290

Forskningscenter: DTU Informatik
Forskningsleder: Rasmus Larsen
Beskrivelse: Vil bruge laserlys til at afsløre fødevarers kvalitet, herunder råvarer og ingredienser i fødevarerne

Bevilgede midler: 19.973.680
Samlet budget: 32.920.320

Forskningscenter: Center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU
Forskningsleder: Søren Brunak
Beskrivelse: Vil sikre patienterne den rigtige behandling ved at sammenholde molekylære systemer ( bl.a. patienternes gener) og patientdata fra journaler.

Bevilgede midler: 15.221.130
Samlet budget: 24.090.676

Forskningscenter: Department of Marketing and Statistics, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Forskningsleder: Joachim Scholderer
Beskrivelse: Vil undersøge, hvad der får os til at vælge vores fødevarer, når vi står i butikken. Vil skabe mere slagkraftig information mhp. at hjælpe forbrugerne til at vælge sundt.

Bevilgede midler: 11.066.078
Samlet budget: 14.164.111

Forskningscenter: Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, KU
Forskningsleder: Naomi Geshi
Beskrivelse: Vil udvikle gærfabrikker - ændre på gærcellers omsætning, så de bæredygtigt frembringer kommercielt værdifulde stoffer som vanilje og gummi arabicum.

Bevilgede midler: 19.999.917
Samlet budget: 25.252.933

Forskningscenter: Central afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut
Forskningsleder: Niels Frimodt-Møller
Beskrivelse: Vil skabe nye, effektive behandlinger mod infektioner, hvor mikroorganismerne er resistente.

Bevilgede midler: 31.379.311
Samlet budget: 43.554.448

Forskningscenter: Afdeling for Molekylær Biologi, Science Park, Aarhus Universitet
Forskningsleder: Jan Johannes Enghild
Beskrivelse: Vil identificere enzymer fra ekstreme steder i naturen (bl.a. fra Grønland, fra fugleedderkopper, kødædende planter, leguaner og pytonslanger) og udvikle dem med henblik på anvendelse i f.eks. mejeriindustrien.

Bevilgede midler: 24.123.621
Samlet budget: 38.267.150

Forskningscenter: Institut for Fødevarevidenskab, KU
Forskningsleder: Lene Jespersen
Beskrivelse: Vil øge fødevaresikkerheden ved at undersøge, hvordan bakteriers sygdomsfremkaldende evne påvirkes af miljøfaktorer under forarbejdning af fødevarer.

Bevilgede midler: 2.800.000
Samlet budget: 10.300.880

Forskningscenter: Fødevareinstituttet, DTU
Forskningsleder: Frank Møller Aarestrup
Beskrivelse: Vil udvikle molekylær overvågning af sygdomsbakteriers globale spredningsmønstre - "Google bacterium" - mhp. at skabe et informationssystem, der meget præcist kan overvåge sygdommes spredning.

Bevilgede midler: 36.391.941
Samlet budget: 61.831.287

Forskningscenter: Institut for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital
Forskningsleder: Thorkild I. A. Sørensen
Beskrivelse: Vil undersøge, hvordan kombinationen af bestemte udgaver af gener interagerer med bestemte former for kost i forhold til udvikling af fedme - mhp udvikling af sundere fødevarer.

Bevilgede midler: 23.145.300
Samlet budget: 34.551.657

Forskningscenter: Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital
Forskningsleder: Moustapha Kassem
Beskrivelse: Vil undersøge, hvordan stamceller finder frem til det sted i kroppen, hvor der er sket en skade, og hvordan man kan effektivisere denne proces.

Bevilgede midler: 14.843.019
Samlet budget: 17.559.808

Forskningscenter: Center for Sprogteknologi, KU
Forskningsleder: Bente Maegaard
Beskrivelse: Vil udvikle et interaktivt informationssystem, der muliggør, at alle borgere selv kan hente præcis og forståelig sundhedsinformation på internettet.

Bevilgede midler: 10.689.082
Samlet budget: 12.290.632

Forskningscenter: Statens Serum Institut
Forskningsleder: Sjurdur Frodi Olsen
Beskrivelse: Vil undersøge, hvad fx nærings- og giftstoffer i den gravides kost betyder for barnets udvikling af velfærdssygdomme såsom fedme og diabetes.

Bevilgede midler: 33.994.655
Samlet budget: 66.646.614

Forskningscenter: Afdeling for Råvarekvalitet, Danmarks JordbrugsForskning
Forskningsleder: Ulla Kidmose
Beskrivelse: Vil undersøge hvordan bittersmag kan maskeres ved at ændre på dyrknings- og opbevarings-betingelser og dermed øge præferencen for sunde rodfrugter og kåltyper - grønsager, der mister terræn hos forbrugerne, der synes, de er for stærke i smagen.

Bevilgede midler: 17.435.985
Samlet budget: 21.205.541

Forskningscenter: Fødevareinstituttet, DTU
Forskningsleder: Jeffrey Hoorfar
Beskrivelse: Vil undersøge mulighederne for at forhindre Campylobacter-infektion gennem vaccination af fjerkræ i Europa, Indonesien og Brasilien.

Bevilgede midler: 14.808.575
Samlet budget: 18.141.592

Forskningscenter: Kemiteknik, DTU
Forskningsleder: Jørn Dalgaard Mikkelsen
Beskrivelse: Vil udvikle bioreaktorer til at fremstille sunde kulhydrater som kendes fra modermælk. Stofferne udvindes fra spildstrømme i mælke-, alge- og skaldyrproduktion.

Bevilgede midler: 19.259.114
Samlet budget: 36.361.915

Forskningscenter: Institut for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Fakultet, KU
Forskningsleder: Søren Brøgger Christensen
Beskrivelse: Vil udvikle bæredygtig produktion i gensplejset mos af plantestoffet thapsigargin mod prostatakræft. Mos kan producere komplekse stoffer og kan dyrkes i store tanke ligesom gær og bakterier.

Bevilgede midler: 18.294.498
Samlet budget: 30.511.642

Programkomiteen modtog til denne ansøgningsrunde 50 ansøgninger om i alt 879 mio. kr.