Dokumentation: DR's byggeskandale år for år

1999

  1. juni beslutter Danmarks Radios bestyrelse at bygge et nyt domicil i Ørestaden. Budgettet er på milliarder kroner.

DR-byen skal stå færdig 1. november 2004 med indflytning i løbet af 2005.

2000

  1. december giver kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen udtryk for bekymring over projektet, efter Rigsrevisionen kritiserer DR's regnskaber.

  2. december får DR afsat Radiohuset og Tv-byen, hvilket er en del af finansieringen af DR-byen.

2001

I december ansættes Kjeld Boye-Møller som projektdirektør.

Der konstateres forsinkelser på dele af projektet.

De samlede budgetreserver opgøres sidst på året til 521 millioner kroner.

2002

Det besluttes at arbejdet skal udføres ud fra principperne i 'partnering'.

  1. juni tages det første spadestik til DR-byen.

  2. september forhøjes budgettet til koncertsalens håndværkerudgifter med 40 millioner kroner, selv om beregninger viser, at det vil blive overskredet.

Der tæres på budgetreserverne, som ender på 310 millioner kroner.

2003

  1. januar afløser Jørgen Kleener Albertslund borgmester, Finn Aaberg (S) som bestyrelsesformand. Finn Aaberg er stadig medlem af bestyrelsen og formand for byggeudvalget.

  2. juni begynder byggeriet af koncertsalens råhus, selvom projektforslaget ikke er godkendt - det viser budgetoverskridelser.

Budgetreserverne opgøres til 207 millioner kroner i slutningen af året.

Budgettet fastholdes, men det anføres, at projektøkonomien er »under moderat pres«.

2004

Først på året iværksættes en handlingsplan. Forventet besparelse:108 millioner kroner. Reel besparelse: 29 millioner kroner.

I juli forhøjer MT Højgaard prisen for koncertsalens råhus fra 119 til 313 millioner kroner. DR afviser kravet.

I sommeren begynder DR at bruge et højere indeks til omregning fra løbende til faste priser.

I oktober er årets budget for rådgivningshonorarer øget med 100 millioner.

I oktober øges budgettet fra 3 til 3,3 milliarder. Heri indregnes ikke købet af parkeringsplads med mere.

I oktober rykkes tidsplanen for byggeriet til 2006. Koncertsalen forventes færdig i 2007.

I oktober fratræder generaldirektør Christian S. Nissen og afløses af Lars Vesterløkke. Jørgen Kleener fratræder som bestyrelsesformand og afløses først af Erling Aaskov senere af Mogens Munk-Rasmussen.

2005

I marts iværksætter DR endnu en handlingsplan.

I juli rykkes tidsplanen for koncertsalen til januar 2008.

I maj repareres uforudsete skader på bubbledecket for 80 millioner kroner. Det indregnes som 'tilgodehavender', da DR forventer, at forsikringen dækker.

Indkøb af elforsyningsteknologi og nødstrømsanlæg for 90 millioner kroner, indregnes som forventede indtægter, da man håber at sælge og tilbagelease.

I august tiltræder Kenneth Plummer som generaldirektør.

2006

I løbet af året flytter det meste af DR til DR-Byen.

  1. januar indgår DR forlig med MT Højgaard på 424 millioner kroner og budgetrammen forhøjes til 3.370 millioner kroner.

I april varsler MT Højgaard yderligere forsinkelser og kræver økonomisk kompensation. Koncertsalen forventes færdig i januar 2009.

I august fratræder økonomidirektør Bent Fjord.

  1. september lyder slutprognosen på 4 milliarder kroner.

I december fratræder Kjeld Boye-Møller som projektdirektør og afløses af Finn Gjørret.

2007

I januar tiltræder David Hellemann som økonomidirektør.

  1. februar lyder slutprognosen efter Rigsrevisionen har været inde over på 4,7 milliarder kroner.

Dokumentation

Revisionsrapporten