DNA-chip sparker fart i genom-forskningen

DNA-forskningen står foran nogle betydelige fremskridt, takket være en såkaldt nanopore-chip, som er ved at blive udviklet i USA.

Chippen kan sætte fart på forskningen i mange retninger. Ikke bare med hensyn til arvelighed, folkevandringer og biologi, men også udforskning og behandling af et kræftgenom, mens det udvikler sig i den enkelte patient.

Chippen udvikles i øjeblikket hos det et år gamle firma Noblegen, som er et spin-off fra MIT (Massachusetts Institute of Technology). Den skal gøre det muligt at sekventere hele genomer meget hurtigt og meget billigt. Det menneskelige genom består for eksempel af tre milliarder basepar.

Indtil nu har den slags krævet nogle meget kostbare og meget komplicerede maskiner. Men hvis Noblegens projekt lykkes, bliver det muligt at skabe en chip med 400 x 400 nanoporer. Det vil sige: Ultrasmå porer, som DNA-sekvenserne skal trækkes igennem, mens hvert enkelt basepar aflæses elektronisk.

Firmaet direktør, Frank Feist, som for tiden søger investorer, siger til magasinet Technology Review:

»Målet er at sekventere 500 gigabaser i timen. Det svarer til ét genom hvert kvarter, gentaget 30 gange.«

De mange gentagelser er nødvendige, fordi aflæsningen af de millioner af kemiske baser er støjfyldt. Men ved at gentage målingerne kan man med statistiske metoder sortere de rigtige resultater ud.

Med en billig nanopore-chip vil det blive økonomisk muligt at bringe dna-teknologien ud af forskningslaboratorierne og ind i de kliniske laboratorier, hvor de kan bruges til diagnoser af kræft og mange andre sygdomme, håber Frank Feist.

Chip vil demokratisere forskningen

Den danske professor Eske Willerslev fra Center for Geogenetik, Københavns Universitet, som for nogen tid siden kortlagde generne i en flere tusind år gammel grønlandsk mumie, siger:

»Wauw, det er cool. Hvis det virkelig kan lade sig gøre, vil det får store konsekvenser for forskningen. I øjeblikket er det jo kun de rige laboratorier, der kan aflæse genomer og publicere resultater. En billig DNA-sekventering vil demokratisere genom-forskningen, så mange flere kan komme i gang.«

Men han gør dog opmærksom på, at genom-teknologien har udviklet sig så hurtigt i de seneste år, at de to tredjedele af tiden nu handler om datakraft til analyserne af de store datamængder, der kommer ud af DNA-sekventeringen. Databehandlingen er imidlertid også under hurtig udvikling.

»Da vi startede for nogle år siden, var det genom-produktionen, der tog tid. Med den grønlandske mumie tog det et helt år, hvor vi sad rigtig mange mennesker og arbejdede på det, og vi brugte 32 dyre maskiner i et par måneder for at generere rå genom-data. Mumiens gener blev sekventeret måske 30 gange, og der kom 20 gange brugbare data ud af det.«

Eske Willerslev er i øjeblikket involveret i et stort projekt, hvis formål er at finde en vaccine mod kræft.

»Det vil kræve sindssygt mange sekventeringer, så denne chipteknologi vil i den grad være velkommen, hvis den lykkes,« siger han.

Præcision afhænger af opgaven

En anden, dansk forsker, professor i bioinformatik Søren Brunak fra Center for Biologisk Sekvensanalyse ved DTU, siger:

»Nanopore-teknologi har mange perspektiver, som går langt ud over cancer-genom-sekventering. Enhver form for DNA-analyse vil få et løft, hvis man kan gøre det nogle størrelsesordener billigere, som sådan en teknologi kunne give mulighed for.«

Prisen på en sekventering afhænger meget af, hvad analysen skal bruges til. Nogle analyser kræver stor præcision og kræver mange gentagelser, mens andre er mindre krævende.

»I et cancer-genom vil man virkelig gerne vide, hvad mutationerne er. Her er eksempler på, at folk sekventerer dem 100 gange for virkelig at være sikker på, at de mutationer, man ser, er korrekte. Men det afhænger helt af, hvad man skal bruge data til.«

Han nævner som eksempel, at der nu findes firmaer, som specialiserer sig i at finde ud af, hvor en person stammer fra i verden - for eksempel fra en landsby i Skotland eller Spanien. Man spytter i en kuvert og sender den til firmaet. Særligt i USA er betalingsviljen stor for den slags analyser, og her er præcisionskravene ikke så høje som til cancer-forskning.

Dokumentation

Artikel i Technology Review
Noblegen's hjemmeside
Pressemeddelelse fra Danish Platform for Large-scale Sequencing and Bioinforatics
Højteknologifondens pressemeddelelse om støtte til kræft-vaccinen