DN: Fare for at danske kyster ender som skibskirkegårde

Illustration: Kustbevaktningen

Kystnære skibsvrag vil ikke blive fjernet fra fra danske farvande. I hvert fald ikke så længe, at de ikke udgør en trussel for havmiljø, fiskeri og sejladssikkerhed. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet til Ingeniøren.

Danmarks Naturfredningsforening finder det skamløst og er klar til at gå rettens vej for at få fjernet de kystnære skibsvrag, så der ikke opstår en situation, hvor Danmark ender med at fungere som en international skibskirkegård.

»Ellers kan skibsejere jo spekulere i at dumpe udtjente skibe ved at sætte dem på grund i danske farvande,« siger Henning Mørk Jørgensen, der er havbiolog ved Danmarks Naturfredningsforening.

Harmløse skibe

I et svar til Folketinget skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde larsen (V): ‘Skibsvrag, som ikke udgør en trussel eller fare, får normalt lov at ligge. For eksempel kræves skibsvrag, der ud fra en æstetisk betragtning må anses for at være uskønne, ikke fjernet efter gældende regler. Der er således ingen øvre tidsgrænse for harmløse kystnære skibsvrag.’

Miljøministeriet skriver videre i et svar til Ingeniøren, at så længe skibene ikke udgør en trussel mod beskyttelsesinteresserne eller er en miljøbelastning, så vil man hverken bekymre sig om at fjerne vragene eller holde tal på, hvor mange det drejer sig om.

Mindst 30 vrag

Som Ingeniøren tidligere har skrevet, viser de seneste tal, der går helt tilbage til 2010, at der ligger mindst 30 skæmmende skibsvrag og efterladte skibe i de danske farvande. Det konkluderede en tværministeriel arbejdsgruppe i 2010.

Tallet beror på frivillige indberetninger fra kommuner, havne og Danmarks Naturfredningsforening, hvorfor der også er knyttet en usikkerhed til tallet.

Læs også: Skibsvrag bliver liggende ud for danske kyster på ubestemt tid

Staten vil ikke betale

Danmarks Naturfredningsforening fortæller, at de entydigt er for at fjerne skæmmende vrag på de danske kyster, og at de løbende har prøvet at få truffet en beslutning om statslig fjernelse, men det er ikke lykkedes.

»Man vil ikke betale for fjernelse af vrag, som potentielt stadig har en ejer, og som ikke er til gene eller fare,« siger Henning Mørk Jørgensen.

Konvention adresserer ansvar til rederen

Den 14. april 2015 tiltrådte Danmark i den internationale Nairobi-konvention om fjernelse af vrag. Med Nairobi-konventionen får det offentlige en håndsrækning i forhold til at få udgifterne dækket af rederne ved fjernelse af skibsvrag.

Reglerne i konventionen betyder, at det er skibets ejer, der står med ansvaret for at fjerne skibet, hvis det forliser. Desuden skal skibe med en bruttonage på 300 og derover have et certifikat fra flagstaten, der viser, at der er tegnet en forsikring til dækning af de udgifter, der forekommer ved at fjerne et vrag.

Danmark har endvidere valgt at lave nogle tilføjelser til konventionen. I Danmark gælder konventionen således også territorialfarvand og ikke kun i dansk ‘eksklusiv økonomisk zone’, ligesom der i de danske regler også er fastsat krav til, at skibe med en tonnage på under 300 skal have en forsikring, netop fordi det typisk er den type skibe, der forliser i danske farvande. Det fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Chefkonsulent i Søfartsstyrelsen Kasper A.T. Jespersen fortæller dog, at konventionen er aftale mellem stater og derfor ikke har direkte virkning over for borgerne. For at kunne sende regningen videre er der behov for eksempelvis en national hjemmel.

»Hvis man ved hjælp af en anden hjemmel beslutter at fjerne vraget, vil man – hvis der er tale om et skib, som har pligt til at være forsikret – kunne sende regningen til forsikringsselskabet. Problemet er bare, at mange af de kystnære vrag ikke har nogen forsikring, enten fordi de er fra før, reglerne om forsikringspligt blev indført, eller fordi de ikke er blandt de skibe, som har fået pligt til at være forsikrede, fordi de enten er for små eller er fra lande, der ikke er med i konventionen,« forklarer Kasper A.T. Jespersen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "»Ellers kan skibsejere jo spekulere i at dumpe udtjente skibe ved at sætte dem på grund i danske farvande,« siger Henning Mørk Jørgensen"

Mon ikke midten af Atlanterhavet er et lidt bedre gemmested og noget mere diskret sted at foretage den slags ulovligheder?

Er udtjente skibe ikke penge værd som skrot? Det er vel næppe for miljøets skyld de skrottes på stranden Alang i Indien.

Hvorfor mon folk dumper affald på offentlige rastepladser i stedet for deres egen vej eller naboens forhave?

 • 8
 • 6

Nemlig, det var der nemlig i Helle Thornings...

Hvad har det overhovedet med sagen at gøre? Uanset hvor meget eller lidt den tidligere regering gjorde på miljøområdet så ændre ikke en tøddel på at vores nuværende "miljøminister" meget åbenlyst udelukkende varetager fiskeriets og ikke mindst landbrugets interesser på bekostning af miljøet, og at regeringen i det hele taget har gjort hvad de kan for at forhindre og forhale alt hvad der har med miljø, klima, elbiler, VE og grøn omstilling at gøre. Han er kun miljøminister af navn - bestemt ikke af gavn.

 • 24
 • 3

Der er selvfølgelig forskel på skibsvrag, men er det ikke noget med at skibsvrag og andet lige fra sten til jernstativer samler en masse plante og dyreliv omkring sig? [åbent spørgsmål - det må vragdykkerne kunne svare på]

Med "så længe, at de ikke udgør en trussel for havmiljø, fiskeri og sejladssikkerhed" menes vel, at vrag der ligger så de kan gøre fysisk skade eller lækker olie eller andet skal fjernes, eller ?

 • 5
 • 0

Af den linkede rapport fremgår at store skibes faktisk fjernes - med angivelse af pris. Samtidig er stort set alle de 30 listede vrag af joller eller mindre fiskebåde - med 2 større undtagelse.

De fleste har ikke kendt ejer, og kan derfor fjernes. Løsning: gør det til en kommunal opgave, så de lokale vælgere 'bestemmer'.

Staten er nødt til at prioritere større sager - men så sørge for at lokale myndigheder har hjemmel til at tage sig af bagatellerne

 • 8
 • 0

Hvor skulle kommunerne få pengene til det fra? Hvis de har penge til at rydde op efter andres miljøsvineri er der rigeligt med forurenede grunde de kan tage fat i men det sker ikke fordi pengene ikke er der så.. Hvis ikke staten enten lovmæssigt forpligtes til at fjerne dem eller der er mulighed for at få ejerne til at betale så sker der intet og er det nu så stor en katastrofe? eller er det folks forfængelighed der er ramt?

 • 3
 • 0

Vrag kan give grobund for masser af planter og dyr - i går stødte jeg lige på denne video, som viser hvordan New York Subway Cars dumpes for at skabe kunstige rev: https://www.youtube.com/watch?v=Kkc8if_YvXQ

Vrag er generelt populære dykkermål, og i dykkermiljøet er der lavet databaser over vrag. http://www.vragguiden.dk/ har efter eget udsagn informationer om 4.500 vrag i danske og skandinaviske farvande.

En hurtig søgning på Google ledte til denne side: http://www.hersdorf.dk/2012/09/vragpositio.... Den skulle have positioner på 10.000 vrag fra kulturarvsstyrelsens registre.

Jeg har lidt svært ved at forholde mig de nævnte "30 kendte kystnære skibsvrag" - alle dykkere ved der er mange flere end det. Artiklen må mangle nogle oplysninger - er det kun dem der stikker op over vandet?

 • 3
 • 0

men er det ikke noget med at skibsvrag og andet lige fra sten til jernstativer samler en masse plante og dyreliv omkring sig?

Jo - skibsvrag kan bestemt bidrage til et rigere dyre og planteliv i havet. Derfor har der også været eksempler på at man bevidst har sænket udtjente skibe så de kunne tjene som kunstige rev. MEN det forudsætter naturligvis dels at alle farlige stoffer er fjernet fra skibene - herunder selvfølgelig ikke mindst olie mv., og dels at de ikke bare efterlades et tilfældigt sted. Og ingen af disse ting kan man vel forvente er tilfældet for sunkne, grundstødte eller efterladte skibe.

 • 6
 • 1

Der findes et vragregister i Danmark, men det er ikke offentligt tilgængeligt. Dels er mange vrag også regnet for gravsteder, og man vil beskytte disse mod trofæ-samlere. Dels har havbunden en generel militærstrategisk betydning. Hvis man har en legitim grund kan man ansøge om konkrete informationer.

 • 3
 • 0

Du henviser til nøje planlagte og designede rev og de togvogne man bruger er renset så man ikke forgifter havmiljøet.

Det er rigtigt at vrag kan skabe grobund for liv - lige som det modsatte også kan være tilfældet.

Men det korte af de lange, Danmark skal ikke blive til et sted hvor man risikofrit kan løbe sit skib på grund eller efterlade sin synkende skude.

 • 5
 • 1

Jeg har lidt svært ved at forholde mig de nævnte "30 kendte kystnære skibsvrag" - alle dykkere ved der er mange flere end det. Artiklen må mangle nogle oplysninger - er det kun dem der stikker op over vandet?

Lad os lige kigge på den fulde billedtekst, hvorfra du har hentet den citerede formulering: "Oversigt over de 30 kendte kystnære skibsvrag fra 2010. Fra 'Notat om omfanget af skæmmende skibsvrag og skibe'."

Den almindelige dansker vil nok mene, at ordet "skæmmende" indebærer, at vragene er synlige fra en position over vandet. Det er muligt,at dykkere har et andet forhold til ordet, men det lyder jo ikke til, at du (som dykker?) finder vrag under vandet specielt skæmmende.

Så ja, jeg tror, vi kan være ganske sikre på, at det er vrag, som stikker op af vandet eller ligger meget tæt ved overfladen, så de er synlige.

 • 2
 • 0

Jeg henviser også til tusindvis af vrag som i tidens løb er forlist omkring Danmark (uden at være planlagt og nøje designet) - et tal som ligger meget langt fra de 30 der er nævnt i artiklen.

Derudover er jeg selvfølgelig enig i, at nye vrag ikke bare skal efterlades uden i hvert fald at fjerne olie og andet skadeligt indhold.

 • 1
 • 2

Hvor skulle kommunerne få pengene til det fra?

Fidusen er at det de lokale der vælger - set i forhold til genen. Når man går listen igennem, så er det fleste 'vrag' ikke større eller længere uden end at man kan trække dem på land med tov og traktor, og køre dem væk på en lastbil.

Det er ikke et spørgsmål om mange penge, men om at flytte ansvaret over til dem som har let ved at løse problemet.

Fint at staten har ansvaret på store skibe på dybt vand - og som nævnt så bliver den del jo faktisk håndteret

 • 0
 • 0

Det afhænger selvfølgelig af øjnene der ser, men i betragtning af kystens længde er det vist ikke alvorligt med de synlige. På en strand i det vestlige Island kunne man se 3 vrag, og hvor mange der lå i vandet vides ikke. Fra Vänern findes et kort over sunkne skibe, og det er voldsomt. Syd for Øresundsbroen tæt ved Sverige har jeg set et sunket mindre skib. Det virkede ikke generende. Man kunne også blive stødt af forladte sammensunkne huse. Bliver de gamle nok kalder man dem ruiner og prøver at bevare dem.

 • 4
 • 3

Jeg henviser også til tusindvis af vrag som i tidens løb er forlist omkring Danmark (uden at være planlagt og nøje designet) - et tal som ligger meget langt fra de 30 der er nævnt i artiklen.

Jeg har jo for pokker forklaret dig det een gang. Men nu prøver jeg igen:

Der er tale om en registrering af skæmmende kystnære vrag. Ikke en registrering af alle kystnære vrag.

Hvad er antallet af skæmmede kystnære vrag ved danske kyster efter din mening?

 • 2
 • 2

Altså vi snakker om at DN vil have fjernet vragene fordi de ser grimme ud, men ikke fordi de egentligt udgør en miljø belastning??? Hvad har det med naturfedning at gøre?

Dansk natur-æstetisk_forening? Eller der ligger måske et vrag foran Henning Mørk Jørgensens sommerhus grund som sænker værdien og som han helst vil have staten til at betale for at få flyttet?

 • 0
 • 0

Det afhænger selvfølgelig af øjnene der ser, men i betragtning af kystens længde er det vist ikke alvorligt med de synlige

Der ligger faktisk rigtigt mange kystnære vrag langs de danske kyster. Sagen er, at netop når de er kystnære, så har naturen en måde til at sørge, for at de ikke er skæmmende i alt for mange år :) Generelt genere den slags vrag ved kysten mig ikke. Men jeg kan da godt se, at det må kan irriterende, hvis det ligger lige smæk ud for ens sommerhus i stedet for 400 m nede af kysten.

 • 0
 • 0

Altså vi snakker om at DN vil have fjernet vragene fordi de ser grimme ud, men ikke fordi de egentligt udgør en miljø belastning??? Hvad har det med naturfedning at gøre?

Dansk natur-æstetisk_forening?

Og vi taler ikke engang bare om natur-æstetik. DN var også blandt de første til at protestere da der skulle opsættes vindmøller på Middelgrunden uden fra København. Vi taler om vindmøller uden for en tæt bebygget storby. DN har iøvrigt (og er det vel stadigvæk?) været meget negative over for vindkraft. Så DN er nærmest en konservativ kultur æstetisk forening. Naturen det billige skidt giver de ikke meget for i den forening. De nærmere sig Bæredygtigt Landbrug når det kommer til bevidst misvisende navngivning af organisationer.

 • 0
 • 1

...opfylde vore immigrantkvoter og importere arbejdskraft fra de lande som ellers klarer den type opgaver meget billigt.

Var det ikke et godt forslag ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten