DMU: Regeringens plan for ren luft er fyldt med fejl

For at kunne få dispensation for EU's grænseværdier på området, har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lanceret en lufthandlingsplan for København og Frederiksberg kommuner. Den skal vise EU, at Danmarks indsats med tiden vil være nok til, at vores luftkvalitet overholder EU's direktiver. I sidste ende vil Danmark blive stillet for en EF-domstol hvis der ikke rettes op på partikelforureningen.

Imidlertid er regeringens lufthandlingsplan behæftet med fejl, der undervurderer problemet og overvurderer de danske tiltag, konkluderer Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i et høringssvar til Miljøstyrelsen. Det til trods for at planen primært baserer sig på materiale fra DMU.

Hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd, modtages nyheden ikke positivt. Civilingeniør og Ph.d. ved Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen siger:

» Når man laver en plan, der gør at vi kan opfylde kravet små fem år for sent, skal der være bedre dokumentation.«

Det er partikelforureningen på de danske veje, der volder problemer. Navnlig de største partikler, kaldet PM10, har Danmark problemer med. Partiklerne er skyld i sygdomme i luftveje og kredsløb og kan især være farlige for byboere, der i forvejen har luftvejs- eller kredsløbslidelser.

Det er også på partikelforureningsområdet, at problemet er undervurderet. Miljøstyrelsen har vurderet at NaNO3 er en af de naturligt forekommende salte i luften. Derfor har miljøstyrelsen trukket tallet fra de menneskeskabte kilder til forurening og dermed fået problemet til at fremstå mindre.

Ifølge DMU kan NaNO3 ikke afskrives som naturlig. En del af forbindelsen stammer nemlig fra NOx, der er et af de forurenende stoffer fra køretøjer på de danske veje.

Det betyder at forureningen skal reduceres med 6 mikrogram partikler pr. m3 byluft og ikke de 5 mikrogram, miljøstyrelsen havde beregnet.

Herudover viser DMUs høringssvar at flere af løsningsforslagene er overvurderet. Mest opsigtsvækkende er det, at regeringens forslag om grønne taxier er beregnet til at give en reduktion på 1,0 mikrogram i lufthandlingsplanen, mens DMU kun vurderer, at forslaget kan reducere partikelindholdet i luften med 0,3 mikrogram.

Tallene for Taxierne er lavet af DMU, der ikke forstår, hvor værdien på 1 mikrogram kommer fra.

»Miljøstyrelsen baserer forventningen på et notat, vi har udarbejdet om taxiers bidrag til luftforureningen. Men det papir giver ikke belæg for at forvente så stor en miljøgevinst, som Miljøstyrelsen gør,« siger seniorforsker på DMU, Matthias Ketzel i dag til Berlingske Tidende.

Herudover påpeger DMU også at IMO-aftalen om skibsfart og miljøzoner med krav til varebiler er overvurderet. Samlet set mener DMU at lufthandlingsplanen placerer Danmark omkring 2,3 mikrogram fra målet, eller kun lidt under 2/3 af vejen.

Det Økologiske Råd påpeger at det er beklageligt, at regeringen ikke kan komme med en skudsikker handlingsplan efter tre års forsinkelse. Kåre Press-Kristensen siger:

»Det er et påfaldende sammentræf, at der laves fire fejl, der har samme retning og lige præcis gør at vi kommer i mål med røven i vandskorpen. Men der er forhåbentlig tale om fejl og ikke manipulation. Nogen må have skrevet 1,0 i stedet for 0,3«

Miljøstyrelsen vil ikke forholde sig til DMUs høringssvar, før de har haft mulighed for at gennemgå dem. De påpeger dog, at der er ændret i praksis for, hvordan NaNO3 skal opgøres, hvilket kan være skyld i en del af problemet.