DMU: Brændeovnen oser mere i stuen end i haven
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

DMU: Brændeovnen oser mere i stuen end i haven

I huse med brændeovn kan ovnen give så stor indendørs forurening, at der vil være mere forurening fra ovnen inde i huset end udendørs.

Det viser målinger, der er foretaget for at belyse brændeovnes betydning for indendørs luftkvalitet i huse med brændeovn. Undersøgelsen stammer fra en rapport fra det daværende DMU fra 2010.

I over en uge blev der foretaget målinger af luftkvaliteten inde i et hus med en brændeovn fra 1997 og i et hus uden brændeovn. Samtidig blev der foretaget målinger ved en målevogn tæt på husene og ved en målevogn uden for byen, der målte baggrundskoncentrationen. Og resultatet var ikke til at tage fejl af:

»Hvis man kigger på forureningsniveauet fra brændeovne, ligger det i huset med brændeovn på linje med udeluften umiddelbart uden for huset, endda lidt højere gennemsnitligt - så man kan sige, at brænderøgsforureningen indenfor og udenfor er nogenlunde lige høj,« siger seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet Helge Rørdam Olesen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Imens er de brændeovnsfri naboer langt mindre udsat for brændeovnsforurening i eget hjem, hvor målingerne viste mindre forurening inde i huset end selv den målte baggrundskoncentration uden for byen.

Forskerne målte forureningen som koncentrationen af sodpartikler, idet sod som forureningsparameter er meget specifik for brændeovne og derfor kan bruges som markør, uden at målingen drukner i andre forureningskilder.

Når man kender sodkoncentrationen, kan man omregne den til massen af fine partikler, der stammer fra brænderøgsforurening, og som er under mistanke for at have sundhedsskadelige effekter for mennesker. Og undersøgelsen viste, at forskellen på at opholde sig i et hus med og uden brændeovn er omkring 2,8 mikrogram fine partikler pr. m3.

Men det er svært at sige, præcis hvor skadelige partiklerne er, fortæller Steffen Loft, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Købenahvns Universitet:

»Det er meget svært at sige noget om sundhedsskaderne af brændeovnspartikler, fordi der ikke er så meget dokumentation for deres farlighed. Der ser ud til, at de nok er lidt mindre farlige end partikler fra trafikken, men det er meget svært at sætte tal på for, hvad et givent niveau betyder indendørs eller udendørs,« siger han.

Huset med brændeovn havde en øget forurening i forhold til umiddelbart uden for huset på 0,3 mikrogram fine partikler pr. m3, mens huset uden brændeovn havde 2,5 mikrogram fine partikler mindre pr. m3, end der var udendørs. Til sammenligning er en typisk baggrundsforurening i et område uden bemærkelsesværdig brændeovnsaktivitet 13 mikrogram fine partikler pr. m3 og 15 mikrogram pr. m3 i et ret aktivt brændeovnsområde i et normalt fyringsår.

Markant stigning ved optænding

Forklaringen på, at forurening inde i huset gennemsnitligt lå over den målte værdi uden for huset, er, at sodkoncentrationen stiger markant i forbindelse med, at der bliver tændt op i en kold brændeovn.

»Vi havde meget præcise målinger med en tidsopløsning på et kvarter, og vi kunne se, at når de tændte op i brændeovnen, kom der en enorm stigning i sodkoncentrationen. Det resulterede i, at middelværdien for ugen blev forholdsvis høj i huset med brændeovn,« forklarer Helge Rørdam Olesen.

Efter optænding falder koncentrationen gradvis igen, men målingerne viser, at det varer omkring seks timer for koncentrationen at nå ned til samme niveau som udendørs.

Grunden til, at optænding fører til store indendørs koncentrationer, er ifølge Helge Rørdam Olesen, at sodpartiklerne i stort omfang spreder sig fra ovnlågen ud i stuen og videre ud i de tilstødende rum.

»Dårligt træk betyder, at forureningen spredes ind i stuen i stedet for at blive ført op gennem skorstenen. Derfor vil sod slippe ud i forbindelse med, at man åbner lågen på brændeovnen, og når man fyrer op,« forklarer han, og tilføjer, at familien i det undersøgte hus med brændeovn ikke havde indtryk af, at der var problemer med dårligt træk eller forurening, sådan som målingerne afslørede.

Problemer flere steder

Selvom undersøgelsen har sine begrænsninger ved, at den kun inddrager en enkelt brændeovn og et enkelt hus af hver slags, kan man alligevel godt bruge den til at sige noget mere generelt om problemer med luftkvaliteten i huse med brændeovne, fortæller Helge Rørdam Olesen.

»Der har været en tilsvarende undersøgelse i Randers, der har givet nogle lignende resultater med et højere koncentrationsniveau indendørs end udendørs i huse med brændeovn og med nogle høje pludselige peaks af sodforurening, som slipper ud, når man åbner lågen i brændeovnen,« siger Helge Rørdam Olesen og fortsætter:

»Derfor kan man formode, at der er et problem med flere huse med brændeovne. Det kan være forskelligt fra ovn til ovn, hvor alvorligt problemet er, men det viser, at der i hvert fald nogle gange er et problem med øget forurening i huse med brændeovne,« siger Helge Rørdam Olesen.

Dokumentation

DMU's rapport

Det her drejer sig om en måling på en enkelt brændeovn der bruges på en måde.

Da artiklen blev bragt her i 2010 blev det også taget op, at der skete forurening indendørs, men det er måske lidt hurtigt at sige at brændeovnen oser mere inde i stuen end udenfor baseret på et målepunkt.

Det virker lidt søgt.

Hvad så når man tænder op med lågen lukket? Eller hvis man har stålskorsten der hurtigt opnår godt træk? Eller hvis man har muret skorsten indenfor hulmursisoleringen?

  • 0
  • 0

Hos mig (i et gammelt bindingsværkshus på landet) bliver skorstenen aldrig kold fra november til en gang i april. Der er som et minimum altid gløder nok til at man blot kan lægge nyt brænde i og lade lågen stå på klem i 1 - 2 minutter.
Det gælder nok også alle andre som har brændeovnen som 50 - 75 % af varmekilden.
Man bør også betænke, at der med brug af brændeovnen sker en stor luft udskiftning i rummene - en luftudskiftning som forbedrer indeklimaet blandt andet ved at suge eventuel radon ud.

  • 0
  • 0