Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

DMU: Brændeovnen oser mere i stuen end i haven

I huse med brændeovn kan ovnen give så stor indendørs forurening, at der vil være mere forurening fra ovnen inde i huset end udendørs.

Det viser målinger, der er foretaget for at belyse brændeovnes betydning for indendørs luftkvalitet i huse med brændeovn. Undersøgelsen stammer fra en rapport fra det daværende DMU fra 2010.

I over en uge blev der foretaget målinger af luftkvaliteten inde i et hus med en brændeovn fra 1997 og i et hus uden brændeovn. Samtidig blev der foretaget målinger ved en målevogn tæt på husene og ved en målevogn uden for byen, der målte baggrundskoncentrationen. Og resultatet var ikke til at tage fejl af:

»Hvis man kigger på forureningsniveauet fra brændeovne, ligger det i huset med brændeovn på linje med udeluften umiddelbart uden for huset, endda lidt højere gennemsnitligt - så man kan sige, at brænderøgsforureningen indenfor og udenfor er nogenlunde lige høj,« siger seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet Helge Rørdam Olesen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Imens er de brændeovnsfri naboer langt mindre udsat for brændeovnsforurening i eget hjem, hvor målingerne viste mindre forurening inde i huset end selv den målte baggrundskoncentration uden for byen.

Forskerne målte forureningen som koncentrationen af sodpartikler, idet sod som forureningsparameter er meget specifik for brændeovne og derfor kan bruges som markør, uden at målingen drukner i andre forureningskilder.

Når man kender sodkoncentrationen, kan man omregne den til massen af fine partikler, der stammer fra brænderøgsforurening, og som er under mistanke for at have sundhedsskadelige effekter for mennesker. Og undersøgelsen viste, at forskellen på at opholde sig i et hus med og uden brændeovn er omkring 2,8 mikrogram fine partikler pr. m3.

Men det er svært at sige, præcis hvor skadelige partiklerne er, fortæller Steffen Loft, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Købenahvns Universitet:

»Det er meget svært at sige noget om sundhedsskaderne af brændeovnspartikler, fordi der ikke er så meget dokumentation for deres farlighed. Der ser ud til, at de nok er lidt mindre farlige end partikler fra trafikken, men det er meget svært at sætte tal på for, hvad et givent niveau betyder indendørs eller udendørs,« siger han.

Huset med brændeovn havde en øget forurening i forhold til umiddelbart uden for huset på 0,3 mikrogram fine partikler pr. m3, mens huset uden brændeovn havde 2,5 mikrogram fine partikler mindre pr. m3, end der var udendørs. Til sammenligning er en typisk baggrundsforurening i et område uden bemærkelsesværdig brændeovnsaktivitet 13 mikrogram fine partikler pr. m3 og 15 mikrogram pr. m3 i et ret aktivt brændeovnsområde i et normalt fyringsår.

Markant stigning ved optænding

Forklaringen på, at forurening inde i huset gennemsnitligt lå over den målte værdi uden for huset, er, at sodkoncentrationen stiger markant i forbindelse med, at der bliver tændt op i en kold brændeovn.

»Vi havde meget præcise målinger med en tidsopløsning på et kvarter, og vi kunne se, at når de tændte op i brændeovnen, kom der en enorm stigning i sodkoncentrationen. Det resulterede i, at middelværdien for ugen blev forholdsvis høj i huset med brændeovn,« forklarer Helge Rørdam Olesen.

Efter optænding falder koncentrationen gradvis igen, men målingerne viser, at det varer omkring seks timer for koncentrationen at nå ned til samme niveau som udendørs.

Grunden til, at optænding fører til store indendørs koncentrationer, er ifølge Helge Rørdam Olesen, at sodpartiklerne i stort omfang spreder sig fra ovnlågen ud i stuen og videre ud i de tilstødende rum.

»Dårligt træk betyder, at forureningen spredes ind i stuen i stedet for at blive ført op gennem skorstenen. Derfor vil sod slippe ud i forbindelse med, at man åbner lågen på brændeovnen, og når man fyrer op,« forklarer han, og tilføjer, at familien i det undersøgte hus med brændeovn ikke havde indtryk af, at der var problemer med dårligt træk eller forurening, sådan som målingerne afslørede.

Problemer flere steder

Selvom undersøgelsen har sine begrænsninger ved, at den kun inddrager en enkelt brændeovn og et enkelt hus af hver slags, kan man alligevel godt bruge den til at sige noget mere generelt om problemer med luftkvaliteten i huse med brændeovne, fortæller Helge Rørdam Olesen.

»Der har været en tilsvarende undersøgelse i Randers, der har givet nogle lignende resultater med et højere koncentrationsniveau indendørs end udendørs i huse med brændeovn og med nogle høje pludselige peaks af sodforurening, som slipper ud, når man åbner lågen i brændeovnen,« siger Helge Rørdam Olesen og fortsætter:

»Derfor kan man formode, at der er et problem med flere huse med brændeovne. Det kan være forskelligt fra ovn til ovn, hvor alvorligt problemet er, men det viser, at der i hvert fald nogle gange er et problem med øget forurening i huse med brændeovne,« siger Helge Rørdam Olesen.

Dokumentation

DMU's rapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det her drejer sig om en måling på en enkelt brændeovn der bruges på en måde.

Da artiklen blev bragt her i 2010 blev det også taget op, at der skete forurening indendørs, men det er måske lidt hurtigt at sige at brændeovnen oser mere inde i stuen end udenfor baseret på et målepunkt.

Det virker lidt søgt.

Hvad så når man tænder op med lågen lukket? Eller hvis man har stålskorsten der hurtigt opnår godt træk? Eller hvis man har muret skorsten indenfor hulmursisoleringen?

 • 0
 • 0

Hos mig (i et gammelt bindingsværkshus på landet) bliver skorstenen aldrig kold fra november til en gang i april. Der er som et minimum altid gløder nok til at man blot kan lægge nyt brænde i og lade lågen stå på klem i 1 - 2 minutter. Det gælder nok også alle andre som har brændeovnen som 50 - 75 % af varmekilden. Man bør også betænke, at der med brug af brændeovnen sker en stor luft udskiftning i rummene - en luftudskiftning som forbedrer indeklimaet blandt andet ved at suge eventuel radon ud.

 • 0
 • 0

Kan man overhovedet ikke vurdere noget generelt ud fra.

Kun det specielle. Er husene ens? Skorstenen?

Normalt vil en brændeovn med god træk jo trække luft ud, og varm luft stiger som bekendt til vejrs.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

......at man ikke spørger os der er gamle nok til at have kendt til brændeovnskomfurer og kakkelovne hvilke gener det havde i vore (forældres) stuer.

Det enste der kunne svine var tømning af askeskuffen hvis man åbnede lugen dertil for kort tid efter man havde aktiveret rysteristen.

Ligeledes kan rengøring af brændeovnen uden askesuger være støv dannende. Men en brændeovn der er iorden og med skorstensspjældet åbent vil ikke med en varm skorsten kunne give noget der kan kaldes forurening i stuen.....nærmest tvært om.

 • 0
 • 0

Hvis lågen på brændeovnen ved åbning forskydes opad, så luften i skorstenen får tid til, at accelerere inden lågen åbner foroven, dette ville væsentligt kunne reducere det indvendige røgudslip ved efterfyldning af ovnene. Jeg mener der for nogle år siden var ovne fremme med dette, hvor blev de af?

 • 0
 • 0

Det enste der kunne svine var tømning af askeskuffen hvis man åbnede lugen dertil for kort tid efter man havde aktiveret rysteristen.

Det skulle da lige være hvis man kom til at tabe askeskuffen, og skal bruge støvsugeren uden HEPA-filter.:-) Men det er jo en anden diskussion.

 • 0
 • 0

Jeg kan af gode grunde ikke vurdere de samlede påvirkninger ud fra artiklen alene. Hvis påstanden om forureningen er ens inde og ude vil jeg gerne fortælle om vores erfaringer der kan nuancere risici ved brændefyring.

Fruen er multiallergiker i svær grad. Det betyder hun skal tage vidtgående hensyn til hvad hun spiser, indånder og har hudkontakt med.

Vi bor i et hus fra 1601 beliggende i et skovområde i France-Comte. Huset er bygget i kalksten, tegl og træ. Siden WW I er der kun foretaget sporadiske forbedringer. Der er med sikkerhed ikke brugt nyere materialer.

Opvarmning består af både el og brændefyring. Brændefyring består af kaminer i underetagen. Kaminer er meget uøkonomiske og har gener med træk, men bibeholdes af æstetiske og historiske hensyn. Prisen er, at vi stort set ikke bruger underetagen i vinterhalvåret, men da huset er stort har det ingen praktisk betydning.

 1. og 2. sal opvarmes med en kombination af el og brændeovne. Samlet set er huset teoretisk langt fra hvad der anbefales ved nybyggeri og renovering ud fra teoretiske beregninger, men:

… siden vi flyttede hertil har fruen været symptomfri. Vores børn som er født her, er disponeret for allergi, men har ikke vist tegn ud over hvad der aldersmæssigt kunne forventes.

… brændeovne generer nogle gange lugt, men det har ikke haft effekt på allergien hos fruen. Brænderøg indendørs forekommer kun når jeg kvajer mig. Til gengæld har det høje luftskifte gavnlig effekt.

Det betyder ikke at alt er let og ligetil. Vi er som nævnt tvunget af omstændighederne til at se på samtlige faktorer der påvirker os, og da vi opholders os mest i boligen har den naturligvis prioritet, og vores erfaringer er:

… elradiatorer generer støv. Det samme gælder tradionelle radiatorer som vi oplevede i Danmark, så der er ikke den store forskel.

… gulvvarme øger komforten uden at genere støv, forudsat rengøringen er effektiv.

… brændeovne er en effektiv luftfornyer i et almindeligt hus, og moderne brændeovne er ikke nødvendigvis bedre end de gamle.

… installation af centralstøvsuger med udblæsning til det fri viste sig at være den mest effektive metode til at nedsætte støvgener.

Brændeovne er ikke det mest effektive til store rum. Der hvor ovnene er skiftet til kolonneovne efter svensk forbillede, er komforten og effektiviteten øget. En moderne masseovn vil nok være det optimale, men de arkitektoniske hensyn sætter visse begrænsninger, så kompromiset er gamle svenske kolonneovne.

Spørgsmålet er hvad DMU’s undersøgelser viser. Vores erfaringer er, at brændeovne kombineret med husets konstruktion har betydet en væsentlig forøgelse af fruens livskvalitet. Har vores erfaringer så større værdi. Ikke ubetinget. Det viser bare at ensidig fokus på en enkelt detalje ikke har praktisk værdi.

 • 0
 • 0

@Johan Thomasson

Hilsen fra en misundelig der næsten hvert år passerer jeres område. Med ophold i Isle sur le Doubs.

Der kan også være en anden mulighed for din vivs trivsel og det er at de allergener som generede hende i Danmark ikke eksisterer i jeres område.

 • 0
 • 0

Ryan Lund for lov at besvare "udvalgte spørgsmål" her http://ing.dk/artikel/127311-laes-alle-rya..., hvor det ikke er muligt at kommentere nedenunder, hvilket jo ligesom ellers er standarden ????

Hvor er alle de kritiske spørgsmål som i den grad har præget de øvrige debattråde om samme emne ??? Hvor er SBIs målinger af indeklimaet i en række nye huse med brændeovne og masseovne som viste, at en stegt kylling eller et nystrøget skjorteærme gav langt flere partikler end ovnene ??? Handler dette site om viden eller holdninger ?

Helt ærligt - dette stinker af noget der er langt værre end brænderøg !!!! Hører i ikke mere fra mig her, er det fordi jeg er blevet ekskluderet. Hvis ikke, deltager jeg gerne fortsat i diskussionen.

M.v.h. Lars Helbro

 • 0
 • 0

Ryan Lund for lov at besvare "udvalgte spørgsmål" her http://ing.dk/artikel/127311-laes-alle-rya..., hvor det ikke er muligt at kommentere nedenunder, hvilket jo ligesom ellers er standarden ????

Hvor er alle de kritiske spørgsmål som i den grad har præget de øvrige debattråde om samme emne ???

Jeg gad ikke stille kritiske spørgsmål til Ryan Lund. Der er vel ingen grund til at få en fanatiker til at pisse i bukserne af raseri.

Blot nogle af hans svar, er så udemokratiske at det er til at blive sindssyg af at læse. Fx at det er "populisme" der fraholder ham fra at få brændeovne forbudt samt at det er "individuel træfyring" som VK har "satset" på.

Det er noget værre pladder at lukke ud - VK satsede slet ikke på noget som helst der hedder miljø eller klima da de sad på tronen.

Hvis noget er populært, så skal det ikke forbydes - hvis brændeovne stadig er populære må folk have gjort op med sig selv om, at fordelene opvejer ulemperne for den enkelte. Det er derfor det hedder demokrati, og ikke diktatur her i landet.

 • 0
 • 0

Kan I huske det? Eksperten fik af et nøje udvalgt publikum stillet instuderede og veltilrettelagte spørgsmål, hvis eneste formål var at prise produktet...

Det smager så meget af indspisthed, og bestillingsarbejde, eller at Ryan Lund har fået lov til at vælge kun at svare på de spørgsmål, som hans kolleger i DØR har indsendt. Dette er langt under hvad man burde forvente af ing.dk. Der er ikke et kritisk spørgsmål til hans skoleopgave, eller de "resultater" han mener at kunne bevise.

 • 0
 • 0

He he - har lige læst det med de "200-1000" døde om året pga brændeovne.

Der dør kun 52.000 danskere om året. http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/doeds...

Det vil sige, at Ryan virkelig mener, at der op til en 2% chance for hvert dødsfald at det skyldes brændeovne!

Desværre var det ikke muligt at kommentere direkt på tråden.

 • 0
 • 0

Hvordan forholder det sig med åbne pejse. Så vidt jeg ved har næsten alle englændere åbne pejse, og der findes vist også mange her i Danmark?

Ole www.oleoberg.dk

 • 0
 • 0

lige et par små indslag i denne debat, støv der kommer når der er EL-opvarmning er værre, fordi den høje temperatur fra varmetråden får støv til at dekomponere. Dertil kommer, at ved brændeovne er der en overset ulempe, idet luftforbruget i en brændeovn er relativt højt og det givet lidt undertryk der trækker yderligere radon op fra undergrunden. Hovedparten af huse med brændeovn har ikke forseglet "klaplag". Efter min erfaring, er den bedste løsning: kombineret brændeovn samt "genvex" hvor luften trækkes under gulvet. Det reducere radon med 50% og fjerner fodkulde. Det giver et bedre indeklima og støv filtreres i stor udstrækning på filterne. ing. Helge Bülow

 • 0
 • 0

Dertil kommer, at ved brændeovne er der en overset ulempe, idet luftforbruget i en brændeovn er relativt højt og det givet lidt undertryk der trækker yderligere radon op fra undergrunden

Luftindtaget ved ovne sidder oftest ret lavt over gulvet. Derved vil mere af den radon der måtte komme op sammen med kold luft blive ventileret væk, end hvis det skal ud igennem en udsugning i loftet/over vinduerne. Luftforbruget/time er for en alm. brændeovn ret lavt. Selv ved en masseovn, som kører "fuld skrue" (ca.25kW) når den kører, er luftskiftet pr.døgn langt under det anbefalede, hvorfor der heller ikke skal tillægges "strafpoint" for øget ventilation i energirammeberegningen.

 • 0
 • 0

Det er ikke sikker dette gælder for alle, men jeg har et eksempel. Radon blev mere og mere omtalt i medierne, og det fik en af mine venner til at få foretaget en måling, da han bor i noget gammelt skidt. Målingerne var katastrofale, og langt over grænseniveauerne. Han tænkte at det kunne være brændeovnen, da den hele tiden laver lidt undertryk i stuen, og måske derfor trænger der mere op gennem gulve og vægge.

Han stoppede med ovnen, og radon-niveauet faldt fra over 800 becquerel, til under 300. Han begyndte at bruge ovnen igen, og niveauet steg igen. Så det er ikke altid godt med sug hele tiden. mvh, Erik.

 • 0
 • 0

Hvor målte han ? Ved fødderne ? Hvilken betydning har radon for fødderne ? Luften skal jo skiftes ud p.g.a. fugt m.m., så spørgsmålet i.f.t. radon må vel være om det når vores luftveje eller bare vores fødder.

 • 0
 • 0

Hej Tine - Jo! ;-)

@ Bjarke:

Allergenerne findes skam, men her har myndighederne den fornuftige holdning at folk nok er de bedste til at vurdere hvad der bedst, så her er mulighederne for at undgå allergenerne praktisk muligt. Her er det politisk selvmord at diktere folks livsstil.

For øvrigt er brændekomfurer som skabt til langtidsstegning af vildt. Aldersmæssigt har særligt fuglevildt stor spredning, så langtidsstegning ved lavere temperaturer er den sikreste måde at undgå sejt kød. Du har forhåbentlig smagt de legendariske franske supper der har stået og snurret på komfuret i halve og hele dage.

@Lars og Uffe:

Se på fordelene. Jo mere spalteplads Ryan Lund får, jo mere åbenlyst bliver det at manden er fanatiker. Det bliver heldigvis også mere åbenlyst for menigmand, da reaktionerne i dag er mere kritiske end for få år siden.

 • 0
 • 0

Nu må du ikke forlange urimeligheder af folks evner for logik Lars:o)

Hvorfor ikke ? I min familie har vi en ægte blondine, og hun er rigtig sød og dejlig, og virker pragtfuldt i sit job som skolelærer.

Første gang hun skulle køre på motorvejen med nyerhvervet kørekort var hun nervøs, og fik det råd af moderen, at "hold dig i indersporet og kør stille og roligt". Det gjorde hun så, og ringede hjem. "De dytter og blinker - Hjælp!" Hun kørte i indersporet = længst inde imod midten !

Det er sgu da logik ! Vi andre gør som vi har fået fortalt, at det yderste er indersporet, uden at bruge logikken.

Jeg elsker blondiners måde at tænke på ;-) Måske er jeg selv blondine inderst inde ;-)

 • 0
 • 0

@Helge Bülow:

Nyere elradiatorer har ingen synlig varmetråd. Støvgenerne kommer p.g.a. den lukkede luftcirkulationen. Samme mønster ses ved almindelige vandbårne radiatorer.

Bortset fra det, er det min erfaring at en almindelig støvsuger er den helt store synder m.h.t. at hvirvle støv rundt.

@Erik Buus:

Luft trækkes ind først og fremmest hvor modstanden er mindst. Et gammelt hus har masser af utætheder og brændeovne har en beviselig gavnlig effekt for luftskiftet uden det sætter energitabet over styr. I din vens tilfælde ville jeg nok koncentrere mig om gulvet frem for brændeovnen.

 • 0
 • 0

Ægteparret sad og snakkede over et glas rødvin. Manden spørger sin blonde kone, om hun nogensinde har været ham utro. Jaaa, undskyld kære, men det har jeg været 3 gange. Manden ville vide, hvem hun havde været sammen med. Kan du huske dengang, du blev fyret og genansat dagen efter. Jo, det kunne manden godt huske. Det var fordi, jeg gik i seng med din chef. Manden tænkte: Ok, hun gjorde det jo for min skyld. Hvad så 2. gang? Kan du huske bilforhandleren hentede din bil, fordi du ikke havde penge til afdraget, hvor den blev leveret tilbage dagen efter? Jo, det kunne manden godt huske. Det var fordi, jeg gik i seng med bilforhandleren. Manden tænkte: Ok, hun gjorde det jo for min skyld. Hvad så 3. gang? Kan du huske dengang, du manglede 300 stemmer for at blive formand for golfklubben?

 • 0
 • 0

@Erik Buus:

Luft trækkes ind først og fremmest hvor modstanden er mindst. Et gammelt hus har masser af utætheder og brændeovne har en beviselig gavnlig effekt for luftskiftet uden det sætter energitabet over styr. I din vens tilfælde ville jeg nok koncentrere mig om gulvet frem for brændeovnen.

Interessant information om radonmålingen alligevel. Jeg har et par gange tænkt på at få udført en sådan i vores 70er hytte.

Gad vide om jeg kan tåle at se resultatet.

 • 0
 • 0

Man kan komme vidt omkring hvis man vil!!!!!!!

Ja-men det var nu ikke for at trække tråden af sporet. Det handler om den åbenlyse logik der savnes i denne debat.

Der er målt i 1. (eet) hus, hvor der er fyret op i en kold ovn/skorsten !!! Jeg håber ikke der er brugt for mange penge på den undersøgelse, for det kunne jeg hurtigt have fortalt dem at det nemt kan gå galt. Det ved enhver ejer af en ovn som er rimeligt optimeret efter god årlig virkningsgrad og det har jo intet med "daglig brug" at gøre.

At måle partikler med en opløsning på 1 kvarter, er efter min mening latterligt. Når jeg selv udfører røggasanalyser for at bestemme emission og effektivitet på en ovn, er opløsningen 1 sekund ! Der kan ske rigtig meget på 10 minutter som vil påvirke gennemsnittet.

 • 0
 • 0

Undersøgelsens konklusion passer nu helt godt med min egen - og fruens -subjetive opfattelse af forholdende i vores - for det meste - brændeovnsopvarmede stue. Men fruen er heldigvis gammel spejder, og dermed vandt til osen fra lejerbålet.. Ingen af vores unger har nogensinde haft den mindste tilbøjelighed til allergi, og så længe vores nabo, hvis kone er prominent medlem af byrådet for den miljøbevidste lokalliste, af egen drift, leverer deres gamle brædder til os til afbrænding, så er det nok ikke helt galt. (Ældre Thor/Lotus-ovn med vandtank og absolut ikke tæt topfyringslem.)

 • 0
 • 0

Kære alle

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en - samt artiklerne relateret til min rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed på ing.dk og i den trykte udgave (der har i alt været ca. 350 af disse blog-indlæg) - vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse og engagement, samt komme med en afsluttende kommentar, som kan læses her:

http://ing.dk/artikel/127214-braenderoegen...

Med venlig hilsen Ryan Lund

 • 0
 • 1

Jeg har selv brændeovn i min bolig og sommerhus. Men jeg må erkende, at efter 2 af mine bedste venner er døde af lungekræft, og som samtidig fyrede godt op i deres utætte brændeovne, så er jeg blevet endog meget betænkelig ved, at der ikke er større kontrol, end der er. De var begge ikke rygere og boede på landet tæt ved skov og strand. Jeg påtalte flere gange for dem begge de utætte låger. Men for døve øren. Hvornår får en ingeniør taget sig sammen til at lave en detektor, på samme måde måde som røg- og gasalarm.

 • 0
 • 0

Den første ingeniør, der får lavet en prisbillig partikelmåler, på samme måde som de billige røg- og gasarlarmer, kan faktisk gå på pension nu uanset alder. 1000 årlige dødsfald er fuld tilstrækkelig til at overbevise selv den mest ihærdige selvskover. Lad os nu få det produkt, så jeg ikke skal miste flere gode kammerater, som ikke tog mine henstillinger om nye tætningslister alvorligt, men begge døde af lungehindecancer, selv om de var ikke rygere og boede tæt på Guds frie natur. Eller måske et krav om politisk, at har man brændeovn, er man pligtig at installere partikelmåler. Det er langt bedre end endnu en afgift, som blot er en skjult skatteforhøjelse. Afgift redder ingen mennesker.

 • 0
 • 0

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en

Er det os der har haft en forkert forestilling om Q&A. Den Ryan Lund lavede lignede jo det man ser på firmahjemmesider, hvor de viser nogle spørgsmål og deres svar, og selvfølgelig indeholder en sådan Q&A kun spørgsmål med gode svar.

 • 0
 • 0

Det er vrøvl, at brændeovnen giver mere røg i stuen. Med korrekt træk er der altid undertryk i brændeovnen, så luften går ind - ikke ud. Kun ved optænding og somme tider (meget sjældent) ved bestemte vindretninger kan der dannes overtryk i skorstenen, så der ryger lidt røg ud i stuen. Men det er korrekt, at det lidt større undertryk i huset KAN suge lidt mere radon ind fra undergrunden. Det er jo de færreste huse, der har en tæt radon-spærre under huset. Jeg ved ikke, om der er målt på denne konsekvens.

 • 0
 • 0

Lad os nu få det produkt, så jeg ikke skal miste flere gode kammerater, som ikke tog mine henstillinger om nye tætningslister alvorligt, men begge døde af lungehindecancer, selv om de var ikke rygere og boede tæt på Guds frie natur.

Bent, se hvad de skriver på Wikipedia: "Lungehindekræft er en sjælden kræftform, der primært opstår i lungehinden. Knap 100 tilfælde konstateres årligt i Danmark, og kræftformen rammer langt hyppigere mænd. Årsagen til de fleste tilfælde er indhånding af asbeststøv. Asbestarbejdere er derfor i særlig risiko, og sygdommen opstår i gennemsnit 35 år efter man har arbejdet med asbest."

Det er vel ikke sådan, at du opfordrede dem til at tætne ovne i 70'erne, da man stadig kunne få asbesttråd til den slags? (Sådan gjorde jeg!).

 • Søren
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten