DMI svarer igen i strid om havstigning: Vores tal holder

Forfatterne af et ministernotat er blevet uenige om, hvor meget vandstanden i Danmark vil stige, blot en måned efter de afleverede et notat til klimaministeren. Ny forskning har fået Geus til at rette kritik mod resultatet, der kalder det overdrevet, men det vil DMI ikke have siddende på sig og svarer nu igen.

I notatet til ministeren fremgik det, at havniveauet ville stige mellem 0,2 og 1,4 meter frem mod år 2100. Sidenhen har Geus været ude med tal, der viser, at stigningen formentlig er meget mindre - faktisk blot 0,5 millimeter om året, svarende til en havvandsstigning på blot fem centimeter på 100 år.

Men denne udlægning er oceanograf Kristine Skovgaard Madsen fra DMI uenig i. Hun er slet ikke i tvivl om, at tallene passer:

Et allerede planlagt tiltag er det 3,2 meter høje og 7 km lange dige fra Kalvebodbroen til Kongelunden – det er planlagt forhøjet til 5,9 meter, men måske er det slet ikke nødvendigt. (Foto: Klimatilpasning.dk) Illustration: Klimatilpasning.dk.

»Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske i fremtiden i et varmere klima. Derfor fastholder vi vores estimat af, at havniveauet stiger med mellem 0,2 og 1,4 meter over en 100 års periode.«

Problematikken blev tydelig i fredags, hvor en kronik i Ingeniøren påpegede, at havstigningen bliver 'væsentligt mindre end prognosticeret'.

I stedet for med udgangen af århundredet at være steget med 1,4 meter forudså lic.scient. Jens Morten Hansen, der er statsgeolog ved Geus og adjungeret professor ved KU, at havspejlets lineære vækst fortsætter med 0,5 millimeter om året.

Både han og statsgeolog Karen Edelvang, der er leder af Geus' afdeling for marin geologi og glaciologi, var, sammen med Kristine Skovgaard Madsen, med til at udarbejde ministernotatet. Det blev overgivet for en måned siden til klimaminister Martin Lidegaard (R), og ifølge det skulle han ruste sig til, at Danmark risikerer, at havspejlet står op til 1,4 meter højere omkring år 2100.

Alligevel ville de nye oplysninger ikke få Geus og DMI til at ændre i klimaministerens notat, men derimod til, som Karen Edelvang fra Geus sagde til ing.dk, at 'gå videre med de spændende nye videnskabelige undersøgelser og inddrage flere nationale spillere som Kystdirektoratet, Kort- og Matrikelstyrelsen og DTU i det arbejde'.

Som Karen Edelvang ser det, er der tale om to forskellige ting:

»Den nye undersøgelse kigger tilbage på data fra 90'erne og siger, at der var en stigning, men at den ikke var accelererende. I vores notat har vi gjort brug af en slags krystalkugle, dvs. en model, der laver forudsætninger for fremtiden. Og der har vi selvfølgelig taget udgangspunkt i vores bedste viden om fremtiden,« forklarer hun.

Men i DMI påpeger Kristine Skovgaard Madsen, der har et detaljeret kendskab til både de danske tidsserier for vandstand og de fremtidige estimater, at der var en grundlæggende fejl i præmisserne for kronikken og dermed også for artiklen på ing.dk med overskriften ' Ny forskning afdramatiserer havstigning omkring Danmark':

»Jens Morten Hansen har set på hollandske studier af observerede data for Nordsøen lokalt, hvor der i første omgang ikke var korrigeret korrekt for cykliske variationer i tidevandet med en periode på cirka 18 år, hvilket man så har prøvet at gøre senere,« siger hun og tilføjer, at de tilsvarende danske studier af vandstand allerede er korrigeret for svingningerne.

Men fremskrivningen for de næste 100 år i notatet til klimaministeren er bare ikke baseret på de data, men på temperaturstigninger:

»Hverken de lokale hollandske eller danske studier af vandstand viser en acceleration i stigningen af havniveauet. Men de fremskrivninger, vi laver, er ikke baseret på lokalt observerede data for Nordsøen, så vi har ikke kigget på de seneste 20 års udvikling i Nordsøen og tegnet en kurve ud fra det,« siger Kristine Skovgaard Madsen.

»Derimod er fremskrivningen for de næste 100 år baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske, når temperaturen stiger. Så vil verdenshavene blive opvarmet og udvide sig, og der vil ske en afsmeltning fra især Grønland. De to komponenter har vi prøvet at estimere størrelsen af. Og det er det, vi har baseret vores fremskrivning på,« forklarer hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mon ikke det er en meget fornuftig antagelse at tage med, at den globale gennemsnitstemperatur vil stige op gennem det 21. århundrede? Og at afsmeltningen fra Grønland vil øges? Hvis Jens Morten Hansen i sine beregninger udelader dette, så er det vel nærmere en fremskrivning af hidtidige tendenser end egentlig forudsigelse byggende på eller inddragende de bedste modeller fra andre fagområder?

 • 1
 • 0

»Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske i fremtiden i et varmere klima. Derfor fastholder vi vores estimat af, at havniveauet stiger med mellem 0,2 og 1,4 meter over en 100 års periode.«

For det første skulle de skrive tro i stedet for viden, og så skulle de måske have pointeret hvad forudsætningen var.

Med den temperaturstigning vi har set og den afsmeltning der har været, passer modellerne altså dårligt. Ifølge J. Hansen skulle dele af New York allerede være under vand.

 • 4
 • 3

Hvis nu havet stiger samtidig med en landhævning kan begge parter vel have ret? Så vidt jeg husker, sker der en landhævning nord for en linie igennem Nordsjælland og skråt op igennem Jylland...

 • 1
 • 1

Kirsten Skovgaard Madsen skriver:

»Jens Morten Hansen har set på hollandske studier af observerede data for Nordsøen lokalt, hvor der i første omgang ikke var korrigeret korrekt for cykliske variationer i tidevandet med en periode på cirka 18 år, hvilket man så har prøvet at gøre senere,« siger hun og tilføjer, at de tilsvarende danske studier af vandstand allerede er korrigeret for svingningerne."

Jeg har cheket hendes pha-afhandling. Det er korrekt som hun skriver.

Jeg har forsøgt at identificere 18,6 års-cyklen i data fra Gedser og Hornbæk for perioden 1891-2005. Den findes, men den kan ikke ses ved en spektral analyse.

http://www.klimadebat.dk/forum/tidevandsma...

 • 1
 • 0

DMI er som statsinstitution afhængig af vore lovgivere og statsadministration, og i øvrigt spundet ind i internationalt samarbejde med lignende institutioner verden over. De er alle afhængige af bevillinger, der kun kommer, hvis de synger med på IPCCs prognoser, uanset hvor manipulerede de efterhånden er bevist at være. Og lovgiverne kan slet ikke undvære alle de skatter, der udskrives med IPCCs prognoser som grundlag.

 • 2
 • 3

Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske i fremtiden...

 • dén må stå i [b]mindst[/b] fem minutter! :) (HT Svend Ferdinandsen)
 • 1
 • 2

Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske i fremtiden i et varmere klima.

 • er det korrekte citat. Der kan opstå mange morsomheder, når der klippes bevidst forvirrende...

;-)

 • 1
 • 0

Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores viden om, hvad vi forventer, der vil ske i fremtiden i et varmere klima

 • det ændrer da intet ved, at 'viden om, hvad vi forventer' forekommer lettere humoristisk! :)

(Hun kunne jo fx. blot ha' sagt: "Vores fremskrivning af det stigende havspejl er baseret på vores vurdering af, hvad der vil ske i fremtiden i et varmere klima").

 • 0
 • 2

Nej, for det drejede sig om forholdene i Danmark, og så er det ligegyldigt hvordan land og hav bevæger sig hver for sig. Det afgørende må være havet i forhold til Danmark. Den isostatiske korrektion som ses ved visse vandstandsmålinger er egentlig det rene blålys. Disse satellitter burde samtidig måle den kystnære landhøjde, og give vandstanden i forhold til kysterne. En kunstig teoretisk vandstand med en lige så kunstig kyst har kun en teoretisk videnskabelig interesse. Vi andre er kun interesseret i vores land relativt til havet. Spørg Venedig eller Holland. Hvis det faste land blev planet ud, burde vi lære at svømme. Pudsigt nok så hører man ikke om de finske problemer med hele tiden at skulle forlænge badebroerne.

 • 1
 • 0

I følge adskillige forskere vil afsmeltning af Arktis medføre en ekstra landhævning i de nordlige egne pga. masseforskydninger. I Norge mener man at hævningerne bliver større end havstigningen. IPCC har jo taget fejl så mange gange vedrørende issmeltninger, at man nok skal tage deres nuværende angivelser med et lille gfran salt. F.eks. menete de at sneen forsvandt i Himalaya, det relle er, at her forøges bræerne! Er klimaforskning efterhånden blevet mere religion end videnskab?

www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/21...

http://ing.dk/artikel/123289-statsgeolog-b... Jens Morten Hansens artikel:

http://ing.dk/artikel/125073-vi-kommer-ikk...

 • 3
 • 4

Havstigning på op til 1.2 m i 2100 stemmer ikke med, at satellit-målingerne af havnivauet rapporteret af University of California viser, at stigningstakten er faldet fra 3 mm/år i perioden 1995-2005 til 0.5 mm/år i de sidste 7 år - i takt med at den globale temperaturstigning er ophørt i de sidste 10 år. Se graferne med atuelle målinger i cimate4you.com,

 • 1
 • 1

Det er korrekt, at der er variationer i globale vandstanden i verdenshavene, men det bedste bud på vandstandstigningen lige nu er på ca 3.2 mm/aar.

se http://sealevel.colorado.edu/

Der har tidligere været en opbremsning i vandstandsstigningen, men set over en længere periode ,har der været en stigning på de nævnte 3.2 mm/år.

Der er en sammenhæng mellem El Nino og bevægelserne i vandstanden, men det påvirker ikke vandstanden på langt sig.

Der er enighed bland klimaforskerne, at der er en acceleration af den globale vandstand, og at der er store forskelle mellem forskellige del af verdenshavene.

I havet omkring Danmark er der en lille vandstandstigning, medens vandstanden i Østersøen falder pga. af landhvæninger.

 • 1
 • 1

Der har tidligere været en opbremsning i vandstandsstigningen, men set over en længere periode ,har der været en stigning på de nævnte 3.2 mm/år

 • lidt vedr. målinger fra sydvestlige Stillehav:

Graphs of sea level for twelve locations in the southwest Pacific show stable sea level for about ten years over the region. The data are compared with results from elsewhere, all of which suggest that any rise of global sea level is negligible...

Kilde:

www.auscsc.org.au/download/26

 • 1
 • 2

@HHH

Kilde:

www.auscsc.org.au/download/26...d/26

Interessant artikel der må siges at bekræfte Nils-Axel Mörners forskning på Maldiverne. I første IPCC-rapport mente man at Bangladesh ville bliver oversvømmet, det viser sig at arealet forøges hvert år pga. aflejringer. At der sker en landhævning her hjælper måske også lidt til. Nogle forskere mener at Antarktis ophober is/sne især i Østantarktis, det kommer sikkert fra en større fordampning.

 • 2
 • 2

Ifølge SEAFRAME-projektet, hvor vandstanden følges dagligt ved en række atoller i Stillehavet nord for Australien, vokser vandstanden systematisk med fra ca. 3 mm/år til ca. 8 mm/år justeret for landhævninger, ifølge den senest rapport fra SEAFRAME-projektet fra juni 2011.

http://www.bom.gov.au/ntc/IDO60101/IDO6010...

og for Tuvalu

http://www.bom.gov.au/ntc/IDO60033/IDO6003...

SEAFRAME-projektet repræsenterer den ypperste ekspertise inden for området og gid DMI ville gøre noget tilsvarende. De har data til det, men vil ikke slippe dem uden et uhyre krav om betaling for data.

SEAFRAME -projektet blevet igangsat i først i 1990’er og beskrives ved:

"SEAFRAME gauges not only measure sea level by two independent means, but also observe a number of “ancillary” variables - air and water temperatures, wind speed, Monthly Data Report June, 2011 South Pacific Sea Level & Climate Monitoring Project 5 wind direction and atmospheric pressure. There is an associated programme of levelling to first order, to determine shifts in the vertical of the sea level sensors due to local land movement. Continuous Global Positioning System (CGPS) measurements are now also being made to determine the vertical movement of the land with respect to the International Terrestrial Reference Frame. "

I stedet for at henvise til en sekundær kilder, bør man gå til den originale kilde.

Det er misinformation et par af de øvrige bloggere bidrager med i denne sammanhæng.

 • 2
 • 0

gid DMI ville gøre noget tilsvarende. De har data til det, men vil ikke slippe dem uden et uhyre krav om betaling for data.

Det er ikke DMI du skal skyde på, men politikernes idiotiske ide om at den slags offentlige institutioner skal leve af "indtægtsdækket virksomhed."

 • 3
 • 1

"...vokser vandstanden systematisk med fra ca. 3 mm/år til ca. 8 mm/år justeret for landhævninger..."

Hvorfor er det vigtigt, at justere for landhævninger? For eventuelle klimatilpasninger, er dette vel ikke interessant, men derimod den relative vandstandsændring, uanset årsag.

 • 0
 • 0

Hej Jørgen Nilsson Du skrev:

"Hvorfor er det vigtigt, at justere for landhævninger? For eventuelle klimatilpasninger, er dette vel ikke interessant, men derimod den relative vandstandsændring, uanset årsag."

Det er korrekt, at det er den relative vandstand, der har den praktiske betydning, men landhvæningerne er vigtige mht. en forståelse for hvorfor den relative vandstand vokser eller falder.

 • 1
 • 0

"Det er ikke DMI du skal skyde på, men politikernes idiotiske ide om at den slags offentlige institutioner skal leve af "indtægtsdækket virksomhed."

Hvis jeg ville have adgang til f.eks, lufttryk, vindretning, vindstyrke, en tidevandsprognose for Gedser fra 1891-2011, vil prisen blot for at modtage data være på 30 øre pr tal.Hertil skal lægges arbejdsløn, moms og ekspeditionsgebyr. Man kan meget vel komme op på flere millioner kr for en sådan leverance.

Blot for at levere tidvandsmålinger for Gedser fra 2006-2011 har DMI krævet ca 20.000 kr. og dem har jeg ikke .

Det er selvfølgelig rigtigt, at DMI ikke blot skal producere tal, som DMI ikke umiddelbart har grydeklare, men centrale data burde være tilgængelige for offentligheden. Det skal i princippet være muligt for en vidende person, at efterregne nogle af DMI's analyser så som spørgsmålet om vandstands- stigninger ,temperaturstigninger, landhævninger og storme etc.

 • 1
 • 0

DMI har opdateret tidevandsdata frem til 2012 for Gedser og Hornbæk. Tak til DMI. Jeg skal blot have opdateret mine analyser.

Er der i øvrigt not nyt i denne debat ? Er fronterne blød op ?

 • 0
 • 0

Jeg bor ved Kalveboderne og her er landhævningen 0.5 mm/år. Så vidt jeg kan se, har jeg "mit på det tørre".

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten