Discount-udbud af 350 MW havmøller skudt i gang

Nu indkalder staten selskaber til at byde på discount-runden af havmølleudbygningen, nemlig de kystnære havmølleparker. Her besluttede politikerne i juli 2014, at buddene skulle ligge under 70 øre pr. kWh for at blive accepteret.

Selskaberne, der nu først skal prækvalificeres, kan byde ind på seks områder ved de danske kyster.

På hvert område må parken højst være på 200 MW – Bornholm dog kun 50 MW – og alt i alt skal der bygges 350 MW vindkraftkapacitet, der skal være i drift i 2020.

Den oprindelige mængde kystnære havmøller var på 450 MW, men den mængde blev reduceret med 100 MW i juli 2014.

Læs også: Vækstplan udskyder Danmarks største havmøllepark i to år

Denne gang er der – modsat havmøllerne - tale om et såkaldt multi-site-udbud, hvor flere områder konkurrerer med hinanden. Dermed ventes kun nogle af områderne at blive udnyttet.

Som ved havmølleudbuddene er det dog atter prisen, man konkurrerer om. Og hvis der ikke skulle være bud nok under 70 øre pr. kWh til at komme op på 350 MW, kan politikerne beslutte at acceptere en højere pris pr. kWh fra byderne.

Læs også: Hvem vil bygge billigere havmøller tæt på kysten?

Ifølge en pressemeddelelse fra Energistyrelsen forventes det, at udbuddet kan tiltrække nye bydere fra havvindmøllemarkedet på grund af parkernes mindre størrelse, der samtidig kan være med til at nedskalere de tekniske, finansielle og økonomiske krav til at deltage i udbuddet.

»Det er et spændende projekt, der viser nye veje for havvind. Udbuddet åbner op for andre bydere end de selskaber, vi kender fra de store udbud. Det fremmer konkurrencen både ved dette udbud og ved fremtidige udbud af havvind. Det kan lede til mere omkostningseffektive priser – til gavn for de danske elforbrugere,« siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R).

Læs også: Aarhusianere vader i tilbud på havmøller til spotpris

Udbudsbekendtgørelsen, som nu er udsendt, indeholder blandt andet kriterierne for at blive prækvalificeret til at byde på de kystnære havmølleparker.