Dinosaurerne døde måske i en meteorregn

Forskere har tidligere identificeret det store Chicxulub-krater i Mellemamerika som nedslagsstedet for den meteor, der var skyld i, at dinosaurerne uddøde. Nu har man fundet et andet krater i Ukraine, der kunne indikere, at Jorden måske i den periode blev bombarderet med en hel regn af meteoritter.

De nye resultater er blevet offentliggjort i det seneste nummer af tidsskriftet Geology, med Professor David Jolley fra Aberdeen University som førsteforfatter.

Da teorien om, at en meteor havde udslettet dinosaurerne blev fremsat i 80'erne var den meget kontroversiel. Senere da man fandt Chicxulub-krater blev den mere anerkendt. Fundet af det nye krater i Ukraine tyder på, at dinosaurerne uddøde på grund af flere nedslag og de efterfølgende store ændringer i Jordens atmosfære og forholdene på landjorden.

Boltysh-krateret i Ukraine blev først beskrevet i 2002 og befinder sig i det centrale Ukraine ved Tiasmun-floden. Krateret er 24 kilometer i diameter, og indtil nu har forskerne ikke være sikker på kraterets alder i forhold til Chicxulub-krateret.

Bregnesporer afslører alderen

Nu har forskerne under ledelse af David Jolley undersøgt pollen og sporer fra fossile planter i mudderlagene i kratervæggene. De opdagede, at umiddelbart efter nedslaget overtog bregner det hærgede landskab.

Bregner har stor evne til at komme tilbage efter en katastrofe. Lag fulde af bregnesporer tages om en god indikator på tidligere nedslag. Forskerne fandt overraskende et andet lag bregnesporer cirka en meter over det første. Dette andet lagt tolker forskerne som konsekvensen af Chicxulub-nedslaget.

Forskningsresultaterne viser, at Chicxulub- og Boltysh-nedslagene ikke fandt sted samtidigt, men med flere tusinde års mellemrum. Professor Simon Kelly fra Open University og medforfatter på artiklen med resultaterne påpeger til BBC online, at det er muligt, at man senere finder tegn på flere nedslag.

Nu mener forskerne ikke længere, at dinosaurerne er uddøde som følge af et enkelt nedslag, men at de i stedet er blevet 'presset' på deres leveforhold som følge af en meteorregn, der har varet i tusindvis af år. Man ved endnu ikke, hvad kilden til denne meteorregn kan have været, men det kan vær en kollision af to nær-Jorden objekter.

Dokumentation

Artikel i Geology

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der findes også en teori der peger på, at jorden smeltede sammen med en anden planet for 65 mill. år siden - en teori der har sit udspring i, at jorden, og dermed tyngdekraften, må have været mindre dengang de store dino'er gik rundt på jorden. Det største nulevende dyr på landjord er jo elefanten - men kunne der leve endnu større dyr?

 • 1
 • 0

Jeg tror, det er 15 år siden, at jeg læste en grundig artikel i Illustreret Videnskab om dinosaurernes uddøen. Dér stod, så vidt jeg husker, at et metal, måske iridium, kunne bevæge sig gennem æggeskallerne til de mere porøse dinosaur-æg, men ikke til de mindre porøse fugleæg, og dermed have forgiftet dinosaurerne til at uddø, men ikke for eksempel fuglene, og at dette skulle have stået på over nogen tid - tusindvis af år. Det var således ikke en enkelt kæmpemeteors nedslag, der slog dinosaurerne ihjel på én gang, men spredningen af et metal, der åbenbart skulle være giftigt for dinosaurerne, og et metal, iridium, der især findes i meteorer, mens jordskorpens eget indhold af iridium er meget lavt og relativt konstant.

Netleksikonet Denstoredanske.dk skriver om iridium, at det er en 'kosmisk markør', og at: "Iridium er fx fundet koncentreret i Kridt-Tertiær-grænsen, hvor mange dyre- og plantearter, bl.a. dinosaurerne, uddøde. Forekomsten af iridium i denne geologiske horisont fortolkes af de fleste forskere som støvet efter et gigantisk meteornedslag."

Men hvis iridium er meget modstandsdygtigt, kan det så også være så giftigt? Ved nogen noget om det? Og ser det ikke ud, som om forskerne nu er ved at præsentere en gammel nyhed som den store nyhed? Man har jo længe vidst, det læste jeg da i artiklen i Illustreret Videnskab, at dinosaurerne uddøde over titusindvis af år, ja måske 120000 år, og det kan enkelt-meteor-teorien ikke forklare.

 • 0
 • 0

Uddøede dinoerne ikke over en MEGET lang tidshorisont, altså over en million års periode?

 • 0
 • 0

her er en website med godt strukturerede links til hypoteser og argumenter i striden om bl.a. dinosaurernes uddøen. Hans-Jørgen Hansen har for år tilbage fremsat teorien om Decca-plateauet (Indien) - at dettes dannelse gav atmosfæriske forstyrrelser med århundrede af øget vulkanisme. Men denne teori findes også her: http://www.gisgeo.dk/natgis/strid/link.htm. Han har bl.a. lavet feltarbejde, hvor han lavede statistik over dinosaurernes ødelagte ægge. Skallene var sortfarvede formentlig af svovlsyre, hvilket tyder på vulkanisme som en direkte årsag. Hypotesen om meteor-nedslaget i Mexico kom i hvert fald meget belejlijet, da der skulle skaffes mange penge til Reagan's star wars projekt.

 • 0
 • 0

Jeg har ikke hørt om den teori - forveksler du den mon med den fremherskende teori om månens dannelse; at den er "sprøjtet" fra en kollision mellem Jorden og en anden planet ca. på str. med Mars?

http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_impact_...

Under alle omstændigheder ville sådan en kollision gøre Jorden glødende i alle dybder og dermed udslette ALLE livsformer.

 • 0
 • 0

No. De rejste væk. Har selv set en tegnefilm med det.

Oki sjov skal man have.

Jeg tror de stakkels dino'er fik en på snotten af en større meteorer eller lign. fra rummet. Efterfølgerne af dette med aske i atmosfæren kommer der sult osv. Men bestandene overlevede måske i nogle tusinde år og derefter uddøde.

1) Så en del døde direkte ved nedslaget.

2) En andel del døde af følgerne (hovedparten). Vulkanudbrud, jordskælv sat i gang af nedslaget, tsunamier, og andre katastrofer.

3) Mange mindre dino'er døde af sult, pga askesky / isvinter, klimaændringer.

4) Og de sidste døde måske af alderdom og kunne ikke finde mager osv. Der var ikke nok til at opbygge bestandene igen. Derved uddøde de. Hvor lang tid de var om at uddø aner nok ingen, men et bud lige fra få år til måske 1 mio år. Men de var knockoutet., Altså klokken var slået.

Så gennem det første og andet punk, døde de største kæmper generelt først. Og de første 10-20 dage efter nedslaget eller nedslagene døde der sikkert op mod 95-99 % af dino'erne.

Dette overstående er mit bud.

Det er det samme som en dødsårsag med os mennesker. Vi dør alle af hjertestop. Men hvad forudsager hjertestop, der gør eks. man ikke kan få vejret. Og hvad forudsager så dette, Det gjorde man eks. faldt i vandet og ikke kunne svømme, osv. Det samme med dinoerne. Det var en kædereaktion der fjernede dem fra jordens overflade..... heldigvis.

Og for at være lidt vittig. Alle dino'erne. Jeg gentager ALLE døde af hjertestop.

 • 0
 • 0

Når jeg läste geologi i Uppsala i 1969-70 var den meteorting kun en teori og ikke särligt vel underbygget. Siden har teorien efterhånden blevet till facts. (som så mange andre teorier og tanker, f.eks. evolutionshypotesen) Därefter har man da "fundet" krateret. Men een ting som er FAKT er att det tog "lang" tid inden dinosaurierna var uddöde. Lang og lang, men noget ved nogle tusind (eller var der millioner) år. Det betyder da at en eventuel meteor kun gjorde klimaet dårligere (läs: koldere) så at de planter (de store) dinosaurierne levede af mindskede/uddöde, og/eller at klimaet blev for koldt til at dinosaurierne kunde klare det. Men hvorför döde de små dinosaurierne også? En del af de "arterne" var sandsynligtvis unger till de store. Har de små rovdinosaurierne som vises i Jurassic Park, og levede i flokke på 30-40 stk, virkeligt levet og da kun väret 3-4 dm höje? Hvor uddöde de? De var jo ikke afhängige af at planter forsvandt! Til sidst: Man talede jo meget i 50-60erne om "atomvinteren". Densamme afköling finder sted ved mange vulkanudbrud eller mange (nogle?) meteorer slår ned.

 • 0
 • 0

Uddøede dinoerne ikke over en MEGET lang tidshorisont, altså over en million års periode?

Øh er fuglene ikke dinoer?

Forskellen imellem pattedyr og dinoer er kæberne. På pattedyr er de sammen vokset. Hvor de på dinoer er delt ligesom hos slanger. Men er denne opdeling helt rigtig? Alle pattedyr må oprindeligt haft delte kæber.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten