Din mening: Skal CO2-kvoterne afskaffes?

Det giver ingen gevinst for klimaet, hvis du køber et energirigtigt køleskab eller skifter glødepærerne ud med elsparepærer.

Ganske vist betyder dit lavere strømforbrug, at elselskabet ikke udleder så meget CO2. Men udledningstilladelsen, CO2-kvoten, sælger elselskabet blot videre og stryger fortjenesten i egen lomme.

Sådan lyder kritikken af systemet med CO2-kvoter. Et system, der ellers er hjørnestenen i, hvordan EU lever op til Kyoto-aftalen og nedbringer udslippet af drivhusgasser.

Senest har Jørgen Henningsen, tidligere toprådgiver for EU-Kommissionen, været ude med riven efter hele systemet, som efter hans vurdering ikke mildner skaderne på klimaet.

Alligevel tyder alt på, at kvoterne også bliver en væsentlig del af en ny klimaaftale, som skal dække perioden efter 2012, når Kyoto-aftalen udløber.

Men hvad mener du? Bør vi gå bort fra CO2-kvoterne, eller fungerer de, som de skal? Har du et bud på et andet system, der mere effektivt nedbringer vores belastning af klimaet?

Emner : CO2
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vil det nemmeste ikke være at lægge afgifter på fossile brændstoffer, da vi stort set ved at de ved forbrænding og/eller nedbrydning vil betyde at der udledes CO2?

På den måde kan vi friholde CO2 neutrale energikilder fra afgiften, og derigennem gøre dem konkurrencedygtige uden at skulle subsidere dem, og uden at skulle bestemme hvad der er bedst. På den måde vil vi overlade det til markedet at bestemme...

 • 0
 • 0

Helt enig.

Drop alle de underlige papirpenge, både CO2 kvoter og de "hvide beviser" regeringen nu vil forære Rockwoll og andre isolationsproducenter.

Direkte skat på fossile kulstof atomer er at angribe problemets rod og giver automatisk alle de rigtige incitamenter til alle de alternative teknologier, hvad enten det er brint, vind, sol eller biologisk producerede brændstoffer.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Skat på fossile kulstof atomer MÅ være den bedste løsning for indeværende! Det vil nemlig, udover at fremme implementeringen af alternative teknologier, fremme energisparende teknologier! - Noget jeg vil anse som den, i hvertfald på kort sigt, bedste og mest effektive metode til nedsættelse af fossil energiforbrug og CO2-udledning.

 • 0
 • 0

P-H skriver: Drop alle de underlige papirpenge, både CO2 kvoter og de "hvide beviser" regeringen nu vil forære Rockwoll og andre isolationsproducenter.

Direkte skat på fossile kulstof atomer er at angribe problemets rod og giver automatisk alle de rigtige incitamenter til alle de alternative teknologier, hvad enten det er brint, vind, sol eller biologisk producerede brændstoffer.

Troels skriver: Vil det nemmeste ikke være at lægge afgifter på fossile brændstoffer, da vi stort set ved at de ved forbrænding og/eller nedbrydning vil betyde at der udledes CO2?

John skriver: Skat på fossile kulstof atomer MÅ være den bedste løsning for indeværende!

Og det er vanskeligt ikke at være enig.

Når en selv og alle rundt en selv er enig om noget, der synes så rigtigt, men alligevel ikke bliver gjort, da er der stort set to muligheder: 1. Alle verdens ledere er nogle idioter og/eller kapitalismens lakajer (det syntes vi også allesammen på min klasse på Uni i 1968 - dog ikke om de kommunistiske leder.)

 1. Man har i lykkerusen over at være enige med alle sine fornuftige venner og bekendte glemt at tænke tingene ordentligt igennem. - Så at sige overset misteltenen.

For mig at se er misteltenen tydelig: Samtlige stater, der er fattigere end USA, Kanada og EU vil ikke indføre en sådan afgift, idet de vil bruge undskyldninger såsom, at de har lidt nok som kolonialiseret, skal betale for de riges tidligere fejl osv. Da disse lande har en dårligere teknologi, vil følgen af en sådan skat være, at CO2-udslippet øges, idet energikrævende produktion straks vil overføres til disse lande (hvis altså afgiften er stor nok til virkeligt at have en virkning).

Det ses allerede med Kyotoaftalen, der faktisk har øget CO2udslippet, idet især Kina har overtaget den produktion. F.eks. var de for få år siden verdens største importør af cement, medens de i dag eksporterer. - (Som bekendt slipper cement CO2 ud både pga. brændstoffet til cintrenningen og fordi CaCO3 reduseres til CaO med udskillelse af CO2)

 • 0
 • 0

Det er en form for aflad, der i sig selv er forkert. Men samtidig hjælper det intet på udslippet, det forbliver at være det samme. Plant i stedet nogle skove, f.eks. skulle man forsøge at tilplante noget af Sahara.

 • 0
 • 0

Nu er jeg jo ikke ingeniør eller videnskabsmand..så hjælp mig hvis det er forkert. Jeg tror at Sahara er en ørken fordi: Der ikke findes meget plantevækst, der måske ikke er vand i undergrunden, fordi det er et fattigt land, derfor ikke gjort noget ved det. ( Heden var en "slags ørken" i Danmark), endelig er det vist noget med en bestemt vind, som gør luften tør. Desuden mener jeg ikke man kan handle med CO2...det er aflad. Ligesom dengang mennesker kunne begå "en synd" derefter betale et beløb penge..så var man tilgivet...den går ikke med naturen, den er nemlig ikke dum. Hvis mennesker passede på den, havde vi alt hvad vi skulle bruge. Især hvis vi kunne lære at dele.

 • 0
 • 0

Jamen så er vi jo alle enige. - En afgift på fossilt brændsel, (evt. proportional med C-indholdet), hvor provenuet går til en fond (nationalt, EU eller globalt), der støtter videreudvikling af miljørigtige energi-teknologier + naturligvis de mest flittige debattører!!! Jeg foreslår, at den nye miljøvismand, Eirik Schröder Amundsen bliver formand for den danske fond. Og så håber jeg, at Connie Hedegaard, Svend Auken, Martin Lidegaard, Anne Grethe Holmsgaard, Christian Ege, - og meget gerne også vores nye minister, Jakob Axel Nielsen, ser denne debat og forstår den!

 • 0
 • 0

[quote]Jamen så er vi jo alle enige. - En afgift på fossilt brændsel, (evt. proportional med C-indholdet), hvor provenuet går til en fond (nationalt, EU eller globalt), der støtter videreudvikling af miljørigtige energi-teknologier /quote]

Ja - næsten. Husk, der er en mistelten, der heder, at kraftkrævende produktion overflyttes til ulande, der ikke vil være med på afgifter, og som i næste omgang pga. deres befolkningstæthed så vil komme til at slippe så store mængde CO2 ud, at vores besparelser bliver latterlige.

Derfor må de "mobbes" til at komme med! Hvordan gør man det?

For det første er støtte til VE (i praksis stort set el) og tilfhørende udstyr (elbiler varmepumper osv.) en selvfølge. Imidlertid er den bedste støtte, man kan give en udvikling, at give den et sikkert og stort marked. Hvis man derfor nøjes med at lægge en relativt stor afgift på CO2-udslip, der ikke kan flyttes til udlandet - hvilket stort set vil sige transport og opvarmning, så kan man øge afgiften lidt - men ikke for meget - på diesel/fyringsolie/benzin/gas. Man skal så beholde 200% registreringsafgiftafgift og en forhøjet årlig afgift på kulbrinteforbrugende biler, men i stedet for at støtte VE, så kan man gøre eludstyr afgiftfri.

Det er dette princip, der kan "mobbe" ulande og træge i-lande som USA til at følge vores udvikling, idet disse lande er dybt afhængige af vores marked for masseproducerede industrivarer. Hvis afgiftsystemet "mobber" gammel teknologi så meget (glødepærer osv. kan vi simpelthen forbyde), at markdet hovedsalig efterspørger det nye, så må fremtidiens industrilande (de tidligere u-lande) følge vores teknologiske udvikling, hvorved deres vil fremskyndes.

Afgiftfrie elbiler med intelligente ladere, intelligente varmepumper, intelligente vaskemaskiner osv. kombineret med intelligente strømmålere, der virkeligt afspejlede markedsprisen på strøm (fra 10 øre til 3 kr.) ville være den bedste støtte til producenter af energirigtigt udstyr og VE.

Desuden vil det være muligt at få EU med på en sådan politik, uden at overgangstiden bliver alt for lang, og da vil resten af verden være tvunget til at følge med, hvis de ikke vil lades tilbage i en - i både direkte og overført betydning - fossil verden.

 • 0
 • 0

Plantevæksten er udød fordi der ikke kommer nok vand ned fra himlen. Sahara har været en skov engang, men da vejrmønstrene ændrede sig endte Sahara med meget lidt nedbør. Så hvis problemet med mere vand ikke løses, er det spild af penge at beplante stedet. Skal man gøre en indsats, så er det nok bedre at bruge pengene på at forhindre rengskoven i at blive fældet. Den optager også langt mere co2 pr. areal enhed.

Heden i DK var ikke en slags ørken. Oprindeligt var der skov, og hvis man lod den passe sig selv (ikke havde får til at græsse), ville heden springe i skov igen.

 • 0
 • 0

Det centrale problem i afvikling af den eksisterede teknologi til fordel for VE er at den økonomiske fordel ved VE ikke ligger i produktionsleddet men i konsekvenserne (dvs klimaforandringer) for nu at simplificere det mest muligt. VE er dyrere at bruge end fossile brændsler hvis man ser bort fra forureningen men billigere hvis man tager forureningen og dens konsekvenser i betragtning. Fordi forureningens konsekvenser er en fremtidig omkostning kan "markedet" ikke løse problemet, men man er man nødt til at pålægge de fossile brændstoffer an forureningsomkostning for at tvinge markedskræfterne i den retning man ønsker.

Denne blog er i store træk enig i disse overvejelser, afgifter på fossile brændsler er vejen frem.

Men hvordan? Kan det lade sig gøre at starte lokalt som f.eks. på egen hånd i Danmark, i EU eller måske alle de rige lande og så håbe på at det griber om sig? Eller er det nødtvendigt med globale aftaler hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre. Hvem skal fastsætte, opkræve og modtage afgifterne? Hvad sker der hvis f.eks olieforbruget og derfor oliepriserne falder (som konsekvens af overgang til VE) , hvordan skal man kunne fastholde fremdriften i investeringer i VE?

Det er nok sandsynligt at for overhovedet at komme i gang må man starte lokalt, selvfølgelig i så mange lande i samarbejde som muligt hvor man anerkender problemet og er villige til at satse med det "gode eksempel". Det kun den politiske vilje som kan føre det igennem, og det kræver forståelse for problemets natur og helst inden det er for sent. Oplysning, debat, fokus og vilje til at gå forrest.

Skal vi i Danmark bidrage med noget fornuftigt må vi starte med at fyre vor eksisterende regering som effektivt har demonstreret at den hverken magter eller vil tage de nødtvendige beslutninger. Formodentlig er det kun Hedegaard som overhovedet forstår hvad det handler om. Vi har brug for helt andre typer til at lede denne politiske process - hvor er de?

Under alle omstændigheder er det nødtvendigt at vi bevæger os fra at diskutere hvorfor vi skal i gang (vi er jo (stort set) enige om at der er et problem og at der skal handles nu) til at diskutere hvad vi skal gøre - altså konkrete planer. Det er noget som kan dele vandene og give grundlag for en politisk process som fører til beslutninger og handlinger. IDA's Energiplan 2030 er konkret, den kan man tage stilling til. Hvor er regeringens plan ud over nogle vage og uambitiøse mål som den kan bruge til sine beroligende floskler i valgkampen.

Næste valgkamp må og skal handle om miljøplaner og den siddende regering skal ud. Ellers er vi solgt.

 • 0
 • 0

....Heden i DK var ikke en slags ørken. Oprindeligt var der skov, og hvis man lod den passe sig selv (ikke havde får til at græsse), ville heden springe i skov igen.

Så let går det ikke. Heden er opstået ved at der skete en podsolering - d.v.s. det sure jordvand opløste jernet i det øverste jordlag og det efterfølgende bundfældte sig længere nede, hvor pH var større. Det dannede al-lag tillod kun meget nøjsomme planter at vokse - hedelyng er en sådan plante. Hvor al´en er brudt og jorden opdyrket, kan man ikke umiddelbart etablere lyng igen - forholdene er så meget anderledes, at lyngen ikke kan konkurrere med andre planter. De store, oprindelige skovarealer befandt sig på steder, hvor jorden ikke var podsoleret og væksten dermed havde mulighed for større roddybde.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Enig Peder W!

Den bedste hjælp vi kan give den grønne bølge er at at skrue på markeds mekanismerne så det kan betale sig for forbrugerne at vælge grønt.....det gør man jo ikke når man f.eks. pålægger vindmølle strøm CO2 afgift.

De afgift kroner man får ind på CO2 udledning skal selvfølgelig bruges på at afgift fritage ren teknologi så vi også bruger guleroden (de skal ikke soldes op eller overføres til andre kasser)......og folk skal betale den fulde pris for CO2 forurening, og forurening generelt, således at sorteper ikke skubbes videre til vores børn.

Hvis der ikke er lidt rabatter/afgift fritagelser på første generations CO2 frie teknologi, så kommer salget måske til at gå unødigt trægt i starten, og så bliver konsekvensen at det tager længere tid inden 2, 3 og 4 generation kommer på markedet.

Lad os ikke investere flere samfunds kroner i fossil teknologi der ingen fremtid er i.....og hvis der pludselig kommer en ny olie krise tror jeg det er billigere at udvise rettidig omhu og starte omstillingen nu, end det er at betale panik priser når hele verden på en gang skal indkøbe teknologi der er uafhængig af olie.

Og er det egentlig så dyrt at gøre vores samfund rent??? Er det ikke bare en nødvendig investering som vi skubber foran os. Regningen der skal betales for vores forurening vokser hver dag, så måske det udover at være en nødvendig investering også økonomisk kan betale sig at investere før istedetfor senere, specielt når man tænker på at meget af den rene teknologi er billig i drift.

Hvorvidt det kan betale sig at gøre noget radikalt kommer nok an på hvor meget man værdsætter og respekterer det der bliver ødelagt.

Det kommer også lidt an på hvordan man ønsker at overlevere Danmark og resten af planeten til sine børn.

Og når man nu skal gøre det op, får vi så ikke mere for pengene hvis vi investerer dem så vi kan trække frisk luft i lungerne i støjfrie storbyer, end hvis vi investerer dem i et nyt køkken med super emhætte der kun kan holde køkkenet lugtfrit ;-).

 • 0
 • 0

I slutningen af 1980erne faldt jeg over en video lavet af BBC. Filmen var en fiktiv historisk dokumentar fra år 2050 og handlede om energiens rolle i menneskenes historie fra for 12.000 år siden og til nu (altså 2050). Filmens fokus var perioden omkring år 2000 hvor er serie naturkatastrofer, angiveligt et resultat af menneskeskabt global opvarmning, førte til etableringen af en organisation under FN kaldet noget i retning af "the Global Energy Authority"

Under denne organisation definerede man en maksimal CO2 produktion per indbygger på Jorden i 100 år for hele Jordens befolkning, samme kvote for alle og baseret på en antagelse om hvor meget CO2 atmosfæren kunne tåle ialt, uden natursammenbrud. CO2 kvoter kunne handles frit mellem lande men indkomst fra handelen skulle bruges til investering i vedvarende (CO2 neutral) energi.

Lande med stort fossilt energiforbrug ville opbruge deres kvote på kort tid, USA f.eks i løbet af 11 år, Europa lidt mere mens de fattige lande ville kunne fastholde deres forbrug i måske 300 år eller mere. Den samlede kvote forblev uændret således at stigende befolkning ville føre til faldende per kapita kvoter.

Fordi de rige lande ikke kunne afvikle deres CO2 produktion indenfor den tid deres samlede kvote tillod købte de kvoter fra de fattige lande samtidig med at de blev nødt til at investere i udfasning af deres egne fossile energisystemer inden markedet for kvoter var udtømt. De fattige lande solgte kvoter og investerede pengene i CO2 neutrale energiteknologier og infrastrukturer.

Ideen var altså at fravær af CO2 udledning blev gjort til en resource som kunne handles på markedsvilkår i lighed med enhver anden ressource, dog med restriktioner på reinvesteringen. Resultatet var massive pengestrømme fra de rige til de fattige lande, en global udfasning af de fossile energisystemer, financiering og opbygning af et CO2 neutralt forsyningssystem i de fattige lande og dertil markant fald i befolkningstilvæksten. (Katastrofen blev afværgret)

Forskellen på denne model og de eksisterende kvotesystemer er vist først og fremmest enigheden om et globalt loft i udledningen og princippet om lige kvoter for alle.

En ide?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

I det mindste havde de taenkt paa at finde en brugelig loesning. EU har allerede travlt med at bekaempe snydere paa andre fronter. Har man evnerne og midlerne til at bekaempe internationalt snyderi i co2 kvoter??

 • 0
 • 0

Det ved jeg ikke noget om. Snyd er jo kommet for at blive. Det kræver vilje over hele linien for at virke. Men det var jo også forudsat i filmen et klimaet var ved at gå temmelig grassat. Det virkede inspirerende på samarbejdet. Det er nok ikke urealistisk at vi skal have mange tæsk før vi kan samarbejde på den måde. Og så det måske for sent.

Mvh Søren

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten