Digitalt vejkort på vej: Snart guider GPS'en dig væk fra alle køer

Vejdirektoratet er i færd med at undersøge, om det betaler sig at oprette et statsdrevet, digitalt vejkort over hver eneste vej og sti i Danmark.

Det oplyser projektleder Niels Holm fra Vejdirektoratet, som i øjeblikket deltager i GIS-konferencen "Kortdage", der afvikles i Århus 1. - 3. november.

Sådan et vejkort skal i givet fald bestå af en offentlig tilgængelig vejdatabase, som opdateres fra minut til minut, og som skal rumme øjeblikkelige trafikinformationer. Det vil sige registrering af myldretidstrafik og lange køer, men også planlagte vejarbejder, som kan forventes at give trafikproblemer lige om lidt. Om adgangen til disse informationer bliver gratis eller skal koste en afgift, er ikke besluttet.

Dermed får for eksempel navigationsproducenter som Garmin, Google og TomTom mulighed for at udbygge deres GPS-modtagere med automatiske omkørsler, som tager hensyn til trafikkøer og andre forhindringer, allerede mens de opstår. Desuden bliver de elektroniske kort mere præcise end nu og langt bedre opdaterede. Det vil være slut med nyanlagte veje, som GPS'en ikke kender. Statsdatabasen skal være en referencestandard for digitale vejkort.

»Forprojektet skal demonstrere konceptet, men meningen er, at det er kommercielle udbydere, der skal levere ydelserne,« siger Niels Holm.

Flere samfundsgevinster

De mange vejdata skal altså komme fra GIS-firmaer, men også fra landets kommunale vejmyndigheder, som har trafiksensorer liggende i mange større veje, foruden en tæt kontakt til politi og ambulancetjenester. Lokale myndigheder råder over aktuelle planer om vejreparationer, og de har trafikindberetninger fra borgere og transportfirmaer om kemikaliespild eller forhindringer på vejene.

Samfundsgevinsten vil først og fremmest være, at trafikken kan afvikles mere effektivt for både private og professionelle trafikanter. Dertil kommer, at store dele af informationerne allerede findes og vedligeholdes i kommunale vejdatabaser, så ved at fusionere og strømline disse banker af information kan man undgå dobbelt arbejde og samtidig gøre alle informationer langt mere tilgængelige for kommuner og samarbejdspartnere.

Men der er også andre gevinster. En fælles registrering af trafiktætheden på vejene kan give et mere nøjagtigt overblik over trafikkens dynamik. Det giver mulighed for at skabe nye trafikmodeller, som kan forudse, hvad der sker med færdslen, hvis man ensretter en trafikeret vej eller opretter et vejbump. På samme måde vil man kunne vurdere, om der kommer mere eller mindre vejstøj.

Vej-info på smartphones

Der vil også komme bedre muligheder for at gøre det synligt, om høj hastighed og ulykker hænger sammen på bestemte strækninger. For et kortoverlæg med de faktiske gennemsnitshastigheder kan ses sammen med et overlæg med ulykkesstatistik.

Endelig vil en statsdrevet vejdatabase give et bedre grundlag for at indføre den efterhånden gamle ide om roadpricing med gps.

Vejdirektoratet er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne gennem et forprojekt langs Motorring 3 i København. Projektet, som omfatter syv omegnskommuner, skal give et indtryk af, hvad der er teknisk og økonomisk realistisk. Som en del af forprojektet bliver det muligt at bruge kort og trafikinformationer via en smartphone.

Forprojektet blev besluttet i januar 2009 som følge af et politisk forlig, som fik navnet "En grøn transportpolitik". Projektet afsluttes ved udgangen af 2011, og derpå skal det besluttes politisk, om det landsdækkende, digitale vejnet skal opbygges.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er lyder som et godt projekt! Det offentlige har mange data som ville være værdifuldt for samfundet at få adgang til.

 • 0
 • 0

Det er rart at se at det offentlige endelig kommer på banen.

Det har de sidste 10år været interessant at se f.eks. Google(Android),Linus (LINUX) påtage sig at lave samtlige tiltag i verden som burde varetages af det offentlige omkring infrastruktur.

Men når det offentlige påtager sig nye opgaver "plejer" der gerne at gå "TDC/M$ og anden form for gammel kommunisme" + "DJØF" i den.

I det konkrete forslag ser det f.eks. ud som om informationer om trafik propper kommer gennem sattelitmodtageren. I det system der sidder i min bil allerede (HTC/Android/Google maps) kommer alle kort data fra noget som Google har fundet ud af at tage i brug det hedder "Internet" og det er der allerede og koster gratis.

F.eks. Prøvede jeg at motorvejsfrakørselsrampen blev spærret ligesom jeg skulle bruge den. Jeg kørte fra ved næste, men det tog kun 2sekunder at finde en ny route ned gennem industrikvarteret. (Det var tydeligt at mærke at min "Android APP" teleporterede til et "Google datacenter". Der er i øvrigt 1 sek "Round Trip Time" til "Datacenteret" fordi det står på "Jordens Bagside".

 • 0
 • 0

Svjv. anvender Google fortsat et digitalt vejkort som hovedsageligt er det samme som man anvender i mange offentlige myndigheder, DAV. Ganske vist købt via TeleAtlas, men det er det samme. Så du skal ikke lade Google løbe med al æren for det du ser på din mobilos.

 • 0
 • 0

...men efter at have kørt mange år i Tyskland, hvor sådanne systemer er almindelige, er jeg mere nøgtern. Hvis der er kø på motorvejen slipper de første 50...100 biler fri ved at køre en foreslået alternativ rute. Derefter er omkørselen også proppet til, og endnu værre end motorvejen, fordi det almindeligvis er almindelig landevej med langt mindre kapacitet end en motorvej med kun et frit spor. For det meste betaler det sig at blive på motorvejen og finde sig i lidt stop-n-go.

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

...men efter at have kørt mange år i Tyskland, hvor sådanne systemer er almindelige, er jeg mere nøgtern. Hvis der er kø på motorvejen slipper de første 50...100 biler fri ved at køre en foreslået alternativ rute. Derefter er omkørselen også proppet til, og endnu værre end motorvejen, fordi det almindeligvis er almindelig landevej med langt mindre kapacitet end en motorvej med kun et frit spor. For det meste betaler det sig at blive på motorvejen og finde sig i lidt stop-n-go.

MvH,

Bent.

Det var også min tanke, sådan et system giver kun mening hvis klienterne er intelligente og kan kommunikere med hinanden. På den måde kan man undgå at alle bliver sendt den samme (om)vej.

 • 0
 • 0

Det var også min tanke, sådan et system giver kun mening hvis klienterne er intelligente og kan kommunikere med hinanden. På den måde kan man undgå at alle bliver sendt den samme (om)vej.

Ja, men der er et andet problem: hvor mange alternativruter er der overhovedet? I de fleste tilfælde en eller to. Så selv intelligente systemer hjælper for det meste ikke.

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

Den hyppigste transport er nok ikke bilture igennem Tyskland men turen til og fra arbejde, og her kan det vel være nyttigt på forhånd at vide, om der er kø og andet, så man - hvis man har mulighed for det - kan køre tidligere/senere eller måske endda tage tog, cykel eller en hjemmearbejdsdag. Og hvis ens arbejde indebærer meget kørsel på vejene, kan man på forhånd give besked om, at man bliver forsinket eller udskyde et møde til et senere tidspunkt.

 • 0
 • 0

her kan det vel være nyttigt på forhånd at vide, om der er kø og andet

Rigtigt, men så kan man jo nøjes med trafikradioen. Et forkromet satellitsystem er lidt "overkill".

Bent.

 • 0
 • 0

Uffe Kousgaard: Undskyld det storer Delay, men arbjdet kaldte (det vi kalder en brandslukning) Jov Uffe, fordig Google køber (det koster Google penge)kort data og stiller data (de har givet penge for) gratis til rådighed. Og jeg ved ikke om du syntes det er godt eller dårligt. Men Google bruger lokale leverandører (som de giver penge for lokale data) (det kaldes lokalisering og er for Google ikke i modstrid med Globalisering)

Jeg ved iøvrigt ikke om jeg syntes Danske data har nogen værdi for Google. Ud af 10 adresse til position opslag (i Danmark)kan jeg se at mindst 3 er mindst 150m forkert. Det syntes jeg er verdensrekord i dårlig nøjagtighed. (men det skyldes måske "DAV. via TeleAtlas")

 • 0
 • 0

Og jeg ved ikke om du syntes det er godt eller dårligt.

Det har jeg ikke nogen problemer med. Det er bare noget helt andet Staten har gang i. Det er det fælles offentlige grundlag for en lang række administrative, operative, taktiske og strategiske anvendelser.

Jeg ved iøvrigt ikke om jeg syntes Danske data har nogen værdi for Google. Ud af 10 adresse til position opslag (i Danmark)kan jeg se at mindst 3 er mindst 150m forkert. Det syntes jeg er verdensrekord i dårlig nøjagtighed. (men det skyldes måske "DAV. via TeleAtlas")

DK har nogle af verdens mest nøjagtige adressedata, men noget kunne tyde på, at Google ikke anvender dem. Disse er i øvrigt ikke en del af DAV, men kan hentes gratis hos www.adresse-info.dk / OIS.

 • 0
 • 0

Det er bare noget helt andet Staten har gang i. Det er det fælles offentlige grundlag for en lang række administrative, operative, taktiske og strategiske anvendelser.

Du mener altså ikke at Googles eksiterende løsning kan det samme (teknisk(code)/data mæsigt som løsningen som det "Staten har gang i".

Så vidt jeg ved er det gratis at bruge services/data for private i.flg.google licensen. (staten kan nok forhandle sig frem til noget billigt med Google)

Da du ved så meget om "hvad Staten har gang i", kan du måske svare på om løsningen er uden Microsoft Skat. (f.eks. system krav for klienter: Windows7/IE9 - med Office 2010 Prof) (uden microsoft skat kunne den hedde f.eks. "Tynd klient html5 /acid3>90%")

 • 0
 • 0

Tager vi sydmotorvejen, var der i mange år en mulihhed for at få aflastning på den gamle Køgevej, der jo var skabt som Hovedvej. Men ak og ve uden betaling har næsten alle kommunerne langs med stranden omskabt vejen, der var 4 sporet, til en lang gene kørsel med utallige rundkørseler, der er for små. Så er er alternativet effektivt ødelagt. Hvordan er det egentlig muligt at at ødelægge en sådan vej på legitim vis?

 • 0
 • 0

NIMBY princippet bestemmer at nettoresultatet bliver det samme.

Der bygges en motorvej, men tilslutnngs- og parallelvejene degraderes til villaveje, så transporttiden forbliver uændret eller forværres.

Da alle veje dermed bliver lige dårlige, kan det bedst betale sig at køre den korteste vej gennem småbyer, hvilket vidst kun kommer bag på de der beslutter forringelserne, der i deres naivitet tror at trafikanterne som dumme får blot kører samme vej som før. Trafik er som vand, den følger den vej hvor modstanden er mindst.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten