DI vil privatisere affaldssektoren
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

DI vil privatisere affaldssektoren

Dansk Industri vil gerne privatisere affaldshåndteringen og have fingre i mere af borgernes affald til genbrug i virksomheders produktion. Det gør affaldshåndteringen billigere og grønnere, men det kræver, at kommunerne overlader affaldshåndtering til private, mener DI i deres nyligt lancerede miljø- og ressourcepolitik.

»Den kommunale anvisningsret står i vejen for industrien. Hvis jeg opfinder en ny metode til genanvendelse, er der ingen, der siger, at jeg kan få fat i kommunens affald. Typisk vil de blive ved med at anvise til eget anlæg, fordi de hellere vil fylde deres eget anlæg op. Der er i dag en uheldig sammenblanding af myndighed og driftsmæssige interesser,« siger Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent i DI, og peger på, at mindre affald bliver genanvendt, hvis affaldshåndteringsanlæggene er kommunalt ejet.

Han henviser til en rapport fra Miljøministeriet, hvoraf det fremgår, at kommuner med ejerskab over forbrændingsanlæg i gennemsnit genbruger 7 pct. mindre affald. Derudover mener han, at privatisering også vil føre til mere genanvendelse, da det frie marked vil effektivisere affaldshåndteringen og tilpasse den til markedets efterspørgsel.

»Der er ingen grund til, at kommunen har et ansvar for alt affaldet. Kommunale anlæg har ikke incitament til at effektivisere,« konstaterer Svend-Erik Jepsen.

Genbrug kan også være et markedstrick

Jacob Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, mener, at der to store problemer ved at privatisere:

»Problemet er dels, at det ikke bliver løst miljømæssigt korrekt, og dels at få det løst i det hele taget. Man går på kompromis med det, der koster penge, og det skader miljøet,« siger han.

Her pointerer Svend-Erik Jepsen, at kommunerne stadig har ansvaret for, at miljøloven overholdes, hvis affaldshåndtering privatiseres. De skal ifølge ham fokusere på at føre tilsyn med, at også det affald, der koster penge at komme af med, bortskaffes miljømæssig forsvarligt. Det bliver dog måske mere besværligt at holde øje med private end at holde øje med sig selv, medgiver Svend-Erik Jepsen, men gør opmærksom på at ‘det er ikke raketvidenskab’.

Men der er også et andet miljøproblem, pointerer Jacob Simonsen. Hvis firmaer skal samarbejde med kommunen, kræver det i dag papirarbejde, som ifølge ham er afgørende:

»Meget af det her handler om markedsføring. Lad os bare kalde en spade for spade: Nogle tænker i at genanvende produkter, der ikke er fornuftige. For at få lov til at genanvende det kommunale affald, skal det være fornuftigt klima, ressource- og værdimæssigt. Virksomheden skal lægge sig i selen for at vise, at det er fornuftigt at lave indsamlingssystemer for enkelte affaldstyper. Det skal vi endelig holde fast i,« siger Jacob Simonsen.

Han mener, at vejen frem er et større samarbejde med private og eksemplificerer:

»Nespresso er i dag afskåret fra at bede kommuner om at samle kaffekapsler. Vi mener, at Nespresso og andre virksomheder bør have muligheden for at spørge os, om vi kan hjælpe dem. Vi er ude hos borgerne alligevel, så hvorfor ikke bruge os som samarbejdspart for at indsamle andre specielle fraktioner. Vi har rigtigt gode forudsætninger for at gøre det billigere og mere effektivt, end virksomheden selv kan,« påpeger Jacob Simonsen.

Kommuner sortere ikke skrald godt nok

Kommunen har ikke kun miljø, men også politik for øje. Ifølge Svend-Erik Jepsen skaber den politiske målsætning om at genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet et fokus på at sende store mængder til genanvendelse i stedet for at sende det, der kan bruges, til genanvendelse. Kræfterne burde i stedet lægges i at finsortere mere, mener han og giver et eksempel:

»Hvis man sorterer ud i plasttyper, så kan det genanvendes til nye produkter i de plasttyper. Hvis det er blandet plast, kan man nærmest kun lave sorte affaldssække af det,« siger han og tilføjer:

»At der bliver mere fokus på, hvad affald kan bruges til, i stedet for hvor meget man kan få af sted, mener vi vil give en miljøgevinst.«

I dag er Danmark et af de lande, der genanvender mindst plast i Europa. Vi genbruger generelt lidt mindre affald end lande, vi normalt sammenligner os med overordnet set, men det skyldes ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen primært, at vi ikke deponerer affald i Danmark, men forbrænder i stedet.

Læs også: Bundplacering giver Danmark kniven for struben: Nu skal vi have styr på plastaffaldet

Privatisering kan gøre affaldshåndtering dyrere

Hvor stor miljøgevinsten ved at privatisere er, er ifølge DI for usikkert at regne på. Uden tal kan man dog regne med, at mere finsortering koster flere penge:

»Det vil gøre produkter dyrere, og derfor er det vigtigt at tiltrække private kræfter, der kan lave store anlæg, og gøre det, så det giver god mening både miljømæssigt og økonomisk. Hvis vi overlader det til markedet, vil de ressourcer, der er fornuftige at genanvende, blive genanvendt. Vi skal genanvende, hvis det giver god mening økonomisk eller miljømæssigt,« siger Svend-Erik Jepsen.

Dansk Affaldssortering vurderer som sagt DI’s model som miljømæssigt uklog:

»Vi frygter, at den model, de har forestillet sig, vil blive dyrere. Skal vi bruge en privat part til at løse opgaven, så kan den private part tage den pris, de vil have, og der er meget få private parter i Danmark,« siger Jacob Simonsen.

Til det kommenterer Svend-Erik Jepsen:

»Det er hønen og ægget. Når kommuner ejer alle anlæg selv, er der få private, men der er dog private anlæg over hele landet, så der er ikke et problem i at kunne aflevere sit affald.«

Nævn et privatiserings projekt, der har gjort det billigere og bedre for borgeren?

Jeg kan ikke lige komme på nogen...

Da Elsam blev privatiseret, fyrede de 400 "overflødige" folk fra værkerne, hvorved de kunne spare måske 200 mio. kr i personaleomkostninger. Men de bogførte et overskud på 1 mia kr det første år. Hvor kommer resten af pengene fra, som ikke kan relateres til "rationalisering"?

Det er 1 skridt frem og 3 tilbage for kunderne, når noget bliver privatiseret.

I et privat firma, er der personer, som har privatøkonomisk interesse i at levere end så ringe service, som de kan slippe afsted med. Det er et faktum. Samtidig har de en interesse i at forlange en så høj pris for deres ydelser, som de kan slippe afsted med.

Blandt andet fordi, at privatiserede selskaber har det med at blive til de-facto monopoler pga. deres størrelse.

Privatisering virker kun, hvis der er reel konkurrence på området.

  • 13
  • 2