DI vil privatisere affaldssektoren

Dansk Industri vil gerne privatisere affaldshåndteringen og have fingre i mere af borgernes affald til genbrug i virksomheders produktion. Det gør affaldshåndteringen billigere og grønnere, men det kræver, at kommunerne overlader affaldshåndtering til private, mener DI i deres nyligt lancerede miljø- og ressourcepolitik.

»Den kommunale anvisningsret står i vejen for industrien. Hvis jeg opfinder en ny metode til genanvendelse, er der ingen, der siger, at jeg kan få fat i kommunens affald. Typisk vil de blive ved med at anvise til eget anlæg, fordi de hellere vil fylde deres eget anlæg op. Der er i dag en uheldig sammenblanding af myndighed og driftsmæssige interesser,« siger Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent i DI, og peger på, at mindre affald bliver genanvendt, hvis affaldshåndteringsanlæggene er kommunalt ejet.

Han henviser til en rapport fra Miljøministeriet, hvoraf det fremgår, at kommuner med ejerskab over forbrændingsanlæg i gennemsnit genbruger 7 pct. mindre affald. Derudover mener han, at privatisering også vil føre til mere genanvendelse, da det frie marked vil effektivisere affaldshåndteringen og tilpasse den til markedets efterspørgsel.

»Der er ingen grund til, at kommunen har et ansvar for alt affaldet. Kommunale anlæg har ikke incitament til at effektivisere,« konstaterer Svend-Erik Jepsen.

Genbrug kan også være et markedstrick

Jacob Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, mener, at der to store problemer ved at privatisere:

»Problemet er dels, at det ikke bliver løst miljømæssigt korrekt, og dels at få det løst i det hele taget. Man går på kompromis med det, der koster penge, og det skader miljøet,« siger han.

Her pointerer Svend-Erik Jepsen, at kommunerne stadig har ansvaret for, at miljøloven overholdes, hvis affaldshåndtering privatiseres. De skal ifølge ham fokusere på at føre tilsyn med, at også det affald, der koster penge at komme af med, bortskaffes miljømæssig forsvarligt. Det bliver dog måske mere besværligt at holde øje med private end at holde øje med sig selv, medgiver Svend-Erik Jepsen, men gør opmærksom på at ‘det er ikke raketvidenskab’.

Men der er også et andet miljøproblem, pointerer Jacob Simonsen. Hvis firmaer skal samarbejde med kommunen, kræver det i dag papirarbejde, som ifølge ham er afgørende:

»Meget af det her handler om markedsføring. Lad os bare kalde en spade for spade: Nogle tænker i at genanvende produkter, der ikke er fornuftige. For at få lov til at genanvende det kommunale affald, skal det være fornuftigt klima, ressource- og værdimæssigt. Virksomheden skal lægge sig i selen for at vise, at det er fornuftigt at lave indsamlingssystemer for enkelte affaldstyper. Det skal vi endelig holde fast i,« siger Jacob Simonsen.

Han mener, at vejen frem er et større samarbejde med private og eksemplificerer:

»Nespresso er i dag afskåret fra at bede kommuner om at samle kaffekapsler. Vi mener, at Nespresso og andre virksomheder bør have muligheden for at spørge os, om vi kan hjælpe dem. Vi er ude hos borgerne alligevel, så hvorfor ikke bruge os som samarbejdspart for at indsamle andre specielle fraktioner. Vi har rigtigt gode forudsætninger for at gøre det billigere og mere effektivt, end virksomheden selv kan,« påpeger Jacob Simonsen.

Kommuner sortere ikke skrald godt nok

Kommunen har ikke kun miljø, men også politik for øje. Ifølge Svend-Erik Jepsen skaber den politiske målsætning om at genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet et fokus på at sende store mængder til genanvendelse i stedet for at sende det, der kan bruges, til genanvendelse. Kræfterne burde i stedet lægges i at finsortere mere, mener han og giver et eksempel:

»Hvis man sorterer ud i plasttyper, så kan det genanvendes til nye produkter i de plasttyper. Hvis det er blandet plast, kan man nærmest kun lave sorte affaldssække af det,« siger han og tilføjer:

»At der bliver mere fokus på, hvad affald kan bruges til, i stedet for hvor meget man kan få af sted, mener vi vil give en miljøgevinst.«

I dag er Danmark et af de lande, der genanvender mindst plast i Europa. Vi genbruger generelt lidt mindre affald end lande, vi normalt sammenligner os med overordnet set, men det skyldes ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen primært, at vi ikke deponerer affald i Danmark, men forbrænder i stedet.

Læs også: Bundplacering giver Danmark kniven for struben: Nu skal vi have styr på plastaffaldet

Privatisering kan gøre affaldshåndtering dyrere

Hvor stor miljøgevinsten ved at privatisere er, er ifølge DI for usikkert at regne på. Uden tal kan man dog regne med, at mere finsortering koster flere penge:

»Det vil gøre produkter dyrere, og derfor er det vigtigt at tiltrække private kræfter, der kan lave store anlæg, og gøre det, så det giver god mening både miljømæssigt og økonomisk. Hvis vi overlader det til markedet, vil de ressourcer, der er fornuftige at genanvende, blive genanvendt. Vi skal genanvende, hvis det giver god mening økonomisk eller miljømæssigt,« siger Svend-Erik Jepsen.

Dansk Affaldssortering vurderer som sagt DI’s model som miljømæssigt uklog:

»Vi frygter, at den model, de har forestillet sig, vil blive dyrere. Skal vi bruge en privat part til at løse opgaven, så kan den private part tage den pris, de vil have, og der er meget få private parter i Danmark,« siger Jacob Simonsen.

Til det kommenterer Svend-Erik Jepsen:

»Det er hønen og ægget. Når kommuner ejer alle anlæg selv, er der få private, men der er dog private anlæg over hele landet, så der er ikke et problem i at kunne aflevere sit affald.«

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nævn et privatiserings projekt, der har gjort det billigere og bedre for borgeren?

Jeg kan ikke lige komme på nogen...

Da Elsam blev privatiseret, fyrede de 400 "overflødige" folk fra værkerne, hvorved de kunne spare måske 200 mio. kr i personaleomkostninger. Men de bogførte et overskud på 1 mia kr det første år. Hvor kommer resten af pengene fra, som ikke kan relateres til "rationalisering"?

Det er 1 skridt frem og 3 tilbage for kunderne, når noget bliver privatiseret.

I et privat firma, er der personer, som har privatøkonomisk interesse i at levere end så ringe service, som de kan slippe afsted med. Det er et faktum. Samtidig har de en interesse i at forlange en så høj pris for deres ydelser, som de kan slippe afsted med.

Blandt andet fordi, at privatiserede selskaber har det med at blive til de-facto monopoler pga. deres størrelse.

Privatisering virker kun, hvis der er reel konkurrence på området.

 • 0
 • 0

Da Elsam blev privatiseret

Nu var Elsam vel egentlig et privat selskab på forhånd, da det var en sammenslutning af flere interessentskabsejede elselskaber.

Så det er ikke nødvendigvis slemt at noget er privatejet, men det kan være et problem hvem der er ejerne - og når ejerne så eksempelvis er kapitalfonde, så er det sjældent der kommer noget godt ud af det.

Herudover, så har du ret i at privatisering ikke virker, hvis der ikke også samtidig er konkurrence, eksempelvis de selskabsgjorte "kommunale privatiseringer" i form af forsyningsselskaber uden alternativer, hvor det eneste der sker er at priserne bliver højere, fordi overheaded øges.

Eller DSB, som af uransaglige grunde har fået lov til at sætte priserne op (mere end løn og prisudviklingen tilskriver), samtidig med Skat har sat befordringsfradraget ned!

Skats argument for nedsættelsen er at brændstof er blevet væsentlig billigere - gælder det så ikke også for DSB, hvor udgift til brændstof må være ret stor takket være alle dieseltogene. DSB argumenterer ud fra at "det er blevet dyrere at udbyde kollektiv trafik", men er det ikke mere et spørgsmål om DSB simpelthen er for dårlige til det.

Der er i hvert fald noget der klinger meget hult.

Og så lige tilbage på sporet som de siger (burde sige) i DSB:

Om hvorvidt den ene eller anden aktør skal stå for affaldet er ikke nogen helt enkel sag, men det kunne være man hellere skulle angribe sagen fra en helt anden vinkel, nemlig affaldsbekendtgørelsen og dens definition af affald.

Måske denne definition mere skulle ændres, så man simpelthen ikke betragtede så meget som affald, men ressourcer.

Bevares, man taler allerede om ressourcer ved skåltalerne, men det nytter ikke på at affaldsbekendtgørelsen og de deraf følgende krav til aktører og indberetningspligt i praksis forhindrer højere genanvendelse.

Altså simpelt sagt, lav nogle rammer som sørger for at ressourcer ikke tildeles prædikatet affald.

Og hvis man så også kunne få en forståelse for, at EAK koderne i bund og grund er en misforståelse, ville da også hjælpe.

 • 0
 • 0

Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent i DI:

...det frie marked vil effektivisere affaldshåndteringen og tilpasse den til markedets efterspørgsel.

Det vil nok kræve lidt mere end en Låsby Svendsen, at få afsat diverse tungmetalholdige varer samt diverse skrottet elektronik på markedsvilkår.

Så mon ikke en sådan privatisering i sidste ende vil øge eksporten og samtidig forringe handelsbalancen? ;o)

Men, når vi nu er i gang med at privatisere, hvorfor så ikke også privatisere Skat, med argumentet om at så kan forbrugeren sige: »Levér varen, eller jeg opsiger mit abonnement!«

 • 0
 • 0

Nu skal vi igen læse, at Danmark har en 'bundplacering'. Hvornår går det op for folk, at denne såkaldte 'bundplacering' alene er et resultat af sammenligning af tal, som er opgjort vidt forskelligt og derfor ikke med nogen rimelighed kan sammenlignes.

Genanvendelse er en speget sag. Hvis et materiale bliver betydeligt dyrere at aflevere efter frasortering til genanvendelse - er det så fornuftigt? Hvis der heller ikke er miljømæssige fordele i form af sparede ressourcer eller mindre forurening er det så forsvarligt? At genanvende pap som folk selv afleverer på genbrugspladsen er en god idé, men at indsamle pap som fraktion hos husstandene er så dyrt (herunder i brug af dieselolie til indsamlingen), at genanvendelsen ikke på nogen måde kan forsvares. Specielt ikke da pap i dagrenovationen jo i forvejen har en værdi i form af udnyttelse til fremstilling af energi. Fjerner man pap fra forbrænding skal tilsvarende energi hentes et andet sted - og altså indkøbes. Så indsamling af pap ved husstandene giver dels højere udgift til både affaldsbortskaffelsen og for fremstillingen af el og varme!

De private virksomheder kan øge genanvendelsesandelen ved at sende de indsamlede mængder til behandling i lande, hvor man regner anderledes i forhold til genanvendelse. Bliver den samlede mængde behandlet på et sortereanlæg i Tyskland vil den blive regnet for genanvendt - også selv om kun en lille del af mængden materialegenanvendes (pap til pap). Resten sendes til forbrænding i industrielle anlæg, hvilket i Tyskland også regnes for genanvendelse.

Sådan må / vil vi ikke regne i Danmark - og heri ligger stort set hele årsagen til Danmarks såkaldte 'Bundplacering' (som nr. 7 ud af 28) på listen over genanvendelsesandel i EU-landene.

 • 0
 • 0

Nævn et privatiserings projekt, der har gjort det billigere og bedre for borgeren?

- tele(fon)sektorens liberalisering/privatisering kunne være ét eks.:

I 90erne sparede vi, hvad vi kunne - men husstanden (2 pers.) betalte ikke des mindre omkring 5 kkr/år for telefoni (i 1993 flyttede vi til Belgien, hvor Belgacom evnede at præstere endnu dyrere/ringere sevice!)

I dag betaler samme familie under 1500 kr/år for langt mere telefoni + tjenester (SMS/MMS), som tidligere end ikke eksisterede!

 • 0
 • 0

Bilsyn er stadig billigere end før privatiseringen i 2004. Til gengæld kan du ikke få lov til at vente flere uger på en ledig tid...

Og servicen er oven i købet blevet meget, meget bedre.

De lidt ældre vil nok med gysen huske kongerne i Rødovre, som satte en ære i at være uforskammede, og som på ingen måde ville give gode råd, kun en tommel ned.

Hvorimod synshallerne nu ved at de er nødt til at yde råd og vejledning, ellers kommer kunderne ikke igen.

 • 0
 • 0

En meget venlig fortolkning. Er sagen ikke nærmere at stort set alt bliver godkendt nu om dage med et høftligt råd.

Nej det synes jeg faktisk ikke.

Bruger normalt Larsen i Hillerød, og de har altså ingen skrupler med at påpege fejl eller kassere biler - men det er fuldt berettiget og kompetent, således at man som kunde faktisk værdsætter det resultat de kommer frem til.

I modsætning til de små konger i gamle dage, som, hvis ikke etiketten ellers forbød det, på ingen måde ville holde sig tilbage for at strinte op og ned ad en.

 • 0
 • 0

HHH - og når man trækker dem fra - hvem har så det bedste udbud?

- dér bliver jeg desværre svar skyldig!: Jeg ser meget lidt fjernsyn - og fjernbetjeningen er normalt fast forankret i min bedre halvdels højre hånd! :) Men når jeg lejlighedsvis passerer forbi skærmen, står der som oftest 'DR' i øverste, venstre hjørne. Dog ved jeg, at der også kigges en del TV2News (ind imellem også af mig) - samt p.t. 'Badehotellet'!

Endelig må jeg notere, at hvis man kender reklameblokkenes tidslige placering, kan man 'forebygge' en væsentlig del af dem! :)

 • 0
 • 0

Liberaliseringen af bilsynet har betydet, at man i dag kan få godkendt hvad som helst, hvis man kender de rigtige steder og medbringer en lille 'gave'. Sikkert ikke alle steder, men det er min opfattelse, at det er et udbredt fænomen.

Det kunne man have sagt sig selv. Med privatkapitalisme følger grådighed og umoral.

Den dårlige adfærd, som nogle åbenbart har oplevet da bilsynet var kollektivt, tyder på dårlig ledelse. Det kunne der have være sat ind overfor. Mig bekendt er der intet der tyder på, at privat virksomhed pr. automatik er mere rationelt drevet end kollektivt ejet virksomhed. Det er formentlig et ideologisk synspunkt baseret på fordomme.

Ang. TV2: For det første er TV2 ikke en privat virksomhed. Den er nøjagtig så kollektiv som DR, bare i en anden selskabsform. For det andet kan man ikke umiddelbart sammenligne DRs og TV2s økonomier, da de har forskellige forpligtelser.

 • 0
 • 0

Dansk Industri vil gerne privatisere affaldshåndteringen og have fingre i mere af borgernes affald til genbrug i virksomheders produktion. Det gør affaldshåndteringen billigere og grønnere, men det kræver, at kommunerne overlader affaldshåndtering til private, mener DI i deres nyligt lancerede miljø- og ressourcepolitik.

Det DI ikke snakker så meget om er, at private virksomheder med sikkerhed vil søge at generere et overskud. Det kan i sidste ende kun betyde en fordyrelse af affaldshåndtering i forhold til det nuværende set up, hvor affaldshåndtering er underlagt hvile-i-sig-selv, og hvor der er udbudspligt på affald.

Det der måske i virkeligheden er et langt mere nærværende problem er, at nogen kommuner mener, at de ikke er udbudspligtige, hvis de sender til helt eller delvist egne ejede affaldsforbrændingsanlæg.

 • 0
 • 0

Hvis man udregner antal trafikskader per kørt kilometer tror jeg man vil se et fald efter privatisering af bilsyn. Defekte biler er ikke så farlige som imperfekte mennesker. Privatisering af bilsyn kan ikke bruges i en debat om hvordan vi skal få varmen når de store kraftværker udfases.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten