DI øger indsats mod IT-kriminalitet

Efter den 11. september sukker danske industrivirksomheder mere end nogensinde efter viden om, hvordan de kan sikre sig mod terrorister og andre kriminelles angreb på deres IT-systemer. Reaktionen kommer nu fra Dansk Industri, som opruster informationsindsatsen med etableringen af et IT-sikkerhedspanel. Især skal topcheferne gøres klart, at IT-sikkerhed er ramme alvor.

Det nye panel skal bl.a. informere om, hvordan man beskytter sig mod virus og hacking, og dermed går industriorganisationen ind på ét af de arbejdsområder, som statens IT-Sikkerhedsråd hidtil har varetaget. Timingen er velvalgt – statens råd har kun mandat til at fortsætte til slutningen af marts.

Det nye panel, som har været forberedt siden i sommer, består af 13 medlemmer fra industrien og rådgivervirksomheder og har IT-sikkerhedschef Per Verdelin, TDC, som formand.

Direktør Tom Togsverd, Dansk Industris IT-branchefællesskab, ITEK, fortæller, at hændelserne i USA har gjort flere virksomheder bekymrede for hackere, virus og andre IT-angreb.

IT-cheferne vil ofte være godt informerede om problemerne. Problemet er, at få ledelsens øjne op for, hvor alvorligt det er.

»IT-cheferne kommer ofte til kort, fordi ledelsen spørger, om det nu kan være rigtig, og er det så alvorligt med IT-sikkerheden. Derfor vil vi med det nye panel give IT-cheferne det rygstød, at problemstillingen er bredere og har stor betydning for forretningen,« siger Tom Togsverd.

Konkret vil det nye panel, som allerede har afholdt sit første møde, udgive vejledninger i, hvordan virksomhederne kan forholde sig til f.eks. sikring af netværk med eksempelvis back-up funktioner, kriminalitet som virus- og hacking samt personalerettede initiativer som overvågning af Internet og e-mails. Panelet vil informere og desuden henvise til leverandørerne af IT-sikkerhedsprodukter og -rådgivning.

Dermed bevæger panelet sig også ind på statens IT-Sikkerhedsråds opgaver:

»Vi håber på en større gennemslagskraft end IT-Sikkerhedsrådet. Skal man ud og ramme en bredere kreds af virksomheder, kan man ikke alene sidde i et ministerium og varetage rådgivningen. Så skal man have næsen helt ned i plovfuren,« siger Tom Togsverd.

Panelet vil udover rådgivning også stå for at sende høringssvar til lovgivning, svare på spørgsmål fra journalister og rådgive internt i DI-organisationen.

Dansk Industri overvejer også, om der bør tages initiativ til etablering af et organ på tværs af organisationerne. Denne fælles enhed skal bevidst arbejde uden for politiet og fortroligt modtage oplysninger om sikkerhedshændelser fra virksomheder til videre udveksling og bearbejdning. I dag er problemet, at der er risiko for, at nogle virksomheder "ruller gardinet ned" og holder IT-sikkerhedsproblemerne inden døre.