Det ved vi skete på Forsmark 1

Selve kraftværket bliver skilt fra højspændingsnettet som følge af en kortslutning i koblingsstationens 400 kV-system. På grund af en fejl i koblingstationens beskyttelsesudstyr udløses en elektrisk transient, som bl.a. gør, at et såkaldt UPS, Uninterrupted Power Supply, et nødstrømsanlæg baseret på batterier, gennem ensretter og vekselrettere, sætter ud efter kortslutningen. Det er UPS-anlægget, der skal levere nødstrøm til kraftværkets interne 220V-system. Det bruges bl.a. til at starte nødstrømsdieselgeneratorer, som igen leverer kraft til kraftværkets cirkulationspumper under en nødsituation. UPS-anlægget forsynes også sensorer, kontrollere og hændelsesregistre med strøm i en nødsituation.

Kortslutningen i koblingsstationen udløser et delvist nødstop og sætter kraftværket i kortvarigt interndrift, kaldet ø-drift på dansk. En del af dampen afblæses fra to ventiler. På grund af lavt tryk i kontrolventilerne til en af turbinerne, falder omdrejningerne og dermed frekvensen i generatoren. Det skulle have udløst en udkobling af generatoren, men i stedet får det kraftværkets interne 500V-system til at blive spændingsløst.

Nu er kun fire ud af otte hovedcirkulationspumper i drift, og de pumper vand ind i systemet. Trykket i reaktoren synker, og vandstanden i reaktortanken falder til 1,9 meter over reaktorkernen. Trykket falder til 6 bar efter 30 minutter. Nødsystemet pumper kortvarigt vand ind i tanken, da vandniveauet falder.

Sprinkling starter i indeslutningen. Efter 22 minutter har personalet fået koblet de resterende dieselgeneratorerne over på kraftværkets 6 kV-system, som stadig er spændingssat fra et eksternt 70 kV-net, og man kan dermed genstarte de to af fire dieselmotorer til nødstrøm. Anlægget stabiliseres relativt hurtigt. Sprinkling afbrydes, og reaktoren er under normal afmelding. Skiftehold briefes og tager over.